Novinky

Department of Forensic Experts in Transportation

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Dětské zádržné systémy v osobním automobilu 

  Autor: Šulcová Kateřina; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce pojednává o dětských zádržných systémech (DZS). Část úvodu je věnována historickému vývoji, na který je navázáno kapitolou o současné legislativě této problematiky. Dále je uveden výčet statistických dat, ...
 • Náraz vozidla do pevné překážky 

  Autor: Mikulka Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-20)
  Předmětem bakalářské práce "Náraz vozidla do pevné překážky" je vyhodnocení dopravních nehod, u kterých figuruje pevná překážka, dále popis jednotlivých druhů pevných překážek, které se vyskytují kolem pozemních komunikací, ...
 • Zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím simulačních prostředků 

  Autor: Hájek Adam; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Diplomová práce zkoumá dopravní situaci v křižovatce u mostu Závodu míru na Zbraslavi z hlediska dopravních nehod. Na základě znalostí z oboru analýzy dopravních nehod a intenzit dopravy je následně navrženo několik ...
 • Současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobních automobilů 

  Autor: Matějíček Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobní automobilů" je představení historický milníků ve vývoji a současnost deformačních zón. Následuje rozbor karosérie a jednotlivých ...
 • Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě 

  Autor: Šípek Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě" je popis stavu jednotlivých částí bezpečnostního pásu, ve kterém se nacházejí po dopravní nehodě nebo nárazu a využití těchto ...
 • Limity přístrojů určených k zaznamenávání vozidel a měření jejich rychlosti 

  Autor: Silovská Jana; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Kumpošt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem mé diplomové práce je zkoumání statistického radaru za účelem zjistit limity při jeho použití. V diplomové práci je popsány principy radarového přístroje, který měří rychlost, délku a vzdálenost mezi vozidly. ...
 • Individuální přeprava psů v osobním automobilu 

  Autor: Dousková Nikol; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Individuální přeprava psů v osobním automobilu" je seznámit se s problematikou přepravy psů, představit si jednotlivé bezpečnostní zádržné systémy, po té analyzovat hlavní problémy při přepravě ...
 • Černé skříňky v silničním provozu 

  Autor: Mihulová Monika; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je zmapovat stávající bezpečnostní systémy a asistenty v automobilech a popsat jejich funkci. Dále pak se zmiňuje o prvcích, které automobilky nyní vyvíjí a testují a ve svém závěru polemizuje ...
 • Nehody na vnitrozemských vodních cestách 

  Autor: Moreva Ksenia; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Savin Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s danou problematikou z hlediska legislativních požadavků o vnitrozemské plavbě a odbornou terminologií. Dále pak zjištění stavu vnitrozemských vodních cest, stanovení nehodovosti ...
 • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

  Autor: Scháno Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Žídek Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je pomocí měřící techniky změřit data o rychlosti, intenzitě a skladbě dopravního proudu na silnici I/15 na úseku mezi Lovosicemi a Mostem, u obce ...
 • Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel 

  Autor: Kobosil Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Dvořáčková Alexandra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Bakalářská práce "Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel" se zabývá problematikou nehod a vyčíslením ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti jednostopých motorových vozidel. Věnuje se jejich ...
 • Bezpečnost železničních přejezdů 

  Autor: Janků Vojtěch; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem bakalářské práce je rešerše nejdůležitějších informací z problematiky železničních přejezdů v České republice. Tento popis úvodní části práce vzešel ze současně užívaných směrnic, kdy je železniční přejezd uveden ...
 • Měření dynamiky jízdy systému řidič-motocykl 

  Autor: Kobosil Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  Diplomová práce se věnuje měření dynamiky jízdy systému řidič - motocykl, a to jak z pohledu techniky měření, tak z pohledu mechaniky pohybu jednostopých vozidel. Na základě experimentu s motocykly a jezdci různých kategorií ...
 • Posouzení nehodovosti na silnici II/117 Žebrák - Hořovice 

  Autor: Nedvědová Andrea; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Radimský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Diplomová práce "Posouzení nehodovosti na silnici II/117 v úseku mezi obcí Žebrák a městem Hořovice" se věnuje srovnání stavu silnice před její rekonstrukcí a po rekonstrukci a směrovém narovnání. Obsahem práce je též ...
 • Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku 

  Autor: Lehká Eva; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku" je poskytnutí informací o legislativních a technických opatřeních pro přecházení přes komunikace v kontextu sociokulturních ...
 • Lidský faktor a specifické podmínky řízení vybraných vozidel MHD 

  Autor: Rakušanová Barbora; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Šmolíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Předmětem teoretické části diplomové práce je analýza profesionálních řidičů a negativních vlivů, které na ně během jízdy působí, vytyčení základních rozdílů mezi těžkými dopravními prostředky a osobními vozidly a vytvoření ...
 • Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky 

  Autor: Vopava Lukáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Diplomové práce "Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky" seznamuje se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňující přilnavost vozidel, zákonitostmi, vývojem fotogrammetrie a principy ...
 • Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu 

  Autor: Fogl Tomáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem této bakalářské práce ,,Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu" je zmapování používaných typů osobních transportérů s následným rozborem jejich částí a porovnání legislativ ohledně užívání v různých zemích. ...
 • Měření adhezních vlastností vozovek 

  Autor: Henych Jiří; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Vyčichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
  Diplomové práce "Měření adhezních vlastností vozovek" se zabývá měřením protismykových vlastností vozovek pomocí kyvadla, Grip Testru a TRT zařízením. Porovnává zjišťování hloubky makrotextury odměrnou metodou a 3D skenerem. ...
 • Vliv psychologických zklidňovacích prvků na řidiče vozidla 

  Autor: Grabovská Lada; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Padělek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá zklidňováním dopravy na místních komunikacích a obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé přístupy ke zklidňování dopravy, legislativní požadavky a historický ...

Zobrazit další