Poslední příspěvky

 • Reakční čas řidičů 

  Autor: Borecký Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V této práci je řešena reakční doba řidiče a její délka vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části je rozebrána reakční doba včetně aspektů, které jí ovlivňují. Dále následuje měření reakčních ...
 • Senzorické systémy autonomních vozidel; 

  Autor: Piksa Ondřej; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Diplomová práce obsahuje dva hlavní oddíly, první se zabývá vhledem do problematiky autonomních vozidel a jejich senzorických systémů. Mezi které řadíme sonary, radary, lidary a kamery. Následně je pozornost věnována ...
 • Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu" je hledání vhodných způsobů sledování a hlídání řidiče s případnou korekční reakcí automobilu. Čtenář je seznámen s procesem ...
 • Využití ztrátové energie pérovaní vozidla 

  Autor: Vinař Petr; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá konstrukcí dodatečného mechanismu umístěného v podvozku vozidla pro generování elektrického proudu při vertikálním pohybu vozidla při jízdě po vozovce. Práce je rozdělena na pět části. První část se věnuje ...
 • Vliv stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

  Autor: Blaščík Marek; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Skronka Gabriel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení dat naměřených na asfaltu s penetrací 50/70 mm. Byly zvoleny dvě typy modifikací, dohromady tedy tři typy zkušebních vzorků (nemodifikovaný asfalt, RET modifikace s PPA a ...
 • Objektivní hodnocení užitných vlastností nákladních automobilů 

  Autor: Slabý Martin; Vedoucí práce: Opava Jaroslav; Oponent práce: Janda Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Diplomová práce se zabývá specifikací nákladních automobilů a jejich užitných vlastností, které ovlivňují výběr z pohledu zákazníka. Práce v teoretické části seznamuje čtenáře se současnou situací v nákladní silniční ...
 • Zkoušky převrácení automobilu 

  Autor: Bykov Oleksiy; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Řada Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Cíl bakalářské práce spočívá v prozkoumání prováděných testů převrácení automobilu a legislativy týkající se této problematiky. Kromě toho se bude práce zakládat na přehledu zařízení potřebných pro uskutečnění testu ...
 • Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky 

  Autor: Hegerová Veronika; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky" je popis problematiky zkoušení vozidel ve fázích technického života výrobku. V posledních kapitolách jsou uvedeny základy pravděpodobnosti ...
 • Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla 

  Autor: Heřmanová Jolana; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla" bylo provést simulace několika elektro hybridních vozidel v jízdních cyklech NEFZ a WLTP a vlastním cyklu a porovnat výsledky s ...
 • Systém schvalování elektromobilů 

  Autor: Melničák Leonard; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato práce pojednává o problematice zkoušení, kontrolování a schvalování automobilů a elektromobilů. První část se zabývá historií, vývojem a současným stavem elektromobilyty. V následující části je obsahem rešerše legislativy ...
 • Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie 

  Autor: Ludvík Vojtěch; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie" je analyzovat dosud používané setrvačníky a určit podle zadaných kritérií optimální tvar a materiál rotoru pro použití v dopravních ...
 • Možnosti ochrany posádky při převrácení vozidla 

  Autor: Klominská Michaela; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce je věnována bezpečnosti osobních automobilů, především prvkům pasivní bezpečnosti. Jejich využití a možnost ochrany posádky při dopravních nehodách, konkrétně při převrácení vozidla. Dále jsou zde uvedené ...
 • Vývojové směry spojování ve výrobě motorových vozidel 

  Autor: Sejkora Martin; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Tato bakalářská práce se věnuje popisu a rozboru jednotlivých metod pevného spojování kovových částí skeletů, popřípadě jednotlivých dílů automobilů. V práci jsou uvedeny nejnovější a nejvíce používané metody používané v ...
 • Tvorba počítačových 3D modelů segmentů komunikací pro vozidlové simulátory 

  Autor: Pudová Klára; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Tvorba počítačových 3D modelů segmentů komunikací pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu efektivního generování silniční infrastruktury pro snadné vytváření scénářů pro vozidlové simulátory. ...
 • Parametrizovatelný virtuální sdružený sdělovač pro experimenty na simulátoru 

  Autor: Hanousek Matěj; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Parametrizovatelný virtuální sdružený sdělovač pro experimenty na simulátoru" je analyzovat současný stav v automobilovém průmyslu spojený s virtuálními sdělovači, najít dostupná řešení pro ...
 • Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů 

  Autor: Chmelařová Eliška; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Skolilová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. ...
 • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámu 

  Autor: Růžička Michal; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako ...
 • Kolize dopravních prostředků s prvky dopravní infrastruktury 

  Autor: Smeták David; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Měřínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice nárazů vozidel do prvků dopravní infrastruktury a možnostech, jak těmto nárazům zabránit nebo minimalizovat následky nárazu. V práci je přehled pevných překážek ohrožující ...
 • Problematika záměrného ovlivňování funkce GNSS přijímače 

  Autor: Dostál Martin; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Globální satelitní navigace je čím dál více využívána v civilní infrastruktuře, veřejnou dopravu nevyjímaje. Byla zjištěna řada případů, kdy byly přijímače satelitní navigace neschopny příjmu signálu díky jednoduchým, ...
 • Posouzení pozornosti řidiče s použitím nelineární analýzy dat 

  Autor: Zýková Lucie; Vedoucí práce: Vysoký Petr; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Cílem této práce je zjistit, zda snížená viditelnost a únava řidičů vyvolávají chaotické chování. Oba experimenty - únava i pozornost - jsou založeny na datech získaných pomocí vozidlového simulátoru. Pro zjištění chaotického ...

Zobrazit další