Poslední příspěvky

 • Návrh zóny 30 ve vybrané části Chocně 

  Autor: Onik Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Janošec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce se zabývá návrhem Zóny 30 ve vybrané lokalitě města Choceň. Cílem práce je rozbor současného stavu s analýzou dopravních nehod, provedení dopravního průzkumu a dopravy v klidu. Výstupem je návrh možných ...
 • Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách 

  Autor: Fryč Milan; Vedoucí práce: Vachtl Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Předmětem diplomové práce "Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách" je zjištění základních přepravních vztahů v rámci této oblasti, dále také provedení komplexní analýzy současného technického stavu trati a ...
 • Vlivy vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy 

  Autor: Svobodová Kateřina; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Pecherková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce se zabývá výsadbou vzrostlé zeleně podél dopravních cest s důrazem na podélné vzdálenosti mezi nimi. Popisuje výhody a zápory vysazované zeleně, které má pro dopravní komunikace. Zkoumány jsou úseky v České ...
 • Studie řešení dopravy v oblasti ulice Gen. Píky v Českých Budějovicích 

  Autor: Zamlinský Michal; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Jáchym Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v oblasti ulice Gen. Píky v Českých Budějovicích" je analýza stávajícího stavu ulic Gen. Píky, Strakonická a Pražská a okolní oblasti před a po připojení dálničního úseku ...
 • Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) 

  Autor: Mašínová Kateřina; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Předmětem diplomové práce Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) je analýza současné dopravní situace v ulicích Vídeňská a Libušská v Praze, a to včetně prognózy intenzit a vyhodnocení ...
 • Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest 

  Autor: Makarčuková Teťana; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato práce řeší problematiku osvětlení podél komunikací v extravilánu v návaznosti na dopravní nehody způsobené střety se zvěří. K řešení byly vybrány 3 lokality s podobnou charakteristikou, podklady byly získány nočním ...
 • Řešení interiérů železničních kolejových vozidel 

  Autor: Strunz David; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Musil Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Pro přilákání platícího cestujícího musí dopravní prostředek naplňovat požadavky které na něj cestující má. Pro zjištění požadavků železničních cestujících byla analyzována data od více než 900 respondentů ohledně jejich ...
 • Optimalizace přestupního uzlu Depo Hostivař v Praze 

  Autor: Kliment Jakub; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Tittl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace přestupního uzlu Depo Hostivař" je návrh dispozičního uspořádání přestupního uzlu, které zde umožní ukončení tramvajových linek. Jednotlivé varianty jsou navrženy na základě analýzy ...
 • Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci 

  Autor: Albert Martin; Vedoucí práce: Šatra Petr; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v řešené části ulice a v přilehlé oblasti se zaměřením na intenzity, směrovost ...
 • Návrh úprav úseku silnice II/448 

  Autor: Grabovská Lada; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Wichsová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce se zabývá pozemní komunikací II/448 v úseku Olomouc - Ústín. Obsahuje analýzu současného stavu se zaměřením na bezpečnost dopravy pro jednotlivé účastníky provozu. Cílem této práce je zpracování dvou návrhů ...
 • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

  Autor: Havel Tomáš; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Filip Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...
 • Možnosti rozvoje integrovaného dopravního systému na Zlínsku 

  Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Chmela Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem této práce je navrhnout, jakým způsobem by se mohl rozvíjet integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Práce popisuje a analyzuje současný stav veřejné dopravy v oblasti, určuje metody, kterými lze systém ...
 • Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce 

  Autor: Pajerová Tereza; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Kočárková Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce" je provedení analýzy současného stavu náměstí z hlediska dopravy a dopravní infrastruktury včetně veřejné dopravy a identifikace problémů či ...
 • Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha 

  Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Kučera Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha" je na základě dopravně inženýrských dat, nehodovosti a dopravního průzkumů vytvořit návrh, který povede ke zklidnění dopravy a zvýšení ...
 • Rekonstrukce žst. Semily 

  Autor: Novotný Aleš; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Záruba Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Předmětem bakalářské práce "Rekonstrukce žst. Semily" je analýza stávajícího technického stavu a železničního provozu. Jsou identifikovány nedostatky železniční stanice a je navrženo řešení jejich eliminace v 7 variantách.
 • Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích 

  Autor: Drápal Jaromír; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Hladík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích" je analyzovat páteřní dopravní síť podle kritérií bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC, vyhodnotit nehodovost ...
 • Rekonstrukce žst. Železný Brod 

  Autor: Bashkirtseva Valeriya; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Rekonstrukce žst. Železný Brod" je analyzovat její historii a současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, rozsah osobní a nákladní železniční dopravy, problémová ...
 • Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu 

  Autor: Bahníková Aneta; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Johanidesová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu" je analýza stávající dopravní situace města Hradec, rozbor navržených variant silničního napojení, návrh křižovatky, ...
 • Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 

  Autor: Brejchová Nikola; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Předmětem bakalářské práce "Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000" je posuzování vybraných dopravních staveb ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 v procesu EIA, následné porovnání ...
 • Návrh řešení bezbariérových tras v Mostě 

  Autor: Dalecká Tereza; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Nedvěd Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení bezbariérových tras v Mostě prostřednictvím popisu stávajícího stavu autobusových a tramvajových zastávek MHD, přechodů a dispozice centra města. Hodnocení aktuálního stavu ...

Zobrazit další