Poslední příspěvky

 • Systém schvalování elektromobilů 

  Autor: Melničák Leonard; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato práce pojednává o problematice zkoušení, kontrolování a schvalování automobilů a elektromobilů. První část se zabývá historií, vývojem a současným stavem elektromobilyty. V následující části je obsahem rešerše legislativy ...
 • Vývojové směry spojování ve výrobě motorových vozidel 

  Autor: Sejkora Martin; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Tato bakalářská práce se věnuje popisu a rozboru jednotlivých metod pevného spojování kovových částí skeletů, popřípadě jednotlivých dílů automobilů. V práci jsou uvedeny nejnovější a nejvíce používané metody používané v ...
 • Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie 

  Autor: Ludvík Vojtěch; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie" je analyzovat dosud používané setrvačníky a určit podle zadaných kritérií optimální tvar a materiál rotoru pro použití v dopravních ...
 • Parametrizovatelný virtuální sdružený sdělovač pro experimenty na simulátoru 

  Autor: Hanousek Matěj; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Parametrizovatelný virtuální sdružený sdělovač pro experimenty na simulátoru" je analyzovat současný stav v automobilovém průmyslu spojený s virtuálními sdělovači, najít dostupná řešení pro ...
 • Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla 

  Autor: Heřmanová Jolana; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla" bylo provést simulace několika elektro hybridních vozidel v jízdních cyklech NEFZ a WLTP a vlastním cyklu a porovnat výsledky s ...
 • Zkoušky převrácení automobilu 

  Autor: Bykov Oleksiy; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Řada Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Cíl bakalářské práce spočívá v prozkoumání prováděných testů převrácení automobilu a legislativy týkající se této problematiky. Kromě toho se bude práce zakládat na přehledu zařízení potřebných pro uskutečnění testu ...
 • Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky 

  Autor: Hegerová Veronika; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky" je popis problematiky zkoušení vozidel ve fázích technického života výrobku. V posledních kapitolách jsou uvedeny základy pravděpodobnosti ...
 • Možnosti ochrany posádky při převrácení vozidla 

  Autor: Klominská Michaela; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce je věnována bezpečnosti osobních automobilů, především prvkům pasivní bezpečnosti. Jejich využití a možnost ochrany posádky při dopravních nehodách, konkrétně při převrácení vozidla. Dále jsou zde uvedené ...
 • Tvorba počítačových 3D modelů segmentů komunikací pro vozidlové simulátory 

  Autor: Pudová Klára; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Tvorba počítačových 3D modelů segmentů komunikací pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu efektivního generování silniční infrastruktury pro snadné vytváření scénářů pro vozidlové simulátory. ...
 • Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů 

  Autor: Chmelařová Eliška; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Skolilová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. ...
 • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámu 

  Autor: Růžička Michal; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako ...
 • Kolize dopravních prostředků s prvky dopravní infrastruktury 

  Autor: Smeták David; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Měřínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice nárazů vozidel do prvků dopravní infrastruktury a možnostech, jak těmto nárazům zabránit nebo minimalizovat následky nárazu. V práci je přehled pevných překážek ohrožující ...
 • Problematika záměrného ovlivňování funkce GNSS přijímače 

  Autor: Dostál Martin; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Globální satelitní navigace je čím dál více využívána v civilní infrastruktuře, veřejnou dopravu nevyjímaje. Byla zjištěna řada případů, kdy byly přijímače satelitní navigace neschopny příjmu signálu díky jednoduchým, ...
 • Statické zkoušky motocyklu Motostudent 

  Autor: Paprčka Ondřej; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Baklářská práce "Statické zkoušky motocyklu MotoStudent" řeší problematiku statických simulačních zkoušek motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je popsána soutěž MotoStudent, se zaměřením na ...
 • Tepelná rovnováha elektrického aktuátoru 

  Autor: Opletalová Bára; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Předmětem bakalářské práce "Tepelná rovnováha elektrického aktuátoru" je uvést přehled pojmů týkajících se přenosu tepla, a na základě tohoto popisu určit přenosy tepla v elektrickém aktuátoru. Dále popsat aktuátor a jeho ...
 • Vliv rozvoje pasivní bezpečnosti na následcích dopravních nehod 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Říha Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Vliv rozvoje pasivní bezpečnosti na následcích dopravních nehod" je popsat prvky pasivní bezpečnosti a jejich vliv na závažnosti poranění. Dále je nastíněn vývoj automobilové bezpečnosti se ...
 • Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu 

  Autor: Pulda Jan; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Langr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Předmětem diplomové práce "Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu" je popsat a aplikovat metody kvality, které jsou využívány při vývoji automobilu s důrazem na vývoj parkovacích asistenčních ...
 • Vliv zklidňovacích prků na spotřebu paliva a emise 

  Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Hönig Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce ?Vliv zklidňovacích prvků na spotřebu paliva a emise? je analýza problémů, které přináší neplynulá jízda, způsobená výrazným snížením rychlosti. Teoretická část se zabývá popisem jednotlivých ...
 • Uplatnění prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s objekty infratruktury 

  Autor: Vinař Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Práce se zabývá popisem hlavních kolizních prvků infrastruktury pro dopravní prostředky. Práce je rozdělena na pět části. V první části se věnuje identifikaci a popisu objektů. V druhé části je statistický rozbor nehodovosti ...
 • Návrh a zkoušky nového materiálu pro elektronický plynový pedál 

  Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Řehoř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je nalezení optimálního nového materiálu pro elektronický plynový pedál za podmínek se zvýšenou vlhkostí. Současný materiál PA6 GF30 při vyšších relativních vlhkostech nasáká poměrně dost molekuly ...

Zobrazit další