Poslední příspěvky

 • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

  Autor: Pacík Radim; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
 • Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat 

  Autor: Krejčí Jakub; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Horažďovský Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat" je shrnutí motivace, cíle a uživatelské požadavky pro tvorbu systému databází určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky ...
 • Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě 

  Autor: Zaoral Štěpán; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Boyarkin Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem mé bakalářské práce ?Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě? je popsat a zjednodušit přístup k satelitním datům všem možným uživatelům, která jsou na ČVUT nově dostupné prostřednictvím ...
 • Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě 

  Autor: Červený Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Ivan Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato bakalářská práce "Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě" se zaměřuje na problematiku satelitních dat. Zabývá se vznikem dat pro produkt, jeho doručením na vzdálený počítač a následnými možnostmi jeho ...
 • Využití inteligentního parkovaní v koncepci Smartcity 

  Autor: Matoušek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce 'Využití inteligentního parkování v koncepci Smart city' je zanalyzování možností řešení problému pouličního parkování, vyhodnocení zkušeností s aplikací chytrého parkování z měst v České republice ...
 • Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

  Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.
 • Preference MHD na Vídeňské ulici a její dopravní ovlivňování Jížní spojkou 

  Autor: Hlubučková Kristýna; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Průša Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá preferencemi MHD, rešerší týkající se druhů preference, jejich skutečnými aplikacemi v několika městech. Práce obsahuje návrh optimalizace světelného signalizačního zařízení na křižovatce v Praze ...
 • Světelná závora v Liberecké ulici a její vliv na emise a plynulost provozu 

  Autor: Hajduk Petr; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Ivasienko Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  V této bakalářské práci se věnuji vytvoření dopravního mikrosimulačního modelu ulice Liberecká, V Holešovičkách a dalších přilehlých ulic. Navržený model je použit k ověření důsledků hypotetického umístění světelné závory ...
 • Zpracování a vyhodnocení dopravních dat z videodetektoru Pico Iteris 

  Autor: Posekaný Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Kumpošt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vyhodnocovací jednotku pro videodetekci Pico Iteris. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cíl teoretické části je seznámit čtenáře s problematikou videodetekce, ...
 • Návrh a realizace katalogu dopravních technologií a rozhraní pro jeho správu 

  Autor: Davidík Vojtěch; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Jeřábek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní pro správu databáze dopravních technologií, která bude sloužit pro ukládání dat a bude umožňovat přehledně zobrazovat obsah databáze, provádět změny v ...
 • Návrh SSZ na východním výjezdu z Karlova náměstí v Třebíči 

  Autor: Vacek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce nejprve zpracovává dopravní průzkum na zadané křižovatce ve městě Třebíč. Na základě naměřených dat je pak situace hodnocena z pohledu možnosti zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce. Navrhován je ...
 • Návrh dopravního informačního systému pro hromadné parkovací objekty 

  Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení s kategoriemi parkování, s druhy detektorů užívaných v parkovacích objektech a s ...
 • Návrh a implementace DATEX II pro parkovací systémy pro kamiony 

  Autor: Melo Castillo Angie Nataly; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Vlčinský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Standard DATEX II hraje významnou roli při zavádění ITS se zaměřením na výměnu informací. Poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní dopravu je jednou z prioritních akcí Evropského ...
 • Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

  Autor: Janáček Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Švehla Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...
 • Indoor navigace pomocí magnetického pole země a WiFi sítí 

  Autor: Hušek Petr; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Kufner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce popisuje princip lokalizace uvnitř budov. První kapitola rozebírá principy lokalizace za pomoci různých technologií. Další kapitoly se zaměřují na metodu Wi-Fi a magnetického pole, kde jsou obě tyto metody nejprve ...
 • Pre/On-trip optimalizace tras nákladních vozidel v city logistice 

  Autor: Nadutenko Tetiana; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Hlavním cílem dané diplomové práce je vypracovat doporučení pro zlepšení logistických procesů skladové a dopravní logistiky JSC "Khlibodar" na základě hluboké analýzy a identifikaci hlavních problémů a nevýhod podniku. Je ...
 • Návrh systémové architektury inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě 

  Autor: Valášková Irena; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Jindra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout systémovou architekturu inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě. Součástí práce je důkladná analýza informačních a komunikačních technologií a analýza současných procesů ...
 • Metodika ověřování vlastností kooperativních systémů v reálném prostředí 

  Autor: Matějka Pavel; Vedoucí práce: Wahl Harald; Oponent práce: Volný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá kooperativními systémy a metodologií, jak otestovat jejich funkčnost a parametry. Práce se zabývá jednotlivými částmi, přenosovými technologiemi a aplikacemi kooperativních systémů. Dále v ...
 • Návrh servisní desky trakční baterie elektromobilu 

  Autor: Černý Josef; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce popisuje design nového balancovacího systému nazvaný Servisní deska. Navržený balancovací systém se odlišuje od již zavedených aktivních či pasivních balancovacích systémů díky originální architektuře a individuálnímu ...
 • Dolování znalostí z dat v oblasti silniční nehodovosti 

  Autor: Urbaniec Krzysztof Paweł; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Šimůnek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
  Tato práce se zabývá otázkou dolování znalostí z databází (DZD) v oblasti silniční nehodovosti. Hlavním cílem je posoudit možnosti aplikace metod data miningu na databázi nehod ve Středočeském kraji a prezentovat dosažené ...

Zobrazit další