Collections in this community

Recent Submissions

 • Pasivní bezpečnost autonomních vozidel 

  Author: Jana Stránská; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních vozidel, prvky bezpečnosti ...
 • Autonomní vozidla a asistenční systémy 

  Author: Jan Leistner; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Růžička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku autonomních vozidel a systémů, které využívají. Bližší pohled bude věnován parkovacím asistentům na bázi ultrazvukových senzorů. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou ...
 • Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD 

  Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Porwiszová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti ...
 • Systém zadního odpružení závodního motocyklu 

  Author: Roman Dáňa; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem geometrie zadního odpružení pro nový prototyp závodního motocyklu CTU Lions EVO 2.0 Electric vyvíjen univerzitním týmem CTU Lions. V úvodní teoretické části jsou popsány a vysvětleny ...
 • Využití vícesnímkové fotogrammetrie v dopravních interaktivních simulacích 

  Author: Natálie Hinková; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se zabývá možným využitím vícesnímkové fotogrammetrie při tvorbě scén do vozidlových simulátorů. Na základě analýzy dostupných metod pro zjednodušení 3D modelů získaných pomocí fotogrammetrie je vybrána optimální ...
 • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

  Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
 • Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče 

  Author: Robin Medgyesy; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno ...
 • Návrh pohonu malého elektrického městského vozidla pro carsharing v Praze 

  Author: František Bošek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Hanousek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pohonu malého městského elektrického vozidla, které bude využíváno pro studentský carsharing v Praze. Návrh pohonu je založen na analýze aktuálních malých elektromobilů a na průzkumu ...
 • Konstrukce rámu městského elekrtického vozidla 

  Author: Michal Cenkner; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého městského elektrického vozidla. Je řešena legislativní stránka rámu vozidla, konstrukce náprav a odpružení. Závěrem práce je pevnostní analýza konstrukce.
 • Autonomní jízda z pohledu řidiče ve vozidlovém simulátoru 

  Author: Daniel Folprecht; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tobiška Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autonomní jízdy a jejími přínosy pro řidiče. V první části práce je popsaná autonomní jízda, její úrovně a legislativní rámec. Dále práce pokračuje rešerší konceptů autonomní jízdy ...
 • Vývoj vozidlového simulátoru s využitím HMD jako vizualizace 

  Author: Jan Macek; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním systémů projekce u vozidlových simulátorů, zejména pak projekce pomocí HMD a samotnou konstrukcí vozidlových simulátorů. V první části se tato práce věnuje popisu jednotlivých ...
 • Opatření snižující rychlost provozu za pomoci vizuálních prvků 

  Author: Richard Pázmány; Supervisor: Mashko Alina; Opponent: Sliacky Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať opatrenia znižujúce rýchlosť dopravného prúdu za pomoci vizuálnych prvkov používaných v Českej republike a sledovať vplyv prítomnosti zariadenia zaznamenávajúceho rýchlosť na ...
 • Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně automatizace 3 

  Author: Nikola Strnadová; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout principy testování AD vozidel v zahraničí a v České republice a vzhledem ke specifičnosti českého prostředí navrhnout metody pro testování AD vozidel. První část této práce, tedy ...
 • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

  Author: Rodrigo Vidarte Vargas; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
 • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

  Author: Tomáš Červenka; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
 • Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel 

  Author: Viktoriia Vaneeva; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní náklady a dopad na životní ...
 • Návrh systému hodnocení dodavatelů raketových nosičů Airbas Safran 

  Author: David Toman; Supervisor: Suastika Jan; Opponent: Mertlová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce je sestavit systém pro výběr dodavatelů společnosti Aerotech Czech s.r.o. Z databáze dodavatelů vyhodnocuje nejvhodnější variantu pomocí vícekriteriálního rozhodování. V teoretické části je rešerše ...
 • Implementace prvků pasivní bezpečnosti závodního speciálu do sériového vozu 

  Author: Roman Dáňa; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářské práce se zabývá pasivní bezpečností sériových a závodních rallye vozidel. V teoretické části jsou popsána jak sériová, tak rallye vozidla z hlediska bezpečnosti. Řešenou problematikou jsou možné úpravy ...
 • Biomechanická kritéria poranění a autonomní vozidla 

  Author: Jana Stránská; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem bakalářské práce "Biomechanická kritéria a autonomní vozidla" je představení biomechanických kritérií, které jsou ukazateli závažnosti poranění při dopravních nehodách. Dále jsou zde stručně uvedeny zádržné ...
 • Návrh mikrosimulačního modelu chování provozu do vozového simulátoru 

  Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel do vozového simulátoru“ je vytvořit snadné a rychlé generování provozu do scénářů do nově implementovaného vizualizačního softwaru pro vozové ...

View more