Collections in this community

Recent Submissions

 • Detekce rizika u řidičů - začátečníků, preventivní opatření a legislativa 

  Author: Jíšová Jana; Supervisor: Štikarová Jana; Opponent: Bauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem této diplomové práce "Detekce rizika u řidičů - začátečníků, preventivní opatření a legislativa" je analyzovat problematiku mladých řidičů, jejich častou nehodovost, a především motivaci k jejich chování. V práci ...
 • Problematika přepravy surovin využívaných v potravinářském průmyslu 

  Author: Maršálková Nela; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Tichý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Problematika přepravy surovin využívaných v potravinářském průmyslu" je analyzovat současný stav všech možností přepravy uhlí na zadané trase a na základě této analýzy nalézt nejvhodnější druh ...
 • Bezpečnost práce v železniční dopravě 

  Author: Latislav Tomáš; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Jacura Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost práce v železniční dopravě" je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců SŽDC, analýza psychické zátěže traťových dispečerů a navržení řešení na snížení nepříznivých vlivů na ...
 • Přeprava potravinářských komodit 

  Author: Bartík Ondřej; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Dvořáčková Alexandra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení do problematiky přepravy potravin, konkrétně zelené kávy. V úvodu práce řeším možnosti dopravy do České republiky a popisuji přepravní prostředky, vhodné k přepravě zadané potravinářské ...
 • Využití systémů GPS, EGNOS a GALILEO v letecké dopravě 

  Author: Krastenics Petr; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Předmětem diplomové práce je vypracovat materiál sloužící jako vstupní podklad pro pracovníky společnosti CGI IT Czech Republic s.r.o. začínající působit v oblasti satelitní navigace a jejího využití v aplikacích letecké ...
 • Rizikové jednání mladistvých řidičů v silniční dopravě a preventivní opatření 

  Author: Jíšová Jana; Supervisor: Šmolíková Jana; Opponent: Bauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem této bakalářské práce "Rizikové jednání mladistvých řidičů v silniční dopravě a preventivní opatření" je blíže analyzovat problematiku mladých řidičů, jejich jednání za volantem a také častou účast ve vážných ...
 • Záření a dopravní prostředky 

  Author: Bursík David; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Tykal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Tato bakalářská práce mapuje výskyt kosmického záření, které můžeme přístroji zaznamenat na palubách dopravních letadel. Jejím cílem je zjistit, zdali jsou či nejsou zjištěné hodnoty expozic záření pro cestující a posádku ...
 • Přeprava potravin 

  Author: Lenártová Petra; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Analýza trhu biopaliv 

  Author: Formanová Pavla; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Neubergová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
 • Trénink dopravní mobility pro seniory 

  Author: Macháčková Monika; Supervisor: Šmolíková Jana; Opponent: Šachl Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
 • Výchova dětí k udržitelné dopravě 

  Author: Rychtáriková Ivana; Supervisor: Šmolíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)