News

Department of Transportation Systems

Collections in this community

Recent Submissions

 • Řešení kolejového uspořádání tramvajového obratiště Kotlářka v Praze 

  Author: Jakub Hradil; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
  Předmětem této práce je navrhnout několik variant úpravy kolejového uspořádání pražského tramvajového obratiště Kotlářka včetně navazujících úprav okolních ploch a objektů. Zvláštní pozornost je přitom věnována navýšení ...
 • Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha - Suchdol 

  Author: Klára Cieslová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kliment Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem diplomové práce „Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha-Suchdol“ je analýza současného stavu dopravní situace na území městské části Praha-Suchdol a návrh terminálu veřejné hromadné dopravy, který ...
 • Řešení cyklistické dopravy v Přerově 

  Author: Lenka Králíčková; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Honc Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska bezpečnosti cyklistů. ...
 • Úpravy terminálu Doubravka v Plzni 

  Author: Vojtěch Nižňanský; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Lávic Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům města Plzeň a jednotlivých ...
 • Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory - U Tří Svatých) a U Rakovky 

  Author: Jan Ležák; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Alinčová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem diplomové práce „Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky“ je analýza stávající dopravní situace na ulici Vídeňská a U Rakovky, optimalizace řešení celkového dopravního ...
 • Úprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazby 

  Author: Urmat Saparbekov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a variantní návrh řešení. Návrh ...
 • Porovnání bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech 

  Author: Karolína Kovářová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Havelka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech. Hlavní město Praha, práce porovnává s německým městem Drážďany a Polským městem Vratislav. Cílem této práce je analyzovat ...
 • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Pražské předměstí v Jaroměři 

  Author: Petr Weinelt; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území místní části Jaroměř – Pražské Předměstí pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných ...
 • Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic Nárožní a K Vidouli v Praze 13 

  Author: Petr Vopalecký; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Havelka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic Nárožní a K Vidouli v Praze 13“ je analýza současného stavu dopravní situace v této oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost provozu, provedení dopravního ...
 • Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě "Na Burse" v Benátkách nad Jizerou 

  Author: Jan Holbus; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Dostál Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě Na Burse v Benátkách nad Jizerou“ je navrhnutí dopravních řešení prostoru v uvedené lokalitě. Tato dopravní řešení navrhnout na základě zmapování ...
 • Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic V Zápolí a Pekárenská v Praze 

  Author: Michal Kovář; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic v Zápolí a Pekárenská v Praze“ je analýza stávajícího stavu křižovatky v ulicích v Zápolí a Pekárenská a na základě dopravních průzkumů vypracování návrhu ...
 • Řešení dopravní obsluhy prostoru přednádraží v Čelákovicích 

  Author: Petr Červenka; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Studnička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy prostoru přednádraží v Čelákovicích“ je na základě mapových podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu a řešení dopravy v klidu v prostoru před ...
 • Obchvat Horšovského Týna 

  Author: Lucie Odvodyová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Lukeš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout vlastní řešení vedení obchvatu Horšovského Týna. V první části práce je popsáno řešené území, silnice I/26 a tranzitní doprava. Zároveň je zde zanalyzována současná projektová ...
 • Analýza bezpečnosti pěší dopravy ve městě Sušice 

  Author: Daniel Mirtl; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Jíšová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza bezpečnosti pěší dopravy ve městě Sušice“ je analyzovat bezpečnost pěší dopravy ve vybraných lokalitách v okolí důležitých pěších cílů, zjistit dopravní proudy pěších, vyhodnotit nehodovost ...
 • Řešení dopravy v klidu a organizace dopravy na sídlištích v Kutné Hoře 

  Author: Polina Zayats; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu a organizace dopravy na sídlištích v Kutné Hoře“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu a organizace dopravy na území sídlišť ve městě Kutná Hora a na základě analýzy ...
 • Návrh nového uspořádání křižovatky v obci Sedlec u Českých Budějovic 

  Author: Anastázie Ševčíková; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Truhlářová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh nového uspořádání křižovatky v obci Sedlec u Českých Budějovic“ je zhodnotit současný, respektive dočasný stav křižovatky a dále stanovit nové vhodnější řešení.
 • Variantní řešení autobusového nádraží Humpolec 

  Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Švarc Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Stručný popis řešené problematiky: Ve městě Humpolec, v okrese Pelhřimov, kraji Vysočina, v České republice se v ulici Okružní nachází dva autobusové terminály. Jeden starší, již zrušený, u kterého je ve špatném technickém ...
 • Modernizace železniční stanice Slaný 

  Author: Pavel Pechač; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Javořík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Předmětem bakalářské práce Modernizace železniční stanice Slaný je analýza současného stavu ŽST Slaný, popsání současného a výhledového rozsahu provozu osobní i nákladní dopravy, stanovení hlavních nedostatků a navržení ...
 • Možnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor - Ražice 

  Author: Martin Kuchař; Supervisor: Vodák David; Opponent: Müller Alan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor – Ražice“ je prověření možností zkrácení jízdních dob na železniční trati č. 201 Tábor – Ražice pomocí analýzy současných technických a provozních ...
 • Veřejná hromadná doprava v Táborské aglomeraci 

  Author: Pavel Urban; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Chmela Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Veřejná hromadná doprava v Táborské aglomeraci“ je analýza současného stavu veřejné dopravy ve vytyčeném území, v rámci níž jsou nalezeny situace, které v současné době nejsou řešeny vhodně nebo ...

View more