Now showing items 173-192 of 260

  • Realizace pilotážně/navigačního displeje EFIS s rozšířenými funkcemi pro podporu rozhodování pilota 

   Author: Mazůrek Petr; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Béda Tomáš
   Tato diplomová práce zaměřená na realizaci pilotážně-navigačního přístroje EFIS konfrontuje čtenáře se současnými trendy na poli systémů EFIS pro ultralehké letectví. Zaobírá se také aktuálními výdobytky v oblasti rozšiřujících ...
  • Realizace přístrojových funkcí periferními bloky mikrořadičů 

   Author: Novotný Pavel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Realizace systému centralizované diagnostiky 

   Author: Pospíšil Tomáš; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Kořínek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce Oddělení urgentního příjmu dospělých ve FN v Motole 

   Author: Petráčková Alena; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Kocmánek Jan
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí neúrazové části Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) v pražské FN v Motole. Cílem rekonstrukce je zmodernizování a rozšíření oddělení v návaznosti na otevření nové stanice ...
  • Rezonanční měření fyzikálních vlastností kovových monokrystalů 

   Author: Rada Michal; Supervisor: Bálek Rudolf; Opponent: Landa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Riadiaca jednotka ToF kamery 

   Author: Drozd Stanislav; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Berešík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť ...
  • Rozvrhování na jednom stroji s minimalizací váženého počtu zpožděných úloh pro silně korelované instance 

   Author: Lukáš Hejl; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   V této práci se zaměřujeme na silně korelované instance problému minimalizace váženého součtu zpožděných úloh s termínem dokončení, které jsou zpracovávané jedním strojem. Pro tyto instance představujeme vylepšení algoritmu ...
  • Rychlý vícekanálový systém sběru dat pro radioastronomický přijímač 

   Author: Kákona Jakub; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídící software goniofotometru s možností exportu Eulumdat 

   Author: Kozlok Michal; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Maška Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce řeší vývoj řídícího prostředí pro obsluhu laboratorního goniofotometru s možností exportu měřených dat do formátu EULUMDAT, který slouží k digitálnímu popisu fotometrických parametrů svítidel. Je využíván zejména ...
  • Řízení DC pohonu pomocí systému Unitronics PLC Vision570 

   Author: Merzlov Danil; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Dolák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro ovládání stejnosměrného motoru, kde hlavní řídící jednotkou je průmyslový automat Unitronics Vision V570. Toto zařízení by mělo snímat otáčky stejnosměrného ...
  • Řízení pohonu elektrického vozidla Formula Student 

   Author: Rýzek Miroslav; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Pošta Pavel
  • Sestavení matematického modelu a návrh řídicích algoritmů pro UAV letoun 

   Author: Novák Josef; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Sopata Milan
   Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu pro UAV letoun vyvíjený v rámci spolupráce studentů ČVUT fakulty elektrotechnické a strojní s Výzkumným a Zkušebním Leteckým Ústavem ? VZLÚ Praha. Na základě navrhnutého ...
  • Signálové tvarovače 

   Author: Bobek Richard; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace autonomních a hybridních FV systémů 

   Author: Švach Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kozel Aleš
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním a následnými simulacemi autonomních a hybridních FV systémů v programu Matlab a v jeho prostředí Simulink. První část této práce se zaměřuje na základní definice a typy modelů ...
  • Simulace piezoelektrických rezonančních senzorů 

   Author: Laposa Igor; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulace vlivu uživatelského chování na spotřebu energie v rodinném domě 

   Author: Pavla Hudcová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Neuberger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit počítačový model spotřeby energie elektrických spotřebičů v domácnosti na základě uživatelského chování, a to jak během všedního dne, tak o víkendu. Jako simulační nástroj byl zvolen ...
  • Simulátor kabelů pro železniční prostředí 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Aftanas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na problematiku simulace chování železničních kabelů. Je zde proveden teoretický rozbor vlastností kabelů používaných v železničním prostředí a vnějších vlivů negativně ovlivňujících připojená zařízení. ...
  • Simulované rozhraní testovací stanice avioniky 

   Author: Frank Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Závišek Michal
   Tato práce pojednává o systému umožňujícím dálkové ovládání klávesnice testovací stanice přes podnikovou síť a skriptech sloužících k automatizaci testů. K tomu slouží testovací server simulující signály generované ovládacím ...
  • Síť měřicích obrazových snímačů 

   Author: Šváb Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Sledování vzdušných cílů v obrazovém signálu 

   Author: Tomášek Jan; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)