Now showing items 120-139 of 241

  • Navigační systém pro bezpilotní prostředky a ultralehká letadla 

   Author: Brož Pavel; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Soták Miloš
  • Návrh a implementace Kalmanova filtru pro zpracování radarových dat 

   Author: Beňo Adam; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Šipoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Kalmanovho filtru pre spracovanie radarových dát. V práci ukážeme odvodenie rôznych modelov letu s rozlicnými modelmi merania pre korelované a nekorelované šumy. Dalej ukážeme ...
  • Návrh a realizace elektronického řídicího systému pro bezpilotní prostředek 

   Author: Halgašík Jaroslav; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a realizace řízení uzavřeného systému s použitím KNX 

   Author: Šváb Jan; Supervisor: Pitelka Vojtěch; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na utvoření komplexního přehledu o problematice inteligentních systémů budov a praktické aplikaci systému KNX pro řízení demonstračního modelu. V textu jsou uvedeni někteří ze zástupců systémů ...
  • Návrh a vypracování projektu silnoproudé elektroinstalace 

   Author: Tsunaev Dmitry; Supervisor: Bušek Karel; Opponent: Šimůnek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá projektováním elektroinstalace části farmaceutického objektu. Tento projekt řeší elektroinstalaci-silnoproud týkající se úprav stávajících čistých prostor výroby tekutých lékových ...
  • Návrh antiemocionálního filtru pro účely subjektivního testování kvality přenosu hlasu 

   Author: Halcin Jakub; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Kamcke Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí 

   Author: David Žaitlík; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. Hlavní metodou pro měření ...
  • Návrh inteligentního řízení rodinného domu na bázi WSN 

   Author: Stehlík Marek; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Matz Václav
   Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadenia a inteligentnej kontroly rodinného domu v reálnom čase cez intranet a internet. Práca zahŕňa návrh a realizáciu inteligentného riadenia z hľadiska mechanickej konštrukcie ...
  • Návrh kosmické mise Cubesat 

   Author: Kuneš Michal; Supervisor: Hudec René; Opponent:
   Cílem této diplomové práce je navrhnout kosmickou misi CubeSat, která by mohla být realizována na Fakultě elektrotechnické na Českém vysokém učení technickém. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První ...
  • Návrh metodiky ověření šestikomponentního zařízení pro měření zatížení při zkouškách ocelových konstrukcí 

   Author: Vítek Vítězslav; Supervisor: Weigel Karel; Opponent: Platil Antonín
   Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem metodiky ověření šestikomponentního zařízení pro měření obecného zatížení při zkouškách ocelových svařovaných konstrukcí. Při řešení jsou rozebrány a zhodnoceny vhodné koncepce ...
  • Návrh modulárního IoT systému pro zajištění bezpečného bydlení seniora 

   Author: Anežka Čumrdová; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této diplomové práce je nainstalovat vybrané detektory do Laboratoře personalizované medicíny (UCEEB), realizovat a navrhnout algoritmy, které mají za úkol odhalit potenciální krizové situace samostatně žijícího ...
  • Návrh pokročilých systémů řízení pro malý RC letoun 

   Author: Kment Jan; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Polanský Michal
   Cílem této diplomové práce je návrh řízení pro malý RC letoun. Návrhu řízení předchází sestavení modelu letadla v prostředí Matlab. Ten bude získán z modelu sestaveného v prostředí XFLR a z měření v laboratořích.
  • Návrh směrového jasového analyzátoru 

   Author: Gola Daniel; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout model směrového jasového analyzátoru pro měření směrových charakteristik osvětlení prostoru. Nejdříve je nutné analyzovat nabídku dostupných senzorů pro měření jasových poměrů ...
  • Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy 

   Author: Jan Světlík; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje analýze měniče s cílem ...
  • Nízkofrekvenční precizní vícekanálový generátor 

   Author: Kováč Jakub; Supervisor: Kučera Jan; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obrazový modul s FPGA 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat modul pro rychlé zpracování obrazu z CMOS snímače s využitím prostředků hradlových polí Xilinx řady Spartan 3. Práce začíná realizací přenosu obrazových dat do PC skrze EZ-USB ...
  • Osvětlení pracovišť při rozdílných požadavcích uživatelů 

   Author: Vecko Jakub; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Svoboda Rudolf
   Osvětlování pracovišť při rozdílných požadavcích uživatelů Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena zejména na teoretickou oblast, která je věnována úvodu do fyziologie zraku a souvislostí s tímto spojených. ...
  • Ovládání inteligentního domu pomocí chytrých hodinek 

   Author: Michal Fišar; Supervisor: Martinec Jan; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce je věnována návrhu a vývoji aplikace na hodinky Apple Watch, pomocí které lze ovládat PLC firmy Teco a.s., umístěného v inteligentním domě. Tato aplikace bude využívat standardy již existující iOS aplikace iFoxtrot ...
  • Palivový systém a měření množství paliva 

   Author: Sosnovec Tomáš; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Palubní počítač pro satelit formátu CubeSat 

   Author: Papaj Jan; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Břínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)