Poslední příspěvky

 • Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů 

  Autor: Chmelařová Eliška; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Skolilová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. ...
 • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámu 

  Autor: Růžička Michal; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako ...
 • Návrh a zkoušky nového materiálu pro elektronický plynový pedál 

  Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Řehoř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je nalezení optimálního nového materiálu pro elektronický plynový pedál za podmínek se zvýšenou vlhkostí. Současný materiál PA6 GF30 při vyšších relativních vlhkostech nasáká poměrně dost molekuly ...
 • Statické zkoušky motocyklu Motostudent 

  Autor: Paprčka Ondřej; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Baklářská práce "Statické zkoušky motocyklu MotoStudent" řeší problematiku statických simulačních zkoušek motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je popsána soutěž MotoStudent, se zaměřením na ...
 • Tepelná rovnováha elektrického aktuátoru 

  Autor: Opletalová Bára; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Předmětem bakalářské práce "Tepelná rovnováha elektrického aktuátoru" je uvést přehled pojmů týkajících se přenosu tepla, a na základě tohoto popisu určit přenosy tepla v elektrickém aktuátoru. Dále popsat aktuátor a jeho ...
 • Tvorba pevné fáze při zamrzání za extrémních podmínek a jeho vliv na systém DNOx 

  Autor: Blaščík Marek; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Trojan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Tato práce přináší vyhodnocení procesu tvorby pevné fáze media AdBlue v selektivním katalyzátoru DNOX, vyráběném firmou BOSCH. Pro studii procesu zamrzání media byly provedeny čtyři teplotní zkoušky v klimatické komoře při ...
 • Uplatnění prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s objekty infratruktury 

  Autor: Vinař Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Práce se zabývá popisem hlavních kolizních prvků infrastruktury pro dopravní prostředky. Práce je rozdělena na pět části. V první části se věnuje identifikaci a popisu objektů. V druhé části je statistický rozbor nehodovosti ...
 • Systémy kontroly stability vozidla 

  Autor: Pilecký Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh informačního systému stability vozidla. V průběhu nakládání a jízdy automobilu je nepřetržitě sledováno jeho zatížení, náklon a poloha těžiště. V případě výskytu situace, která ...
 • Vliv rozvoje pasivní bezpečnosti na následcích dopravních nehod 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Říha Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Vliv rozvoje pasivní bezpečnosti na následcích dopravních nehod" je popsat prvky pasivní bezpečnosti a jejich vliv na závažnosti poranění. Dále je nastíněn vývoj automobilové bezpečnosti se ...
 • Vliv zklidňovacích prků na spotřebu paliva a emise 

  Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Hönig Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce ?Vliv zklidňovacích prvků na spotřebu paliva a emise? je analýza problémů, které přináší neplynulá jízda, způsobená výrazným snížením rychlosti. Teoretická část se zabývá popisem jednotlivých ...
 • Posouzení pozornosti řidiče s použitím nelineární analýzy dat 

  Autor: Zýková Lucie; Vedoucí práce: Vysoký Petr; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Cílem této práce je zjistit, zda snížená viditelnost a únava řidičů vyvolávají chaotické chování. Oba experimenty - únava i pozornost - jsou založeny na datech získaných pomocí vozidlového simulátoru. Pro zjištění chaotického ...
 • Problematika záměrného ovlivňování funkce GNSS přijímače 

  Autor: Dostál Martin; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Globální satelitní navigace je čím dál více využívána v civilní infrastruktuře, veřejnou dopravu nevyjímaje. Byla zjištěna řada případů, kdy byly přijímače satelitní navigace neschopny příjmu signálu díky jednoduchým, ...
 • Kolize dopravních prostředků s prvky dopravní infrastruktury 

  Autor: Smeták David; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Měřínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice nárazů vozidel do prvků dopravní infrastruktury a možnostech, jak těmto nárazům zabránit nebo minimalizovat následky nárazu. V práci je přehled pevných překážek ohrožující ...
 • Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu 

  Autor: Pulda Jan; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Langr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Předmětem diplomové práce "Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu" je popsat a aplikovat metody kvality, které jsou využívány při vývoji automobilu s důrazem na vývoj parkovacích asistenčních ...
 • Simulace zkoušky stability vozidla 

  Autor: Budka Josef; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Tato práce se zabývá stabilitou vozidla a simulací zkoušky stability vozidla. Nejprve popisuje obecně stabilitu a pohybové rovnice. Dále seznamuje s provedenou zkouškou stability vozidla s pohyblivým těžištěm na Fakultě ...
 • Prvky integrované bezpečnosti automobilů 

  Autor: Borecký Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
  Předmětem bakalářské práce ?Prvky integrované bezpečnosti automobilů? je analyzovat aktuální stav bezpečnosti soudobých vozidel s následným zaměřením na prvky ochrany osob vně automobilů při srážce. Na základě výsledků z ...
 • Vývoj spalovacího motoru a jeho účinnost 

  Autor: Prouza Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Řípa Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Diplomová práce řeší veškerá konstrukční řešení a vhodná nastavení pro dosažení co nejvyšší možné účinnosti pístového spalovacího motoru (zážehového a vznětového). Mnoho prostoru je věnováno spalovacímu prostoru, neboť ...
 • Optimalizace inovovaného řešení uživatelského rozhraní klimatizace automobilu 

  Autor: Malý Michal; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Diplomová práce "Optimalizace inovovaného řešení uživatelského rozhraní klimatizace automobilu" popisuje aplikaci metod kvality ve fázi vývoje výrobku na reálný problém v podobě potřeby optimalizace uživatelského rozhraní ...
 • Zkouška bezpečnosti při převrácení vozidla 

  Autor: Hanke Štěpán; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Zkouška bezpečnosti při převrácení vozidla" je návrh technického vybavení pro zkoušku převrácení vozidla a dále stanovení pohybových rovnic reprezentujících moment, kdy se vozidlo nachází na ...
 • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - analýza parametrů 

  Autor: Štěrba Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Práce je podkladem pro soutěžní tým vyvíjející silniční závodní motocykl pro soutěž MotoStudent. Cílem práce je sestavení souboru parametrů, ke kterým je nutné přihlédnout při návrhu a konstrukci závodního motocyklu. Dále ...

Zobrazit další