News

Department of Forensic Experts in Transportation

Collections in this community

Recent Submissions

 • Měření a zpracování dat pro analýzu jízdní a nárazové dynamiky 

  Author: Jankovič Martin; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce je v její teoretické části seznámení s problematikou jízdní a nárazové dynamiky, vysvětlení aplikace senzorů a měřicích zařízení pro jízdní a nárazovou dynamiku, zpracování přehledu možných ...
 • Dynamická numerická studie nárazu vozidla do silničního ocelového svodidla 

  Author: Kletečková Kristina; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem bakalářské práce je simulace chování ocelových silničních svodidel při nárazu vozidla s využitím metody konečných prvků. V rámci teoretické části je zpracována problematika silničních záchytných systémů, popis ...
 • Porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji 

  Author: Zachariášová Jana; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji. V práci se zabývám dopravními nehodami, u kterých došlo ke střetu s pevnou překážkou, práce dále ...
 • Vliv chybné manipulace s dětskými zádržnými systémy 

  Author: Šulcová Kateřina; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem diplomové práce jsou rizika spojená s používáním dětských zádržných systémů. Teoretická část je věnována úvodu do problematiky z hlediska legislativy a statistik dopravních nehod s účastí dětí. Dále je navázáno ...
 • Analýza dopravně - bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji 

  Author: Opletalová Bára; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem diplomové práce "Analýza dopravně-bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji" je analýza současného stavu pozemní komunikace z hlediska bezpečnosti. Nedílnou součástí této práce je i návrh ...
 • Pokročilá dynamická numerická studie chování podvozku osobního automobilu 

  Author: Blechová Markéta; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této práce je vytvoření numerické simulace osobního automobilu projíždějícího obloukem. Numerický model je redukován na základní funkční část podvozku a kol, které jsou připojeny na zjednodušenou kostru vozu, která ...
 • Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách 

  Author: Mikulka Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách" je popis konstrukce brzd osobních automobilů, včetně jejich funkce a jednotlivých částí, které brzdový systém obsahuje. ...
 • Zádržné systémy pro přepravu psů v osobním automobilu 

  Author: Dousková Nikol; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Zádržné systémy pro přepravu psů v osobním automobilu" je otestovat bezpečnostní popruhy pro přepravu psů a posoudit, zda jsou vhodným bezpečnostním prvkem pro ochranu posádky uvnitř vozidla. ...
 • Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech přilehlých ke křižovatkám PK 

  Author: Janků Vojtěch; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce je nalezení všech rizikových faktorů na přejezdech přilehlých ke křižovatkám pozemních komunikací a navržení možných opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silniční i drážní dopravy na těchto ...
 • Parkování - analýza stojících vozidel 

  Author: Řezáč Jindřich; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  ABSTRAKT Předmětem teoretické části diplomové práce je vypracování teorie o parkovacích a odstavných plochách včetně jejich navrhování. Dále se v práci zabývám možnostmi využití dostupných technologií pro zjišťování ...
 • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

  Author: Scháno Martin; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Kocourek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je analýza nehodového úseku na silnici I/15. S použitím dat o nehodách a radarem získaných dat o charakteristikách dopravního proudu v tomto úseku ...
 • Jízdní charakteristiky cyklisty 

  Author: Smeták Jan; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Kumpošt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce jsou "Jízdní charakteristiky cyklisty". Téma je rozebráno z pohledu techniky, vybavení a způsobu měření. Experiment popisuje spojení jízdního kola s akcelerometry a má dokázat odlišnosti mezi ...
 • Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu 

  Author: Fogl Tomáš; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem této diplomové práce "Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu" je rešerše na legislativní zařazení tohoto typu dopravního prostředku v ČR. Dále porovnání legislativ ohledně jeho užívání v různých zemích. ...
 • Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví 

  Author: Hradecká Lucie; Supervisor: Lenková Alžběta; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
  Předmětem diplomové práce "Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví" je postup a metodika měření úhlů klopení motocyklu v obloucích. Tyto hodnoty jsou důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce ...
 • Černé skříňky v silničním provozu 

  Author: Mihulová Monika; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je zmapovat stávající bezpečnostní systémy a asistenty v automobilech a popsat jejich funkci. Dále pak se zmiňuje o prvcích, které automobilky nyní vyvíjí a testují a ve svém závěru polemizuje ...
 • Individuální přeprava psů v osobním automobilu 

  Author: Dousková Nikol; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Individuální přeprava psů v osobním automobilu" je seznámit se s problematikou přepravy psů, představit si jednotlivé bezpečnostní zádržné systémy, po té analyzovat hlavní problémy při přepravě ...
 • Nehody na vnitrozemských vodních cestách 

  Author: Moreva Ksenia; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Savin Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s danou problematikou z hlediska legislativních požadavků o vnitrozemské plavbě a odbornou terminologií. Dále pak zjištění stavu vnitrozemských vodních cest, stanovení nehodovosti ...
 • Současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobních automobilů 

  Author: Matějíček Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobní automobilů" je představení historický milníků ve vývoji a současnost deformačních zón. Následuje rozbor karosérie a jednotlivých ...
 • Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě 

  Author: Šípek Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě" je popis stavu jednotlivých částí bezpečnostního pásu, ve kterém se nacházejí po dopravní nehodě nebo nárazu a využití těchto ...
 • Zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím simulačních prostředků 

  Author: Hájek Adam; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Šachlová Zora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Diplomová práce zkoumá dopravní situaci v křižovatce u mostu Závodu míru na Zbraslavi z hlediska dopravních nehod. Na základě znalostí z oboru analýzy dopravních nehod a intenzit dopravy je následně navrženo několik ...

View more