Poslední příspěvky

 • Návrh SSZ na východním výjezdu z Karlova náměstí v Třebíči 

  Autor: Vacek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce nejprve zpracovává dopravní průzkum na zadané křižovatce ve městě Třebíč. Na základě naměřených dat je pak situace hodnocena z pohledu možnosti zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce. Navrhován je ...
 • Návrh dopravního informačního systému pro hromadné parkovací objekty 

  Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení s kategoriemi parkování, s druhy detektorů užívaných v parkovacích objektech a s ...
 • Zpracování a vyhodnocení dopravních dat z videodetektoru Pico Iteris 

  Autor: Posekaný Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Kumpošt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vyhodnocovací jednotku pro videodetekci Pico Iteris. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cíl teoretické části je seznámit čtenáře s problematikou videodetekce, ...
 • Návrh a realizace katalogu dopravních technologií a rozhraní pro jeho správu 

  Autor: Davidík Vojtěch; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Jeřábek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní pro správu databáze dopravních technologií, která bude sloužit pro ukládání dat a bude umožňovat přehledně zobrazovat obsah databáze, provádět změny v ...
 • Světelná závora v Liberecké ulici a její vliv na emise a plynulost provozu 

  Autor: Hajduk Petr; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Ivasienko Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  V této bakalářské práci se věnuji vytvoření dopravního mikrosimulačního modelu ulice Liberecká, V Holešovičkách a dalších přilehlých ulic. Navržený model je použit k ověření důsledků hypotetického umístění světelné závory ...
 • Návrh a implementace DATEX II pro parkovací systémy pro kamiony 

  Autor: Melo Castillo Angie Nataly; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Vlčinský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Standard DATEX II hraje významnou roli při zavádění ITS se zaměřením na výměnu informací. Poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní dopravu je jednou z prioritních akcí Evropského ...
 • Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

  Autor: Janáček Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Švehla Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...
 • Indoor navigace pomocí magnetického pole země a WiFi sítí 

  Autor: Hušek Petr; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Kufner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce popisuje princip lokalizace uvnitř budov. První kapitola rozebírá principy lokalizace za pomoci různých technologií. Další kapitoly se zaměřují na metodu Wi-Fi a magnetického pole, kde jsou obě tyto metody nejprve ...
 • Pre/On-trip optimalizace tras nákladních vozidel v city logistice 

  Autor: Nadutenko Tetiana; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Hlavním cílem dané diplomové práce je vypracovat doporučení pro zlepšení logistických procesů skladové a dopravní logistiky JSC "Khlibodar" na základě hluboké analýzy a identifikaci hlavních problémů a nevýhod podniku. Je ...
 • Návrh systémové architektury inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě 

  Autor: Valášková Irena; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Jindra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout systémovou architekturu inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě. Součástí práce je důkladná analýza informačních a komunikačních technologií a analýza současných procesů ...
 • Návrh servisní desky trakční baterie elektromobilu 

  Autor: Černý Josef; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce popisuje design nového balancovacího systému nazvaný Servisní deska. Navržený balancovací systém se odlišuje od již zavedených aktivních či pasivních balancovacích systémů díky originální architektuře a individuálnímu ...
 • Metodika ověřování vlastností kooperativních systémů v reálném prostředí 

  Autor: Matějka Pavel; Vedoucí práce: Wahl Harald; Oponent práce: Volný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá kooperativními systémy a metodologií, jak otestovat jejich funkčnost a parametry. Práce se zabývá jednotlivými částmi, přenosovými technologiemi a aplikacemi kooperativních systémů. Dále v ...
 • Dopravně bezpečnostní posouzení zavedení adaptivního osvětlení silnic 

  Autor: Hamrle Daniel; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením dopravní bezpečnosti ve vídeňské ulici Angyalföldstraße. V této ulici byl nedávno nainstalován nový adaptivní LED systém silničního osvětlení, který snižuje intenzitu osvětlení ...
 • Návrh systému pro liniové řízení dopravy 

  Autor: Belinger Jindřich; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčíř Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou liniového řízení dopravy. První dvě kapitoly jsou zaměřené na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy liniového řízení. Následná část je věnována tvorbě ...
 • Návrh dynamického způsobu řízení na křižovatce Kunratická spojka-Vídeňská 

  Autor: Mucha Přemysl; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Předmětem této diplomové práce "Návrh dynamického způsobu řízení na křižovatce Kunratická spojka - Vídeňská" je analýza současného stavu křižovatky, vyhodnocení problémů v řešené lokalitě a návrh dynamické způsobu řízení, ...
 • Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

  Autor: Kroupar Václav; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Bitter Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.
 • Komplexní testování trakčních lithium iontových akumulátorů 

  Autor: Antoš Jan; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Komplexní testování trakčních lithium iontových akumulátorů" je vytvoření nové verze softwaru pro testování elektrických akumulátorů na pracovišti pro testování elektrických akumulátorů při fakultě ...
 • Návrh systému pro automatickou klasifikaci dopravního proudu 

  Autor: Kratochvilová Veronika; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Michek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  V této bakalářské práci je rozebrán teoretický základ k tématu klasifikace dopravního proudu a následně vytvořen vlastní myšlenkový návrh a implementován systém, který automaticky klasifikuje dopravní proud pomocí stupňů ...
 • Návrh řídicího systému pro ventilaci v silničních tunelech 

  Autor: Gaydoš Vít; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Novák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Práce se zabývá systémem ventilace silničních tunelů. Je zaměřena na výpočty koncentrací emisí oxidu uhelnatého a opacity, jejich ředění, zabývá se také výpočtem rychlosti proudění vzduchu v tunelu. Hodnoty emisí a rychlosti ...
 • Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

  Autor: Vránová Veronika; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Padělek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...

Zobrazit další