Novinky

Department of Logistics and Management of Transport

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Podpora zavedení vozidel s pohonem CNG a LPG do městského provozu 

  Autor: Kaiser David; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Bouchner Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-15)
  Předmětem této diplomové práce je zaměření se na využívání alternativních paliv. Konkrétně stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného ropného plynu (LPG). Cílem je využití těchto paliv zejména v prostředí městského ...
 • Ekonomické a provozní srovnání elektromobilů s konvenčními automobily 

  Autor: Řezníček Ondřej; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Téma své diplomové práce jsem zaměřil na srovnání všech dostupných alternativních paliv u automobilů. S ohledem na mé působení u značky BMW budou předmětem mého zkoumání automobily s konvenčním pohonem, které následně budou ...
 • Optimalizace využití manipulační techniky ve vybrané společnosti 

  Autor: Just Ladislav; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Nachtigall Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky ve skladové hospodářství ve společnosti FM Česká, s.r.o. v Tuchoměřicích na základě informací získaných z roční statistiky a prováděných měření. ...
 • Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma 

  Autor: Šimon Jan; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Roun Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma" je aplikace metodologie Lean Six Sigma na vybraný vnitropodnikový logistický proces, který za současných podmínek nedosahuje ...
 • Multimodální řešení přeprav z České republiky do Velké Británie 

  Autor: Cernenco Maxim; Vedoucí práce: Stejskal Petr; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu přeprav z České republiky do Velké Británie na základě reálného projektu pro zákazníka firmy DHL Freight. Výsledkem provedené analýzy byl návrh multimodálního ...
 • Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD 

  Autor: Kanclíř Martin; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Seifert Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem této Diplomové práce "Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD" je analýza současného stavu přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD v Praze. Dále charakteristika této skupiny osob, definování ...
 • Statistická optimalizace a řízení skladových zásob 

  Autor: Kopyn Štefan; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
  Diplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků minimalizovat četnost takových případů. Práce ...
 • Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice 

  Autor: Cvrček Antonín; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Suchopár Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice" je analyzovat vlivy ovlivňující výběr spotřební daně na motorové naftě a motorovém benzínu. Současně také analyzovat situaci zdanění ...
 • Využití dopravního letadla A380 v osobní letecké dopravě 

  Autor: Valouch Tomáš; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj největšího dopravního letadla současnosti, Airbusu A380, podívat se na jeho konkurenty a zjistit jeho postavení v osobní letecké dopravě. Hledat výhody a nevýhody užívání tohoto ...
 • Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu 

  Autor: Dolský František; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Trapl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu" je popis historického vývoje biopaliv, jejich podpory a legislativy v rámci ČR a zemí EU. Práce dále sleduje ekonomický, environmentální ...
 • Využití letounu A-400 pro nákladní přepravu na strategické úrovni v AČR 

  Autor: Hrušková Kateřina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Práce se zabývá možností nasazení letounu Airbus A-400M v podmínkách Armády České republiky na strategické úrovni. Práce je určena všem zájemcům o problematiku přepravy materiálu letecky ve specifickém prostředí AČR při ...
 • Projektové řízení a jeho aplikace v investiční výstavbě 

  Autor: Künzelová Barbora; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
  Předmětem této práce je představení projektového managementu a jeho aplikace na vybraném projektu investiční výstavby. Ve spolupráci se zadavatelem projektu byl vybrán projekt stavby bioplynové stanice. Čtenář je nejprve ...
 • Provozní návrh dvousegmentové regionální obsluhy na trati Praha - Kolín 

  Autor: Dufek Jakub; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Macek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Tato práce se zabývá návrhem dvousegmentové dopravní obsluhy na trati Praha - Kolín. Cílem práce je analyzovat poptávku po dopravě a na jejím základě navrhnout provozní koncepci na trati Praha - Kolín, která bude odpovídat ...
 • Prověření stability jízdního řádu ve vybraném traťovém úseku během modernizace 

  Autor: Biskup Jan; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Těhník Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce prověřuje provozní opatření a dopravní řešení navržená pro výlukový provoz na trati č. 171/521 Praha - Beroun během stavebních prací při její modernizaci, která proběhne v rámci přestavby III. tranzitního železničního ...
 • Simulace provozu segwayů v Praze 

  Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Simulace provozu segway v Praze" je studie současného stavu provozování osobních přepravníků v České republice a jiných zemích světa. Odborná práce se zabývá analýzou legislativy, navržením nových ...
 • Optimalizace provozu skladu DB Schenker ve Strančicích 

  Autor: Simbaeva Valeriya; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Jizba Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
  Cílem diplomové práce je návrh řešení specifických problémů provozu skladu společnosti Schenker s. r. o. ve Strančicích. V teoretické části je představena společnost DB Schenker. Dále jsou definovány dva problémy, které ...
 • Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku 

  Autor: Malý Zbyněk; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Ježek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Diplomová práce "Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku" se zaměřuje na problematiku výrobního zásobování ve společnosti KOSTAL CR, spol. s r. o. Konkrétně se zabývá návrhem nového ...
 • Koncepce bezpečného parkování jízdních kol v systému integrované osobní dopravy 

  Autor: Rutar Daniel; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem této diplomové práce je zjistit a popsat možnosti bezpečného parkování jízdních kol. Na modelovém příkladu je řešena možnost financování projektu bezpečného parkování jízdních kol pomocí Public Private Partnership - PPP.
 • Optimalizace logistiky firmy Sto, s.r.o. 

  Autor: Pazdera Vojtěch; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Téma diplomové práce je optimalizace logistického řetězce společnosti Sto, s.r.o. Analýzou SWOT bylo určeno slabé místo logistických procesů. Identifikovaný problém byl analyzován, modelován a optimalizován pomocí disciplín ...
 • Management kvality při pronájmu vozidel 

  Autor: Šebánek Michal; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Pánek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce s názvem "Management kvality při pronájmu vozidla" je analyzovat možnosti využití managementu kvality v rámci zlepšení služeb poskytované ČEZ Korporátními službami s.r.o. pro své zákazníky, kteří ...

Zobrazit další