Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza a návrh zlepšení elektronické výměny dat ve vybrané společnosti 

  Author: Filip Houštecký; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Draxler Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh zlepšení elektronické výměny dat ve vybrané společnosti" je zkoumání a optimalizace procesů elektronické výměny dat u globálního lídra v logistice, společnosti DHL. Hlavním cílem ...
 • Analýza statické dopravy se zaměřením na parkovací domy v Benešově a Berouně 

  Author: Jan Sochor; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Diplomová práce "Analýza statické dopravy se zaměřením na parkovací domy v Benešově a Berouně" zkoumá problematiku statické dopravy v těchto městech. Analyzuje příčiny dopravních problémů a identifikuje klíčové oblasti ...
 • Návrh obsluhy VHD v suburbánní oblasti 

  Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Buzák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  V této diplomové práci byly představeny aktuální trendy v rozvoji sídelních struktur a vztahu k veřejnému prostoru, a sice suburbanizace a koncept města krátkých vzdáleností. Hlavními faktory podmiňujícími dobrou úroveň ...
 • Obnova vozidlového parku na příkladu vybrané společnosti 

  Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Světlík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Předmětem diplomové práce s názvem „Obnova vozidlového parku na příkladu vybrané společnosti“ je zachytit obsáhlé téma strategie obnovy vozidlového parku jak z pohledu aplikace teoretických znalostí teorie obnovy, tak z ...
 • Návrh řešení dobíjecích stanic pro elektromobilitu na vybrané relaci v ČR 

  Author: Michala Dostálová; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Pro tuto diplomovou práci byla zvolena relace určité délky, na které byla pozorována nabídka dobíjecí infrastruktury pro bateriová elektrická vozidla a její využití. V úvodu je zanalyzován současný stav veřejné dobíjecí ...
 • Návrh organizace parkovacích kapacit pro letiště Václava Havla v Praze 

  Author: Ondřej Svatoš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Janča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh organizace parkovacích kapacit na letišti Václava Havla v Praze, zhodnocení současného stavu parkovacích kapacit a používané techniky a technologie. Návrh budoucího rozvoje v této oblasti ...
 • Validace efektivity oběhů vozidel v MHD Jablonec n/N 

  Author: Jan Tarabec; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Hackenberg Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Cílem diplomové práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu sestavování turnusů ve firmě ČSAD Slaný s.r.o., zajišťující v období od 01.02.2023 dopravní obslužnost veřejnou dopravou v územních obvodech členských ...
 • Úloha LD v optimalizaci globální distribuce polovodičových součástek 

  Author: Václav Jisl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Cílem diplomové práce je návrh matematického modelu, určeného k nalezení nákladově a časově optimální globální distribuční strategie pro přepravu polovodičových součástek. Do modelu jsou dosazena data pro příklad společnosti ...
 • Smart odpadové technologie vybraného města - Bratislava 

  Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Horváth Zoltán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Predmetom diplomovej práce "Smart odpadové technológie vybraného mesta – Bratislava" je priblížiť fungovanie cirkulárnej ekonomiky v európskych mestách a následné zhodnotenie odpadového hospodárstva v Bratislave. Účelom ...
 • Možnosti trasování nákladní přepravy mezi El Paso a Ciudad Juarez 

  Author: Marek Musil; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vidana Bencomo Jose Osiris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato diplomová práce pojednává o tématu nákladní přepravy mezi městy El Paso a Ciudad Juarez a o dopadech případných změn v jejím trasování na místní dopravní síť. V okolí těchto měst se nachází několik hraničních přechodů, ...
 • Chytrá veřejná doprava a mobility hub v El Pasu 

  Author: Jiří Vojtíšek; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Gurbuz Okan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím konceptu inteligentní veřejné dopravy a mobility hubu ke snížení negativních dopadů osobní silniční dopravy jako je například kongesce, nadmíra individuální automobilové dopravy či ...
 • Návrh signálního plánu světelně řízené křižovatky metodami LP 

  Author: Marie Růžičková; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku v Kroměříži pomocí metod lineárního programovaní. Následně jsou porovnány výsledky dosažené pomocí lineárního programování s výsledky ...
 • Zimní údržba komunikace ve vybraném městě 

  Author: Teodor Bureš; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Kováč Matúš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
  Předmětem diplomové práce je vytvoření algoritmu pro zimní údržbu komunikací ve městě Rokycany. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů teorie grafů včetně popisu postupů pro nalezení nejkratší cesty pomocí ...
 • Návrh obslužnosti milevského mikroregionu veřejnou dopravou 

  Author: Anežka Králová; Supervisor: Vávra Rudolf; Opponent: Stach Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
  Předmětem této diplomové práce je analýza a zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou obcí v mikroregionu Milevsko. Na základě analýzy příměstských přepravních vztahů a analýzy stávající provozní koncepce budou ...
 • Postavení soukromé letecké dopravy (obchodní model business jets) na trhu 

  Author: Lili Pučeková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
  Cieľom diplomovej práce je analyzovať postavenie súkromného leteckého dopravcu na trhu, v porovnaní s klasickým komerčným dopravcom. Pre porovnanie spomínaných leteckých dopravcov bol uvedený vzorec pre výpočet ich výhodnosti ...
 • Využití dopravních dat pro podporu carsharingu a elektromobility 

  Author: Daniel Drnec; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
  Práce se zabývá využitím dat o dopravě v klidu pro analýzu možností carsharingu a elektromobility. Předmětem první části jsou metody sběru dat o dopravě v klidu. Druhá část se zabývá popisem carsharingu a elektromobility. ...
 • Optimalizace překládky ve skladech společnosti Alza.cz a.s. 

  Author: Philip Brožík; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Kiss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
  Práce se zabývá zkoumáním alternativních možností překládky ve společnosti Alza.cz a.s. V práci je popsán současný stav překládky v Alze a jeho možné alternativní varianty. Autor v práci provádí ekonomickou analýzu pro ...
 • Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě 

  Author: Matyáš Móri; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě“ je představení problematiky ticketingu a tarifikace v osobní letecké dopravě, včetně popisu nedostatků, které jsou způsobeny vývojem ...
 • Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě 

  Author: Ondřej Rychtera; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce „Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě“ popisuje fungování leteckých dopravců na trhu letecké osobní dopravy a jejich zavádění nových linek. Dále přináší zjednodušený postup ...
 • Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s. 

  Author: Kateřina Jílková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s.“ je nalezení optimálního řešení skladových zásob pomocí metody ABC a XYZ analýzy, které umožní segmentaci jednotlivých komponent ...

View more