Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh dynamického způsobu řízení křižovatky Husova - V. Klementa v Ml. Boleslav 

  Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Bernášek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  V této diplomové práci je řešen návrh světelně řízené křižovatky na doposud neřízené křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Předkládaný text navazuje na moji bakalářskou práci, kde bylo navrženo základní ...
 • Implementace monitoringu infrastruktury lokální datové sítě pro zajištění kvality služeb 

  Author: Martin Fiala; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Šolc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Diplomová práce se věnuje efektivnímu využití dat, která jsou poskytována infrastrukturou lokální datové sítě. Cílem této práce je na základě těchto dat docílit požadované kvality poskytované služby. K naplnění tohoto cíle ...
 • Zavedení systému kombinované dopravy pro přepravu vozových zásilek 

  Author: Pavel Kuba; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Soukup Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem diplomové práce je návrh systému pro přepravu vozových zásilek splňujícího charakteristiky systému kombinované dopravy za účelem převodu části silniční nákladní dopravy na železnici. Toho je docíleno identifikováním ...
 • Prověření rozvoje dopravy v okolí Kolbenovy ulice s dopady na DŘ na náměstí OSN 

  Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je prověření rozvoje dopravy v okolí Kolbenovy ulice s dopady na DŘ na náměstí OSN v Praze. Prověřované území prochází zásadním rozvojem, kdy dochází k výstavbě nových/přestavbě stávajících ...
 • Návrh simulačních scénářů systému ETCS pro školení strojvedoucích. 

  Author: Tomáš Starý; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Diplomová práce se zabývá analýzou aktuálního stavu výcviku strojvedoucích. Dále je řešena interakce mezi systémem ETCS a strojvedoucím po přechodu na zabezpečení železničních tratí tímto systémem. Je navržen seznam ...
 • Modelový návrh implementace infrastruktury pro bezemisní vozidla v reálném městě 

  Author: Dominik Kania; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Malý Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem diplomové práce „Modelový návrh implementace infrastruktury pro nízkoemisní vozidla“ je vytvoření predikčních modelů pro počet nízkoemisních vozidel, vyvození potřeb a nákladů pro implementaci a organizaci pro ...
 • Dopady při zavedení preference elektromobility na vybraných křižovatkách 

  Author: Hana Gurková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Šmerda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů při zavedení preference elektromobility na vybraných křižovatkách v Praze. Práce navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo navrženo řízení jedné ze dvou vybraných křižovatek ...
 • Návrh rakety pro soutěž Rocket Challenge 

  Author: Dominik Ptáček; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Hospodka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem raketového modelu, který by byl vhodný pro účast v soutěži Czech Rocket Challenge 2021. Teoretická část práce nejprve popisuje samotnou soutěž a jí obdobné ze zahraničí včetně ...
 • Bezpilotní letadla pro meziměstskou dopravu zboží 

  Author: Zbyněk Marák; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Sekyrová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zabývá návrhem využití provozu bezpilotních letadel k přepravě zboží na trase z OC Čestlice do obce Popovičky za podmínek letu bez přímé viditelnosti do vzdálenosti 10 km. V návrhové části této práce je ...
 • Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS 

  Author: Barbora Goláňová; Supervisor: Purkrábková Zuzana; Opponent: Pinkas Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích vozidel od integrovaných ...
 • Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících 

  Author: Richard Papež; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Šimůnek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account Based bude pro získání ...
 • Nástroj k personalizaci dat o bariérách pro pohybově znevýhodněné 

  Author: Lukáš Jirka; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Lávic Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Práce pojednává o problematice bezbariérovosti veřejného prostranství a komunikací, sběru dat o bariérách a jejich následné interpretace. Nejprve byla provedena analýza existujících projektů zabývajících se touto problematikou ...
 • Návrh možných řešení problematiky tranzitní dopravy ve městech 

  Author: Valeriya Surovtseva; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Scháno Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tranzitní dopravy ve městech. Hlavním záměrem teto práce je analýza možných způsobů řešení problematiky a různých způsobů organizace a regulace tranzitní dopravy v rámci ...
 • Využití GNSS při zajišťování přesné polohy ropných plošin 

  Author: Jiřina Lucia Varon Izová; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Přikryl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Práce se věnuje Globálnímu družicovému polohovému systému (GNSS) a tématu určení a udržení polohy. V první části se zabývá mapami a systémy pro určení přesné polohy. Nadcházející část popisuje ropné plošiny a nastíní potřebu ...
 • Možnosti a prostředky biologické ochrany prostoru letiště 

  Author: Petr Lacek; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Jeřábek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zvážit přínos bezpilotních prostředků (RPAS) k využívání v biologické ochraně letiště a dalších úkonech spojených s provozem letiště. V první polovině práce je zmíněna historie ...
 • Optimalizace přibližovací doby přejezdu prostřednictvím oprávnění k jízdě ETCS 

  Author: Jan Zarcký; Supervisor: Kamenický Dušan; Opponent: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  V této bakalářské práci je provedena analýza využití systému ETCS pro účely optimalizace délky doby výstrah na železničním přejezdu. Je navržena implementace standardizovaného systému ETCS způsobem, kterým se optimalizuje ...
 • Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě 

  Author: Filip Hrubý; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Týc Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě“ je analyzovat data z plovoucích vozidel (FCD data) ve vybrané lokalitě v Dobřichovicích. Dále vyhodnotit kvalitu ...
 • Simulátor vlakového zabezpečovače 

  Author: Vilém Pecen; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce popisuje návrh systému simulátoru vlakového zabezpečovače pro lokomotivní simulátor Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Navrženo je hardwarové i softwarové řešení v modulární podobě umožňující jeho zastavění ...
 • PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City 

  Author: Oliver Pulda; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Kudrhalt Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Předmětem bakalářské práce PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City je analyzovat PR v konceptu Smart City ve městech České republiky. Analýza je provedena vlastním vyhledáváním, dotazníkem a rozhovory. Byl zkoumán ...
 • Návrh SSZ na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích 

  Author: Martin Zajíček; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Švorc David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem světelného signalizačního zařízení na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích, která je v současnosti okružní. Součástí práce je analýza současného stavu křižovatky a širších ...

View more