Poslední příspěvky

 • Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě 

  Autor: Peřina Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě" je analyzovat stávající stav cyklistických tras a komunikací pro cyklisty v Havlíčkově Brodě a to i včetně dopravně - ...
 • Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno 

  Autor: Beránek Jan; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Jareš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem diplomové práce ,,Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno? je detailní rozebrání současné situace ve veřejné hromadné dopravě ve stanovené oblasti. Podle rozboru a stanovení vlastních kritérií ...
 • Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice / Butovice 

  Autor: Malinovský Petr; Vedoucí práce: Penc Miroslav; Oponent práce: Trešl Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-22)
  Diplomová práce "Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice/Butovice" se zabývá možnostmi rozšíření tramvajové sítě hl. m. Prahy do oblasti Jinonic a Butovic prodloužením stávající TT Radlická. V práci je zhodnocena stávající ...
 • Studie řešení křižovatky na silnici I/14 u Dobrušky 

  Autor: Valenta Jiří; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Volek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení křižovatky silnic I/14 u Dobrušky" je analyzovat stávající situaci s provedením dopravních průzkumů (intenzita, skladba, křižovatkové pohyby), analýzy bezpečnosti silničního provozu ...
 • Optimalizace technického návrhu obchvatu Lišova 

  Autor: Vojta Jiří; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Jáchym Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace technického návrhu obchvatu Lišova" je na základě podkladů z bakalářské práce vytvořit optimalizovaný návrh trasování obchvatu v zadaném úseku. Součástí práce jsou také detaily všech ...
 • Návrh řešení úprav průtahu silnice II/610 v Brandýse nad Labem 

  Autor: Málek Martin; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-13)
  Předmětem diplomové práce "Návrh řešení úprav průtahu silnice II/610 v Brandýse nad Labem" je prověřit stávající stav průtahu silnice II/610, zaměřit se na problematická místa průtahu, problematiku vedení chodců a cyklistické ...
 • Realizace dopravních hřišť v kontextu moderních trendů v silniční dopravě 

  Autor: Dubská Adéla; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Pidrmanová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
  Diplomová práce pojednává o důležitosti dopravní výchovy, o bezpečnosti pohybu dětí po dopravní infrastruktuře, o stavu dětských dopravních hřišť a snaze snižovat nehodovost. Byl také proveden průzkum mezi dětmi, zda jsou ...
 • Uspořádání Wágnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci 

  Autor: Hruška Michal; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Jerling Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci" je analýza současného stavu a uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně a na základě provedeného dopravního průzkumu ...
 • Řešení železničního spojení Kralupy nad Vltavou - Letiště Václava Havla 

  Autor: Hoření Tomáš; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Pinkava Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem této diplomové práce jsou železniční tratě Kladno - Kralupy nad Vltavou a Hostivice - Podlešín ve Středočeském kraji, které se mimoúrovňově kříží v obci Zákolany. Hlavní pozornost je věnována variantnímu návrhu ...
 • Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle 

  Autor: Karch Daniel; Vedoucí práce: Penc Miroslav; Oponent práce: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle" je navrhnout systémové propojení tramvajové sítě v oblasti Vršovic a Záběhlic, které zajistí i přímou obsluhu území podél nové tratě a řeší vazby na ...
 • Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí v Mostě 

  Autor: Frýba Ondřej; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce "Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí Most" je analýza přestupních vazeb v přestupních uzlech OD Prior a 1. náměstí. Na základě této analýzy budou navrhnuty úpravy přestupních ...
 • Studie části cyklistické trasy D v Ostravě 

  Autor: Rubač Michal; Vedoucí práce: Šilar Jan; Oponent práce: Cach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Studie části cyklistické trasy D v Ostravě" je popis koncepce cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska ...
 • Studie dopravního řešení třídy Karla IV. v Hradci Králové 

  Autor: Janečka David; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Předmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení třídy Karla IV. v Hradci Králové" je zhodnotit současný dopravní stav třídy Karla IV. a náměstí 5. května včetně křižovatek s ulicemi Průmyslová a Tylovo nábřeží. Nedílnou ...
 • Modernizace železniční stanice Kyjov 

  Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Farbiak Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu železniční stanice Kyjov, její historie a umístění v železniční síti České Republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického ...
 • Možnosti úprav žst. Tatranská Lomnica 

  Autor: Matta Lukáš; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Parchanská Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
  Predmetom bakalárskej práce je rekonštrukcia železničnej stanice Tatranská Lomnica nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia zariadení pre prepravu cestujúcich a zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Boli ...
 • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

  Autor: Matějček Jakub; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Cach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...
 • Řešení cyklistické dopravy v okolí železniční stanice Říčany 

  Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Valošek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Řešení cyklistické dopravy v okolí železniční stanice Říčany" je analyzovat současný stav dopravy v okolí železniční stanice se zaměřením na cyklistickou dopravu a navržení vhodného řešení ...
 • Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech 

  Autor: Maléř Čeněk; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je najít optimální podobu přestupního bodu veřejné dopravy v Karlových Varech, respektive vybrat z navržených variant řešení tu nejvhodnější pomocí speciálního hodnotícího nástroje v podobě ...
 • Řešení přestupního bodu Limuzská 

  Autor: Jůza Lukáš; Vedoucí práce: Jareš Martin; Oponent práce: Novotný Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Cílem této práce je poukázat na možnost zatraktivnění autobusových linek v oblasti Malešic. S cílem zlepšit provoz autobusových linek byla provedena analýza problémových míst. Na základě analýzy a průzkumu přestupních vazeb ...
 • Studie řešení dopravy v centru městské části Praha - Řeporyje 

  Autor: Vašírovský Marek; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Soukup Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v centru městské části Praha - Řeporyje" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů (rychlosti, intenzity), analýzy bezpečnosti silničního provozu ...

Zobrazit další