Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě 

  Author: Tomáš Komárek; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, ...
 • Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti 

  Author: Ondřej Kopta; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Hruška Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro nákladní, přípojná a osobní ...
 • Optimalizace jízd Senior taxi 

  Author: Magdaléna Beťková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Marval Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb ...
 • Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 

  Author: Dar'ya Medyantseva; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem šíření nemoci Covid-19, ...
 • Obměna dopravního parku vybrané společnosti 

  Author: Monika Trepešová; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Čečák Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se mezi ekologii podporované ...
 • Analýza možností zavedení multimodální přepravy 

  Author: Roman Belinov; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností zavedení multimodální přepravy v rámci spediční společnosti Don Expedice. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný význam dopravy pro společnost, pojednává o členění dopravy ...
 • Validace efektivity současného systému distribuce učebnic 

  Author: Jan Tarabec; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou charakterizovány jednotlivé ...
 • Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst 

  Author: Rozálie Metelková; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za pomoci aparátu teorie grafů
 • Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun 

  Author: Kristián Fišl; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Baudyš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z analýzy plynou omezující ...
 • Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD 

  Author: Michal Mieszek; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Otradovec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem bakalářské práce „Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD“ je zhodnocení aktuálního stavu elektromobility ve veřejné dopravě. První část je věnována historii, současnému stavu a obecně teoretickým ...
 • Racionalizace zásob ve vybrané společnosti 

  Author: Petr Valena; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Seidlová Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé části práce je ...
 • Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR 

  Author: Monika Ignačáková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení hybných sil s vlivem ...
 • Srovnání tarifů veřejné dopravy ve Zlínském kraji 

  Author: Dominik Havel; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Řihák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato práce se zabývá srovnáním tří tarifů navržených pro Integrovanou dopravu Zlínského kraje – kilometrického, zónově-kilometrického a zónově-relačního. Analýza se zaměřuje mimo jiné na spravedlivost tarifu z pohledu ...
 • Chování spotřebitelů v logistických službách 

  Author: Kristián Beran; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitelů v logistických službách“ je seznámit čtenáře s problematikou městské logistiky a dovozem na poslední míli, který tvoří poslední článek logistického řetězce. Ukázat, jak městská ...
 • Alternativní způsoby dopravy v Klášterci nad Ohří 

  Author: Štefan Drozd; Supervisor: Fridrišek Petr; Opponent: Krtička František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Závěrečná práce se zabývá alternativními způsoby dopravy na katastru Klášterce nad Ohří. Práce je rozčleněna do 4 hlavních kapitol, kdy každá řeší jiný způsob dopravy, ale vzájemně jsou zejména v návrhové části provázány. ...
 • Řazení položek v distribučním centru zvolené firmy 

  Author: Ondřej Jánský; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Večeřa Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce je optimalizovat rozmístění položek v distribučním centru vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje popis vybrané společnosti, distribuční logistiky, skladových systémů a skladových procesů. ...
 • Návrh rozšíření terminálu Lovosice 

  Author: Michala Dostálová; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Vojtek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením technické základny konkrétního kontejnerového terminálu. Je zanalyzován současný stav společnosti a prognóza budoucího vývoje. Na základě této predikce jsou navrženy možnosti ...
 • Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou 

  Author: Anežka Králová; Supervisor: Vávra Rudolf; Opponent: Beránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této analýzy vytvořit nový návrh ...
 • Provoz a možnosti využití Evropského modulárního systému 

  Author: Josef Klučina; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Kleprlík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá základním zhodnocením dlouhých jízdních souprav EMS z hlediska ekonomického, technologického a ekologického. Práce se zabývá možnými pozitivními a negativními dopady provozu EMS souprav z ...
 • Hodnocení investičního projektu 

  Author: German Maslov; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V první teoretické části ...

View more