Collections in this community

Recent Submissions

 • Modelovaní a snižování ekonomickích rizik vybraného investičního projektu 

  Author: Sofiya Tarassenko; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem předložené bakalářské práce na téma „Modelování a snižování ekonomických rizik vybraného investičního projektu” je rozbor rizik a nejistot. Dále průzkum a rozbor globálního trhu s kolejovými vozidly, jeho konkurenční ...
 • Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek 

  Author: Kateřina Žížalová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Tuháček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce s názvem Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek je zaměřena na organizaci doručování zásilek v rámci státního podniku. Jejím cílem je analýza stávajících procesů a návrh možných ...
 • Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID-19 

  Author: Vlada Olkhovik; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem před ložené bakalářské práce na téma „Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID 19“ je porozumě ní aspektům marketingu osobní letecké dopravy. Součástí práce je prove dení analýz y ...
 • Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla 

  Author: Marek Piekarz; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla“ je najít nejvhodnější silniční nákladní vozidlo, tahač, s podvozkem 6x4 určený k přepravě zásilek ve stavebním sektoru, nabízený na českém ...
 • Metody pro optimalizaci procesů skladování 

  Author: Timotej Vizváry; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Predmetom bakalárskej práce je vyhľadanie a spracovanie rôznych optimalizačných metód, ktorými sa dajú riešiť optimalizačné úlohy v procesoch skladovania. Práca rozoberá tieto metódy v špecifických podmienkach skladovania ...
 • Optimalizace počtu oddělených skladovacích ploch 

  Author: Martin Čech; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Optimalizace počtu oddělených skladovacích ploch“ je představení problematiky nebezpečných látek včetně podrobné analýzy a popisu jejich specifických podmínek pro uskladnění. Cílem práce je ...
 • Využití Fordova algoritmu pro plánování letových tras 

  Author: Kryštof Richter; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kontriková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Využití Fordova algoritmu pro plánování letových tras“ je analýza možnosti využití metody Bellman-Fordova algoritmu pro hledání minimální cesty v grafu na problematiku plánování letových tras ...
 • Aplikace zásad smart cities a zelené infrastruktury pro Vítězné náměstí v Praze 

  Author: Luisa Andrea Castrejon Varela; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Chin Kristie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  The impact that climate change has left on communities around the world have ranged from minimal to extreme. Countless catastrophic events lead the way to resilient designs with respect to architecture, energy consumption, ...
 • Preference veřejné dopravy na Evropské třídě v Praze 

  Author: Tomáš Míča; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou preference veřejné dopravy. Tato strategie řízení dopravy je vnímána jako důležitý nástroj pro zlepšení kvality služeb poskytovaných systémy veřejné dopravy, přispívající ke ...
 • Možnosti práce z domova ve velkých společnostech a jejich dopady na dopravu 

  Author: Michaela Vindušková; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Fínová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku práce z domova a detailně rozebírá její dopad na dopravu. Protože se práce z domova kvůli pandemii Covidu-19 stala pro velké množství společností hojně diskutovaným tématem, ...
 • Nová koncepce obsluhy města Příbram městskou hromadnou dopravou 

  Author: Iveta Marášková; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Sobota Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Předmětem diplomové práce je tvorba nového koncepčního návrhu pro městskou hromadnou dopravu na území města Příbram. Nová koncepce obsluhy vychází z analýzy současného stavu MHD a z definovaných přepravních zdrojů a cílů ...
 • Koncepce nového distribuční hubu pro nadzásobu ve firmě Alza.cz 

  Author: Martin Kiss; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Chroust Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Obsahem diplomové práce je Návrh nové koncepce distribučního hubu pro nadzásobu ve firmě Alza.cz. V průběhu diplomové práce autor navrhl nový logistický systém založený na převedení nadzásoby do distribučního hubu. Daný ...
 • Vývoj potřeb cestujících v prostorách osobních nádraží v ČR, vliv Covid-19 

  Author: Jitka Andrýsková; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Diplomová práce je zaměřena na kvalitu služeb na osobních nádražích v České republice. V teoretické části je vysvětlena kategorizace osobních nádraží a zastávek a jsou popsány změny, které přinesla do těchto prostor pandemie ...
 • Prověření možnosti zavedení zónově-relačního tarifu IDZK 

  Author: Dominik Havel; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Prokeš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá popisem stávajících zónově-relačních tarifů v Česku a v postupných krocích návrhem zónově-relačního tarifu pro Integrovanou dopravu Zlínského kraje. Prověřovány jsou inovativní postupy ve výpočtu tarifní ...
 • Prověření ekonomické výhodnosti Evropského modulárního systému 

  Author: Josef Klučina; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá potenciálním vlivem využití dlouhých nákladních souprav na přepravní náklady. Cílem výzkumu je poskytnout komplexní analýzu celospolečenských nákladů a přínosů dlouhých souprav ve srovnání ...
 • Úprava SSZ s tramvajovým provozem se zaměřením na efektivitu provozu 

  Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Veselý Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Práce je primárně zaměřena na aktivní preferování tramvajových souprav na křižovatkách v hlavním městě Praze. Základ pro výslednou synergii opatření podporující spolehlivost provozu MHD tvoří podmínky pražského prostředí ...
 • Logistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývoj 

  Author: Karim Tyureev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Drahotský Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Cílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou ...
 • Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů 

  Author: Vít Valdhans; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce “Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů” je porovnání jednotlivých přepravních módů v oblastech energetické náročnosti, výkonu a využitelnosti. V práci je zohledněn i aktuální ...
 • Návrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji 

  Author: Tomáš Cieslar; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané ...
 • Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy 

  Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Světlík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy“ je identifikace přeprav vhodných k optimalizaci a charakteristika faktorů tvorby osádek, na jejichž základě budou stanoveny ...

View more