Novinky

Department of Logistic and Transportation Processes

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza přepravy dřeva v logistickém procesu 

  Autor: Maslikiewiczová Iva; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Komeštík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na problematiku přepravy dřevní hmoty a to jak po silnici, tak po železnici. V jednotlivých částech práce jsou charakterizovány dopravní prostředky vhodné k přepravě dřeva. Dále je zde ...
 • Hodnocení závislosti makroekonomických ukazatelů a výkonů veřejné dopravy 

  Autor: Troitskaya Alina; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Práce se zabývá hodnocením závislosti makroekonomických ukazatelů ve veřejné dopravě pro Ústecký kraj a kraj Vysočinu. Došlo ke zjištění a ohodnocení závislosti nezaměstnanosti, HDP a věkového složení obyvatelstva na prodeji ...
 • Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici 

  Autor: Berlínský Jiří; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Pohl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Diplomová práce "Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici" se zabývá možností přechodu ze stejnosměrné napájecí trakce na železnici na trakci střídavou. Po seznámení se současným stavem a uvedením do řešené problematiky ...
 • Optimalizace provozu flotily chladírenských vozidel 

  Autor: Doskočil Marek; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce je minimalizace nákladů provozu flotily chladírenských vozidel dopravní společnosti. V práci je uvedena matematická formulace VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows), aparát a metody ...
 • Logistické zajištění kvality balení dodávek firmy Škoda Auto do Indie 

  Autor: Leskiv Tetyana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Cempírek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Obsahem této diplomové práce je představení problematiky kvality balení dodavek společnosti Škoda Auto do závodu v Indii. Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace a zhodnotit ...
 • Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové autobusové dopravy 

  Autor: Prokopcová Pavla; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové dopravy" je navržení aktualizace metodiky DOP (MD) 2-04 pro zefektivnění vykazovaných nákladů dopravci. Teoretická část práce se zabývá aktuální ...
 • Návrh a hodnocení systému sdílení kol 

  Autor: Mičian Tomáš; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Tato bakalářská práce popisuje vznik, historii i současný stav systému sdílení kol ve světě i v České republice. Vysvětluje a rozebírá důvody a překážky, bránící jeho rozšíření v našich městech. Pojednává o jednotlivých ...
 • Optimalizace distribuce výrobních dílů v automobilovém průmyslu 

  Autor: Koropova Margarita; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost ...
 • Návrh nové provozní koncepce MHD v Bílině 

  Autor: Vašíček Rostislav; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Jelínek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Diplomová práce se zabývá městskou hromadnou dopravou v Bílině. V analytické části jsou popsány zdroje a cíle cest. Následně je posouzen stávající stav městské dopravy. V návrhové části je stanoveno linkové vedení. Jsou ...
 • Přeprava součástí pro chemickou výrobu do Ruské federace 

  Autor: Bakumenko Olga; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Soukup Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Daná diplomová práce je věnována přepravě chemických součástí do Ruské federace. Zabývá se analýzou možných způsobů dopravy a následně kalkulací nákladů pro každý druh dopravy. V závěrečné části práce je provedeno vyhodnocení ...
 • Optimalizace toků produktů a obalů ve společnosti Heineken 

  Autor: Smirnov Kirill; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Kutscher Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Předmětem diplomové práce je optimalizace rozvozu hotových výrobků a svozu prázdných obalů mezi pivovary a distribučními centry v rámci primární distribuce společnosti Heineken Česká republika, a.s. Tato práce si klade za ...
 • Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací 

  Autor: Langpaul Jan; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Nohava Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-26)
  Diplomová práce "Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací" se zabývá připojením koncových zákazníků s využitím stávající infrastruktury z nově realizovaných rozvaděčů (rDSLAMů) v SEK. Na základě výběru ...
 • Optimalizace vozidlového parku Povodí Ohře, státního podniku 

  Autor: Štork Štěpán; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Cidlinský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza a návrh opatření ke zvýšení efektivity vozidlového parku" je analýza současného stavu využití vybraného vzorku vozidel, včetně návrhu možných změn pro efektivnější provoz.
 • Využití internetu věcí (IoT) ve skladování 

  Autor: Omarov Adilzhan; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem internetu věcí a jeho využitím ve skladování. V první častí jsou vysvětleny základní pojmy a koncepce internetu věcí. Zde jsou uvedeny příklady jeho použití v různých odvětvích ...
 • Možnosti financování výstavby trasy metra D v Praze 

  Autor: Procházka Jan; Vedoucí práce: Mertlová Olga; Oponent práce: Ulrich Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování výstavby trasy metra D v Praze. Zaměřuje se na finanční a ekonomickou výhodnost projektu vycházející z analýzy nákladů a přínosů. Zvolené možnosti financování jsou ...
 • Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

  Autor: Šestáková Anna; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu v lokalitě hlavního města Prahy. V teoretické části je popsána cyklistika v České republice, možnosti financování dopravní infrastruktury a vybrané metody ...
 • Efektivnost investice do výstavby nové čerpací stanice 

  Autor: Ptáček Miloslav; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Dobíšek Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Předmětem bakalářské práce "Efektivnost investice do výstavby nových čerpacích stanic" je analyzovat současný trh čerpacích stanic. A na základě této analýzy vyhodnotit, zda je efektivní investovat do výstavby nových ...
 • Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu 

  Autor: Tapalov Amal; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Předmětem bakalářské práce "Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu" je analyzovat současný stav infrastruktury a logistiky v Kazachstánu, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení pro ...
 • Platební metody používané v městské hromadné dopravě 

  Autor: Javůrková Pavla; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Horáček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Abstrakt Bakalářská práce se věnuje platebním metodám v městské hromadné dopravě. Shrnuje jízdenky, jejich nosiče, způsoby placení a jejich vzájemnou provázanost. Poukazuje na moderní způsob odbavení za použití platebních ...
 • Racionalizace skladových procesů vybrané firmy 

  Autor: Kammelová Eliška; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Stuchlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce je zefektivnění dopravy zboží z distribučního centra k zákazníkům a to využitím lokačních úloh a nadále optimalizace v oblasti skladových procesů - v teorii zásob. V teoretické části je definován ...

Zobrazit další