News

Department of Logistics and Management of Transport

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

  Author: Kuzminykh Roman; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Čech Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
 • Strategie vývoje přepravy kontejnerů mezi Čínou a německými přístavy 

  Author: Klapal Josef; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Jašek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá námořní přepravou s využitím standardních ISO kontejnerů na konkrétních dopravních trasách mezi Čínou a německými přístavy. Hlavní náplní této práce je identifikování a predikce nalezených trendů ve ...
 • Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR 

  Author: Oreshkin Alexey; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR je analýza současného dopravního stavu mezi městskými částmi Prahou 5 a Prahou 13, představit dopravní systém String Transport Systems a ...
 • Řešení barvení grafů metodou celočíselného programování 

  Author: Šlégl Jan; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti aplikací a řešení maximum degree colouring problem. Exaktní algoritmické přístupy řešící tento problém jsou náročné z hlediska výpočetního času. V této diplomové práci je řešeno, zda ...
 • Optimalizace umístění skladů audiovizuální techniky ČSOB 

  Author: Jirsa Jakub; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Nykles Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného umístění skladu audiovizuální techniky ČSOB z hlediska lokačního problému. Dalším cílem práce je vybrat z výsledných řešení to, které bude nejlépe vyhovovat potřebám společnosti ...
 • Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě 

  Author: Petržílka Matěj; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě"je zpracování analýzy podmínek a přístupů k přepravě nebezpečných zásilek námořní přepravou s cílem návrhu systému pro ...
 • Budoucnost sdílení automobilů 

  Author: Kouřímská Erika; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Budoucnost sdílení vozidel" je analyzovat popis sdílené ekonomiky a jejich aplikací v dopravě a zároveň ekonomické zhodnocení využití carsharingu pro firmy jako náhradu vlastních vozidel. Data ...
 • Financování dopravní infrastruktury - obchvat Česká Lípa, silnice I/9 

  Author: Andrássyová Sylvie; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Financování dopravní infrastruktury - obchvat Česká Lípa, silnice I/9" je zhodnotit stávající systém finanční podpory této infrastruktury, najít další možné způsoby pro financování obchvatu a ...
 • Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů 

  Author: Kovács Csaba; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu letového plánu. Práca je ...
 • Návrh variantní lokace pro společnost s chladící technikou 

  Author: Koukal Petr; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Janečková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Návrh variantní lokace pro společnost s chladící technikou" je za pomoci optimalizačních metod navrhnout místa pro vybudování skladů s chladivem včetně jejich atrakčních obvodů a přiřazení techniků, ...
 • Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

  Author: Šestáková Anna; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu. Jsou zde prozkoumány nevržené lokality, z nichž tři jsou podrobněji popsány. Spolu s návrhem jsou odhadnuty náklady a výnosy projektu. Součástí práce je i návrh ...
 • Optimalizace distribuce technických plynů 

  Author: Janda Martin; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Votápka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato diplomová práce "Optimalizace distribuce technických plynů" se zabývá distribucí technických plynů ve společnosti, která k této činnosti využívá vozový park nákladních ADR návěsů. Po seznámení se současným stavem a ...
 • Strategie rozvoje firmy Boxline UCL na českém a slovenském trhu 

  Author: Viktorová Jana; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Rožek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce zpracovává teoretické a praktické poznatky z oblasti strategického řízení podniku. V první části je představena česká pobočka společnosti Boxline UCL a následně provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Revitalizace dopravních staveb s podporou dotací a grantů 

  Author: Jeřábková Markéta; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem této diplomové práce je předložit ucelený a zpracovaný projekt založený na konkrétním podnikatelském záměru nového vlastníka a jeho využití odkoupeného zbytného majetku dopravní infrastruktury, a to projekt s ...
 • Ekonomika obsazování dálkově ovládáných stanic provozními zaměstnanci 

  Author: Štorek Filip; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Kokojan David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem diplomové práce" Ekonomika obsazování dálkově ovládaných stanic provozními zaměstnanci" je analýza dopadů redukce zaměstnanců na dopravních provozních pozicích v rámci budování dálkově ovládaných stanic, zejména ...
 • Návrh modelu zásobování vratnými obaly ve firmě Pierburg GmbH 

  Author: Srbek Miroslav; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vodrážková Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Předmětem diplomové práce "Návrh modelu zásobování vratnými obaly ve firmě Pierburg GmbH" je analýza současného systému zásobování vratnými obaly, identifikace neefektivních procesů a navržení stejně jako implementace ...
 • Statistická optimalizace a řízení skladových zásob 

  Author: Kopyn Štefan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
  Diplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků minimalizovat četnost takových případů. Práce ...
 • Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD 

  Author: Kanclíř Martin; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Seifert Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem této Diplomové práce "Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD" je analýza současného stavu přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD v Praze. Dále charakteristika této skupiny osob, definování ...
 • Optimalizace využití manipulační techniky ve vybrané společnosti 

  Author: Just Ladislav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Nachtigall Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky ve skladové hospodářství ve společnosti FM Česká, s.r.o. v Tuchoměřicích na základě informací získaných z roční statistiky a prováděných měření. ...
 • Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma 

  Author: Šimon Jan; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Roun Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma" je aplikace metodologie Lean Six Sigma na vybraný vnitropodnikový logistický proces, který za současných podmínek nedosahuje ...

View more