Poslední příspěvky

 • Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí v Mostě 

  Autor: Frýba Ondřej; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce "Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí Most" je analýza přestupních vazeb v přestupních uzlech OD Prior a 1. náměstí. Na základě této analýzy budou navrhnuty úpravy přestupních ...
 • Studie části cyklistické trasy D v Ostravě 

  Autor: Rubač Michal; Vedoucí práce: Šilar Jan; Oponent práce: Cach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Studie části cyklistické trasy D v Ostravě" je popis koncepce cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska ...
 • Studie dopravního řešení třídy Karla IV. v Hradci Králové 

  Autor: Janečka David; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Předmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení třídy Karla IV. v Hradci Králové" je zhodnotit současný dopravní stav třídy Karla IV. a náměstí 5. května včetně křižovatek s ulicemi Průmyslová a Tylovo nábřeží. Nedílnou ...
 • Modernizace železniční stanice Kyjov 

  Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Farbiak Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu železniční stanice Kyjov, její historie a umístění v železniční síti České Republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického ...
 • Možnosti úprav žst. Tatranská Lomnica 

  Autor: Matta Lukáš; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Parchanská Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
  Predmetom bakalárskej práce je rekonštrukcia železničnej stanice Tatranská Lomnica nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia zariadení pre prepravu cestujúcich a zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Boli ...
 • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

  Autor: Matějček Jakub; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Cach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...
 • Řešení cyklistické dopravy v okolí železniční stanice Říčany 

  Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Valošek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem bakalářské práce "Řešení cyklistické dopravy v okolí železniční stanice Říčany" je analyzovat současný stav dopravy v okolí železniční stanice se zaměřením na cyklistickou dopravu a navržení vhodného řešení ...
 • Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech 

  Autor: Maléř Čeněk; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je najít optimální podobu přestupního bodu veřejné dopravy v Karlových Varech, respektive vybrat z navržených variant řešení tu nejvhodnější pomocí speciálního hodnotícího nástroje v podobě ...
 • Řešení přestupního bodu Limuzská 

  Autor: Jůza Lukáš; Vedoucí práce: Jareš Martin; Oponent práce: Novotný Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Cílem této práce je poukázat na možnost zatraktivnění autobusových linek v oblasti Malešic. S cílem zlepšit provoz autobusových linek byla provedena analýza problémových míst. Na základě analýzy a průzkumu přestupních vazeb ...
 • Studie řešení dopravy v centru městské části Praha - Řeporyje 

  Autor: Vašírovský Marek; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Soukup Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v centru městské části Praha - Řeporyje" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů (rychlosti, intenzity), analýzy bezpečnosti silničního provozu ...
 • Studie řešení průtahu silnice I/13 v Děčíně 

  Autor: Masár Radek; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení průtahu silnice I/13 v Děčíně" je nový návrh řešení v rámci ulice Podmokelská v městské části Děčín - Podmokly. To zahrnuje úpravu křižovatce ulic Ústecké a Podmokelské s ulicemi ...
 • Studie řešení úprav průtahu silnic II/114 a II/119 v Dobříši 

  Autor: Livorová Kateřina; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Soukup Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení úprav průtahu silnic II/114 a II/119 v Dobříši" je zanalyzovat stávající stav průtahu silnic II/114 a II/119 ve městě Dobříš, zaměřit se na křižovatky na průtahu, problematiku chodců ...
 • Zkapacitnění vlečky Důlní závody OKD - žst. Louky nad Olší 

  Autor: Drobík Štěpán; Vedoucí práce: Vachtl Martin; Oponent práce: Zajíc Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Práce je zaměřena na prověření možnosti navýšení praktické propustnosti úseku tratě vedoucí z vlečkové stanice Karviná-Doly do žst. Louky nad Olší. Celkem bylo navrženo 6 variant řešení. Pro varianty byly ověřeny dynamické ...
 • Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze 

  Autor: Nováček Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Vodrážka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  Předmětem diplomové práce "Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze" je analýza a návrh úpravy systému preferenčních opatření na Vídeňské ulici v Praze. Cílem je, na základě vyhodnocení průzkumů a zjištění ...
 • Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem 

  Autor: Charvát Roman; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Vachtl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem této diplomové práce "Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem" je celková analýza současného stavu spojení Prahy s Chomutovem a odhad potenciálu nového železničního spojení. Na tomto ...
 • Studie úpravy křižovatky ulic 17. listopadu a Vrchlického v Jihlavě 

  Autor: Nevoral Michal; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Trojan Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Studie úpravy křižovatky ulic 17. listopadu a Vrchlického v Jihlavě" je analyzovat současný stav pětiramenné hvězdicové křižovatky ulic Vrchlického, 17. listopadu a Na Hliništi a jejího okolí ...
 • Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska 

  Autor: Purkart Pavel; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Beneš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá posílením významu železniční dopravy na Rokycansku. Cílem práce je nejprve analýza přepravních proudů v oblasti. Těžištěm práce je návrh organizačních opatření v železniční a autobusové ...
 • Studie možností vedení cyklotrasy z Hradce Králové na Chlum 

  Autor: Prokop Jaroslav; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Sysala Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-28)
  Cílem předložené práce je zhodnotit stávající stav a používané způsoby technického řešení cyklistických regionálních a mezinárodních tras a městských cyklistických komunikací v Hradci Králové, ve Všestarech a na Chlumu, s ...
 • Optimalizace dopravní prostupnosti územím Prahy 11- Jižní Město 

  Autor: Mitiska Jan; Vedoucí práce: Šatra Petr; Oponent práce: Buzák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace dopravní prostupnosti územím Prahy 11 - Jižního Města" je analýza současného stavu dopravního toku na síti městské části, nalezení kritických míst s ohledem na dopravní situaci a ...
 • Studie řešení úseku silnice I/15 v Litoměřicích 

  Autor: Ptáček Lukáš; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení úseku silnice I/15 v Litoměřicích" je zanalyzování dopravních problémů na úseku silnice I/15 v Litoměřicích ohraničený křižovatkou ulic Alšova/Na Kocandě/Nádražní a hranicí města. ...

Zobrazit další