Now showing items 213-232 of 241

  • Umělé osvětlení sakrálních prostorů 

   Author: Šimmer Jakub; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Diplomová práce vznikla na žádost akademické farnosti o návrh nové osvětlovací soustavy pro konkrétní sakrální prostor kostela Nejsvětějšího Salvátora, který se nachází v centru Prahy. Práce se zabývá rozebráním sakrálního ...
  • Univerzální čítač pro systém LEO 

   Author: Mucala Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního čítače, který rozšiřuje výukovou platformu LEO (Little embedded oscilloscope) vyvinutou pro mikrokontrolér STM32F303RE. Čítač využívá dvou základních metod měření ...
  • Univerzální inteligentní řadič pro TFT LCD modul 

   Author: Borýsek Martin; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Nývlt Zdeněk
   Cílem práce bylo navržení řadiče pro TFT LCD displeje, určeného pro vestavěné systémy.Důraz byl kladen na podporu libovolného panelu s dotykovou vrstvou, čehož bylo dosaženo navržením univerzálního konektoru a dvou možných ...
  • Univerzální měřicí modul s časovou identifikací asynchronních událostí 

   Author: Hromádko Oldřich; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Univerzální PLC kontrolér s HDMI výstupem 

   Author: Líbal Lukáš; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Matz Václav
   Práce se zabývá návrhem a realizací jednoduchého programovatelného automatu s grafickým výstupem založeným na Raspberry Pi. Vlastní programovatelný automat je založený na mikrokontroléru z řady STM32F0. Zařízení je navrženo ...
  • Určování polohy pomocí řádkových obrazů 

   Author: Zoubek Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uživatelské rozhraní (GUI) pro mechanické zařízení simulující reálné stavy strojů 

   Author: Posolda František; Supervisor: Kreibich Ondřej; Opponent: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Úsporný autopilot 

   Author: Humr Jan; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Havliš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Variometr celkové energie 

   Author: Battěk Tomáš; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vestavný multifunkční systém pro závodní vůz 

   Author: Svoboda Aleš; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Timko Patrik
   Tato práce se zabývá návrhem elektronického systému pro vůz CTU CarTech FS.0x. Systém je rozdělen na tři části, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách. První část je jednotka řazení, která umožňuje elektronické ...
  • Virtuální senzor hmotnostního průtoku vzduchu uvnitř vzduchotechnické jednotky 

   Author: Mishukov Artem; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Konopa Miroslav
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj virtuálních senzorů hmotnostního průtoku vzduchu uvnitř vzduchotechnických jednotek. Základní jádro virtuálního senzoru je tvořeno matematicky-fyzikálním modelem rekuperačního výměníku. ...
  • Víceúčelová zobrazovací a záznamová jednotka pro použití v letectví a průmyslu 

   Author: Štol Jakub; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat zařízení schopné zaznamenávat a přehledně zobrazovat data z průmyslových a leteckých sběrnic sběrnic. V první části práce je detailněji popsána problematika a postup řešení. V ...
  • Vliv systému natáčení na provozní parametry koncentrátoru slunečního záření 

   Author: Havelka Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Černá Ladislava
   Následující diplomová práce se zabývá problematikou fotovoltaických koncentrátorů. Pro již zkonstruovaný koncentrátor byl navržen systém natáčení za sluncem a jeho možné technické řešení. Dále byl ověřen vliv sledování ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Masopust Viktor; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s ...
  • Využití digitálního fotoaparátu pro snímání oblohy 

   Author: Baxa Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití polyharmonických signálů k testování Č/A převodníků 

   Author: Maršík David; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Andrle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití řídicí jednotky soustrojí motor-generátor v prostředí inteligentních budov 

   Author: Minko Yauhen; Supervisor: Jiříček Jakub; Opponent: Šimůnek Martin
   Cílem této práce je ukázka interakce mezi modelem inteligentní budovy a řídicí jednotkou InteliSysNTC od firmy ComAp a.s. vestavené do Starter Kitu. Model budovy je realizován v samostatně naprogramované aplikaci v jazyce ...
  • Výuková a automatizační GPIO platforma 

   Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...
  • Vývoj a analýza fotometrických parametrů RGB LED stěny 

   Author: Jarolímek Martin; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce ze zabývá vývojem RGB LED stěny s difuzorem a analýzou fotometrických parametrů takové LED stěny. Součástí vývoje LED stěny je výběr vhodných světelných zdrojů a mechanická konstrukce. Analýza fotometrických ...
  • Vývoj elektroniky pro mobilní roboty 

   Author: Šach Jaroslav; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)