Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce 

  Author: Pavel Mašinda; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního ...
 • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

  Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
 • Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince 

  Author: Yauhen Asanovich; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince“ je analyzovat a povrchně popsat proces vytváření webových aplikací, zvážit stávající typy databázi, včetně relačních a nerelačních, ...
 • Využití letových dat pro aplikaci zobrazující aktuální polohu a tratě letů 

  Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kekula František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL) bola zvolená za sieťového manažéra (NM), pričom sa na najvyššej možnej úrovni snaží dosiahnuť vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými subjektami podieľajúcimi ...
 • Informační systém pro evidenci železničních přejezdů 

  Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Železniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové ...
 • Využití pokročilých technologií při doručování kusových zásilek ve městech 

  Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Skoták Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je analýza současných způsobů doručování kusových zásilek ve městech a následná analýza možnosti využití moderních technologií, které by se daly implementovat do procesu doručování. Kromě technologického ...
 • Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru 

  Author: Miroslav Štěrba; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci ...
 • Hodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda 

  Author: Lucie Smetanová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Zahir Rabii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Tato diplomová práce představuje analýzu sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Sekvencování příletů je velmi důležitá část řízení letového provozu a zajišťuje bezpečné místní i časové rozestupy blížících se ...
 • Návrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZ 

  Author: Michal Mlada; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Volný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího rámce a ověření jeho ...
 • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

  Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...
 • Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat 

  Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Malý Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Cílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti ...
 • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

  Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
 • Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů 

  Author: Irina Ogurtova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Derbek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů“ je analýza dostupných otevřených datových zdrojů a jejich následně využití pro řešení problematiky parkování v Praze.
 • Vyhodnocení dat a návrh na optimalizaci obsazenosti parkovišť v Kampusu Dejvice 

  Author: Anastasiia Permiakova; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Braný Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti organizace parkování na vybraném parkovišti a návrhem optimalizace pomocí inovací a nově zavedených technických řešení. Pro účely této práce je stanovena hypotéza, že ...
 • Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů 

  Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů ...
 • Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor 

  Author: Jan Štůla; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré ...
 • Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy 

  Author: Natálie Hinková; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy je analýza činnosti dispečera letecké dopravy a představení dostupných možností k optimalizaci jeho práce. Jedná se hlavně optimalizaci ...
 • Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií 

  Author: Martin Dostál; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější ...
 • Zavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUT 

  Author: Štěrba Miroslav; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Bakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. ...
 • Vývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADS 

  Author: Volf Radek; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, ...

View more