Zobrazují se záznamy 208-215 z 215

  • Zařízení pro sběr dat z vektorových magnetometrů 

   Autor: Tesař Jakub; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Základní programové vybavení pro tester CAN 

   Autor: Šplíchal Jiří; Vedoucí práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdokonalení systému pro rychlý vývoj grafických aplikací v letectví 

   Autor: Levora Tomáš; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Fojtách Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zesilovač pro plošné ozvučení budovy 

   Autor: Blažek František; Vedoucí práce: Papež Václav; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zesilovače třídy D pro ozvučení budov a veřejných prostor. Teoretická část popisuje základní bloky zesilovačů třídy D, různé druhy modulačních technik a výstupní filtry. V další ...
  • Zhotovení modelu regulovaného obytného prostoru za použití elektroniky značky HDL 

   Autor: Vít Martin; Vedoucí práce: Ullsperger Jiří; Oponent práce: Platil Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení vybraných fyzikálních veličin v modelovém prostoru. Pro regulaci jsem použil systém HDL kompatibilní s technologií Buspro, Buspro Wireless a KNX. Systém založený na technologii ...
  • Zobrazení a popis funkce displejů A320 pomocí PC 

   Autor: Stárek Michal; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětné využití dešťových vod v bytovém domě s inteligentně řízenými čerpadly 

   Autor: Hašek Michal; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Šimůnek Martin
  • Zpřesnění predikce slunečního osvitu pomocí umělých neuronových sítí 

   Autor: Bambušek Zbyněk; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit algoritmus pro predikci osvitu fungující na principu neuronových sítí, jehož smyslem je nahradit stávající metodu založenou na lineární interpolaci, která je v současné době ...