Now showing items 50-69 of 241

  • Flexibilní optické polymerní vlnovody pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly 

   Author: Hypš Petr; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   Diplomová práce se zabývá návrhem flexibilních optických polymerních vlnovodů pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly. V první části práce je popsán princip vedení světla v planárních optických vlnovodech. Dále je v ...
  • Fotometrické zkoušky rozptylových termoplastů vhodných pro LED zdroje 

   Author: Škuta Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cieľom práce bolo navrhnutie metodiky a následné vytvorenie nástroja na hodnotenie zmien svetelných vlastností a fotometrických veličín pri prechode. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá z nameraných hodnôt zo spektrometru ...
  • Fotovoltaický systém jako lokální zdroj elektrické energie pro residenční bydlení 

   Author: Štambera Vít; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití lokálních fotovoltaických zdrojů pro residenční bydlení v České republice. Úvodem jsou probrány hlavní komponenty fotovoltaických instalací a aktuální stav tohoto odvětví v ...
  • Framework pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb 

   Author: Vystrčil Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem frameworku pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb v závislosti na aktuální poloze uživatele. V práci je provedena základní rešerše systémů, které jsou v době ...
  • Fúze dat pro mobilního průzkumného robota 

   Author: Kubelka Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Generování přesné časové stupnice pomocí počítače s procesorem řady x86 

   Author: Holeček Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hardwareová simulace BLDC motoru 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru HIL BLDC motoru pro účely vývoje a testování. Je zde popsán princip fungování BLDC motoru a senzorů, které lze použít k jeho řízení. Důraz je kladen zejména na motory řízené ...
  • Hlasové ovládání inteligentní domácnosti 

   Author: Kovář Petr; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bruna Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hlasového ovládání vybrané inteligentní domácnosti prostřednictvím mobilní aplikace v OS Android. Na základě analýzy existujících bezdrátových komunikačních technologií ...
  • Identifikace rizikových situací v ultralehkém létání 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Bruna Ondřej; Opponent: Fídler Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace algoritmů pro měření kvality přenosu hlasu na mobilní platformu 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Zemánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace metod zpracování signálu do uzlů WSN 

   Author: Vysoký Jiří; Supervisor: Kreibich Ondřej; Opponent: Skála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace PCIe šifrovacího modulu pro satelitní IP modem s podporou rozhraní Open-encryption 

   Author: Ille Ondrej; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Jungblut Bernd
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou šifrovacieho systému pre satelitný router až do stavu fungujúceho prototypu. Šifrovanie samotné je riešené pomocou dedikovaného CPU s hardwarovým akcelerátorom. Systém ...
  • Implementace testeru CAN v jazyce VHDL 

   Author: Štěpánek Martin; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Urban Václav
  • Individuální prostorová regulace pro hotely 

   Author: Miňovský Michael; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá systémy individuální prostorové regulace (IPR) - hlavně těmi jež jsou využitelné v hotelech. Otázka regulace je pojata komplexně a mj. v souvislosti se systémy pro správu budovy (SSB), které tvoří širší ...
  • Inovace úloh do předmětu Zpracování a digitalizace analogových signálů 

   Author: Kozelka Martin; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Krňoul Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Matzner Martin; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce "Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat" se zabývá typickým aplikačním problémem jakéhokoliv inženýra při sběru dat v oblasti moderních budov. Spočívá v navrhnutí ...
  • Integrace systémů měření a regulace v budovách 

   Author: Martin Bílek; Supervisor: Široký Jan; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá základní tématikou řešení technologického zařízení budov (TZB). V úvodní části je čtenář seznámen s problematikou otevřených komunikačních protokolů a integrace řídících systémů společně s použitými ...
  • Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie 

   Author: Michal Veselka; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Ristovska Biljana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na návrh modelů popisujících ...
  • Integrovaný systém řízení TZB malého hotelu nebo penzionu 

   Author: Grygarová Johana; Supervisor: Kubec Jindřich; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení technického zařízení malého hotelu nebo penzionu. Prvním bodem je rešerše legislativních a normových požadavků, které přímo souvisí s návrhem řídicího systému v ubytovacím ...
  • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

   Author: Krys Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...