Recent Submissions

 • Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem 

  Author: Pavel Herman; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
  Předmětem diplomové práce „Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem“ je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní. V práci je provedeno porovnání spotřeby ...
 • Měření a analýza jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů 

  Author: Josef Svoboda; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dat jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů. V první části práce je uvedena studie systémů používaných pro záznam dat závodních motocyklů, včetně měřených veličin a ...
 • Komplexní návrh dynamického testování baterií podle předpisu EHK 100 

  Author: Ondřej Malík; Supervisor: Štěch Vojtěch; Opponent: Sedláček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na bateriové systémy elektrických vozidel a především na testování jejich bezpečnost. Nejprve stručně popisuje elektromobilitu jako celek se zaměřením na jednotlivé typy elektrických vozidel. ...
 • Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory 

  Author: Klára Pudová; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu automatického vytváření všech souborů potřebných k definici animace pro snadné a rychlé generování provozu do ...
 • Fyzikální model pohonného ústrojí pro vozidlový simulátor 

  Author: Matěj Hanousek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Fyzikální model pohonné jednotky pro vozidlový simulátor" je prozkoumat programovací jazyk Modelica, zjistit jeho výhody, nevýhody, limity a využitelnost. Následně prozkoumat dostupné nástroje ...
 • Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP 

  Author: Jolana Heřmanová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a ...
 • Zvýšení bezpečnosti využitím kooperativních systémů u motocyklů 

  Author: Michal Růžička; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je využít kooperativní systémy, které jsou primárně uvažované a dostupné hlavně pro automobily v silniční dopravě, u motocyklů a zvýšit tak bezpečnost ne jenom jezdce motocyklu, ale aby i ...
 • Návrh sériového hybridního pohonu pro taktické vozidlo 

  Author: Morávek Martin; Supervisor: Blažek Petr; Opponent: Černý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
  Předmětem této diplomové práce je implementace sériového hybridního pohonu do vojenského taktického vozidla. V teoretické části práce je uveden a popsán přehled možných pohonů vozidel a jejich komponent. Následuje stručný ...
 • Reakční čas řidičů 

  Author: Borecký Petr; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V této práci je řešena reakční doba řidiče a její délka vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části je rozebrána reakční doba včetně aspektů, které jí ovlivňují. Dále následuje měření reakčních ...
 • Senzorické systémy autonomních vozidel; 

  Author: Piksa Ondřej; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Diplomová práce obsahuje dva hlavní oddíly, první se zabývá vhledem do problematiky autonomních vozidel a jejich senzorických systémů. Mezi které řadíme sonary, radary, lidary a kamery. Následně je pozornost věnována ...
 • Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu 

  Author: Novotný Jan; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu" je hledání vhodných způsobů sledování a hlídání řidiče s případnou korekční reakcí automobilu. Čtenář je seznámen s procesem ...
 • Využití ztrátové energie pérovaní vozidla 

  Author: Vinař Petr; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá konstrukcí dodatečného mechanismu umístěného v podvozku vozidla pro generování elektrického proudu při vertikálním pohybu vozidla při jízdě po vozovce. Práce je rozdělena na pět části. První část se věnuje ...
 • Vliv stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

  Author: Blaščík Marek; Supervisor: Dunovský Jiří; Opponent: Skronka Gabriel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení dat naměřených na asfaltu s penetrací 50/70 mm. Byly zvoleny dvě typy modifikací, dohromady tedy tři typy zkušebních vzorků (nemodifikovaný asfalt, RET modifikace s PPA a ...
 • Objektivní hodnocení užitných vlastností nákladních automobilů 

  Author: Slabý Martin; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Janda Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Diplomová práce se zabývá specifikací nákladních automobilů a jejich užitných vlastností, které ovlivňují výběr z pohledu zákazníka. Práce v teoretické části seznamuje čtenáře se současnou situací v nákladní silniční ...
 • Zkoušky převrácení automobilu 

  Author: Bykov Oleksiy; Supervisor: First Jiří; Opponent: Řada Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Cíl bakalářské práce spočívá v prozkoumání prováděných testů převrácení automobilu a legislativy týkající se této problematiky. Kromě toho se bude práce zakládat na přehledu zařízení potřebných pro uskutečnění testu ...
 • Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky 

  Author: Hegerová Veronika; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky" je popis problematiky zkoušení vozidel ve fázích technického života výrobku. V posledních kapitolách jsou uvedeny základy pravděpodobnosti ...
 • Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla 

  Author: Heřmanová Jolana; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla" bylo provést simulace několika elektro hybridních vozidel v jízdních cyklech NEFZ a WLTP a vlastním cyklu a porovnat výsledky s ...
 • Systém schvalování elektromobilů 

  Author: Melničák Leonard; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato práce pojednává o problematice zkoušení, kontrolování a schvalování automobilů a elektromobilů. První část se zabývá historií, vývojem a současným stavem elektromobilyty. V následující části je obsahem rešerše legislativy ...
 • Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie 

  Author: Ludvík Vojtěch; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie" je analyzovat dosud používané setrvačníky a určit podle zadaných kritérií optimální tvar a materiál rotoru pro použití v dopravních ...
 • Možnosti ochrany posádky při převrácení vozidla 

  Author: Klominská Michaela; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce je věnována bezpečnosti osobních automobilů, především prvkům pasivní bezpečnosti. Jejich využití a možnost ochrany posádky při dopravních nehodách, konkrétně při převrácení vozidla. Dále jsou zde uvedené ...

View more