News

Department of Vehicle Technology

Collections in this community

Recent Submissions

 • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

  Author: Rodrigo Vidarte Vargas; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
 • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

  Author: Tomáš Červenka; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
 • Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel 

  Author: Viktoriia Vaneeva; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní náklady a dopad na životní ...
 • Návrh systému hodnocení dodavatelů raketových nosičů Airbas Safran 

  Author: David Toman; Supervisor: Suastika Jan; Opponent: Mertlová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce je sestavit systém pro výběr dodavatelů společnosti Aerotech Czech s.r.o. Z databáze dodavatelů vyhodnocuje nejvhodnější variantu pomocí vícekriteriálního rozhodování. V teoretické části je rešerše ...
 • Implementace prvků pasivní bezpečnosti závodního speciálu do sériového vozu 

  Author: Roman Dáňa; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářské práce se zabývá pasivní bezpečností sériových a závodních rallye vozidel. V teoretické části jsou popsána jak sériová, tak rallye vozidla z hlediska bezpečnosti. Řešenou problematikou jsou možné úpravy ...
 • Biomechanická kritéria poranění a autonomní vozidla 

  Author: Jana Stránská; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem bakalářské práce "Biomechanická kritéria a autonomní vozidla" je představení biomechanických kritérií, které jsou ukazateli závažnosti poranění při dopravních nehodách. Dále jsou zde stručně uvedeny zádržné ...
 • Návrh mikrosimulačního modelu chování provozu do vozového simulátoru 

  Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel do vozového simulátoru“ je vytvořit snadné a rychlé generování provozu do scénářů do nově implementovaného vizualizačního softwaru pro vozové ...
 • Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent 

  Author: Ondřej Paprčka; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický ...
 • Studie bezpečnosti cyklistů 

  Author: Michal Rubač; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
 • Využití solárních panelů pro autobusy městské a příměstské dopravy 

  Author: Kolář Pavel; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ PRO AUTOBUSY MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY" je nalezení vhodné formy a aplikace solárních panelů pro využití v hromadné dopravě. Součástí práce je základní shrnutí ...
 • Airbag pro motocykl 

  Author: Svoboda Lukáš; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  ABSTRAKT Předmětem této práce je bezpečnost motocyklu, podrobněji rozepisuje problematiku airbagu pro motocykl. Jako úvod do bezpečnosti jsou uvedeny statistiky nehodovosti a jejich rozdělení, pasivní bezpečnost motocyklu ...
 • Návrh experimentu a metod vyhodnocování pro zkoumání problematiky vnějšího HMI 

  Author: Medgyesy Robin; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti komunikace mezi chodcem a autonomním vozidlem. Popsat současné koncepty komunikace a určit výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Následně navrhnout experiment, při kterém ...
 • Zvyšování vizuální kvality scénářů pro vozidlové simulátory 

  Author: Chroust Hynek; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti zkvalitňování virtuální reality pro scénáře používaných pro vozidlové simulátory a následně na základě průzkumu vytvoření pluginu pro jejich zkvalitňování. První část je ...
 • Návrh rámu elektrického motocyklu 

  Author: Svoboda Josef; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podvozku závodního elektrického motocyklu, ve smyslu pravidel soutěže MotoStudent. V první části práce je uvedena teorie materiálů a jejich mechanických vlastností, konstrukce motocyklových ...
 • Stabilita jízdních souprav zemědělských strojů při brzdění 

  Author: Pinkas Jaroslav; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Fiala Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Bakalářská práce analyzuje téma zemědělské dopravy a stability jízdy zemědělských vozidel vhodných pro dopravu, zejména při brždění. Zabývá se dělením zemědělských a lesnických vozidel do kategorií a přináší základní přehled ...
 • Rychlé určení následků nehod založené na kolizní rychlosti 

  Author: Malík Ondřej; Supervisor: Hnilica Jan; Opponent: Šotola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat vývoj bezpečnosti na pozemních komunikacích zaměřený na autonomní vozidla, schopnosti asistenčních systémů těchto vozidel, vývoj legislativy, vývoj spotřebitelských testů Euro ...
 • Návrh laboratorního vybavení pro nárazové zkoušky 

  Author: Šandera Vít; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
  V mé bakalářské práci se zabývám problematikou pasivní bezpečnosti osobních automobilů. V úvodní části práce se věnuji rozdělením, historií a nejčastěji používaným prvkům pasivní bezpečnosti. V další části se věnuji ...
 • Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem 

  Author: Herman Pavel; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem" je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní a dále porovnání spotřeby paliva před a po ...
 • Metoda výběru vhodného raketového nosiče dle definovaných kritérií 

  Author: Štros Jakub; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Práce se věnuje metodě výběru vhodného nosiče pro dopravu na oběžnou dráhu, pomocí stanovených parametrů. Jedná se o zobecněný postup výběru, který muže být v případě potřeby rozšířen. Užité nosiče byly vybrány na základě ...
 • Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací 

  Author: Vondrášek Jiří; Supervisor: Mashko Alina; Opponent: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Bakalářská práce "Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací" se zaměřuje na zkoumání prvků zvyšující bezpečnost na komunikacích. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny běžně používané ...

View more