Collections in this community

Recent Submissions

 • Zhodnocení bezpečnosti mobilní nabíjecí jednotky 

  Author: Lukáš Popovič; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Veselý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-06)
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením bezpečnosti mobilní nabíjecí jednotky pro elektromobily. Je řešen průzkum trhu nabíjecích jednotek, konstrukce a charakter nabíjecí jednotky Nimbee a možné nebezpečné situace při jejím ...
 • Analýza uživatelského rozhraní prediktivního adaptivního tempomatu 

  Author: Matěj Harant; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Hluska Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Adaptivní tempomat (ACC) je pokročilou verzí konvenčního tempomatu (CC), který reguluje nastavenou rychlost vozidla tak, aby byl dodržen zvolený rozestup od vozidla před ním. Prediktivní ACC (pACC) reguluje rychlost i na ...
 • Simulace dráhy PLA parkovacího manévru vycházející z fyzicky naměřených dat 

  Author: Jan Leistner; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Vít Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
  Diplomová práce obsahuje rešerši týkající se autonomních vozidel a asistenčních systémů, které k autonomii vozidel přispívají. Práce obsahuje rozdělení asistenčních systémů dle způsobu jejich funkce a efektu. Dále jsou ...
 • Modelování ITS systémů na bázi agentů ve vozidlových simulátorech 

  Author: Jan Macek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Fulem Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
  Využití inteligentních dopravních systémů (ITS) je stále důležitější pro řízení dopravních sítí a zlepšování bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti v dopravě. Tato práce si klade za cíl pokročit ve vývoji ITS prostřednictvím ...
 • Optimalizace konceptu uložení pohonného ústrojí studentského závodního motocyklu 

  Author: Tomáš Kotvald; Supervisor: Svoboda Josef; Opponent: Majera Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací konceptu uložení pohonného ústrojí studentského závodního silničního motocyklu. Cílem práce je analyzovat současný stav konstrukce převodové skříně závodního silničního motocyklu CTU ...
 • Popis aerodynamických vlastností závodního motocyklu 

  Author: Vojtěch Thums; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Kuklová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Bakalářská práce se zabývá aerodynamickými vlastnostmi závodního motocyklu. Vychází z potřeby zlepšení konstrukce nového motocyklu vyvíjeného studentským týmem CTU Lions. Práce přináší teoretický výklad aerodynamických ...
 • Studie bateriového boxu lehkého městského elektromobilu 

  Author: Vratislav Ležal; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Majera Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Předmětem bakalářská práce je návrh bateriového boxu, který bude implementován do konstrukce fakultního elektrického vozidla. Návrh baterie je založen na průzkumu komerčních bateriových boxů. Další částí je ověření ...
 • Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil 

  Author: Aleš Novák; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Silar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných komponentů. Vytvořený ...
 • Pasivní bezpečnost autonomních vozidel 

  Author: Jana Stránská; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních vozidel, prvky bezpečnosti ...
 • Autonomní vozidla a asistenční systémy 

  Author: Jan Leistner; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Růžička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku autonomních vozidel a systémů, které využívají. Bližší pohled bude věnován parkovacím asistentům na bázi ultrazvukových senzorů. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou ...
 • Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD 

  Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Porwiszová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti ...
 • Využití vícesnímkové fotogrammetrie v dopravních interaktivních simulacích 

  Author: Natálie Hinková; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se zabývá možným využitím vícesnímkové fotogrammetrie při tvorbě scén do vozidlových simulátorů. Na základě analýzy dostupných metod pro zjednodušení 3D modelů získaných pomocí fotogrammetrie je vybrána optimální ...
 • Systém zadního odpružení závodního motocyklu 

  Author: Roman Dáňa; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem geometrie zadního odpružení pro nový prototyp závodního motocyklu CTU Lions EVO 2.0 Electric vyvíjen univerzitním týmem CTU Lions. V úvodní teoretické části jsou popsány a vysvětleny ...
 • Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče 

  Author: Robin Medgyesy; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno ...
 • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

  Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
 • Autonomní jízda z pohledu řidiče ve vozidlovém simulátoru 

  Author: Daniel Folprecht; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tobiška Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autonomní jízdy a jejími přínosy pro řidiče. V první části práce je popsaná autonomní jízda, její úrovně a legislativní rámec. Dále práce pokračuje rešerší konceptů autonomní jízdy ...
 • Návrh pohonu malého elektrického městského vozidla pro carsharing v Praze 

  Author: František Bošek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Hanousek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pohonu malého městského elektrického vozidla, které bude využíváno pro studentský carsharing v Praze. Návrh pohonu je založen na analýze aktuálních malých elektromobilů a na průzkumu ...
 • Konstrukce rámu městského elekrtického vozidla 

  Author: Michal Cenkner; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého městského elektrického vozidla. Je řešena legislativní stránka rámu vozidla, konstrukce náprav a odpružení. Závěrem práce je pevnostní analýza konstrukce.
 • Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně automatizace 3 

  Author: Nikola Strnadová; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout principy testování AD vozidel v zahraničí a v České republice a vzhledem ke specifičnosti českého prostředí navrhnout metody pro testování AD vozidel. První část této práce, tedy ...
 • Vývoj vozidlového simulátoru s využitím HMD jako vizualizace 

  Author: Jan Macek; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním systémů projekce u vozidlových simulátorů, zejména pak projekce pomocí HMD a samotnou konstrukcí vozidlových simulátorů. V první části se tato práce věnuje popisu jednotlivých ...

View more