Collections in this community

Recent Submissions

 • Tvorba dopravně-geografického informačního systému primární silniční sítě 

  Author: Martin Šimáček; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Rak Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
  Předmětem diplomové práce „Tvorba dopravně-geografického informačního systému primární silniční sítě“ je propojení nehodových dat, pasportu komunikací a dat z bezpečnostních inspekcí, a tvorba přehledně vizualizovaného ...
 • Bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu 

  Author: Tereza Šimková; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Jelínek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Předmětem diplomové práce je bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu. V rámci práce jsou identifikovány případné nedostatky způsobu provedení tlumičů nárazu a navržena opatření ke zvýšení bezpečnosti na ...
 • Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení 

  Author: Jana Marešová; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Svoboda Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité technologie jako ...
 • Měřící technika pro provádění noční bezpečnostní inspekce PK 

  Author: Tomáš Blodek; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Richter Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou noční bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích. Teoretická část definuje bezpečnostní inspekci na pozemních komunikacích, pojednává o rozdílech mezi noční a denní inspekcí a ...
 • Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace 

  Author: Michaela Stránská; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Moudrá Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění zklidňujících vjezdových opatření ...
 • Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK 

  Author: Gabriela Zikánová; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem této bakalářské práce na téma „Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK“ je vytvoření metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace na základě realizace prohlídky ...
 • Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku a vlivu na bezpečnost 

  Author: Kristýna Řepová; Supervisor: Vrtal Pavel; Opponent: Svoboda Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Předmětem diplomové práce „Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku a vlivu na bezpečnost“ je analýza současného stavu vozového parku s ohledem na vývoj vnějších rozměrů vozidel, a to zejména na jejich rostoucí ...
 • Možnost využití dat digitálních tachografů při analýze dopravních nehod 

  Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Frydrýn Michal; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci svým zaměřením na problematiku dopravních nehod nákladních automobilů a zejména na využití dat o rychlosti z tachografů při řešení a analýze dopravních nehod. Práce se zabývá ...
 • Využívání moderních nástrojů pro analýzu dopravních nehod 

  Author: Veronika Kostěncová; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Komárek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práce „Využívání moderních nástrojů pro analýzu dopravních nehod“ předkládá obecný vhled do problematiky soudního znalectví v dopravě, a to zejména z pohledu současně užívaných metod a postupů. V rámci teoretické ...
 • Měření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectví 

  Author: Martin Jankovič; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických nehodových dat. Praktická ...
 • Analýza pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v oblasti zádržných zařízení 

  Author: Tereza Šimková; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Dousková Nikol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Předmětem bakalářské práce je analýza pasivní bezpečnosti na silnicích I. třídy. V práci jsou statisticky vyhodnocovány nehody a deficity v oblasti zádržných zařízení. Dále jsou součástí práce katalogové listy nejčastěji ...
 • Numerická studie chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl 

  Author: Kristina Kletečková; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Steklý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  Cílem diplomové práce je simulace chování baterie při nárazu vozidla na kůl pomocí metody konečných prvků. V teoretické části je zpracována problematika akumulace energie, charakteristiky jednotlivých druhů baterií, ...
 • Zpracování a úprava dat z 3D skenování pro dokumentaci vozidel 

  Author: Adam Pták; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Vyčichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Tato bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá metodami 3D skenování. V této části je uveden základní přehled a dělení skenovacích systémů včetně problematiky samotného procesu skenování. V dalších částech práce jsou popsány ...
 • Tachografy nákladních automobilů 

  Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Frydrýn Michal; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce je seznámení s problematikou týkající se digitálních tachografů, zejména legislativní rešerše upravující povinnosti pro správné používání přístroje. Práce se také zabývá popisem principu fungování ...
 • Systémy čtení a zpracování nehodových dat 

  Author: Veronika Kostěncová; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Komárek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Systémy čtení a zpracování nehodových dat" je rozbor technologie EDR, tedy funkce řídící jednotky airbagů ve vozidle, která je schopna zaznamenat informace týkající se nehodové události. Získávání ...
 • Antropomorfní testovací zařízení - jeho vlastnosti a výroba 

  Author: Kristýna Řepová; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Kytýř Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Antropomorfní testovací zařízení - jeho vlastnosti a výroba" je seznámení s testovacími figurínami jako takovými, jejich historií a použitím. Toto pojednání je doplněno o legislativu, vztahující ...
 • Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38 

  Author: Jakub Nováček; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně ...
 • Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji 

  Author: Ksenia Moreva; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a dopravních konfliktů. ...
 • Vliv chybné manipulace s dětskými zádržnými systémy 

  Author: Šulcová Kateřina; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem diplomové práce jsou rizika spojená s používáním dětských zádržných systémů. Teoretická část je věnována úvodu do problematiky z hlediska legislativy a statistik dopravních nehod s účastí dětí. Dále je navázáno ...
 • Analýza dopravně - bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji 

  Author: Opletalová Bára; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem diplomové práce "Analýza dopravně-bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji" je analýza současného stavu pozemní komunikace z hlediska bezpečnosti. Nedílnou součástí této práce je i návrh ...

View more