Novinky

Department of Vehicle Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem 

  Autor: Herman Pavel; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem" je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní a dále porovnání spotřeby paliva před a po ...
 • Metoda výběru vhodného raketového nosiče dle definovaných kritérií 

  Autor: Štros Jakub; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce se věnuje metodě výběru vhodného nosiče pro dopravu na oběžnou dráhu, pomocí stanovených parametrů. Jedná se o zobecněný postup výběru, který muže být v případě potřeby rozšířen. Užité nosiče byly vybrány na základě ...
 • Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací 

  Autor: Vondrášek Jiří; Vedoucí práce: Mashko Alina; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Bakalářská práce "Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací" se zaměřuje na zkoumání prvků zvyšující bezpečnost na komunikacích. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny běžně používané ...
 • Aplikace metod kvality při vývoji modifikací asistenčních systémů řidiče 

  Autor: Toman Přemysl; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce se věnuje asistenčním systémům řidiče a metodám kvality užívaným ve fázi vývoje výrobku. Cílem práce je posouzení asistenčních systémů pomocí aplikace metod kvality a to z pohledu vlivu na dopravní bezpečnost, ...
 • Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty 

  Autor: Šlapák Michal; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem mé diplomové práce na téma "Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty" je především vytvoření dokovací stanice pro uložení elektrokola včetně nabíjení. Vytvoření zámku, který ...
 • Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů 

  Autor: Jáneš Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu a testování systému bikesharing pro dopravu studentů mezi budovami FD ČVUT. Především na systém zapůjčování kol a jejich zabezpečení. V další části se práce věnuje potřebám ...
 • Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu 

  Autor: Zuda Dominik; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Novák Mirko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Záměrem diplomové práce "Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu" je posoudit, zda styl hudby, poslouchaný v průběhu jízdy, má vliv na styl jízdy řidiče a tím také na bezpečnost samotné jízdy. V úvodní kapitole ...
 • Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu 

  Autor: Alexeeva Elena; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu" je analýza jednotlivých módů grafického uživatelského rozhraní systému iHVAC pomocí metod kvality používaných ve fázi ...
 • Map matching a route tracking v závislosti na kvalitě GPS dat 

  Autor: Houda Prokop; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Svatoň Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
  Satelitní navigační měření nejsou nikdy dokonale bezchybná. Kvůli několika typům chyb, které ovlivňují přenos signálu otevřeným prostorem i urbanizovanou krajinou každé jednotlivé měření obsahuje určitou míru nejistoty. ...
 • Analýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače 

  Autor: Diblík Lukáš; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti ...
 • Studie využití výsledků vesmírných technologií v dopravě 

  Autor: Hanton Martin; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šváb Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Dynamické vlastnosti náprav vozidel 

  Autor: Suk Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Komunikace vozidla s okolím 

  Autor: Budka Josef; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)