Collections in this community

Recent Submissions

 • Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě 

  Author: Matyáš Móri; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě“ je představení problematiky ticketingu a tarifikace v osobní letecké dopravě, včetně popisu nedostatků, které jsou způsobeny vývojem ...
 • Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě 

  Author: Ondřej Rychtera; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce „Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě“ popisuje fungování leteckých dopravců na trhu letecké osobní dopravy a jejich zavádění nových linek. Dále přináší zjednodušený postup ...
 • Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s. 

  Author: Kateřina Jílková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s.“ je nalezení optimálního řešení skladových zásob pomocí metody ABC a XYZ analýzy, které umožní segmentaci jednotlivých komponent ...
 • Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby 

  Author: Nadija Loginová; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato bakalářská práce je uvedena pod názvem „Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby“. Jejím úkolem je provést strategickou analýzu vnějšího prostředí dopravního podniku s využitím ...
 • Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID 

  Author: Filip Šlapák; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Smítka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID“ je analyzovat současný stav zastávek na znamení v Pražské integrované dopravě a ostatních systémech veřejné dopravy a na základě analýzy posoudit ...
 • Zhodnocení systému sběru dat o dopravních nehodách v ČR formou případové studie 

  Author: Larissa Lizet Lara Olivas; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Road safety is a crucial issue in the Czech Republic and the United States. This thesis evaluates the crash data collection system in the Czech Republic by conducting a safety analysis on a specific area of Prague. The ...
 • Analýza dopravní situace a návrh jejího zlepšení na Vítězném náměstí v Praze 

  Author: Lauren Elaine Brown; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vechione Matthew
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  The Vítězné Náměstí roundabout is an important intersection in Prague, the Czech Republic, connecting travelers to government buildings, a university district, and more. Several modes of transportation interact in this ...
 • Uplatnitelnost úzkotrupých letadel s prodlouženým doletem 

  Author: Petr Kryštof; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce „Uplatnitelnost úzkotrupých letadel s prodlouženým doletem“ přibližuje situaci na trhu dopravních letadel a popis nových strojů na trhu a jejich vlastností. Dále přináší analýzu vlastností a provozu ...
 • Návrh řešení nedostatku letištního personálu aplikací moderních technologií 

  Author: Jakub Nový; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Předmětem diplomové práce je návrh řešení nedostatku letištního personálu pomocí aplikace moderních technologií. Součástí je popis současného stavu, analýza potřeb a nároků zúčastněných stran a rešerše moderních technologií. ...
 • Návrh uspořádání nové logistické haly společnosti Gaplox s.r.o. 

  Author: Tereza Hašková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Tregler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Předmětem diplomové práce je nalézt řešení pro relokaci skladu výrobků firmy DZ Dražice. Na základě nalezeného řešení navrhnout vnitřní uspořádání skladu tak, aby zde mohly být uskladněny jak výrobky ze stávající skladové ...
 • Návrh rozvozových tras pro heterogenní flotilu vozidel 

  Author: Ondřej Jánský; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Mitro Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Předmětem diplomové práce je návrh rozvozových tras pro heterogenní flotilu vozidel. Teoretická část obsahuje popis distribuční logistiky, distribuční strategie, logistických technologií a popis možných způsobů řešení pro ...
 • Poštovní smart boxy ve velkých společnostech 

  Author: Andrea Lhotská; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Holík Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá technologií smart boxů a možností jejich využití ve velkých společnostech. Práce řeší využití ve dvou hlavních směrech – v oblasti interní pošty a v oblasti osobních zásilek zaměstnanců. ...
 • Návrh řešení dobíjecích stanic pro elektromobilitu v ČR a jejich umístění 

  Author: Michala Dostálová; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Olivková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Pro tuto diplomovou práci byl zvolen úsek o určité délce, na kterém bylo porovnáno použití vozidla se spalovacím motorem a plně elektrickým vozidlem. Jsou zde uvedeny základní vstupy pro elektromobilitu a její vliv na ...
 • Optimalizace layoutu haly na mezinárodní poště 

  Author: Kristián Beran; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kučera Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Optimalizace layoutu haly na mezinárodní poště“ je prověřit kvalitu současného layoutu haly Celní pošty – Praha 120 z pohledu průměrného denního přepravního výkonu vyjádřeného v balíko-metrech a ...
 • Pásmový jízdní řád na tratích Praha – Lysá nad Labem – Kolín / Mladá Boleslav 

  Author: Zuzana Heřmanová; Supervisor: Metelka Stanislav; Opponent: Panský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Předmětem diplomové práce je návrh provozního konceptu na tratích Praha – Lysá nad Labem–Kolín / Mladá Boleslav s využitím pásmového jízdního řádu. V první části je definován pásmový JŘ a ostatní typy pásmování. V následující ...
 • Využití nákladní tramvaje pro doručování zásilek v Praze 

  Author: Štefan Drozd; Supervisor: Fridrišek Petr; Opponent: Kolínská Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Závěrečná práce se zabývá využitím nákladní tramvaje jako prostředku pro doručování zásilek v Praze. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol zabývajících se analýzou a návrhem obsluhy balíkových stanic v tramvajových ...
 • Optimalizace skladování obalového materiálu 

  Author: Rozálie Metelková; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Optimalizace skladování obalového materiálu“ je charakterizovat vybraný skladovací problém a na základě jeho popisu formulovat problém pomocí metod vícekriteriální optimalizace. Navržené modely ...
 • Návrh organizace provozu v průběhu modernizace tratě Plzeň - Česká Kubice 

  Author: Kristián Fišl; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Macek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Předložená práce je zaměřena na problematiku organizace provozu na trati Plzeň – Domažlice – Česká Kubice během její modernizace. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce regionální a dálkové dopravy na této ...
 • Regionální železniční spojení Pardubice - Hradec Králové - Náchod - Wrocław 

  Author: Leoš Smetana; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Šlegr Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pravidelného regionálního železničního spojení měst Pardubice, Hradec Králové, Náchod a Wrocław trasami přes Jaroměř a Týniště nad Orlicí. U obou tras budou zjištěny možnosti návrhů ...
 • Dopady pandemie COVID-19 na provoz vybraných letišť 

  Author: Šimon Bolek; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopad pandemie covid-19 na primární letiště Nizozemska Schiphol a sekundární letiště Spojeného království Gatwick z finančního a provozního hlediska. V první části práce jsou popsány ...

View more