Collections in this community

Recent Submissions

 • Systém pro objednání spojů poptávkové dopravy 

  Author: Gabriela Kučerová; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Hrdina Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou dopytovej dopravy, následnému návrhu a vývoju praktického riešenia v podobe systému pre objednanie spojov linkovej autobusovej dopravy na zavolanie.
 • Návrh způsobu ověřování shody zařízení vůči standardu VDV301 

  Author: Adam Eichler; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Prokop Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem této práce je tvorba testovacího prostředí pro ověřování shody komponentů in-fromačního systému pro cestující s normou VDV301 pro potřeby Regionálního organi-zátora Pražské integrované dopravy.
 • Využití bezpilotních systémů pro městskou a meziměstskou dopravu zboží 

  Author: Zbyněk Marák; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Sekyrová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá návrhem využití bezpilotních letadel k přepravě zboží po stanovených trasách ze skladů do určených odběrových míst za podmínek letu bez přímé viditelnosti. Dále je v práci popsáno komunikační spojení ...
 • Systém predikce zpoždění spojů VHD 

  Author: Filip De Bolle; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Derbek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Diplomová práce se zabývá predikcí zpoždění ve veřejné hromadné dopravě. Úvod práce se věnuje výpočtu zpoždění a odhalování příčin zpoždění. Následuje rešerše predikce zpoždění, zobrazování zpoždění a architektura systému. ...
 • Generický návrh provozních displejů drážních vozidel 

  Author: Petr Stříteský; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Novotný Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem práce je tvorba generických knihoven v programovacím jazyce C++ určených specificky pro provozní obrazovky kolejových vozidel či jejich simulátorů schopných funkce na širší množině běžně používaných operačních ...
 • Využití bioreaktoru pro zlepšení kvality ovzduší v hlavním městě Praze 

  Author: Tomáš Hochman; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hájek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se skládá z analýzy současného stavu kvality ovzduší primárně v hlavním městě Praze, kde bylo zjištěno, že obecně nedochází k zásadnímu překračování imisních limitů. Sekundárně se kapitola věnuje i kvalitě ovzduší ...
 • Predikce obsazenosti veřejných parkovacích stání 

  Author: Viktor Beneš; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hais Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem této diplomové práce je vyvinout systém, který uživateli doporučí, zda jsou na vybraném parkovišti volná parkovací místa. Toto doporučení je založeno na krátkodobé predikci obsazenosti veřejných parkovacích míst. ...
 • Model řízení a informování na úseku dálnice s využitím sčítačů dat a FCD 

  Author: Adam Ulanovský; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Tato magisterská práce má za cíl sumarizovat data o dopravě, které má Ředitelství silnic a dálnic k dispozici z vybraného úseku dálnice, konkrétně z dálnice D5 mezi Prahou a Berounem. Zabývá se způsobem a četností sběru ...
 • Analýza implementace IFR/AFIS na letišti v Českých Budějovicích 

  Author: Pavel Hluska; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Ondřich Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Diplomová práce „Analýza implementace IFR/AFIS na letišti v Českých Budějovicích se zabývá implementací letové letištní informační služby AFIS na bývalém vojenském letišti v Plané u Českých Budějovic. Práce je rozdělena ...
 • Možnosti integrace komerční elektroniky do dopravních prostředku 

  Author: David Lehet; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Předmětem diplomové práce „Možnosti integrace komerční elektroniky do dopravních prostředků“ je rešerše a analýza možností použití levné komerční elektroniky ve vozidlech za účelem sledování zdravotního stavu řidiče namísto ...
 • Návrh systému hlídání dodržování stanovené trasy autobusu 

  Author: Karolína Pecinová; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Čuchal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Předmětem diplomové práce „Návrh systému hlídání dodržování stanovené trasy autobusu“ je návrh rozšíření dispečerského programu Monitorování provozu vozidel o modul pro vyhodnocení odchylky od stanovené trasy autobusu. ...
 • Hodnocení přínosů systémů chytrého parkování v uliční síti měst ČR 

  Author: Kristýna Navrátilová; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Filip Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Předmětem této diplomové práce je analýza používaných technologií a systémů v oblasti parkování. Práce se věnuje způsobům regulace a celkové organizaci parkování v uliční síti měst. Stěžejní částí práce je shrnutí přínosů ...
 • Dopravní a bezpečnostní přístupy a opatření pro kritickou infrastrukturu 

  Author: Lukáš Čacký; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
  Předmětem předložené diplomové práce „Dopravní a bezpečnostní přístupy a opatření pro kritickou infrastrukturu“ je analýza kritické infrastruktury a technických zařízení na dopravní síti pozemních komunikací. Dále přehled ...
 • Použití architektury ITS při vývoíj systému 

  Author: Mert Aksaç; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Jesty Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Většina výstupů moderních dopravních aplikací má formu digitálních informací. Aby bylo možné snadněji budovat a udržovat dopravní projekty a rozvíjet, shromažďovat a spravovat data mezi jejich jednotlivými částmi, bylo na ...
 • Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X 

  Author: Jiří Brož; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Volný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.
 • Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích 

  Author: Jan Červený; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Kousal LIbor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato diplomová práce "Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích" se zaměřuje na problematiku veřejného osvětlení. Na začátku práce se věnuji teoretickému úvodu v daném tématu a základními atributy světelných zdrojů, ...
 • Ověření dopadů elektromobility na řízení a parkovaní ve vybrané oblasti města 

  Author: Jan Matoušek; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Filip Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů preference elektromobility ve vybrané oblasti Prahy, určení možných potenciálů pro preferenci a řízení a také definování používaných dobíjecích standardů elektromobilů. ...
 • Využití informačních modelů staveb pro dopravní simulace 

  Author: Štěpán Zaoral; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Suda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Diplomová práce "Využití informačních modelů staveb pro dopravní simulace" popisuje metodu BIM a její následné využití se softwary pro dopravní simulace. V práci se čtenář seznámí s charakteristikou a hlavními výhodami ...
 • Pokročilý adaptivní tempomat s využitím protokolů ADASIS Horizon 2020 

  Author: Štěrba Jan; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem práce je analýza současné nabídky na trhu ADAS systémů a představení nového protokolu ADASIS v2, včetně jeho specifikací a možných implementací. Cílem práce je s využitím získaných poznatků navrhnout nový systém ...
 • Modelování jízdy vozidel v koloně 

  Author: Kroupar Václav; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Novotný Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Rapidně rostoucí možnosti výpočetní techniky jsou známým fenoménem poslední doby, a když se k tomuto výpočetnímu výkonu přidají přesné polohové informace z vozidel otevírají se nové možnosti, jak simulovat chování vozidel ...

View more