Now showing items 252-260 of 260

  • Zařízení pro sběr dat z vektorových magnetometrů 

   Author: Tesař Jakub; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Základní programové vybavení pro tester CAN 

   Author: Šplíchal Jiří; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdokonalení systému pro rychlý vývoj grafických aplikací v letectví 

   Author: Levora Tomáš; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Fojtách Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zesilovač pro plošné ozvučení budovy 

   Author: Blažek František; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zesilovače třídy D pro ozvučení budov a veřejných prostor. Teoretická část popisuje základní bloky zesilovačů třídy D, různé druhy modulačních technik a výstupní filtry. V další ...
  • Zhodnocení přesností průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

   Author: Michal Hájek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Slepička David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá přesností měření jednotlivých typů průtokoměrů v závislosti na obsahu vícefázové směsi různého složení. V úvodní části je čtenář seznámen se základními pojmy k tématu měření průtoku. Dále jsou popsány ...
  • Zhotovení modelu regulovaného obytného prostoru za použití elektroniky značky HDL 

   Author: Vít Martin; Supervisor: Ullsperger Jiří; Opponent: Platil Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení vybraných fyzikálních veličin v modelovém prostoru. Pro regulaci jsem použil systém HDL kompatibilní s technologií Buspro, Buspro Wireless a KNX. Systém založený na technologii ...
  • Zobrazení a popis funkce displejů A320 pomocí PC 

   Author: Stárek Michal; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětné využití dešťových vod v bytovém domě s inteligentně řízenými čerpadly 

   Author: Hašek Michal; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Šimůnek Martin
  • Zpřesnění predikce slunečního osvitu pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Bambušek Zbyněk; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit algoritmus pro predikci osvitu fungující na principu neuronových sítí, jehož smyslem je nahradit stávající metodu založenou na lineární interpolaci, která je v současné době ...