News

Department of Informatics and Telecommunications

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor 

  Author: Jan Štůla; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré ...
 • Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů 

  Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů ...
 • Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy 

  Author: Natálie Hinková; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy je analýza činnosti dispečera letecké dopravy a představení dostupných možností k optimalizaci jeho práce. Jedná se hlavně optimalizaci ...
 • Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií 

  Author: Martin Dostál; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější ...
 • Vývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADS 

  Author: Volf Radek; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, ...
 • Zavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUT 

  Author: Štěrba Miroslav; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Bakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. ...
 • Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví 

  Author: Smetanová Lucie; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje legislativní požadavky, ...
 • Analýza KPI u kooperativních systémů a jejich aplikace na projekt C-ROADS 

  Author: Sejkora Vojtěch; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou KPI u kooperativních dopravních systémů a návrhem KPI pro projekt C-ROADS. První část je věnována popisu těchto systémů, jejich částem, přenosovým technologiím a možnostem využití. ...
 • Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií 

  Author: Mlada Michal; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Pospíšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. ...
 • Analýza časových ztrát pro OOSPO v přestupním uzlu Florenc 

  Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem této práce je analyzovat časové ztráty osob s omezenou schopností pohybu a orientace v přestupním uzlu Florenc. V teoretické části jsou definovány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a popis bezbariérového ...
 • Analýza časových ztrát při pohybu OOSPO v železniční stanici 

  Author: Heindl Martin; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Jakl Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  V posledních letech stále roste poptávka po železniční osobní přepravě, proto je důležité věnovat se přestupní problematice v rámci přestupních uzlů. S ohledem na široké spektrum složení cestujících je nutné zkoumat časové ...
 • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

  Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Koutecký Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...
 • Implementace kompresního algoritmu MSC v programovatelném hradlovém poli 

  Author: Řada Jakub; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kobrle Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Práce popisuje vůbec první implementaci kompresního algoritmu MSC. Algoritmus je převeden do série konečných automatů s datovou cestou (FSMD) dle metodologie meziregistrových přenosů (Register-Transfer). Konečné automaty ...
 • Návrh biometrického appletu pro ID kartu ČVUT 

  Author: Kuchun Aliaksandr; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem diplomové práce "Návrh biometrického appletu pro kartu ČVUT" je analýza potenciálního využití biometrie v ČVUT, vývoj optimální architektury systému podle aktualniho stavu stávajícího systému a zavedení kódu appletu, ...
 • Design silniční křižovatky 

  Author: Volek Jan; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
 • Aproximace signálů s využitím evolučních technik 

  Author: Barnet Zdeněk; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
 • Návrh na umístění biometrického snímače oční duhovky do osobního automobilu 

  Author: Andršová Monika; Supervisor: Kaliková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
 • Analýza vlivu mobility uživatelů na kvalitu bezdrátové sítě 

  Author: Čech Lukáš; Supervisor: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
 • Využití elektronické komunikace a ochrana osobních údajů se zaměřením na RFID 

  Author: Vopařil Lukáš; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
 • Nová telematická řešení pro implementační fázi projektu "Letiště Praha" 

  Author: Kapic Tomáš; Supervisor: Zelinka Tomáš; Opponent: Koubský Zbyšek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)

View more