Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze 

  Author: Radim Komenda; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Novotný Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Bakalářská práce „Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze“ se zabývá rešerší v oblasti genetických algoritmů, shlukové analýzy a jejich synergií v oblasti zpracování dat. Dále také navrhuje způsob, jak využít ...
 • Analýza aplikace Opsboard od společnosti Nav Flight Services 

  Author: Semen Matiusovich; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce “Analýza aplikace OPS Board od společnosti NAV Flight Services” je analýza současného stavu aplikace a předložení návrhů na zlepšení, které mají za cíl optimalizovat uživatelské rozhraní, zlepšit ...
 • Systémy letadel a jejich provozní specifika 

  Author: Ekaterina Gaidamukha; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy letadel a jejich provozní specifiku. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o hlavních systémech letadel, jejich funkcích, interakcích a provozních nárocích. Práce také ...
 • Návrh informačního systému pro poskytovatele elektromobility 

  Author: David Mička; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Járka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Předmětem diplomové práce Návrh informačního systému poskytovatele elektromobilních služeb je navrhnout zákaznickou aplikaci pro správu služeb na poli elektromobility. Sestává z návrhu architektury a databázové struktury ...
 • Komplexní vyhodnocení přesnosti letových dat NM B2B 

  Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Socha Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  NM B2B služba sieťového manažéra (NM B2B) umožňuje externým spoločnostiam využívať ich dáta vo vlastných systémoch. Pred samotnou implementáciou softvérových riešení, je potrebné rozpoznať povahu a presnosť požadovaných ...
 • Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu 

  Author: Martin Franc; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Töpfer Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce ...
 • Analýza a vize bezpečnosti radiové komunikace pro složky IZS 

  Author: Matyáš Rychetský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Zelinka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečnosti stávající radiové komunikace pro Integrovaný záchranný systém v České republice a následná analýza možnosti využití moderních radiových technologií a standardů využívané v ostatních ...
 • Zhodnocení bezpečnosti tunelového nadstavbového systému 

  Author: Yevhenii Semyzhenko; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Miklóšik Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečností tunelového nadstavbového systému na základě technologie SCADA. V této práci bude představena základní informace o systému SCADA, jeho hlavní součásti, principy a jejich vzájemná ...
 • Využití evolučních technik při učení umělých neuronových sítí 

  Author: Tereza Panská; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Musil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Využití evolučních technik při učení neuronových sítí“ je popis jednotlivých technik a jejich existujících aplikací při trénování neuronových sítí. Popis je zaměřen především na genetické algoritmy ...
 • Analýza možností zavedení internetu do letadel BA nově vznikající společnosti 

  Author: Martin Křešťák; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Bakalářská práce řeší problematiku zavedení internetu na palubu letadel pro soukromé lety. Je rozdělena na několik částí, přičemž úvodní se věnuje technickým výzvám spojeným s internetovým připojením v letectví a vysvětluje ...
 • Predikce dosažení význačných bodů v trajektorii letu 

  Author: Anu Bataa; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Hanton Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou aplikací pravděpodobnostního statistického modelu a modelu neuronových sítí na prostorová data pro predikce času, ve kterém letadlo dosáhne zadaných významných bodů na své trajektorii, ...
 • Zavedení přiblížení GLS do postupů společnosti Smartwings, a.s. 

  Author: Marek Musil; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Malík Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním tématem této práce je GBAS Landing System (GLS), a to především jeho implementace do provozních postupů B737 MAX u tuzemského největšího leteckého dopravce. Aby mohla být pochopena důležitost tohoto systému, je ...
 • Návrh adaptivního algoritmu pro virtuální liniové řízení dopravy 

  Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Malý Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je návrh adaptivního algoritmu pro virtuální liniové řízení dopravy na dálnicích. První kapitola obsahuje rešerši systémů liniového řízení dopravy, jež jsou aktuálně v provozu. Dále jsou v ...
 • Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku 

  Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Tichý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl popsán protokol Bluetooth. ...
 • Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce 

  Author: Pavel Mašinda; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního ...
 • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

  Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
 • Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince 

  Author: Yauhen Asanovich; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince“ je analyzovat a povrchně popsat proces vytváření webových aplikací, zvážit stávající typy databázi, včetně relačních a nerelačních, ...
 • Využití letových dat pro aplikaci zobrazující aktuální polohu a tratě letů 

  Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kekula František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL) bola zvolená za sieťového manažéra (NM), pričom sa na najvyššej možnej úrovni snaží dosiahnuť vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými subjektami podieľajúcimi ...
 • Informační systém pro evidenci železničních přejezdů 

  Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Železniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové ...
 • Využití pokročilých technologií při doručování kusových zásilek ve městech 

  Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Skoták Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je analýza současných způsobů doručování kusových zásilek ve městech a následná analýza možnosti využití moderních technologií, které by se daly implementovat do procesu doručování. Kromě technologického ...

View more