Collections in this community

Recent Submissions

 • Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá 

  Author: Lukáš Karlíček; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Zapletal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout trasování přeložky silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá. V první části práce je provedena analýza řešeného území, územně plánovací dokumentace a investic do infrastruktury v ...
 • Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22 

  Author: Petr Svoboda; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem bakalářské práce „Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22“ je provést analýzu současného stavu dopravy na území Prahy 22, s ohledem na infrastrukturu a charakteristiku provozu na jejím území, a na základě ...
 • Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov 

  Author: Tadeáš Bartoš; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Jíšová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci a přilehlých cestách.
 • Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 - Chodov 

  Author: David Korbelář; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Černý Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Cílem této bakalářské práce na téma „Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov“ je ověřit průjezdnost hasičských vozidel hustě zastavěnou sídlištní plochou, konktrétně v městské části Praha ...
 • Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby 

  Author: Anastasiia Romanova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Hrdina Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalářská práce s názvem „Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby“ se zabývá analýzou současného stavu linkového vedení PID v obci Zdiby a jeho okolí. Dále se analyzují možné varianty ke ...
 • Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku 

  Author: Mariia Zhutikova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikace nedostatků systému a návrh opatření pro zlepšení současného ...
 • Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze 

  Author: Gabriela Sidorinová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města v Praze Kunraticích. Na základě analýzy stávajícího stavu dopravy ...
 • Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích 

  Author: Elizaveta Balashova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích“ je zhodnotit současný stav dopravní obsluhy v zadané lokalitě a na základě analýzy stávajícího systému provést ...
 • Návrh alternativního využití železniční trati 535A 

  Author: Tomáš Vela; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Nováček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem alternativního využití železniční trati 535A. Především se jedná o návrh přestavby železniční trati na komunikaci pro nemotorový provoz včetně napojení na stávající infrastrukturu. Dále ...
 • Modernizace železniční stanice Ostrava střed 

  Author: Viktor Bílek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Fridrišek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá ,,Modernizací železniční stanice Ostrava střed‘‘. Práce obsahuje analýzu současného stavu stanice a jejího významu pro dopravní obsluhu území. Dále se práce zabývá možnostmi úprav stanice, ...
 • Řešení dopravní obsluhy města Trutnova 

  Author: Tomáš Nový; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Nižňanský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce se zabývá řešením dopravní obsluhy města Trutnova a identifikace podstatných nedostatků v současném systému dopravní obsluhy města a také nástinem úpravy řešení obsluhy zadané lokality s potencionálním odstraněním ...
 • Možnosti regulace průjezdu těžké nákladní dopravy městem Dobříš 

  Author: Jana Kaňková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Předmětem této bakalářské práce s názvem „Možnosti regulace průjezdu těžké nákladní dopravy městem Dobříš“ je návrh opatření směřujících k omezení těžké nákladní dopravy ve městě Dobříš. Cílem práce je analýza výsledků ...
 • Nový provozní koncept Čerčany - Ledečko - Kolín 

  Author: Karel Síbrt; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Špringlová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Práce pojednává o zatraktivnění a zkvalitnění spojení na dvou středočeských železničních tratích. Je navržen nový koncept provozu, který upřednostňuje směr z Posázaví na Kolín a zkrácení jízdních dob pro zvýšení atraktivity ...
 • Prověření úprav trati Nymburk - Jičín 

  Author: Prokop Vitvar; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Maléř Čeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Prověření úprav trati Nymburk – Jičín je analýza stávajícího stavu z pohledu infrastruktury i provozu a návrh možných řešení, která identifikované nedostatky eliminují. Zpracovány jsou dvě ...
 • Využití alternativních pohonů v železničním spojení Strakonice – Tábor 

  Author: Jiří Krejčí; Supervisor: Purkart Pavel; Opponent: Vodák David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Předmětem této bakalářské práce je navržení provozu vozidel na alternativní pohon na spojích Strakonice – Tábor na základě analýzy stávajícího stavu tratí. V práci jsou zahrnuty využití i nedostatky vozidel s alternativním ...
 • Prověření obnovy dopravny Luka pod Medníkem 

  Author: Vladislav Gončukov; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Purkart Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Prověření obnovy dopravny Luka pod Medníkem“ je návrh obnovení dopravny na místě současné železniční zastávky Luka pod Medníkem. Cíli této práce jsou seznámení s řešeným územím, analýza stávajícího ...
 • Prověření zvýšení propustnosti žel. trati Neratovice – Brandýs nad Labem 

  Author: Jiří Čížek; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Prověření zvýšení propustnosti železniční trati Neratovice – Brandýs nad Labem“ je analýza současného stavu železniční trati 074, zhodnocení současného stavu včetně popsání nedostatků, návrh ...
 • Dopravní obsluha městské části Praha 21 a okolních obcí      

  Author: Martin Prošek; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Marek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Dopravní obsluha veřejnou dopravou v městské části Praha 21 a v okolních obcí“ je zanalyzovat současný stav železniční a autobusové veřejné dopravy v dané oblasti, nalézt problematická místa a ...
 • Rekonstrukce ŽST Blatno u Jesenice 

  Author: Adam Hoffmann; Supervisor: Vodák David; Opponent: Záruba Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Předmětem bakalářské práce „Rekonstrukce ŽST Blatno u Jesenice“ je analýza stávající infrastruktury železniční stanice a stávající a výhledové koncepce veřejné dopravy v oblasti. Na základě nedostatků, vyplývajících z této ...
 • Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí 

  Author: Juraj Bazár; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vachtl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Předmětem diplomové práce „Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí“ je porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím žel. stanic v zemích V4 a znázornění rozdílů v návrzích reálných ...

View more