Now showing items 168-187 of 241

  • Sestavení matematického modelu a návrh řídicích algoritmů pro UAV letoun 

   Author: Novák Josef; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Sopata Milan
   Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu pro UAV letoun vyvíjený v rámci spolupráce studentů ČVUT fakulty elektrotechnické a strojní s Výzkumným a Zkušebním Leteckým Ústavem ? VZLÚ Praha. Na základě navrhnutého ...
  • Signálové tvarovače 

   Author: Bobek Richard; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace autonomních a hybridních FV systémů 

   Author: Švach Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kozel Aleš
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním a následnými simulacemi autonomních a hybridních FV systémů v programu Matlab a v jeho prostředí Simulink. První část této práce se zaměřuje na základní definice a typy modelů ...
  • Simulace piezoelektrických rezonančních senzorů 

   Author: Laposa Igor; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulátor kabelů pro železniční prostředí 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Aftanas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na problematiku simulace chování železničních kabelů. Je zde proveden teoretický rozbor vlastností kabelů používaných v železničním prostředí a vnějších vlivů negativně ovlivňujících připojená zařízení. ...
  • Simulované rozhraní testovací stanice avioniky 

   Author: Frank Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Závišek Michal
   Tato práce pojednává o systému umožňujícím dálkové ovládání klávesnice testovací stanice přes podnikovou síť a skriptech sloužících k automatizaci testů. K tomu slouží testovací server simulující signály generované ovládacím ...
  • Síť měřicích obrazových snímačů 

   Author: Šváb Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Sledování vzdušných cílů v obrazovém signálu 

   Author: Tomášek Jan; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímač polohy s projekcí stínového obrazu 

   Author: Tomáš Michal; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímač polohy využívající obrazové informace 

   Author: Bělík Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Software pro termografickou analýzu desek plošných spojů 

   Author: Moravčík Václav; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Fischer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá vytvořením softwaru pro analýzu teplotního chování desek plošných spojů s využitím infračervené termografie. První část textu je věnována poznatkům z oboru termografie a návrhu aplikací podle návrhového ...
  • Spektrální citlivost fotovoltaických článků 

   Author: Vilhelm Svatopluk; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Prajzler Václav
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií týkající se základů optiky, měřením fotovoltaických článků a typů dnes používaných fotovoltaických článků. V druhé části práce je popsána výroba vlastního solárního simulátoru ...
  • Stabilizovaný tříosý cívkový systém pro kalibrace magnetometru 

   Author: Michal Dressler; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Obsahem diplomové práce je návrh a vývoj systému umožňující provádění kalibrací zejména tříosých senzorů magnetického pole pomocí existujících cívkových systémů v přítomnosti magnetických variací a rušení nejen v podmínkách ...
  • Stejnosměrný napájecí zdroj s velmi nízkým šumem 

   Author: Horák Martin; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Polák Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Studie GLS. Část: korekce LAAS, resp. SBAS 

   Author: Chocholouš Martin; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie příjmu signálů družicového navigačního systému Compass 

   Author: Řimnáč Petr; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie systému pro přiblížení na přistání podle přístrojů využívajícího družicových navigačních systémů GNSS GLS 

   Author: Vondra Marek; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie zásobování bytového domu teplem 

   Author: Rozsíval Milan; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Šimůnek Martin
   Úkolem práce bylo řešit studii tepelně technických vlastností budovy bytového domu, navrhnout tepelnou izolaci konstrukcí budovy a systém vytápění. Kromě návrhu otopné soustavy byl úkolem rovněž návrh zásobování bytů teplou ...
  • Studium "Potential Induced Degradation" (PID) na tenkovrstvých a-Si:H modulech 

   Author: Bréda Maroš; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Haasz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca sa zaoberá štúdiou potenciálom indukovanej degradácie na tenkovrstvých a-Si:H moduloch. V teoretickej časti postupne popisuje princípy, parametre a technológie fotovoltaického článku a panelu. Ďalej sú objasnené ...
  • Subjektivní měření a objektivní modelování kvality přenosu hlasu v konferenčním hovoru pro odlišné sociokulturní vrstvy uživatelů 

   Author: Toula Michal; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)