Now showing items 1-20 of 304

   Subject
   720p video stream,AR Drone 2.0,wheel antenna [1]
   aerometric probe, pitot-static probe, airspeed measurement, angle of attack measurement, angle of sideslip measurement [1]
   aerometrická sonda, pitot-statická sonda, měření rychlosti letu, měření úhlu náběhu, měření úhlu vybočení [1]
   aircraft, dynamics model, identification, control system, LQR, simulation [1]
   ALU [1]
   ampérhodinová kapacita,měření kapacity,bateriové systémy,lithiové baterie,olověné baterie,elektromobilampérhodinová kapacita,elektromobily [1]
   AMR, magnetometer, digital, flipping, crossfield, HMC1021, AFF755, compensation, feedback, vector, scalar [1]
   AMR, magnetometr, digitální, flipování, crossfiled, HMC1021, AFF755, kompenzace, zpětná vazba, vektorová, skalární [1]
   Apple watch [1]
   application, CMOS sensors, video camera, Cypress controller, KODAK, Micron, Aptina [1]
   AR Drone 2.0,přenos videa 720p,kruhová anténa [1]
   arliss, rescuebot, uav, kalman, EKF, UKF [1]
   ARM,Cortex-M4,STM32F3xx,universal counter,frequency measurement,conventional method,reciprocal method,frequency ratio,duty-cycle and pulse width measurement,measurement error,synchronized PWM,PWM duty-cycle regulation,logic analyzer [1]
   ARM,Cortex-M4,STM32F3xx,univerzální čítač,měření frekvence,přímá metoda,reciproční metoda,poměr frekvencí,měření střídy a délky pulsu,chyba měření,synchronizované PWM,regulace střídy PWM,logický analyzátor [1]
   Artificial light,lighting system,sacred place [1]
   Asistované bydlení [1]
   Assisted living [1]
   Audio amplifier, Class D, Pulse-Width Modulation, PWM, Self-Oscillating, Deltamodulation [1]
   Audio zesilovač, třída D, pulzně-šířková modulace, PWM, samooscilující, Deltamodulace [1]
   Automation [1]