Poslední příspěvky

 • Detekce rizika u řidičů - začátečníků, preventivní opatření a legislativa 

  Autor: Jíšová Jana; Vedoucí práce: Štikarová Jana; Oponent práce: Bauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem této diplomové práce "Detekce rizika u řidičů - začátečníků, preventivní opatření a legislativa" je analyzovat problematiku mladých řidičů, jejich častou nehodovost, a především motivaci k jejich chování. V práci ...
 • Problematika přepravy surovin využívaných v potravinářském průmyslu 

  Autor: Maršálková Nela; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Tichý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Problematika přepravy surovin využívaných v potravinářském průmyslu" je analyzovat současný stav všech možností přepravy uhlí na zadané trase a na základě této analýzy nalézt nejvhodnější druh ...
 • Bezpečnost práce v železniční dopravě 

  Autor: Latislav Tomáš; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Jacura Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost práce v železniční dopravě" je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců SŽDC, analýza psychické zátěže traťových dispečerů a navržení řešení na snížení nepříznivých vlivů na ...
 • Přeprava potravinářských komodit 

  Autor: Bartík Ondřej; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Dvořáčková Alexandra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení do problematiky přepravy potravin, konkrétně zelené kávy. V úvodu práce řeším možnosti dopravy do České republiky a popisuji přepravní prostředky, vhodné k přepravě zadané potravinářské ...
 • Využití systémů GPS, EGNOS a GALILEO v letecké dopravě 

  Autor: Krastenics Petr; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Předmětem diplomové práce je vypracovat materiál sloužící jako vstupní podklad pro pracovníky společnosti CGI IT Czech Republic s.r.o. začínající působit v oblasti satelitní navigace a jejího využití v aplikacích letecké ...
 • Rizikové jednání mladistvých řidičů v silniční dopravě a preventivní opatření 

  Autor: Jíšová Jana; Vedoucí práce: Šmolíková Jana; Oponent práce: Bauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem této bakalářské práce "Rizikové jednání mladistvých řidičů v silniční dopravě a preventivní opatření" je blíže analyzovat problematiku mladých řidičů, jejich jednání za volantem a také častou účast ve vážných ...
 • Záření a dopravní prostředky 

  Autor: Bursík David; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Tykal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Tato bakalářská práce mapuje výskyt kosmického záření, které můžeme přístroji zaznamenat na palubách dopravních letadel. Jejím cílem je zjistit, zdali jsou či nejsou zjištěné hodnoty expozic záření pro cestující a posádku ...
 • Přeprava potravin 

  Autor: Lenártová Petra; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Analýza trhu biopaliv 

  Autor: Formanová Pavla; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Neubergová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
 • Trénink dopravní mobility pro seniory 

  Autor: Macháčková Monika; Vedoucí práce: Šmolíková Jana; Oponent práce: Šachl Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
 • Výchova dětí k udržitelné dopravě 

  Autor: Rychtáriková Ivana; Vedoucí práce: Šmolíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)