Poslední příspěvky

 • Inteligentní veřejné osvětlení pro zlepšení dopravní situace 

  Autor: Kekula František; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Růžička Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího veřejného osvětlení ve vybraných částech města Frenštát pod Radhoštěm, identifikací problematických míst a návrhem na jejich možná řešení. Na začátku práce je popsána základní ...
 • Aplikace webového rezervačního systému pro objekty hromadného parkování 

  Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčír Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá rezervačními systémy parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení se s rezervačními systémy a jejich funkcemi, kategoriemi parkování, s druhy detektorů a ...
 • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

  Autor: Culek Jakub; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Fečko Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
 • Mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování 

  Autor: Soldát Jan; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vytvoření hybridní mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování. Zabývá se vyhledáním parkovišť, zobrazením míst, řazením a komunikací se serverem. Je popsána tvorba ...
 • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

  Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Spalek Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
 • ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů. 

  Autor: Hnyk Petr; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Horažďovský Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled ...
 • Prověření koordinace vybraných křižovatek ve městech Uherské Hradiště a Kunovice 

  Autor: Ulanovský Adam; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Ivasienko Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce analyzuje současnou dopravní situaci na křižovatkách ulic tř. Vítězství - Obchodní a tř. Maršála Malinovského - Solná cesta. Zabývá se zvýšením efektivnosti stávajícího systému řízení křižovatek a ...
 • Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě 

  Autor: Čacký Lukáš; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Bitter Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Předmětem předložené bakalářské práce "Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě" je rozdělení způsobů odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě a určení parametrů ovlivňujících jejich ...
 • Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice 

  Autor: Smrž Vojtěch; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Beneš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data budou analyzována a ověří ...
 • Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském Hradišti 

  Autor: Hluska Pavel; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Zdeňek Maňásek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském hradišti sleduje současné trendy v oblasti řízení uzlu, analyzuje dostupné podklady a současné řízení křižovatky. Práce se snaží zefektivnit ...
 • Redukce vlivu stáří při řízení automobilu pomocí asistenčních systémů řidiče 

  Autor: Lehet David; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Mashko Alina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce ?Redukce vlivu stáří při řízení pomocí asistenčních systémů řidiče? je nalezení vhodné skladby asistenčních systémů řidiče, které by dokázaly potlačit vliv stáří na řízení. Čtenář je v této práci ...
 • Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch 

  Autor: Navrátilová Kristýna; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Kumpošt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti ...
 • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

  Autor: Pacík Radim; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
 • Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat 

  Autor: Krejčí Jakub; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Horažďovský Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat" je shrnutí motivace, cíle a uživatelské požadavky pro tvorbu systému databází určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky ...
 • Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě 

  Autor: Zaoral Štěpán; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Boyarkin Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem mé bakalářské práce ?Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě? je popsat a zjednodušit přístup k satelitním datům všem možným uživatelům, která jsou na ČVUT nově dostupné prostřednictvím ...
 • Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě 

  Autor: Červený Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Ivan Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato bakalářská práce "Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě" se zaměřuje na problematiku satelitních dat. Zabývá se vznikem dat pro produkt, jeho doručením na vzdálený počítač a následnými možnostmi jeho ...
 • Využití inteligentního parkovaní v koncepci Smartcity 

  Autor: Matoušek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce 'Využití inteligentního parkování v koncepci Smart city' je zanalyzování možností řešení problému pouličního parkování, vyhodnocení zkušeností s aplikací chytrého parkování z měst v České republice ...
 • Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

  Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.
 • Preference MHD na Vídeňské ulici a její dopravní ovlivňování Jížní spojkou 

  Autor: Hlubučková Kristýna; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Průša Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá preferencemi MHD, rešerší týkající se druhů preference, jejich skutečnými aplikacemi v několika městech. Práce obsahuje návrh optimalizace světelného signalizačního zařízení na křižovatce v Praze ...
 • Světelná závora v Liberecké ulici a její vliv na emise a plynulost provozu 

  Autor: Hajduk Petr; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Ivasienko Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  V této bakalářské práci se věnuji vytvoření dopravního mikrosimulačního modelu ulice Liberecká, V Holešovičkách a dalších přilehlých ulic. Navržený model je použit k ověření důsledků hypotetického umístění světelné závory ...

Zobrazit další