News

Department of Transportation Systems

Collections in this community

Recent Submissions

 • Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice 

  Author: Valeriya Vanting; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice" je analyzovat její současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, včetně rozsahu osobní a nákladní železniční dopravy, definovat ...
 • Dopravní obslužnost Benešovska 

  Author: Jan Kruntorád; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předmětem diplomové práce "Dopravní obslužnost Benešovska" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti vybrané části okresu Benešov a návrh nového stavu dopravní obsluhy. Cílem práce je návrh takového systému, který ...
 • Možnosti úprav traťového úseku Plzeň - Klatovy 

  Author: Aleš Novotný; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vaněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi úprav traťového úseku z Plzně do Klatov a skládá se ze dvou částí. V první části je analyzován stávající stav železniční tratě, železničních stanic a kolejových vozidel. Ve druhé ...
 • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

  Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
 • Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice 

  Author: Jakub Oulický; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Kučera Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předmětem diplomové práce "Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice" je analýza stávajícího stavu železniční stanice Obrnice a přilehlého terminálu a návrh opatření pro provoz tohoto terminálu.
 • Koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně 

  Author: Lukáš Strejc; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předmětem této diplomové práce je návrh koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně na základě analýzy stávajícího stavu. Jednotlivé nedostatky jsou popsány a je navrženo jejich řešení. Práce se zaměřuje na úpravu ...
 • Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze 

  Author: Tereza Pajerová; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní inspekce, bude ...
 • Studie dopravy na průtahu města Osek 

  Author: Tereza Dalecká; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Michková Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Předložená diplomová práce na téma Studie dopravy na průtahu městem Osek se zabývá popisem rizikových míst na dopravní infrastruktuře pozorované části obce a návrhem stavebních změn, které by přispěly k vyšší přehlednosti, ...
 • Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty 

  Author: Eduard Binko; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kučera Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty" je analýza aktuálního stavu dopravy v dotčeném území. Na základě této analýzy následné navržení dopravních opatření ke ...
 • Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy 

  Author: Karolína Nováková; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Pejšová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, ...
 • Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí 

  Author: David Vitouš; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Čurda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě této analýzy a vyhodnocení ...
 • Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti 

  Author: David Smeták; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Sysala Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem této diplomové práce s názvem "Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti" je nejprve prvotní analýza statistik dopravní nehodovosti cyklistů na území hl. města Prahy. Dále se práce zabývá ...
 • Metody klasifikace typu vozidel při dopravních průzkumech 

  Author: Petr Richter; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Dont Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Skladba dopravního proudu je jedním z hlavních sledovaných parametrů dopravního proudu při dopravních průzkumech zaměřených na objem dopravy. Počet kategorií a jednotlivé zatřízení vozidel do kategorií je odlišné napříč ...
 • Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě 

  Author: Michal Nevoral; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Trojan Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě" je analyzovat současný stav části sídliště východně od Brtnické ulice včetně jejího napojení na okolní uliční síť. Analýza sestává mimo jiné z rozboru ...
 • Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči 

  Author: Roman Dostál; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Janča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem diplomové práce "Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči" je analýza současné organizace dopravy v Třebíči, zohlednění využití dat mobilních operátorů, provedení a analýza bezpečnostní inspekce na základním ...
 • Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech 

  Author: Luboš Thomayer; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem této diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech" je analýza současného stavu na průtahu silnice I/27 v Plzeňské ulici. Na základě dopravních průzkumů a zjištěných dopravně inženýrských dat ...
 • Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici U Školy v Liberci 

  Author: Anna-Marie Ondřichová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem diplomové práce "Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici U Školy v Liberci" je analyzovat současný stav v oblasti ulice U Školy a přilehlých křižovatek s ulicemi 28. října a Jeronýmova se zaměřením ...
 • Návrh úprav ulice Katovická ve Strakonicích 

  Author: Radka Krumpová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ibl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem diplomové práce "Návrh úprav ulice Katovická ve Strakonicích" je analyzovat současný stav Katovické ulice. Dále pak navrhnout varianty úprav Katovické ulice po zprovoznění tzv. Severního dopravního půloblouku.
 • Úpravy křižovatek na silnicích S III/0063 a S III/2384 ve Velké Dobré 

  Author: Jakub Matějček; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Šatra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá prostorovým uspořádáním dvojice křižovatek na severním a jižním vjezdu do obce Velká Dobrá. Předmětné křižovatky jsou čtyřramenná křižovatka komunikace III/0063 a nájezdové rampy dálnice ...
 • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

  Author: Fojta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...

View more