Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu 

  Author: Martin Franc; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Töpfer Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce ...
 • Analýza a vize bezpečnosti radiové komunikace pro složky IZS 

  Author: Matyáš Rychetský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Zelinka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečnosti stávající radiové komunikace pro Integrovaný záchranný systém v České republice a následná analýza možnosti využití moderních radiových technologií a standardů využívané v ostatních ...
 • Zhodnocení bezpečnosti tunelového nadstavbového systému 

  Author: Yevhenii Semyzhenko; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Miklóšik Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečností tunelového nadstavbového systému na základě technologie SCADA. V této práci bude představena základní informace o systému SCADA, jeho hlavní součásti, principy a jejich vzájemná ...
 • Využití evolučních technik při učení umělých neuronových sítí 

  Author: Tereza Panská; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Musil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Využití evolučních technik při učení neuronových sítí“ je popis jednotlivých technik a jejich existujících aplikací při trénování neuronových sítí. Popis je zaměřen především na genetické algoritmy ...
 • Analýza možností zavedení internetu do letadel BA nově vznikající společnosti 

  Author: Martin Křešťák; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Bakalářská práce řeší problematiku zavedení internetu na palubu letadel pro soukromé lety. Je rozdělena na několik částí, přičemž úvodní se věnuje technickým výzvám spojeným s internetovým připojením v letectví a vysvětluje ...
 • Predikce dosažení význačných bodů v trajektorii letu 

  Author: Anu Bataa; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Hanton Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou aplikací pravděpodobnostního statistického modelu a modelu neuronových sítí na prostorová data pro predikce času, ve kterém letadlo dosáhne zadaných významných bodů na své trajektorii, ...
 • Zavedení přiblížení GLS do postupů společnosti Smartwings, a.s. 

  Author: Marek Musil; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Malík Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním tématem této práce je GBAS Landing System (GLS), a to především jeho implementace do provozních postupů B737 MAX u tuzemského největšího leteckého dopravce. Aby mohla být pochopena důležitost tohoto systému, je ...
 • Návrh adaptivního algoritmu pro virtuální liniové řízení dopravy 

  Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Malý Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je návrh adaptivního algoritmu pro virtuální liniové řízení dopravy na dálnicích. První kapitola obsahuje rešerši systémů liniového řízení dopravy, jež jsou aktuálně v provozu. Dále jsou v ...
 • Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku 

  Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Tichý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl popsán protokol Bluetooth. ...
 • Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce 

  Author: Pavel Mašinda; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního ...
 • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

  Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
 • Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince 

  Author: Yauhen Asanovich; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince“ je analyzovat a povrchně popsat proces vytváření webových aplikací, zvážit stávající typy databázi, včetně relačních a nerelačních, ...
 • Využití letových dat pro aplikaci zobrazující aktuální polohu a tratě letů 

  Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kekula František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL) bola zvolená za sieťového manažéra (NM), pričom sa na najvyššej možnej úrovni snaží dosiahnuť vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými subjektami podieľajúcimi ...
 • Informační systém pro evidenci železničních přejezdů 

  Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Železniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové ...
 • Využití pokročilých technologií při doručování kusových zásilek ve městech 

  Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Skoták Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem této práce je analýza současných způsobů doručování kusových zásilek ve městech a následná analýza možnosti využití moderních technologií, které by se daly implementovat do procesu doručování. Kromě technologického ...
 • Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru 

  Author: Miroslav Štěrba; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci ...
 • Hodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda 

  Author: Lucie Smetanová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Zahir Rabii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Tato diplomová práce představuje analýzu sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Sekvencování příletů je velmi důležitá část řízení letového provozu a zajišťuje bezpečné místní i časové rozestupy blížících se ...
 • Návrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZ 

  Author: Michal Mlada; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Volný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího rámce a ověření jeho ...
 • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

  Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...
 • Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat 

  Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Malý Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Cílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti ...

View more