Collections in this community

Recent Submissions

 • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

  Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
 • Návrh a optimalizace stavitelné hlavy řízení motocyklu 

  Author: Vítězslav Malínský; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářské práce se zabývá návrhem, optimalizací o ověřením stavitelné hlavy řízení. V první části práce je popsáno řízení motocyklu a jsou uvedeny typy motocyklových rámů podle konstrukce a užitého materiálu. Cílem práce ...
 • Chiptuning spalovacího motoru 

  Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Kotek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou softwarové úpravy řídicích jednotek motoru za účelem zvýšení výkonu a točivého momentu spalovacího motoru. Dále je vysvětlena problematika spalovacích motorů. V práci jsou také ...
 • Kvalita vzduchu ve vozidle 

  Author: Barbora Kotrčová; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Šáfr Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem předkládané bakalářské práce je posouzení kvality vzduchu v interiéru vozidla. Práce se zabývá stavem kvality vzduchu v interiéru současných vozidel, požadavky zákazníků na kvalitu vzduchu uvnitř kabiny. Dále ...
 • Pasivní bezpečnost eletromobilů 

  Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Primárním cílem této práce je prověření a porovnání pasivní bezpečnosti elektromobilů oproti vozidlům vybaveným konvenčním spalovacím motorem. Před tímto bylo nutno osvětlit pojem pasivní bezpečnost, provést rešerši ...
 • Využití telematiky k optimalizaci zemědělských strojů 

  Author: Jaroslav Pinkas; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Dovol Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Moderní, nejen zemědělské, stroje jsou vybaveny telematickými jednotkami pro sledování a záznam provozních informací. Tyto informace nemusí sloužit pouze pro záznam historie pohybu stroje, ale jsou také užitečné pro sledování ...
 • Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem 

  Author: Pavel Herman; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
  Předmětem diplomové práce „Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem“ je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní. V práci je provedeno porovnání spotřeby ...
 • Komplexní návrh dynamického testování baterií podle předpisu EHK 100 

  Author: Ondřej Malík; Supervisor: Štěch Vojtěch; Opponent: Sedláček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na bateriové systémy elektrických vozidel a především na testování jejich bezpečnost. Nejprve stručně popisuje elektromobilitu jako celek se zaměřením na jednotlivé typy elektrických vozidel. ...
 • Měření a analýza jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů 

  Author: Josef Svoboda; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dat jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů. V první části práce je uvedena studie systémů používaných pro záznam dat závodních motocyklů, včetně měřených veličin a ...
 • Fyzikální model pohonného ústrojí pro vozidlový simulátor 

  Author: Matěj Hanousek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Fyzikální model pohonné jednotky pro vozidlový simulátor" je prozkoumat programovací jazyk Modelica, zjistit jeho výhody, nevýhody, limity a využitelnost. Následně prozkoumat dostupné nástroje ...
 • Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP 

  Author: Jolana Heřmanová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a ...
 • Zvýšení bezpečnosti využitím kooperativních systémů u motocyklů 

  Author: Michal Růžička; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je využít kooperativní systémy, které jsou primárně uvažované a dostupné hlavně pro automobily v silniční dopravě, u motocyklů a zvýšit tak bezpečnost ne jenom jezdce motocyklu, ale aby i ...
 • Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory 

  Author: Klára Pudová; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu automatického vytváření všech souborů potřebných k definici animace pro snadné a rychlé generování provozu do ...
 • Návrh sériového hybridního pohonu pro taktické vozidlo 

  Author: Morávek Martin; Supervisor: Blažek Petr; Opponent: Černý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
  Předmětem této diplomové práce je implementace sériového hybridního pohonu do vojenského taktického vozidla. V teoretické části práce je uveden a popsán přehled možných pohonů vozidel a jejich komponent. Následuje stručný ...
 • Využití ztrátové energie pérovaní vozidla 

  Author: Vinař Petr; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá konstrukcí dodatečného mechanismu umístěného v podvozku vozidla pro generování elektrického proudu při vertikálním pohybu vozidla při jízdě po vozovce. Práce je rozdělena na pět části. První část se věnuje ...
 • Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu 

  Author: Novotný Jan; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu" je hledání vhodných způsobů sledování a hlídání řidiče s případnou korekční reakcí automobilu. Čtenář je seznámen s procesem ...
 • Reakční čas řidičů 

  Author: Borecký Petr; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V této práci je řešena reakční doba řidiče a její délka vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části je rozebrána reakční doba včetně aspektů, které jí ovlivňují. Dále následuje měření reakčních ...
 • Senzorické systémy autonomních vozidel; 

  Author: Piksa Ondřej; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Diplomová práce obsahuje dva hlavní oddíly, první se zabývá vhledem do problematiky autonomních vozidel a jejich senzorických systémů. Mezi které řadíme sonary, radary, lidary a kamery. Následně je pozornost věnována ...
 • Vliv stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

  Author: Blaščík Marek; Supervisor: Dunovský Jiří; Opponent: Skronka Gabriel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení dat naměřených na asfaltu s penetrací 50/70 mm. Byly zvoleny dvě typy modifikací, dohromady tedy tři typy zkušebních vzorků (nemodifikovaný asfalt, RET modifikace s PPA a ...
 • Objektivní hodnocení užitných vlastností nákladních automobilů 

  Author: Slabý Martin; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Janda Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Diplomová práce se zabývá specifikací nákladních automobilů a jejich užitných vlastností, které ovlivňují výběr z pohledu zákazníka. Práce v teoretické části seznamuje čtenáře se současnou situací v nákladní silniční ...

View more