Now showing items 1-20 of 3538

  • Adheze pneumatik a její měření 

   Author: Vopava Lukáš; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • ADM Model 

   Author: Běláč Ondřej; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ADS - B a VKV přijímače pro Fakultu dopravní ČVUT 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • ADS-B zprávy jako zdroj provozních dat v letectví 

   Author: Tomáš Noskievič; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce se věnuje využití ADS-B zpráv jako zdroje provozních informací pro provozovatele leteckých společností nebo letišť. Konkrétně řeší jejich využití při odhalování nestabilizovaných přiblížení, při určování ...
  • ADSL+IPVT - Hledání nového prostoru na trhu telco služeb 

   Author: Matula Jan; Supervisor: Stejskal Petr; Opponent: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials 

   Author: Zlámal, Petr
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   The habilitation thesis is focused on a demonstration of advanced experimental methods for the investigation of the auxetic metamaterial response on high-strain rate loading. Several types of auxetic structures manufactured ...
  • Advanced numerical methods for modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems 

   Author: Kolman, Radek
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   This habilitation thesis summarizes relevant advancements in numerical modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems. The advanced numerical methods for accurate numerical wave modelling in ...
  • Airbag pro motocykl 

   Author: Svoboda Lukáš; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   ABSTRAKT Předmětem této práce je bezpečnost motocyklu, podrobněji rozepisuje problematiku airbagu pro motocykl. Jako úvod do bezpečnosti jsou uvedeny statistiky nehodovosti a jejich rozdělení, pasivní bezpečnost motocyklu ...
  • Airport Carbon Accreditation na LKPR-Emise CO2 z dopravy 

   Author: Stiborová Kateřina; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je základní seznámení s problematikou dopadu emisí pocházejících z leteckého sektoru na životní prostředí, podrobné představení projektu Airport Carbon Accreditation, který se zabývá CO2 emisemi na letištích, ...
  • Akrylátová lepidla v letectví 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hostášek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií 

   Author: Mlada Michal; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. ...
  • Akustické senzory pro monitorování hluku 

   Author: Abramova Karina; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitorování hluku z dopravy pomocí jednoduchých a levných senzorů využitelných v senzorických sítích. Soustřeďuje se nejen na provedení vlastních měření na konkrétních vzorcích, ...
  • Algoritmus pro vyhledávání dopravního spojení 

   Author: Těthal Tomáš; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Hlavním účelem této diplomové práce bylo vytvoření přehledu algoritmů pro vyhledávání nejkratší cesty v časově závislých dopravních sítích a implementování takovéhoto algoritmu pro rozsáhlé sítě. První část práce se ...
  • Alokace a návrh technologie práce v terminálu kombinované přepravy 

   Author: Miler Patrik; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alterantivní návrh řešení křižovatky u výstaviště v Českých Budějovicích 

   Author: Zamlinský Michal; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jáchym Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Alternativní návrh řešení křižovatky u výstaviště v Českých Budějovicích" je analýza pomocí dopravního průzkumu stávajícího stavu křižovatky Husova třída X Na Dlouhé louce. Jako je kapacita ...
  • Alternativní metoda ověřování systému PAPI 

   Author: Marek Hamza; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lajdová Sabina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem této práce je zmapovat současné letové ověřování systému PAPI a prozkoumat alternativní přístupy k této problematice. Jelikož v současné době není mnoho publikací zabývajících se využitím bezpilotních prostředků v ...
  • Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group 

   Author: Roman Kundrata; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group" je analýza nedostatečně vhodných postupů v oblasti nezdařeného přiblížení letounů B737-800, které jsou v současnosti ...
  • Alternativní paliva a jejich legislativa 

   Author: Dědouch Marek; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Volák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Alternativní paliva a udržitelná energetika dopravy 

   Author: Kučera Petr; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Říha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternativní paliva dopravních silničních prostředků 

   Author: Veronika Bártlová; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Alternativní paliva silničních dopravních prostředků“ je popsat dostupná alternativní paliva, jejich historii v souvislosti se silničními prostředky a využití v dopravě. Cílem je, pomocí testovacích ...