Zobrazují se záznamy 139-158 z 218

  • Realizace pilotážně/navigačního displeje EFIS s rozšířenými funkcemi pro podporu rozhodování pilota 

   Autor: Mazůrek Petr; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Béda Tomáš
   Tato diplomová práce zaměřená na realizaci pilotážně-navigačního přístroje EFIS konfrontuje čtenáře se současnými trendy na poli systémů EFIS pro ultralehké letectví. Zaobírá se také aktuálními výdobytky v oblasti rozšiřujících ...
  • Realizace přístrojových funkcí periferními bloky mikrořadičů 

   Autor: Novotný Pavel; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Realizace systému centralizované diagnostiky 

   Autor: Pospíšil Tomáš; Vedoucí práce: Okrouhlý Miloš; Oponent práce: Kořínek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce Oddělení urgentního příjmu dospělých ve FN v Motole 

   Autor: Petráčková Alena; Vedoucí práce: Šimůnek Martin; Oponent práce: Kocmánek Jan
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí neúrazové části Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) v pražské FN v Motole. Cílem rekonstrukce je zmodernizování a rozšíření oddělení v návaznosti na otevření nové stanice ...
  • Rezonanční měření fyzikálních vlastností kovových monokrystalů 

   Autor: Rada Michal; Vedoucí práce: Bálek Rudolf; Oponent práce: Landa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Riadiaca jednotka ToF kamery 

   Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Berešík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť ...
  • Rychlý vícekanálový systém sběru dat pro radioastronomický přijímač 

   Autor: Kákona Jakub; Vedoucí práce: Matoušek Martin; Oponent práce: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídící software goniofotometru s možností exportu Eulumdat 

   Autor: Kozlok Michal; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Maška Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce řeší vývoj řídícího prostředí pro obsluhu laboratorního goniofotometru s možností exportu měřených dat do formátu EULUMDAT, který slouží k digitálnímu popisu fotometrických parametrů svítidel. Je využíván zejména ...
  • Řízení DC pohonu pomocí systému Unitronics PLC Vision570 

   Autor: Merzlov Danil; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Dolák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro ovládání stejnosměrného motoru, kde hlavní řídící jednotkou je průmyslový automat Unitronics Vision V570. Toto zařízení by mělo snímat otáčky stejnosměrného ...
  • Řízení pohonu elektrického vozidla Formula Student 

   Autor: Rýzek Miroslav; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Pošta Pavel
  • Sestavení matematického modelu a návrh řídicích algoritmů pro UAV letoun 

   Autor: Novák Josef; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Sopata Milan
   Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu pro UAV letoun vyvíjený v rámci spolupráce studentů ČVUT fakulty elektrotechnické a strojní s Výzkumným a Zkušebním Leteckým Ústavem ? VZLÚ Praha. Na základě navrhnutého ...
  • Signálové tvarovače 

   Autor: Bobek Richard; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace autonomních a hybridních FV systémů 

   Autor: Švach Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kozel Aleš
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním a následnými simulacemi autonomních a hybridních FV systémů v programu Matlab a v jeho prostředí Simulink. První část této práce se zaměřuje na základní definice a typy modelů ...
  • Simulace piezoelektrických rezonančních senzorů 

   Autor: Laposa Igor; Vedoucí práce: Kulha Pavel; Oponent práce: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulátor kabelů pro železniční prostředí 

   Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Aftanas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na problematiku simulace chování železničních kabelů. Je zde proveden teoretický rozbor vlastností kabelů používaných v železničním prostředí a vnějších vlivů negativně ovlivňujících připojená zařízení. ...
  • Simulované rozhraní testovací stanice avioniky 

   Autor: Frank Jan; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Závišek Michal
   Tato práce pojednává o systému umožňujícím dálkové ovládání klávesnice testovací stanice přes podnikovou síť a skriptech sloužících k automatizaci testů. K tomu slouží testovací server simulující signály generované ovládacím ...
  • Síť měřicích obrazových snímačů 

   Autor: Šváb Vojtěch; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Sledování vzdušných cílů v obrazovém signálu 

   Autor: Tomášek Jan; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímač polohy s projekcí stínového obrazu 

   Autor: Tomáš Michal; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímač polohy využívající obrazové informace 

   Autor: Bělík Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)