Novinky

Department of Logistic and Transportation Processes

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Způsoby a možnosti financování v logistických centrech 

  Autor: Holý Prokop; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce, je návrh financování logistického centra. Na základě finanční struktury společnosti Endress + Hauser jsou obecně popsány vhodné možnosti financování. Následně pomocí výpočtů je ...
 • Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety 

  Autor: Kasl Martin; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Předmětem bakalářské práce "Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety" je poskytnout pohled na transatlantickou osobní leteckou dopravu z několika hledisek. Nejprve krátce shrnout její historický vývoj až do ...
 • M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti 

  Autor: Hyršl Tomáš; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Dostálová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Předmětem bakalářské práce "M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti" je analyzovat současný stav pivovarnického průmyslu ve světě se zaměřením na Českou republiku. Dále bakalářská práce pojednává ...
 • Možnosti přepravy kontejnerizovaného zboží po labské vodní cestě 

  Autor: Selnarová Adéla; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato bakalářská práce popisuje současné možnosti labské vodní cesty v Německu a v České republice. Mapuje a popisuje významné přístavy na toku a hlouběji se věnuje jednotlivým úsekům na labské vodní cestě v České republice. ...
 • Vliv ekonomické krize na osobní leteckou dopravu v České republice 

  Autor: Čejková Martina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem této práce je zmapovat dopady ekonomické krize na osobní leteckou dopravu v České republice, snahy leteckých dopravců jim čelit v konkurenčním prostředí a pokusit se odhadnout budoucí vývoj osobní letecké dopravy v ČR.
 • Vývoj osobní a nákladní dopravy v evropských zemích 

  Autor: Bakumenko Olga; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Daná bakalářská práce je věnována vývoji osobní a nákladní dopravy. Zabývá se vzájemnou vazbou mezi hrubým domácím produktem a přepravními výkony. Daná vazba je porovnávána mezi pěti evropskými zeměmi a Kazachstánem ...
 • Pozice nákladního letadla BELUGA v logistickém řetězci společnosti AIRBUS 

  Autor: Faltysová Andrea; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zaměřuje na pozici nákladního letadla Beluga v logistickém řetězci společnosti Airbus. V teoretické části popisuji logistické řetězce, dále pak společnost Airbus a její hlavní logistická centra. Popisuji ...
 • Návrh výběrového řízení v dopravní obslužnosti 

  Autor: Tranová Thu Phuong; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  V této bakalářské práci se zabývám kritériem ekonomické výhodnosti ve výběrových řízeních v dopravní obslužnosti. V první kapitole jsou popsány nejdůležitější zákony, které se týkají dopravní obslužnosti a výběrových řízení. ...
 • Kriteriální porovnání implementace a certifikace QMS pro dopravní firmy 

  Autor: Štulíková Nikola; Vedoucí práce: Vančura Pavel Edvard; Oponent práce: Lutr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce je porovnání jednotlivých způsobů implementace systému managementu kvality do dopravních firem. První část představuje kvalitu, její hodnocení, typy řízení kvality a seznamuje s normami ISO ...
 • Vliv zahraničních investic v automobilovém průmyslu na nezaměstnanost 

  Autor: Sedláčková Lenka; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Pluhař Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce se zabývá nezaměstnaností Moravskoslezského kraje a výstavbou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v průmyslové zóně v Nošovicích. V poslední části práce je porovnání investičních pobídek, které Hyundai dostalo ...
 • Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři 

  Autor: Bliednykh Anna; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Předmětem bakalářské práce "Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři" je analyzovat současný stav dopravních spojení baltických a jaderských přístavů a na základě této analýzy vybrat optimální variantu, ...
 • Přepravní toky v internetovém obchodu Genius-fitness.cz 

  Autor: Holub Jan; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato práce řeší přepravní toky internetového obchodu Genius-fitness.cz. Zabývá se jeho provozuschopností a rozšířením činnosti o provoz skladu nabízených produktů. K řešení byla použita analýza dodavatelů fitness produktů, ...
 • Cenová politika podniku provozujícího osobní lodní dopravu 

  Autor: Novotná Kateřina; Vedoucí práce: Komrska Martin; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Cenová politika podniku provozující osobní lodní dopravu" je vyčíslení nákladů možnými způsoby v případové studii na trase Děčín - Drážďany a na základě kalkulací porovnat a zhodnotit jednotlivé ...
 • Prověření konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy v relaci Rakovník-Praha 

  Autor: Vávra Rudolf; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Chmelík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato práce se zaměřuje na železniční spojení Rakovníka s Prahou. Pro řešenou oblast je nejprve provedena analýza přepravních vztahů ve vztahu k Praze. Následuje analýza příslušné dopravní infrastruktury, po které se přeprava ...
 • Přeprava zavazadel v osobní letecké dopravě 

  Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Přeprava zavazadel v osobní letecké dopravě" je popis zavazadel a jejich rozdělení. Proces odbavení a bezpečnostní opatření při kontrole zavazadel. Dále práce popisuje rozdíly mezi klasickými ...
 • Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení 

  Autor: Melo Lukáš; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Poloch Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce "Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení" je analyzovat současný stav rozvozu zboží ve vybrané společnosti, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení v dané ...
 • Porovnání přepravy vybraného typu nákladu mezi železniční a silniční dopravou 

  Autor: Berečková Barbora; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Mašín Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce je zaměřená na porovnání silniční a železniční nákladní dopravy. Teoretická část se zaměřuje zejména na popis společností ArcelorMittal, ČD Cargo, M-logistic a popis převáženého nákladu - betonářské oceli. ...
 • Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel 

  Autor: Paroubek Jan; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel" je představit nové pojetí vlastnictví a provozování železničních vozidel a z tohoto konceptu představit návrh na ...
 • Ekonomické hodnocení bezobslužného metra 

  Autor: Karešová Petra; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Vančura Pavel Edvard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické porovnání bezobslužného a klasického metra. První kapitola je věnována historii podpovrchových systémů ve vybraných světových městech a v Česku. Druhá kapitola je zaměřena ...
 • Problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě 

  Autor: Konečná Martina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tématem této bakalářské práce je problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě. V úvodu práce je charakterizován pojem letecký dopravce, jeho rozdělení, mezinárodní organizace letecké dopravy ...

Zobrazit další