Collections in this community

Recent Submissions

 • Simulace přechodu hranice Juarez - El Paso s využitím multiagentních systémů 

  Author: Eliška Glaserová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
  Oblast mexického města Ciudad Juarez a amerického El Pasa tvoří pohraniční oblast mezi Mexikem a USA a je propojena čtyřmi pozemními vstupními body. Diplomová práce se zabývá procesy spojenými s pěším hraničním přechodem ...
 • Smart parkovací management v městské aglomeraci 

  Author: Martin Čirkov; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem parkovacích zařízení a jejich měřenými parametry jako jsou čas hledání parkovacího místa, čas odjezdu z parkoviště, a ztraceným časem na parkovišti. Parkovací management používá ...
 • Návrh systémové architektury Smart Border El Paso - Ciudad Juarez 

  Author: Kateřina Pithartová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
  Hlavním cílem práce je poskytnout systematizovanou a strukturovanou rerši komplexního systému hraničních přechodů mezi americkým městem El Paso v Texasu a mexickým Ciudad Juarez. Potřeba vzniku práce vzešla na základě ...
 • Mezinárodní námořní nákladní přeprava v prostředí společnosti DHL GF 

  Author: Eva Fišerová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem diplomové práce „Mezinárodní námořní nákladní přeprava v prostředí společnosti DHL GF“ je optimalizace výběru trasy z České republiky přes námořní přístavy do vybrané destinace z ekonomického a časového hlediska ...
 • Dopady pandemie COVID-19 na výrobce letadel Airbus a Boeing 

  Author: David Štadáni; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je zmapovat dopady pandemie covid-19 na největší výrobce komerčních letadel Airbus, Boeing a letecký průmysl vůbec. V práci jsou rozebrány dopady ekonomického charakteru, dopady na strukturu ...
 • Možnosti rozvoje tarifního systému Pražské integrované dopravy 

  Author: Vít Macháček; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Hoffman Andrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Cílem této diplomová práce je rozebrat problematiku tarifu integrovaných dopravních systémů z často opomíjených úhlů pohledu, např. jednoduchosti pro cestujícího, rychlého odbavení či garance zajištění přepravy. V druhé ...
 • Benchmarking logistických projektů ve ŠKODA Auto z hlediska emisí CO2 

  Author: Jiří Drlík; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Diplomová práce se nejprve zabývá problematikou emisí CO2, problematikou logistických emisí CO2, problematikou globálního oteplování a skleníkového efektu. Dále se čtenář v teoretické části může seznámit s přístupem k ...
 • Ekonomické dopady koronavirové krize na civilní leteckou dopravu 

  Author: Jan Matějka; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Diplomová práce je zaměřená na dopady koronavirové krize na civilní letectví. Teoretická část pojednává o historii letectví, řízení letového provozu a podniku Řízení letového provozu České republiky. V rámci praktické části ...
 • Zavedení služby same day delivery pro společnost Nespresso 

  Author: Lenka Budilová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je návrh, realizace a zhodnocení nové doručovací služby vytvořené pro společnost Nestlé s. r. o., divize Nespresso. V práci je provedena analýza současně dostupných doručovacích služeb na ...
 • Železniční osmička ve Zlínském kraji 

  Author: David Mikel; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vyhodnocením provozního konceptu regionální osobní železniční dopravy ve Zlínském kraji ve dvou časových horizontech 2035+ a 2050. Základní předpokladem pro uvažovaný budoucí stav ...
 • Řešení Smart Cities logistiky v Bratislavě 

  Author: Rebeka Langová; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Hruška Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cieľom tejto práce je navrhnúť možnosti riešenia poslednej míle v súlade s filozofiou Smart City v Bratislave. Na základe analyzovania východiskovej, súčasnej situácie so zohľadneným plánov do roku 2030 boli následne ...
 • Návrh optimalizačních modelů pro plánování cyklistických tras 

  Author: Jan Husnaj; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizačního modelu pro plánování cyklistických tras podle různých kategorií cyklistů. V úvodu je představena motivace k řešení problému, sportovní disciplína a popis výběru cyklistických ...
 • Srovnání výcviku strojvedoucích v ČR a v zahraničí 

  Author: Filip Kothera; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Hrůza Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá srovnáním výcviku strojvedoucích v České republice a zahraničí. V teoretické části je rozebrána evropská a státní legislativa zabývající se výcvikem strojvedoucích a její převedení do praxe u ...
 • Studie možností využití železniční tratě Děčín - Oldřichov u Duchcova 

  Author: Barbora Jedličková; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Ježek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Předmětem diplomové práce „Studie možností využití železniční tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova“ je zhodnotit stávající stav železniční tratě a další možnosti využití. Především je uvažováno se znovuobnovením provozu na ...
 • Ověření provozních konceptů uzlu Hradec Králové po modernizaci simulací 

  Author: Vojtěch Šafranko; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Těhník Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu stanice Hradec Králové hlavní nádraží a železničních tratí v okolí této stanice. V následujících letech proběhne modernizace této stanice a přilehlých traťových úseků, ...
 • Řešení spojitých lokačních úloh vybraného typu 

  Author: Olha Kozlovska; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných modelů spojitých lokačních úloh na umístění žádoucích a nežádoucích zdrojů s následujícím řešením daných modelů pomoci procesu diskretizace v optimalizačním software. Výsledné ...
 • Navigační systémy pro vnitřní prostory 

  Author: Martin Štourač; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Čapek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Tato diplomová práce prezentuje projekt vývoje vnitřní navigace. Projekt byl zahájen v roce 2020 a zaměřoval se na vývoj a implementaci vnitřní navigace pro zařízení Poliklinika Prosek v Praze. Projekt byl realizován ve ...
 • Rozšíření kontejnerového překladiště Metrans v Ústí nad Labem 

  Author: Kateřina Hranická; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Chum Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem diplomové práce „Rozšíření kontejnerového překladiště METRANS v Ústí nad Labem“ je analyzovat současný stav kontejnerového překladiště, infrastruktury, přepravních výkonů a překládky a na základě těchto analýz ...
 • Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě 

  Author: Adéla Bačová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Chocholáč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem diplomové práce „Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě“ je analýza současného stavu odpadového hospodářství v daném bytovém domě, návrh řešení jeho nedostatků pomocí smart technologie a následně ...
 • Návrh procesu vyskladnění objemných produktů 

  Author: Hynek Chroust; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Krejčí Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno detailní zadání, které ...

View more