Now showing items 385-404 of 1477

  • Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

   Author: Levinský Petr; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Interferometr typu Nomarski se dvěma čočkami a jeho využití v diagnostice laserového plazmatu. 

   Author: Khaydarov Ravshan; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Škereň Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Interferometrická detekce rozptylu světla na nanočásticích 

   Author: Holanová Kristýna; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Špačková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   V této práci rozšiřujeme možnosti nového mikroskopu založeného na interferometrické detekci rozptylu (iSCAT) a posouváme jeho výkon na hranice fyzikálních limitů citlivosti a rozlišení. Zobrazujeme rozptýlené světlo na ...
  • International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th) 

   Author: Štěpán, Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2019)
  • Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků 

   Author: Knejflová Zuzana; Supervisor: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interpretace měření diferenciálního účinného průřezu produkce páru top kvarků v experimentu ATLAS 

   Author: Diana Mária Krupová; Supervisor: Lysák Roman; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Predmetom tejto práce je interpretácia merania diferenciálního účinného prierezu páru top kvarkov z hľadiska efektívnej teorie poľa. Pracujeme v nej s modelom, ktorý v sebe zahŕňa neštandardné interakcie top kvarku s ...
  • Interpretace rentgenových spekter emitovaných nehomogenním plazmatem 

   Author: Šmíd Michal; Supervisor: Renner Oldřich; Opponent: Rohlena Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interpretation of diffraction profiles 

   Author: Drahokoupil Jan; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Kužel Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-08)
   Modeling approaches in interpretation of diffraction profiles
  • Intervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stability 

   Author: Jan Fejtek; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Cílem této práce je navrhnout spolehlivý algoritmus testující fázovou stabilitu vícesložkových směsi a otestovat jej. Nejdříve formulujeme kritérium fázové stability vícesložkové směsi za konstantní teploty, objemu a ...
  • Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech 

   Author: Michal Tichý; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Reakčně difuzní rovnice jsou hojně užívaný a studovaný model se širokým uplatněním. V této práci se budeme zabývat dvěma důležitými případy: oblast rostoucí pouze z kraje a stejnoměrně rostoucí oblast s nekonstantní difuzí. ...
  • Inverzní analýza penetrační zkoušky 

   Author: Krčmář Michal; Supervisor: Materna Aleš; Opponent: Oliva Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inverzní Comptonův rozptyl na laserem urychlených elektronech 

   Author: Kerepecký Tomáš; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Petržílka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá studiem vzniku rentgenového až gama záření při interakci elektromagnetického záření s relativistickými elektrony. Tento proces se nazývá inverzní Comptonův rozptyl. Úvodní část shrnuje základní poznatky ...
  • Isingův model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu 

   Author: Kovalík Vojtěch; Supervisor: Krištoufek Ladislav; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly 

   Author: Hynek Peřina; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Svobodová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Nechť je b základ číselné soustavy. Pak ciferněsoučtové zobrazení S : 5ln ~ 5ln definujeme předpisem S (x) = g,". n f(x;), kde f : (0, 1..., b — 1) ~ 5ln a x; jsou cifry přirozeného čísla x zapsaného v základu b. Dokázali ...
  • Izobarický model pro elektroprodukci hyperonů na nukleonech 

   Author: Skoupil Dalibor; Supervisor: Bydžovský Petr; Opponent: Kolesár Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jaderné reaktory malého výkonu pro výrobu elektřiny a tepla pro průmyslové i neprůmyslové použití 

   Author: Harutyunyan Davit; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Šramková Kamila; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Adamová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Ondřej Lomický; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křelina Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Jádro-jaderné srážky vedou k zformování nového skupenství hmoty – kvark-gluonového plazmatu. Fázový přechod z hadronové fáze do kvark-gluonového plazmatu je cílem současného intenzivního zkoumání. Jedno z míst, kde se vědci ...
  • Jádro-jaderné srážky na Velkém hadronovém urychlovači 

   Author: Anna Mouková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V jádro-jaderných srážkách vzniká za přítomnosti vysokých teplot a hustot stav hmoty označovaný jako kvark-gluonové plazma (QGP). V tomto stavu již nejsou kvarky a gluony vázány v hadronech. QGP je zkoumána na experimentu ...
  • Jety s vysokou příčnou hybností v Run II experimentu ATLAS 

   Author: Lochman Jan; Supervisor: Hubáček Zdeněk; Opponent: Kupčo Alexander
   Diplomová práce se zabývá měřením dvojitého diferenciálního inkluzivního účinného průřezu jetů v příčné hybnosti a rapiditě v proton-protonových srážkách při těžišťové energii 13 TeV na detektoru ATLAS. Práce používá data ...