Collections in this community

Recent Submissions

 • Uplatnění prediktivní diagnostiky v tunelech 

  Author: Malvína Benešová; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Šmerda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, vysvětluje pojmy spojené s ...
 • Datový popis kolejiště Dopravního sálu FD 

  Author: Tomáš Starý; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Michl Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Práce se zabývá možnostmi datového popisu železniční infrastruktury. První a druhá kapitola obsahuje teorii k popisu železniční infrastruktury ve formátu RailTopoModel a railML. Třetí kapitola se zaměřuje na software ERSA ...
 • Klasifikace rizikovosti úseků dopravních tras s využítím nástrojů GIS 

  Author: Martin Šimáček; Supervisor: Vlčková Veronika; Opponent: Posekaný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Předmětem bakalářské práce „Klasifikace rizikovosti úseků dopravních tras s využitím nástrojů GIS“ je shrnutí současného stavu hodnocení bezpečnosti úseků dopravních tras a k tomu používaných nástrojů, návrh vlastní ...
 • Návrh světelně řízené křižovatky Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslav 

  Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Čakan Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  V této bakalářské práci je řešen návrh světelného signalizačního zařízení na doposud neřízené průsečné křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Po provedení průzkumu a po zohlednění všech kritérií je navržen ...
 • Zvyšování efektivnosti parkování na základě přístupů v rámci Smart ParkingParking Efficiency Improvement Using Smart Parking Technology Input 

  Author: Dominik Kania; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tato bakalářská práce se věnuje zvyšování efektivnosti na základě přístupu v rámci Smart Parking. Cílem práce je vytvoření kritérií z dat ohledně parkovacích ploch, která byla sbírána na území České republiky. Kritéria ...
 • Návrh usměrňování parkujících řidičů na dostupné parkovací plochy 

  Author: Tomáš Plot; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hais Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat dostupné způsoby navigace na parkovací plochy a jejich využívání jednotlivými řidiči, na základě těchto získaných dat představit chytré způsoby navigace parkujících řidičů na ...
 • Návrh světelně řízené křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze 

  Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr Ivasienko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení stykové křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze, která byla původně neřízená. Na křižovatce byly zjištěny mnohé problémy, pramenící z nevhodného způsobu řízení ...
 • Posouzení účelnosti zavedení zastávek na znamení na konkrétní lince 

  Author: Lukáš Svoboda; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Kotrc Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Předmětem bakalářské práce „Posouzení účelnosti zavedení zastávek na znamení na konkrétní lince“ je analyzovat současný stav zastávek na znamení MHD v Praze a na základě této analýzy posoudit, zda celoplošné zavedení ...
 • Aplikace metody kvality na perspektivní jízdní asistenční systém 

  Author: Martin Fiala; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Machan Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Bakalářská práce se věnuje asistenčním systémům a metodám kvality užívaných ve fázi vývoje výrobku. Cílem této práce je najít nejperspektivnější asistenční systém, který má největší vliv na možné zvýšení bezpečnosti provozu. ...
 • Návrh způsobů usměrňování dopravy na chráněném území 

  Author: Richard Rek; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Kašpar Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Záměrem práce je vytvoření koncepčního návrhu řešení dopravních problémů v chráněných územích za pomoci aplikování koncepce Smart City, respektive Smart Region. Představené koncepty, které vznikly na základě sběru a ...
 • Návrh SSZ na křižovatce I/3 x Ke Stadionu a přilehlém přechodu u Benešova 

  Author: Eva Hajčiarová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Benýšková Vendula
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Předmětem bakalářské práce je analýza současné dopravní situace na řešené lokalitě křižovatky I/3 x Ke Stadionu v těsném sousedství města Benešov a přilehlého přechodu pro chodce přes komunikaci I/3. Součástí analýzy je ...
 • Pocitové mapy a jejich aplikace v dopravě 

  Author: Ondřej Bečka; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Linhartová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-26)
  Tato bakalářská práce zpracovává využití pocitových map v dopravní problematice. V práci je systematicky popsán způsob vytvoření funkčního systému pro sběr pocitů dětí ze základní školy, dále jeho aplikace, vlastní sběr ...
 • Návrh výukové databáze dopravních dat 

  Author: Jakub Krejčí; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Krčál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Předmětem diplomové práce „Návrh výukové databáze dopravních dat“ je shrnutí uživatelských požadavků na systém databáze a navazujících uživatelských aplikací, určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky a návrh ...
 • Využití moderní techniky v přesném zemědělství 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Předmětem bakalářské práce na téma „Využití moderní techniky v přesném zemědělství“ je analýza současných technologií v přesném zemědělství se zaměřením na využití bezpilotních letounů. Syntéza znalostí o stavebních prvcích ...
 • Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích 

  Author: Michaela Víznerová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Krystína Cikhrardtová
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů ...
 • Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov 

  Author: Kristýna Hlubučková; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Šesták Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
  Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City ...
 • Využití satelitní techniky v přesném zemědělství 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde o jejich nosičích – ...
 • Informační systém pro cestující o odjezdech spojů z autobusového nádraží 

  Author: Filip De Bolle; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Kumpert David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro cestující v autobusové dopravě. První kapitola se věnuje seznámení s dopravními informačními systémy, potřebami cestujících a architekturou systému. Úvod druhé kapitoly ...
 • Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů 

  Author: Alena Chernetskaya; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o analýze jednotlivých ...
 • Mise na Mars s lidskou posádkou 

  Author: Dominik Ptáček; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Bouchner Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Tato práce popisuje možnosti vesmírné dopravy a budoucí kolonizace. První dvě kapitoly se zabývají vývojem pozorování vesmíru, jeho zkoumáním a případnou budoucí kolonizací. Třetí kapitola se již zaměřuje na dvě aktuální ...

View more