Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie východního silničního obchvatu Dolních Břežan 

  Author: Jakub Povolný; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Tomíčková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem této diplomové je vypracování studie východního silničního obchvatu Dolních Břežan. První část práce obsahuje analýzu území v okolí Dolních Břežan, popis řešeného území, analýzu zásad územního rozvoje Středočeského ...
 • Studie úprav místních komunikací v Odoleně Vodě 

  Author: František Hruban; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Jeřábek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem této práce s názvem „Studie úprav místních komunikací ve městě Odolena Voda“ je analýza současné organizace dopravy ve městě, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu spolu s ...
 • Studie ukončení tramvajové trati na Zličíně 

  Author: Michael Filip; Supervisor: Zajíček Jakub; Opponent: Novotný Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem bakalářské práce „Studie ukončení tramvajové trati na Zličíně“ je analýza území a dopravní situace ve vztahu k územně-plánovacím podkladům. Hlavním cílem je vypracování variant umístění tramvajové smyčky ve ...
 • Přínosy preference veřejné dopravy 

  Author: Ondřej Vomočil; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Vodrážka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Veřejná doprava je pilířem udržitelné mobility v městském prostředí. Aby byla efektivní a atraktivní pro cestující, je nutné její pohyb po infrastruktuře, co nejvíce urychlit. Toho je dosahováno díky kvalitním preferenčním ...
 • Studie úprav silnice I/13 v oblasti průmyslové zóny Krupka 

  Author: Tomáš Lichtenberg; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Lipl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce „Studie úprav silnice I/13 v oblasti průmyslové zóny Krupka“ je analýza současné dopravní situace v řešené oblasti, analýza dopravních nehod a návrh variantních řešení pro zvýšení bezpečnosti ...
 • Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Nymburce 

  Author: Lukáš Vacka; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Kohout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce je návrh koncepce vedení cyklistických tras na území města Nymburk. Zabývá se analýzou současného stavu cyklistické infrastruktury na území města metodou bezpečnostní inspekce dle evropského ...
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Nad Parkem Praha-Zbraslav 

  Author: Lukáš Křivánek; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Volf Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Nad Parkem Praha-Zbraslav“ je analyzovat aktuální podobu místa, bezpečnost chodců, stav ulic a počet parkovacích stání v dané oblasti. Na základě této analýzy ...
 • Vliv různých stavebních a dopravních charakteristik přechodů na nehodovost 

  Author: Kryštof Kaše; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Cílem této diplomové práce je nalezení závislosti mezi stavebními a dopravními charakteristikami přechodů pro chodce a mezi nehodovostí v jejich lokalitách za využití metody regresní analýzy. Za tím účelem byly v místech ...
 • Organizace dopravy v místní části Mařatice v Uherském Hradišti 

  Author: Vojtěch Hartman; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Papadopulos Andreas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Organizace dopravy v místní části Mařatice v Uherském Hradišti“ je návrh nového uspořádání ulic Příčná I., Příčná II., Příčná III., Vinohradská, Pod Zahrady, K Cihelně a Pod Rochusem, se zohledněním ...
 • Přeložka silnice I/23 u obcí Předín a Štěměchy 

  Author: Tomáš Váňa; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmět diplomové práce “Přeložka silnice I/23 u obcí Předín a Štěměchy” sestává z několika částí – shromáždění všech volně dostupných podkladů, analýza současné situace vybraného úseku silnice I/23 a stávajících geologických ...
 • Dopravní řešení ulice v Průhledu na Praze 6 včetně navazujících křižovatek 

  Author: Karen Davtian; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Jirák Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce „Dopravní řešení ulice V Průhledu na Praze 6 včetně navazujících křižovatek“ je popsat a analyzovat stávající stav ulice V Průhledu včetně navazujících křižovatek, dále provést dopravní průzkum a ...
 • Přizpůsobení dopravy podmínkám lázeňské zóny v Teplicích 

  Author: Veronika Bártlová; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Götzová Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Přizpůsobení dopravy podmínkám lázeňské zóny v Teplicích“ je popsat stávající způsob řešení dopravy v lázeňské zóně, upravit využití organizace dopravy v řešené oblasti a prověření možností omezení ...
 • Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnicemi I/3 a II/137 v Táboře a okolí 

  Author: Jana Bennová; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Kalina František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem této diplomové práce „Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnicemi I/3 a silnicemi II/137 v Táboře a okolí“ je posoudit vhodnost vedení těžké nákladní dopravy na vybraných trasách. Analyzovat současnou dopravní ...
 • Optimalizace autobusových linek na koridoru Opatov - Čestlice 

  Author: Michal Kareš; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Kohutka Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Tématem této diplomové práce je optimalizace vedení autobusových linek mezi pražskou stanicí metra Opatov a obcemi na koridoru jihovýchodním směrem. Jejím cílem je odhalení problémových míst v oblasti, vytvoření návrhu ...
 • Prověření systému lehké kolejové dopravy v úseku Dobříš – Vrané nad Vltavou 

  Author: František Vestfal; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Vnenk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Diplomová práce „Prověření lehké kolejové dopravy v úseku Dobříš – Vrané nad Vltavou“ se zabývá analýzou současného stavu řešené trati se zaměřením na dopravní nabídku a taktéž alternativní spojení. Další částí analytické ...
 • Posun v oblastech vybavených traťovou částí ETCS 

  Author: Petr Špindler; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Konopáč Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Předmětem této diplomové práce je návrh opatření pro zvýšení zabezpečení jízd posunových dílů v dopravnách vybavených ETCS. Součástí práce je rozbor současných předpisů a norem, které se zabývají jak posunem, tak ETCS. V ...
 • Urbanistická studie modernizace úseku Olomouc-Nová Ulice – Olomouc-Řepčín 

  Author: Vít Šálek; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Závěrečná práce „Urbanistická studie modernizace úseku Olomouc-Nová Ulice –Olomouc-Řepčín“ analyzuje stávající stav železniční trati v širším kontextu hustě zastavěného území města Olomouce a na základě rozboru souvisejících ...
 • Možnosti zatraktivnění železniční dopravy ve městě Tachově 

  Author: Jakub Pospíšil; Supervisor: Kruntorád Jan; Opponent: Purkart Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Předmětem diplomové práce „Možnosti zatraktivnění železniční dopravy ve městě Tachově“ je analýza současného stavu železniční stanice a autobusového nádraží v Tachově, dále pak analýza traťového úseku Tachov – Planá u ...
 • Návrh terminálu pro zásilky přepravované vysokorychlostními vlaky 

  Author: Lukáš Syrový; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Tikman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  První část práce se zabývá shrnutím relevantních podkladů týkajících se terminálů pro nakládku a vykládku zásilek na vysokorychlostních tratích, s důrazem na osy Praha – Brno – Břeclav a Přerov – Ostrava. Následně jsou ...
 • Železniční trať Sokolov - Kraslice 

  Author: Jiří Čechlovský; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Purkart Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Tato diplomová práce pojednává o železniční trati číslo 145, která spojuje Kraslice a Sokolov. V práci je celá trať představena s ohledem na současný provoz a všechny tarifní body. Všechny základní informace jsou shrnuty ...

View more