Now showing items 318-337 of 1467

  • Generativní modely dat popsaných stromovou strukturou 

   Author: Jakub Bureš; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Adam Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá generativními modely a jejich možným využitím v internetové bezpečnosti. Hlavním cílem je hledat takové distribuce, která jsou schopna generovat jednoduché stromové struktury. Seznámíme se ...
  • Generátory korelovaných náhodných veličin 

   Author: Bohuslav Petr; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech 

   Author: Hlavnička Jakub; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic 

   Author: Srbová Hana; Supervisor: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Generování aplikací v jazyce JavaScript 

   Author: Varga Ivan; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Hořák Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových ...
  • Generování pulsů terahertzového záření pomocí optického usměrnění na povrchu kovů 

   Author: Dominec Filip; Supervisor: Kadlec Filip; Opponent: Fiala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generující funkce pro Lieovy grupy a algebry a jejich aplikace 

   Author: Fuksa Jan; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Navrátil Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geodetická iterativní lokalizace a statistická separace v akustické emisi s Fermilab TopQ aplikacemi 

   Author: Záveský Michal; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Geodetické křivky na kombinovaném povrchu pro detekci poruch v akustické emisi 

   Author: Záveský Michal; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetiky v poli černých děr v obecné teorii relativity 

   Author: Filip Moučka; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Cílem této práce je poskytnout přehled možných trajektorií volných testovacích částic v poli vybraných typů černých děr. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy z diferenciální geometrie a obecné teorie relativity. V další ...
  • Geometrická algebra v diferenciální geometrii a ve fyzice 

   Author: Šimon Vedl; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Geometrickou algebru představil W. K. Clifford již v 19. století. Náznaky jejího využití se objevují při formulaci kvantové teorie ve 20. letech 20. století, konkrétně ve formě Pauliho matic a Diracových γ matic. Těmto ...
  • Geometrické vlastnosti množin vzniklých metodou řezu a projekce 

   Author: Svobodová Helena; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Geometricky podmíněné vlastnosti základního stavu kvantověmechanických hamiltoniánů s kontaktními interakcemi 

   Author: Jex Michal; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Dittrich Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geometrický pohyb křivek a jeho aplikace 

   Author: Monika Suchomelová; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce je zaměřena na studium dynamiky křivek pomocí diferenciální geometrie. Nejdříve se zabývá rovnicí vedení tepla a jejími vlastnostmi. Dále zavádí potřebné pojmy týkající se matematické analýzy křivek. Hlavní studovanou ...
  • Globální hybridní simulace planety Merkur 

   Author: Magdalena Parýzková; Supervisor: Trávníček Pavel; Opponent: Štverák Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Práce se v první části zabývá základy fyziky kosmického plazmatu, interakcí slunečního větru s vlastním magnetickým polem planety za vzniku planetární magnetosféry a druhy numerických simulací kosmického plazmatu. Druhá ...
  • GPS trasovací systém 

   Author: Vojtek Dušan; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Gradovaná symplektická geometrie 

   Author: Rudolf Šmolka; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Jedním z možných zobecnění hladkých variet jsou takzvané Z-gradované variety. Zde zkoumáme jejich podskupinu, N-variety, které rigorózně zavádíme způsobem, který nejprve ilustrujeme na klasických hladkých varietách. Dále ...
  • Grafické uživatelské rozhraní systému pro ovládání experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Vondra Jan; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Jarý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Grafický simulátor G kódu pro obráběcí roboty 

   Author: Novotný Pavel; Supervisor: Belda Květoslav; Opponent: Jiroušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Grafický simulátor Ozobot Evo 

   Author: Martin Švamberg; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci chování nástroje Ozobot evo, používaného jako nástroj k výuce základů programování a rozvíjení logického myšlení. K vytvoření této desktopové aplikace byl ...