Now showing items 1465-1477 of 1477

  • Značení PSMA pomocí galia-68 

   Author: Urbanová Kamila; Supervisor: Seifert Daniel; Opponent: Kozempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška ...
  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Author: Kochmanová Michaela; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

   Author: Tomáš Košlab; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...
  • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...
  • Zobrazení třírozměrného modelu na platformě Android 

   Author: Zima Jan; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Hořák Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Zobrazování fraktálních množin 

   Author: Sochor Martin; Supervisor: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Zobrazování lokálních nelinearit při hodnocení materiálů ultrazvukovými časově reverzními zrcadly 

   Author: Teller Marek; Supervisor: Převorovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Zobrazování pomocí detektoru MediPix 

   Author: Čarná Mária; Supervisor: Vrba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM 

   Author: Kocman Jindřich; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování dat měřiče časových intervalů 

   Author: Vyleta Petr; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Kodet Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování dat pro mikrovlnnou reflektometrii na tokamacích CASTOR a COMPASS 

   Author: Lejsek Vojtěch; Supervisor: Zajac Jaromír; Opponent: Žáček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y_3Al_5O_12:Ce scintilátorech pomocí kodopování 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práca je zameraná na problematiku zrýchlenia scintilačného dosvitu monokryštalického scintilátoru YAG:Ce pomocou kodopovania. Princíp tejto metódy je založený na prenose energie z luminiscenčného centra Ce3+ na kodopant. ...