News

Department of Applied Informatics in Transportation

Collections in this community

Recent Submissions

 • Technologie iBeacon a její využití pro osoby se specifickými potřebami 

  Author: Kochkurov Dmytro; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
  V této práci navrhujeme systém využívající iBeacon pro vnitřní polohování. V tomto systému iBeacon dokáže přesně nalézt místo, kde je uživatel ve vnitřním prostředí, a poskytne mu potřebné pokyny pro další pohyb. Naším ...
 • Koncept designu automobilového kola 

  Author: Štefl Jan; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Olejníčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Hlavním předmětem této diplomové práce je ideový koncept automobilového kola. První část se zabývá popisem kola jako takového, jeho historií a vývojem. Další část se věnuje druhům automobilových kol a jejich výrobě. Náplní ...
 • Návrh systému kontroly kvality kooperativních systémů 

  Author: Jirák Jakub; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Michaela Melicharová
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční vzorek automatizovaného systému ověřování kvality kooperativních systémů. Práce se v první části teoreticky zabývá kooperativními systémy a přináší přehled již realizovaných ...
 • Pohyb osob s omezenou schopností pohybu v Nymburce 

  Author: Vanišová Barbora; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Heindl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Abychom mohli docílit zařazení osob s omezenou schopností pohybu do společnosti a dát jim tak možnost plnohodnotného života, musí být mimo jiné kladen důraz na bezbariérovost vnějšího prostředí. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT 

  Author: Aushev Murad; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce na téma návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT je zaměřena na hodnocení vybraných biometrických metod z hlediska použitelnosti pro ČVUT. Pozornost je věnována spolehlivosti, ...
 • Urbanistické řešení okružní křižovatky 

  Author: Kekula František; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Hanzl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato práce se zabývá urbanistickým řešením okružní křižovatky v Plzni spočívajícím v návrhu vhodných stavebních a dopravních opatření. Tato opatření esteticky zvýrazní křižovatku, zlepší informovanost řidičů a umožní ...
 • Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb 

  Author: Štefl Jan; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Hlubuček Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je ideový koncept nové, vůči cestujícím přívětivější, vlakové zastávky v obci Horní Suchá, který má za cíl pozvednout úroveň cestování. První část se zabývá popisem míst na železnici, ...
 • Návrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti 

  Author: Soldát Jan; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná ...
 • Detekce osob v automobilu prostřednictvím termokamer 

  Author: Zohn Libor; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Prokýšek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je vůbec možné detekovat lidi ve vozidle, která metoda pro tento účel bude nejlepší a její následné připojení k záchrannému systému eCall. První kapitoly slouží jako úvod do ...
 • Parametry dopravní infrastruktury pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  Author: Matoušek Jan; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Novotná Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  V současné době je, oproti ještě nedávné minulosti, kladen velký důraz na plnohodnotný způsob života osob s omezenou schopností pohybu a orientace, což je z dopravního hlediska především možnost jejich samostatného, snadného, ...
 • Bariéry v železniční dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

  Author: Jakl Filip; Supervisor: Jeřábek Michal; Opponent: Filip Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit jednotnou metodiku sběru parametrů důležitých pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace při jejich samostatném užívání železniční dopravy, která bude v další části této práce ...
 • Efektivní distribuce aktuálních dopravních informací v ITS systémech 

  Author: Tvrdý Konrád; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Tato diplomová práce pojednává o systému distribuce dopravních informací. Je podán přehled dostupných dopravních informacích vhodných k přímé distribuci řidičům. Práce analyzuje dostupné distribuční kanály dopravních ...
 • Přístup do odbavovacích systémů v dopravě s využitím NFC 

  Author: Hanton Martin; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Bílek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Diplomová práce analyzuje možnosti využití technologie NFC v odbavovacích systémech a reaguje na jeho nedostatky kombinací NFC s dalšími technologiemi umožňujícími bezdrátovou komunikaci na delší vzdálenost. Na základě ...
 • Bezpečnostní aspekty odbavovacích systémů v dopravě 

  Author: Fritzl Martin; Supervisor: Holý Radek; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku čipových karet v oblastech vyžadující vysoký stupeň zabezpečeného přístupu. Práce podrobně rozebírá systém čipových identifikátorů a bezpečnostní aspekty jeho komunikační struktury. ...
 • Optimalizace datové komunikace v odbavovacích systémech v dopravě 

  Author: Andršová Monika; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Prokýšek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Tato diplomová práce se zabývá technologií bezkontaktních čipových karet MIFARE v oblasti odbavovacích systémů v dopravě, konkrétně vývojovými řadami MIFARE Classic a MIFARE DESFire. Hlavním cílem je na základě znalostí ...
 • Komparace logotypů železničních dopravců z pohledu marketingu 

  Author: Mach Daniel; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Marketing se - v souvislosti se stále se zvětšujícím konkurenčním prostředím na trhu - stává nepostradatelným pro všechny subjekty, které na něm chtějí uspět. Svou propagační a prodejní strategii tak musí zvažovat každý - ...
 • Porovnání dopravní přístupnosti v České republice a Mexiku 

  Author: Čiháková Lucie; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Hejtmánková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání legislativy bezbariérového přístupu v České republice a ve městě Querétaro ve Spojených státech Mexických. V teoretické části se soustředím na důležité parametry a zákony týkající ...
 • Koncept designu jízdního kola 

  Author: Hurt Tomáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Diplomová práce obsahuje stručný úvod do problematiky navrhování cyklistických kol. Krátká čast práce je věnována samotné historii a členění kol do skupin a jejich zařazení podle předepsaných topologií. Dále v práci uvádím ...
 • Analýza rychlosti pohybu osob na přechodech pro chodce 

  Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat rychlost chůze chodců na přechodech pro chodce se zaměřením na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci je pro optimální měření obyvatelstvo rozděleno do skupin, ...
 • Aproximace s využitím genetického programování 

  Author: Barnet Zdeněk; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Diplomová práce se zaměřuje na aproximaci signálu využitím jedné z evolučních technik, genetického programování, a porovnání výsledků s technikou druhou, gramatickou evolucí. Metoda je implementována v jazyce C++ s pomocí ...

View more