Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh optimalizace parkovacích systémů osobních vozidel 

  Author: Barbora Goláňová; Supervisor: Lehet David; Opponent: Orlický Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Diplomová práce se věnuje parkovacím asistentů ve fázi vývoje. Pojednává o v současnou chvíli využívaných asistenčních systémech a jejich principech. Popisuje způsoby měření pomocí eye trackeru a rozebírá budoucí vývoj ...
 • CFD výpočty proudění tekutin s aplikací na model motocyklu 

  Author: Vojtěch Thums; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Kuklová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi obtékání vzduchu okolo závodního motocyklu. Vychází z potřeby zlepšení konstrukce nového motocyklu vyvíjeného studentským týmem CTU Lions. Práce přináší stručný teoretický základ ...
 • Scénáře pro testování vozidlových systémů v kombinovaném simulátoru HIL - HMI 

  Author: Aleš Novák; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Předmětem diplomové práce „Scénáře pro testování vozidlových systému v kombinovaném simulátoru HIL-HMI“ je vytvoření funkčního HIL-HMI simulátoru. Dále se v práci identifikují vozidlové systémy vhodné pro testování v HIL-HMI ...
 • Vliv ambientního osvětlení v kombinaci s EVA varováním na reakční dobu řidiče 

  Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Olstam Johan; Opponent: Danev Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
  Vozidla integrovaného záchranného systému čelí zvýšenému dopravnímu riziku z důvodu výjimek z dopravních předpisů, které se na ně vztahují, když zasahují na místě nehody. Mezi tyto výjimky patří možnost překročení maximální ...
 • Strategický management studentského závodního týmu CTU Lions 

  Author: Tomáš Holec; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Vicherková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Strategický management studentského závodního týmu CTU Lions“ je vytvoření strategického, rámcového finančního a marketingového plánu studentského závodního motocyklového týmu CTU Lions pro ...
 • Porovnání pohonů městských elektrobusů 

  Author: Nikola Strnadová; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Majera Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení stavu elektromobility v rámci městské autobusové dopravy a navržení testování vhodnosti vozidel pro konkrétní lokalitu. Stav elektromobility v MHD je v této práci demonstrován na ...
 • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

  Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Rek Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
 • Ověření vlastností pasivní bezpečnosti elektrického vozidla kategorie L7 

  Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Kletečková Kristína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Primárním cílem této práce je návrh metodiky testování pasivní bezpečnosti vozidel kategorie L7, společně s ověřením bezpečnosti na Fakultě dopravní vyvíjeného vozidla této kategorie, čehož je docíleno pomocí simulace ...
 • Návrh package a konstrukce lehkého městského elektromobilu 

  Author: Michal Cenkner; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Diplomová práce je zaměřená na komplexní řešení malého městského elektromobilu. V úvodu práce jsou podrobně rozebrána dvě konkurenční vozidla. Dále je řešen package vozidla s ohledem na funkčnost a legislativu. Následně ...
 • Návrh pohonu lehkého městského elektromobilu 

  Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Růžička Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu pro malý městský elektromobil. Na začátku práce bude probrána potřebná teorie k zvládnutí dané problematiky. Následně pak bude vybrán nejlépe vyhovující elektromotor a k němu vhodná ...
 • Klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů 

  Author: Barbora Kotrčová; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tyráček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Téma předkládané diplomové práce je klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů. V práci jsou uvedeny specifikace problémů související s nízkou úrovní klimakomfortu v současných vozidlech. Práce se zabývá nároky ...
 • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

  Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
 • Návrh a optimalizace stavitelné hlavy řízení motocyklu 

  Author: Vítězslav Malínský; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářské práce se zabývá návrhem, optimalizací o ověřením stavitelné hlavy řízení. V první části práce je popsáno řízení motocyklu a jsou uvedeny typy motocyklových rámů podle konstrukce a užitého materiálu. Cílem práce ...
 • Chiptuning spalovacího motoru 

  Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Kotek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou softwarové úpravy řídicích jednotek motoru za účelem zvýšení výkonu a točivého momentu spalovacího motoru. Dále je vysvětlena problematika spalovacích motorů. V práci jsou také ...
 • Kvalita vzduchu ve vozidle 

  Author: Barbora Kotrčová; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Šáfr Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem předkládané bakalářské práce je posouzení kvality vzduchu v interiéru vozidla. Práce se zabývá stavem kvality vzduchu v interiéru současných vozidel, požadavky zákazníků na kvalitu vzduchu uvnitř kabiny. Dále ...
 • Pasivní bezpečnost eletromobilů 

  Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Primárním cílem této práce je prověření a porovnání pasivní bezpečnosti elektromobilů oproti vozidlům vybaveným konvenčním spalovacím motorem. Před tímto bylo nutno osvětlit pojem pasivní bezpečnost, provést rešerši ...
 • Využití telematiky k optimalizaci zemědělských strojů 

  Author: Jaroslav Pinkas; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Dovol Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Moderní, nejen zemědělské, stroje jsou vybaveny telematickými jednotkami pro sledování a záznam provozních informací. Tyto informace nemusí sloužit pouze pro záznam historie pohybu stroje, ale jsou také užitečné pro sledování ...
 • Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem 

  Author: Pavel Herman; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
  Předmětem diplomové práce „Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem“ je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní. V práci je provedeno porovnání spotřeby ...
 • Komplexní návrh dynamického testování baterií podle předpisu EHK 100 

  Author: Ondřej Malík; Supervisor: Štěch Vojtěch; Opponent: Sedláček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na bateriové systémy elektrických vozidel a především na testování jejich bezpečnost. Nejprve stručně popisuje elektromobilitu jako celek se zaměřením na jednotlivé typy elektrických vozidel. ...
 • Měření a analýza jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů 

  Author: Josef Svoboda; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dat jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů. V první části práce je uvedena studie systémů používaných pro záznam dat závodních motocyklů, včetně měřených veličin a ...

View more