Collections in this community

Recent Submissions

 • Úprava SSZ s tramvajovým provozem se zaměřením na efektivitu provozu 

  Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Veselý Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Práce je primárně zaměřena na aktivní preferování tramvajových souprav na křižovatkách v hlavním městě Praze. Základ pro výslednou synergii opatření podporující spolehlivost provozu MHD tvoří podmínky pražského prostředí ...
 • Logistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývoj 

  Author: Karim Tyureev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Drahotský Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Cílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou ...
 • Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů 

  Author: Vít Valdhans; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce “Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů” je porovnání jednotlivých přepravních módů v oblastech energetické náročnosti, výkonu a využitelnosti. V práci je zohledněn i aktuální ...
 • Návrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji 

  Author: Tomáš Cieslar; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané ...
 • Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy 

  Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Světlík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy“ je identifikace přeprav vhodných k optimalizaci a charakteristika faktorů tvorby osádek, na jejichž základě budou stanoveny ...
 • Standardy kvality vybraných metropolitních regionů 

  Author: Thi Thanh Hang Phanová; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Brotánková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem této bakalářské práce „Standardy kvality vybraných metropolitních regionů“ je analýza standardů kvality veřejné hromadné dopravy v metropolitních regionech – Brno, Ostrava. Dále definice normy ČSN EN 13816, a z ...
 • Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě 

  Author: Ondřej Svatoš; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě“ je definovat expresní linku v autobusové dopravě, zabývat se vznikem a provozem takové linky. Zabývat se linkami splňujícími definici v běžném provozu, ...
 • Nová provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodaru 

  Author: Egor Latysh; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní příměstské a městské železniční dopravy v Krasnodaru, konkrétně vybraných navazujících úseků. Cílem práce je analyzovat současný stav dopravní infrastruktury v Krasnodarské ...
 • Role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19. století 

  Author: Jaroslav Chalupník; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem závěrečné bakalářské práce je analýza role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v období od poloviny 19. století do propuknutí První světové války. Jejím cílem je podat přehled o zaoceánských plavbách migrantů ...
 • Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl 

  Author: Martin Franc; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Barák Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového ...
 • Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou 

  Author: Adam Urbánek; Supervisor: Metelka Stanislav; Opponent: Jacura Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou“ je analyzovat současný stav veřejné hromadné dopravy, přepravní poptávku a její zdroje a cíle ve městě Poděbrady a na základě této analýzy navrhnout ...
 • Rozmístění nádob tříděného odpadu ve vybraném městě 

  Author: Oleg Mazur; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Justa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Rozmístěni nádob tříděného odpadu ve vybraném městě“ je představení a analýza odpadového hospodářství ve městě Plasy a na základě této analýzy zjistit aktuální problémy odděleného odpadu a udělat ...
 • Změny v nákladní letecké dopravě způsobené pandemií COVID-19 

  Author: Václav Jisl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Cílem práce „Změny v nákladní letecké dopravě způsobené pandemií Covid-19“ je podat podrobný přehled o změnách, které se v odvětví nákladní letecké dopravy odehrály v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a bojem proti ...
 • Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst 

  Author: Kamilla Salimova; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené ...
 • Analýza parkovacích domů 

  Author: Jan Sochor; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Zabilanský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat management parkování ve ...
 • Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze 

  Author: Gauhar Ussipbek; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Benedikt Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V první části práce je ...
 • Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě 

  Author: Tomáš Komárek; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, ...
 • Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti 

  Author: Ondřej Kopta; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Hruška Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro nákladní, přípojná a osobní ...
 • Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 

  Author: Dar'ya Medyantseva; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem šíření nemoci Covid-19, ...
 • Optimalizace jízd Senior taxi 

  Author: Magdaléna Beťková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Marval Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb ...

View more