News

Department of Logistic and Transportation Processes

Collections in this community

Recent Submissions

 • Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy 

  Author: Martin Kasl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kaliková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. Pro každou technologií ...
 • Alternativní způsoby doručování zásilek v Praze a okolí 

  Author: Martin Hartl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je problematika doručování zásilek koncovému uživateli. Tuto problematiku definuje pojem Last Mile Delivery. Pro návrh optimalizace procesu doručení zásilek bylo nejprve nutné definovat obecné ...
 • Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy 

  Author: Irina Shcherbanova; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem ...
 • Návrh nové koncepce regionální obsluhy na trati Ostrava - Valašské Meziříčí 

  Author: Petr Fridrišek; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Dutko Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Práce se zabývá analýzou současných přepravních vztahů v oblasti, technologickým návrhem dvousegmentové regionální obsluhy, návrhem jízdního řádu vlaků osobní dopravy, návrhem oběhů vozidel a zhodnocením provozních ukazatelů ...
 • Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi 

  Author: Eliška Provazníková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hendrych Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková opatření, která by ...
 • Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnost Travel Service 

  Author: Tereza Černá; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Nevěřilová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnosti Travel Service" je vytvořit interní metodiku za pomoci metody ABC a XYZ analýzy, která umožní lepší vyhodnocování stavu skladových ...
 • Racionalizace a normování práce profesionálních řidičů v silniční dopravě 

  Author: Thu Phuong Tranová; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Tichá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem diplomové práce je analýza trhu práce profesionálních řidičů, znormování práce řidičů a najít řešení, jak zvýšit poptávku o tuto profesi. V teoretické části jsou zmíněny pojmy související s normováním práce, pracovní ...
 • Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel 

  Author: Petra Karešová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Rovňan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem diplomové práce „Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel“ je zanalyzovat situaci v současné námořní a železniční nákladní přepravě, porovnat možnosti těchto přeprav mezi sebou, zanalyzovat ...
 • Logistický projekt pro manipulaci s prázdnými paletami a podvozky 

  Author: Lukáš Melo; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Zachař Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá procesem depárování prázdných palet a podvozků ve společnosti Škoda Auto a.s. V práci byla nejdříve provedena analýza současného stavu logistiky a toku podvozků a palet. Dále byly navrženy a popsány ...
 • Ekonomika železniční dopravy z pohledu objednatele 

  Author: Kateřina Mašková; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením a porovnáním různých typů klíčování nákladů v železniční dopravě. V první části jsou uvedeny základní charakteristické prvky a dopravci působící v České republice. Následuje analýza ...
 • Stanovení ceny obvyklé za dopravní výkon 

  Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Baná Natália
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip podnikání ve veřejné ...
 • Prověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc 

  Author: Dominik Mazel; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem této práce je dálková vlaková linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc spojující oblasti jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Pro řešené území je zpracována analýza dojížďkových vztahů a analýza dopravního řešení v ...
 • Možnosti zavedení vlakotramvají v aglomeraci města Olomouce 

  Author: Stanislav Metelka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá prověřením možnosti zavedení vlakotramvajových linek v aglomeraci města Olomouce. První část práce tvoří analýza vybraných provozních konceptů vlakotramvají v zahraničí včetně identifikace ...
 • Optimalizace vnitropodnikové logistiky pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s. 

  Author: Vojtěch Kršňák; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Jícha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikovou logistiku pivovaru Velké Popovice, který je součástí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Společnost Plzeňský Prazdroj se zabývá výrobou piva a jeho distribucí na českém i ...
 • Analýza vybraných typů elektromobilů a jejich využitelnost v taxislužbě 

  Author: Vít Hořeňovský; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá ekonomickou analýzou a vyhodnocením provozu elektromobilů v porovnání s provozem klasických vozidel se spalovacím motorem v taxislužbě. V úvodních teoretických kapitolách je popsána elektromobilita z ...
 • Ekonomické hodnocení technologie platooning pro nákladní dopravu 

  Author: Tomáš Hyršl; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Hromíř Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem diplomové práce Ekonomické hodnocení technologie platooning pro nákladní dopravu je analýza současné situace silniční nákladní dopravy se zaměřením na Českou republiku a představit technologii platooning. Dále ...
 • Ekonomické zhodnocení vozů na LNG v autobusové dopravě 

  Author: Mach Daniel; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Diplomová práce reaguje na aktuální trend navyšující se popularity alternativních paliv (CNG a LNG), jež začínají být systémově prosazována jako ekologičtější varianta pohonných hmot budoucnosti. Cílem práce je zhodnotit, ...
 • Low-cost letiště využívaná pro nové low-cost transatlantické linky 

  Author: Gabríková Kristína; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce ,,Low-cost letiště využívaná pro nové low-cost transatlantické linky" je srovnání low-cost letišť se standardními letišti. V první části je uvedena charakteristika low-cost letišť a jejich dopravců, ...
 • Vývoj mezd v osobní a nákladní pozemní dopravě 

  Author: Ignačáková Monika; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této práce je zhodnotit vyvoj mezd v osobní a nákladní pozemní dopravě. Základním zjištěním je, že problémem nejsou mzdy samotné, které se drží většinou nad průměrnou hrubou mzdou České republiky, ale délka pracovní ...
 • Financování dopravní infrastruktury formou PPP ve státech BRICS 

  Author: Konopatkin Kirill; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Svoboda Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Cílem diplomové práce je prozkoumat zkušenosti využití mechanizmů PPP ve státech skupiny BRICS a navrhnout metodu analýzy a hodnocení rizik pomocí metod citlivostní analýzy a imitačního modelování (metoda Monte Carlo) ...

View more