News

Department of Logistic and Transportation Processes

Collections in this community

Recent Submissions

 • Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží 

  Author: Barbora Nagyová; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a jejich řešení. Cílem ...
 • Využití optovláknové technologie a senzorů v dopravě ve městech 

  Author: Jan Holub; Supervisor: Šašek Ladislav; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato práce se zabývá využitím optovláknové technologie v dopravě ve městě Děčín. Je v ní popsán současný stav získávání dat pomocí intrusivních a neintrusivních detektorů. Diplomová práce přináší návrh využití technologie ...
 • Koncepce seřaďovacích stanic na síti SŽDC 

  Author: Daniel Pilát; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Komeštík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  V diplomové práci je zpracována koncepce seřaďovacích stanic v síti SŽDC. Tyto stanice jsou analyzovány a charakterizovány dle infrastrukturní i územní stavby, zařazení v síti a v území a dle výkonů spojených se seřaďovacími ...
 • Optimalizace skladových prostorů vybrané firmy 

  Author: Eliška Kammelová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Horčičko Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Předmětem diplomové práce je zefektivnění vychystávání zboží pro výrobní činnost a to optimalizováním skladových prostorů. V teoretické části jsou definovány skladové procesy, systémy pro řízení skladu, rozložení skladu z ...
 • Návrh nízkonákladového telematického systému pro správu vozového parku 

  Author: Radomír Pečínka; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Předmětem této diplomové práce je návrh telematického informačního systému, který je primárně určen pro správu vozového parku malých a středních dopravních společností. Teoretická část se zabývá obecným popisem telematických ...
 • Využití telematiky v městské hromadné dopravě v Děčíně 

  Author: Jiří Zeisek; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Scháno Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Diplomová práce je zaměřena na využití telematiky v MHD v Děčíně. Její konkrétní využití je v automatickém sčítání cestujících a v systému chytrých zastávek. Před návrhem nového řešení jsem provedl analýzu současného stavu. ...
 • Novostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovice 

  Author: Jan Vacek; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Zikán Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Práce nejprve hodnotí přepravní vztahy v okrese Třebíč, s přesahem do okolních okresů. Hodnocení se opírá o dostupné zdroje dat. Dále práce popisuje studie navrhované železniční trati pocházející z rozličných historických ...
 • Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce 

  Author: Murad Aushev; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Honegr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou ...
 • Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel 

  Author: Marek Peřina; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel" je analýza podmínek bezpečnostních přestávek řidičů různých dopravních prostředků, návrh a otestování matematického ...
 • Výběr vhodného vybavení vozidlové flotily podporujícího racionalizaci provozu 

  Author: Kseniia Vakhrusheva; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem monitorovacího systému pro vybavení vozidlové flotily vybrané dopravní společnosti s cílem racionalizace provozu ve firmě. První část práce seznamuje s technologií monitorovacích ...
 • Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště 

  Author: Stanislav Hojný; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Melzoch Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána řešená problematika a vybrána ...
 • Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci 

  Author: Lenka Halounová; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Jozová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících ...
 • Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy 

  Author: Martin Kasl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kaliková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. Pro každou technologií ...
 • Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy 

  Author: Irina Shcherbanova; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem ...
 • Návrh nové koncepce regionální obsluhy na trati Ostrava - Valašské Meziříčí 

  Author: Petr Fridrišek; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Dutko Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Práce se zabývá analýzou současných přepravních vztahů v oblasti, technologickým návrhem dvousegmentové regionální obsluhy, návrhem jízdního řádu vlaků osobní dopravy, návrhem oběhů vozidel a zhodnocením provozních ukazatelů ...
 • Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi 

  Author: Eliška Provazníková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hendrych Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková opatření, která by ...
 • Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnost Travel Service 

  Author: Tereza Černá; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Nevěřilová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnosti Travel Service" je vytvořit interní metodiku za pomoci metody ABC a XYZ analýzy, která umožní lepší vyhodnocování stavu skladových ...
 • Alternativní způsoby doručování zásilek v Praze a okolí 

  Author: Martin Hartl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je problematika doručování zásilek koncovému uživateli. Tuto problematiku definuje pojem Last Mile Delivery. Pro návrh optimalizace procesu doručení zásilek bylo nejprve nutné definovat obecné ...
 • Racionalizace a normování práce profesionálních řidičů v silniční dopravě 

  Author: Thu Phuong Tranová; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Tichá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem diplomové práce je analýza trhu práce profesionálních řidičů, znormování práce řidičů a najít řešení, jak zvýšit poptávku o tuto profesi. V teoretické části jsou zmíněny pojmy související s normováním práce, pracovní ...
 • Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel 

  Author: Petra Karešová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Rovňan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem diplomové práce „Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel“ je zanalyzovat situaci v současné námořní a železniční nákladní přepravě, porovnat možnosti těchto přeprav mezi sebou, zanalyzovat ...

View more