Poslední příspěvky

 • Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd 

  Autor: Eminger Jakub; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hakl Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd" je analyzovat současný stav komunikace v ulici Formanská pomocí provedení bezpečnostní inspekce a na základě této ...
 • Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon 

  Autor: Volf Jiří; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Kropelnický Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V současnosti se hledají v železniční dopravě nové metody protihlukových opatření. Jedním z nejmodernějších pasivních opatření jsou nízké protihlukové clony, jež eliminují valivý hluk. V říjnu roku 2015 bylo metodickým ...
 • Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID 

  Autor: Švasta Jakub; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Novotný Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID" je popis konceptu nízkokapacitní poptávkové dopravy a nalezení možností jeho uplatnění v rámci systému Pražské integrované dopravy tak, aby jeho využití ...
 • Návrh úprav v oblasti Malešického náměstí v Praze 10 

  Autor: Šíma Radim; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce je analýza Malešického náměstí a přilehlých komunikací se zaměřením na individuální automobilovou dopravu, dopravu v klidu a problematiku chodců. Smyslem analýzy je najít nedostatky a variantně ...
 • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město 

  Autor: Habalová Markéta; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Dvořák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město" je na základě podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu vedle železniční stanice Jihlava ...
 • Návrh úprav náměstí Karla Kindla v Kladně 

  Autor: Košut Petr; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Ibl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Náměstí Karla Kindla se nachází v severozápadní části města Kladna. V současnosti je náměstí řešené jako šestiramenná okružní křižovatka s nesymetrickým středovým ostrovem, na němž se nachází pomník obětem druhé světové ...
 • Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami 

  Autor: Fryc Leopold; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami" je analýza stávajícího stavu světelně řízené křižovatky ulic Žežická x Podbrdská x Karla Kryla, světelně řízené křižovatky u OC ...
 • Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

  Autor: Kácovský Jaroslav; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Mach Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup analýzy dopravní nehodovosti a nastínit nový vhodnější, který by vedl ke snížení ...
 • Nehodovost na vybraných křižovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

  Autor: Kecherová Kamila; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Dont Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných křižovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup při analýze smrtelných dopravních nehod. Současně ve spolupráci s ústavem aplikované ...
 • Návrh úprav části ulice Americká v Kladně 

  Autor: Hruška Adam; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Fujan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce je zhodnotit současný stav řešeného úseku ulice Americká a na základě této analýzy navrhnout nové příčné uspořádání komunikace za účelem zklidnění dopravy.
 • Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem 

  Autor: Šalda Petr; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Pejšová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předmětem diplomové práce "Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem" je analyzovat stávající stav, definovat dopravní problémy a navrhnou tomu odpovídající řešení, které by vedlo ke zklidnění dopravy a zvýšení ...
 • Preference veřejné hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

  Autor: Bursík David; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: FIlip Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce mapuje v Českých Budějovicích místa, kde dochází ke zdržení vozidel veřejné hromadné dopravy v důsledku vzniklých kongescí. Pro vybrané problémové místo navrhne opatření vedoucí k redukci hodnot zdržení. ...
 • Studie odbočení tramvajové trati Modřany - Komořany 

  Autor: Černý Martin; Vedoucí práce: Penc Miroslav; Oponent práce: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Práce se zabývá návrhem pražské tramvajové trati Modřany - Komořany. Cílem bylo navrhnout několik variantních řešení trasování tramvajové trati včetně návrhu výškového vedení. Následně byly navrhnuté varianty vyhodnoceny ...
 • Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko 

  Autor: Dreherová Kateřina; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem diplomové práce "Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko" je analýza současného stavu cyklistických komunikací ve vybraném okolí obce Plasy, nová koncepce a návrh lokálních řešení, které povedou ke ...
 • Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v obci Byšice 

  Autor: Dostál Vojtěch; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Zárubová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Diplomová práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy v obci Byšice. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky za účelem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
 • Návrh opatření k minimalizaci hluku v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

  Autor: Nedvěd Ondřej; Vedoucí práce: Ládyš Libor; Oponent práce: Puš Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Problematika hluku ze silniční dopravy v městské zástavbě je velmi často diskutovaným tématem. Hluk ve městech je možné řešit pomocí organizačních opatření nebo opatřeními stavebními. Diplomová práce navazuje na bakalářskou ...
 • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v Horažďovicích 

  Autor: Petr David; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Forman Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem této diplomové práce je analýza současné dopravní situace ve městě Horažďovice, která zahrnovala identifikaci problémových oblastí. Na jejím základě jsou navržena vhodná opatření, která provedou ke zvýšení ...
 • Studie řešení dopravy v oblasti Ortenova náměstí v Praze Holešovicích 

  Autor: Nehasil Karel; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Kovařík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předkládaná diplomová práce si klade za cíl analyzovat současnou organizaci dopravy v lokalitě Ortenova náměstí a v případě zjištěných nedostatků navrhnout nová doporučení k její reorganizaci za účelem dopravní, bezpečnostní ...
 • Severní obchvat Uherského Hradiště 

  Autor: Krajča Petr; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Kolcun Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce řeší návrh severního obchvatu Uherského Hradiště, který bude přeložkou silnice II/497. Ta v současnosti prochází městem a jeho částmi Jarošovem a Mařaticemi. V práci je analyzován stávající stav území včetně ...
 • Vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci 

  Autor: Šiklová Anna; Vedoucí práce: Ládyš Libor; Oponent práce: Matoušek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cílem této práce bylo zhodnotit vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci za stěnou v závislosti na typech a velikosti otvorů. Bylo provedeno měření hluku ve třech vybraných lokalitách pro tři různé typy ...

Zobrazit další