News

Department of Transportation Systems

Collections in this community

Recent Submissions

 • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

  Author: Fojta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
 • Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí 

  Author: Kohout Tomáš; Supervisor: Šturmová Iva; Opponent: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této bakalářské práce na téma "Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí" je analyzovat bezpečnost na železničních přejezdech v zadané lokalitě, a to jak z pohledu dopravně provozního uspořádání ...
 • Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni 

  Author: Lauda Václav; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni" je analyzovat současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy a na základě této analýzy provést její ...
 • Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře 

  Author: Kuchařová Nikola; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu autobusových zastávek v Kutné Hoře a dále návrh možných řešení s ohledem frekvence cestujících pomocí standardů zastávek PID. Práce také obsahuje dvě ...
 • Řešení veřejné hromadné dopravy v Horažďovicích 

  Author: Vitvera Michal; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Forman Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu veřejné dopravy v Horažďovicích, včetně dopravy železniční. Práce zahrnuje mimo jiné i řešení zastávek veřejné dopravy s důrazem na jejich správné umístění, jak z ...
 • Optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Orjol v Rusku 

  Author: Shugarova Valeriya; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Předmětem bakalářské práce „Optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Orjol v Rusku“ je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy (MHD) ve městě Orjol, vytipování vytížených úseků linek MHD pro případná ...
 • Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd 

  Author: Mladenović Stefan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd'' je analýza stávajícího stavu MHD v hlavním městu Beograd, návrh optimalizace systému pomoci navržení nových tras a ...
 • Prověření návrhu silnice II/150 v úseku Bystřice pod Hostýnem - Komárno 

  Author: Trněný Aleš; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Předmětem bakalářské práce je pro prověření a zhodnocení návrhu přeložky silnice II/150 v úseku mezi Bystřicí pod Hostýnem a Komárnem ve Zlínském kraji. Jedná se o úsek silnice, který prochází třemi obcemi a návrh přeložky ...
 • Propojení obcí Želenice a Bílina pro cyklistickou dopravu 

  Author: Tempel Pavel; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Pejšová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Bakalářská práce je věnována navržení a možným variantám cyklostezky, případně její rekultivace, která se nachází v úseku Želenice-Bílina Kyselka. Stávající trasa značená turistickým značením je využívána jako cyklotrasa, ...
 • Studie řešení dopravy v části obce Hostomice 

  Author: Hejl Jakub; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Dudík Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu dopravní situace ve vybrané oblasti obce Hostomice v severních Čechách. Hlavním cílem je navrhnout takové stavební a organizační změny, které povedou k zlepšení ...
 • Optimalizace organizace dopravy v centru města Úpice 

  Author: Pařil Tomáš; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá centrem města Úpice, zejména jeho dopravním uspořádáním. V dřívějších časech se tranzitní doprava vyhýbala centru města, to umožňovalo lepší pohyb osob v centru a tak i větší společenský a ...
 • Možnosti úprav železniční stanice Štětí 

  Author: Majtnerová Zuzana; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Špringlová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou osobnej dopravy v regióne mesta Štětí. Analyzuje súčasný dopyt dopravy v regióne, dopravnú obsluhu regiónu, význam železničnej stanice Štětí z hľadiska osobnej dopravy a možnosti ...
 • Přeložka silnice I/9 u České Lípy 

  Author: Skočdopole Jan; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Honc Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Předmětem bakalářské práce "Přeložka silnice I/9 u České Lípy" je popsat a zanalyzovat řešenou oblast z hlediska geografického, demografického a dopravního. Dále stručně zhodnotit stávající silnici I/9 a na základě provedené ...
 • Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov 

  Author: Maixnerová Martina; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
  Předmětem diplomové práce "Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov" je technický popis tratě a analýza jejího dopravního významu pro dopravní obsluhu. Důležitým tématem při rozboru tratě je pohled na rozvojové záměry ...
 • Využití ochranných pruhů pro cyklisty v praxi 

  Author: Kohout Petr; Supervisor: Koubek Michal; Opponent: Havelka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat platnou legislativu k jednotlivým prvkům pro cyklisty používaných v hlavním dopravním prostoru, vyhodnotit chování cyklistů a řidičů motorových vozidel na komunikacích s ochrannými ...
 • Řešení veřejné dopravy v Praze - Čakovicích 

  Author: Frýba Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Kališ Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Předmětem diplomové práce "Řešení veřejné hromadné dopravy v Praze - Čakovicích" je popsat a zhodnotit současný dopravní stav v MČ Čakovice s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu. Na základě tohoto popisu budou uvedeny ...
 • Obnova železniční trati Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží 

  Author: Maléř Čeněk; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
  Předmětem této diplomové práce je posouzení možnosti a návrh obnovy železniční trati v úseku Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží. Provoz na této trati byl ukončen v roce 1979. Cílem obnovy železnice je primárně ...
 • Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-západ a Kladenska 

  Author: Pinčák Petr; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Marek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-Západ a Kladenska" bylo zanalyzovat autobusové a vlakové linky v dané oblasti. Na základě analýzy byl vypracovaný návrh na zlepšení ...
 • Návrh úprav křižovatek na ulici Krejčího v Liberci 

  Author: Ležák Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh úprav křižovatek na ulici Krejčího v Liberci" je analýza stávající dopravní situace na ulici Krejčího, alternativní návrh řešení křižovatky Broumovská a Krejčího, optimalizace řešení ...
 • Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce 

  Author: Plášil Michal; Supervisor: Janošec Jan; Opponent: Chmela Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Předmětem diplomové práce "Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů a vyhledat rizika nejen z hlediska automobilové ...

View more