Novinky

Department of Logistic and Transportation Processes

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Pozice nákladního letadla BELUGA v logistickém řetězci společnosti AIRBUS 

  Autor: Faltysová Andrea; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zaměřuje na pozici nákladního letadla Beluga v logistickém řetězci společnosti Airbus. V teoretické části popisuji logistické řetězce, dále pak společnost Airbus a její hlavní logistická centra. Popisuji ...
 • Návrh výběrového řízení v dopravní obslužnosti 

  Autor: Tranová Thu Phuong; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  V této bakalářské práci se zabývám kritériem ekonomické výhodnosti ve výběrových řízeních v dopravní obslužnosti. V první kapitole jsou popsány nejdůležitější zákony, které se týkají dopravní obslužnosti a výběrových řízení. ...
 • Kriteriální porovnání implementace a certifikace QMS pro dopravní firmy 

  Autor: Štulíková Nikola; Vedoucí práce: Vančura Pavel Edvard; Oponent práce: Lutr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce je porovnání jednotlivých způsobů implementace systému managementu kvality do dopravních firem. První část představuje kvalitu, její hodnocení, typy řízení kvality a seznamuje s normami ISO ...
 • Vliv zahraničních investic v automobilovém průmyslu na nezaměstnanost 

  Autor: Sedláčková Lenka; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Pluhař Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce se zabývá nezaměstnaností Moravskoslezského kraje a výstavbou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v průmyslové zóně v Nošovicích. V poslední části práce je porovnání investičních pobídek, které Hyundai dostalo ...
 • Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři 

  Autor: Bliednykh Anna; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Předmětem bakalářské práce "Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři" je analyzovat současný stav dopravních spojení baltických a jaderských přístavů a na základě této analýzy vybrat optimální variantu, ...
 • Přepravní toky v internetovém obchodu Genius-fitness.cz 

  Autor: Holub Jan; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato práce řeší přepravní toky internetového obchodu Genius-fitness.cz. Zabývá se jeho provozuschopností a rozšířením činnosti o provoz skladu nabízených produktů. K řešení byla použita analýza dodavatelů fitness produktů, ...
 • Cenová politika podniku provozujícího osobní lodní dopravu 

  Autor: Novotná Kateřina; Vedoucí práce: Komrska Martin; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Cenová politika podniku provozující osobní lodní dopravu" je vyčíslení nákladů možnými způsoby v případové studii na trase Děčín - Drážďany a na základě kalkulací porovnat a zhodnotit jednotlivé ...
 • Prověření konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy v relaci Rakovník-Praha 

  Autor: Vávra Rudolf; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Chmelík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato práce se zaměřuje na železniční spojení Rakovníka s Prahou. Pro řešenou oblast je nejprve provedena analýza přepravních vztahů ve vztahu k Praze. Následuje analýza příslušné dopravní infrastruktury, po které se přeprava ...
 • Přeprava zavazadel v osobní letecké dopravě 

  Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Přeprava zavazadel v osobní letecké dopravě" je popis zavazadel a jejich rozdělení. Proces odbavení a bezpečnostní opatření při kontrole zavazadel. Dále práce popisuje rozdíly mezi klasickými ...
 • Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení 

  Autor: Melo Lukáš; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Poloch Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce "Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení" je analyzovat současný stav rozvozu zboží ve vybrané společnosti, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení v dané ...
 • Porovnání přepravy vybraného typu nákladu mezi železniční a silniční dopravou 

  Autor: Berečková Barbora; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Mašín Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce je zaměřená na porovnání silniční a železniční nákladní dopravy. Teoretická část se zaměřuje zejména na popis společností ArcelorMittal, ČD Cargo, M-logistic a popis převáženého nákladu - betonářské oceli. ...
 • Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel 

  Autor: Paroubek Jan; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel" je představit nové pojetí vlastnictví a provozování železničních vozidel a z tohoto konceptu představit návrh na ...
 • Ekonomické hodnocení bezobslužného metra 

  Autor: Karešová Petra; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Vančura Pavel Edvard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické porovnání bezobslužného a klasického metra. První kapitola je věnována historii podpovrchových systémů ve vybraných světových městech a v Česku. Druhá kapitola je zaměřena ...
 • Problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě 

  Autor: Konečná Martina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tématem této bakalářské práce je problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě. V úvodu práce je charakterizován pojem letecký dopravce, jeho rozdělení, mezinárodní organizace letecké dopravy ...
 • Studie pro využití bezpilotních letadel - dronů v komerčním prostředí 

  Autor: Jirků Michal; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Studie pro využití bezpilotních letadel - dronů v komerčním prostředí" je analyzovat oblast civilních bezpilotních letadel jak z pohledu legislativy, tak komerčního využití. Hlavní zaměření je ...
 • Analýza činnosti operátora kombinované dopravy v Rusku a v České republice 

  Autor: Ovsiyuk Yana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Fišer Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá kombinovanou dopravou, zejména rozborem činností operátorů ve dvou různých (odlišných) zemích České republice a Ruské federace. Cílem této práce je tyto činnosti porovnat a využit výhody obou operátorů.
 • Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů 

  Autor: Cvešperová Lenka; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Labský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů" je analýza současného stavu výroby a plánovaného hmotného toku materiálu v projektu nové výrobní haly společnosti Pewag s.r.o. ve Vamberku. Je ...
 • Kalkulace nákladů v taxislužbě při sdílení vozidla taxislužby 

  Autor: Serafínová Nikola; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce je "Kalkulace nákladů v taxislužbě při sdílení vozidla taxislužby" a porovnat současnou praktiku v taxislužbě, kdy na jedno vozidlo připadá jeden řidič, s alternativní možností, kdy na jedno ...
 • Potenciál pro nové železniční zastávky v Praze 

  Autor: Hoblík David; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Konečný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá umisťováním zastávek příměstské železnice na území Prahy. Jako příklad si bere města s dlouhodobě dobře fungujícím systémem S-Bahnu. Z těchto příkladů jsou odvozena obecná pravidla pro ...
 • Úloha vybraných regionálních tratí na Rakovnicku v dopravní obsluze území 

  Autor: Škripko Jindřich; Vedoucí práce: Drábek Michal; Oponent práce: Panský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav veřejné dopravy ve vybrané oblasti. Řešen je především význam regionálních tratí pro dopravní obslužnost. Na základě této analýzy jsou zpracovány návrhy, jejichž cílem ...

Zobrazit další