Novinky

Department of Logistics and Management of Transport

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

  Autor: Kuzminykh Roman; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Čech Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
 • Strategie vývoje přepravy kontejnerů mezi Čínou a německými přístavy 

  Autor: Klapal Josef; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Jašek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá námořní přepravou s využitím standardních ISO kontejnerů na konkrétních dopravních trasách mezi Čínou a německými přístavy. Hlavní náplní této práce je identifikování a predikce nalezených trendů ve ...
 • Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR 

  Autor: Oreshkin Alexey; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR je analýza současného dopravního stavu mezi městskými částmi Prahou 5 a Prahou 13, představit dopravní systém String Transport Systems a ...
 • Řešení barvení grafů metodou celočíselného programování 

  Autor: Šlégl Jan; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti aplikací a řešení maximum degree colouring problem. Exaktní algoritmické přístupy řešící tento problém jsou náročné z hlediska výpočetního času. V této diplomové práci je řešeno, zda ...
 • Optimalizace umístění skladů audiovizuální techniky ČSOB 

  Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Nykles Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného umístění skladu audiovizuální techniky ČSOB z hlediska lokačního problému. Dalším cílem práce je vybrat z výsledných řešení to, které bude nejlépe vyhovovat potřebám společnosti ...
 • Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě 

  Autor: Petržílka Matěj; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě"je zpracování analýzy podmínek a přístupů k přepravě nebezpečných zásilek námořní přepravou s cílem návrhu systému pro ...
 • Budoucnost sdílení automobilů 

  Autor: Kouřímská Erika; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Budoucnost sdílení vozidel" je analyzovat popis sdílené ekonomiky a jejich aplikací v dopravě a zároveň ekonomické zhodnocení využití carsharingu pro firmy jako náhradu vlastních vozidel. Data ...
 • Financování dopravní infrastruktury - obchvat Česká Lípa, silnice I/9 

  Autor: Andrássyová Sylvie; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Financování dopravní infrastruktury - obchvat Česká Lípa, silnice I/9" je zhodnotit stávající systém finanční podpory této infrastruktury, najít další možné způsoby pro financování obchvatu a ...
 • Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů 

  Autor: Kovács Csaba; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu letového plánu. Práca je ...
 • Návrh variantní lokace pro společnost s chladící technikou 

  Autor: Koukal Petr; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Janečková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Návrh variantní lokace pro společnost s chladící technikou" je za pomoci optimalizačních metod navrhnout místa pro vybudování skladů s chladivem včetně jejich atrakčních obvodů a přiřazení techniků, ...
 • Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

  Autor: Šestáková Anna; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu. Jsou zde prozkoumány nevržené lokality, z nichž tři jsou podrobněji popsány. Spolu s návrhem jsou odhadnuty náklady a výnosy projektu. Součástí práce je i návrh ...
 • Optimalizace distribuce technických plynů 

  Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Votápka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato diplomová práce "Optimalizace distribuce technických plynů" se zabývá distribucí technických plynů ve společnosti, která k této činnosti využívá vozový park nákladních ADR návěsů. Po seznámení se současným stavem a ...
 • Strategie rozvoje firmy Boxline UCL na českém a slovenském trhu 

  Autor: Viktorová Jana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Rožek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce zpracovává teoretické a praktické poznatky z oblasti strategického řízení podniku. V první části je představena česká pobočka společnosti Boxline UCL a následně provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Revitalizace dopravních staveb s podporou dotací a grantů 

  Autor: Jeřábková Markéta; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem této diplomové práce je předložit ucelený a zpracovaný projekt založený na konkrétním podnikatelském záměru nového vlastníka a jeho využití odkoupeného zbytného majetku dopravní infrastruktury, a to projekt s ...
 • Ekonomika obsazování dálkově ovládáných stanic provozními zaměstnanci 

  Autor: Štorek Filip; Vedoucí práce: Drábek Michal; Oponent práce: Kokojan David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem diplomové práce" Ekonomika obsazování dálkově ovládaných stanic provozními zaměstnanci" je analýza dopadů redukce zaměstnanců na dopravních provozních pozicích v rámci budování dálkově ovládaných stanic, zejména ...
 • Návrh modelu zásobování vratnými obaly ve firmě Pierburg GmbH 

  Autor: Srbek Miroslav; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vodrážková Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Předmětem diplomové práce "Návrh modelu zásobování vratnými obaly ve firmě Pierburg GmbH" je analýza současného systému zásobování vratnými obaly, identifikace neefektivních procesů a navržení stejně jako implementace ...
 • Statistická optimalizace a řízení skladových zásob 

  Autor: Kopyn Štefan; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
  Diplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků minimalizovat četnost takových případů. Práce ...
 • Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD 

  Autor: Kanclíř Martin; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Seifert Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem této Diplomové práce "Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD" je analýza současného stavu přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD v Praze. Dále charakteristika této skupiny osob, definování ...
 • Optimalizace využití manipulační techniky ve vybrané společnosti 

  Autor: Just Ladislav; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Nachtigall Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky ve skladové hospodářství ve společnosti FM Česká, s.r.o. v Tuchoměřicích na základě informací získaných z roční statistiky a prováděných měření. ...
 • Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma 

  Autor: Šimon Jan; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Roun Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma" je aplikace metodologie Lean Six Sigma na vybraný vnitropodnikový logistický proces, který za současných podmínek nedosahuje ...

Zobrazit další