News

Department of Logistic and Transportation Processes

Collections in this community

Recent Submissions

 • Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk 

  Author: David Juřík; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Konečný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření potenciálu nasazení ...
 • Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu 

  Author: Valentýn Beneš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké dopravy. Dále jsou uvedeny ...
 • Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka 

  Author: Lenka Budilová; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Sejbal Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční dopravy vytvořené v minulosti ...
 • Silniční přeprava nadrozměrných zásilek 

  Author: Barbora Sotolářová; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Trnka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Silniční přeprava nadrozměrných zásilek" je zmapovat průběh procesu zajišťování přepravy nadrozměrné zásilky včetně potřebné dokumentace a porovnat tak náklady na přepravu této zásilky při použití ...
 • Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice 

  Author: Vojtěch Šafranko; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Vašíček Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních stanic v jednotlivých ...
 • Multikriteriální analýza transatlantického spojení na trase LON-NYC 

  Author: Jan Vyoral; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Multikriteriální analýza transatlantického spojení na trase LON-NYC" je porovnání leteckých linek, které v současné době na této trase existují. První část krátce shrnuje historii transatlantické ...
 • Dvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky 

  Author: Martin Chýle; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Hroník Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Tato práce je zaměřena na představení vývoje dvouzdrojových lokomotiv a srovnání s konvenčními lokomotivami, především dieselelektrickými. Dále jsou na příkladech z praktického provozu nákladních vlaků vyjádřeny rozdíly v ...
 • Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary 

  Author: Jiří Vecko; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Jacura Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" je analyzovat současný stav provozu na řešené trati a na základě této analýzy následně navrhnout opatření, která by ...
 • Zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR v kontextu evropské dopravní politiky 

  Author: Ladislav Velechovský; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Panchartek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou evropskou legislativou, analýza nového ...
 • Logistika v internetové společnosti 

  Author: Ondřej Kopta; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Pilát Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem této bakalářské práce "Logistika v internetové společnosti" je analýza současného stavu logistiky internetového obchodu ve společnosti AUTO KOPTA s.r.o., nalezení slabých stránek a hrozeb a návrh na jejich úpravu ...
 • Zajištění zimní údržby pozemních komunikací pro město Ústí nad Labem 

  Author: Jan Trup; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Dařílek Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením zimní údržby na pozemních komunikacích ve městě Ústí nad Labem, a to zejména na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Následuje zhodnocení zjištěných ...
 • Analýza a modelování procesu zásobování 

  Author: Anna Fedorova; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Madryová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza a modelování procesu zásobování" je optimalizace řízení zásob tabákových výrobků. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s logistickými procesy, statistickou analýzu časového průběhu ...
 • Možnosti využití elektromobility na vybraných linkách MHD v Chomutově a Jirkově 

  Author: Jan Smítka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Krtička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá novými možnostmi využití elektromobility na vybraných linkách městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově. První část tvoří výběr linek, na kterých by bylo vhodné elektromobilní koncept ...
 • Parkoviště a jejich integrované řešení 

  Author: Jan Friedel; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem této bakalářské práce je představení možností sběru dat o obsazenosti parkovišť. Teoretická část se zabývá představením konceptu Smart Cities a rolí, kterou v něm zaujímají parkoviště. Následně jsou v práci uvedeny ...
 • Analýza rizika investičního projektu 

  Author: Martin Štourač; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem této práce je analýza rizika a její praktická aplikace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části práce je nejprve definováno pojetí rizika, klasifikace rizik a způsob jejich řízení v rámci ...
 • Dopad sdílení osobních automobilů na životní prostředí v hl. m. Praha 

  Author: Michaela Javanská; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů sdílení osobních automobilů v hlavním městě Praha na životní prostředí. V první části práce jsou teoretické poznatky, které jsou dále uplatněny v praktické části. Tato část ...
 • Ekonomické dopady projektu D1 v úseku Hubová – Ivachnová na přilehlý region 

  Author: Tomáš Kajúch; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Ulrich Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Predmetom tejto bakalárskej práce s názvom ,, Ekonomické dopady projektu Dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová na přilehlý region" je skúmanie možných ekonomických a socio-ekonomických dopadov spustenia diaľničného úseku ...
 • Alternativní trasování přepravy zboží z Evropy přes Ukrajinu do Střední Asie 

  Author: Darya Medyantseva; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Cílem bakalářské práce „Alternativní trasování přepravy zboží z Evropy přes Ukrajinu do Střední Asie“ je pomocí reálných provozních dat od spediční společnosti proanalyzovat alternativní trasu z Ukrajiny do Kazachstánu ...
 • Navržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice - Most 

  Author: Eliška Glaserová; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Genzer Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem bakalářské práce "Navržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice - Most" je vypracování vybraných technologických procesů na železniční lince U10, kde bude zcela obnoven každodenní ...
 • Typologie diskrétních lokačních úloh 

  Author: Olha Kozlovska; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Madryová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Bakalářská práce představuje přehled 18 reprezentativních úloh lokační analýzy. V teoretické části jsou definovány různé typy diskrétních lokačních úloh a jejich matematické zápisy s rozšířeným vystvětlením a srovnáním. ...

View more