Now showing items 78-97 of 241

  • Kalorimetrický systém pro měření odebraného tepla z otopných těles 

   Author: Bína Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice přenosu tepla kapalinou. Na úvod práce bude představena problematika přenosu tepla kapalinou, možné zdroje nepřesností při výpočtu a způsoby, jak tyto nepřesnosti kompenzovat ...
  • Kamera CMOS s STM32F429 pro výuku 

   Author: Dokoupil Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pribula Ondrej
   Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu na vestavném mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M4. Cílem je ukázat jednoduché možnosti připojení různých obrazových CMOS senzorů k sériově vyráběnému vývojovému kitu, a to jak ...
  • Kaskádní filtrace ultrazvukových signálů 

   Author: Dušek Petr; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Kompaktní aerometrická sonda 

   Author: Urbaník Libor; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Pro měření rychlosti letu, výšky letu, úhlu náběhu a úhlu vybočení letadla se obvykle používá několik přístrojů. Cílem této práce je navrhnout kompaktní zařízení bez pohyblivých částí, které zkombinuje všechny tyto funkce. ...
  • Komplexní popis periodických měřených signálů metodami DSP 

   Author: Kaňuch Lukáš; Supervisor: Sedláček Miloš; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní využití predikovatelných informací pro řízení úspor elektrické energie v budovách 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Kubec Jindřich; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení spotřeby elektrické energie v rodinném domě, který využívá elektrickou energii z energetické sítě a z fotovoltaických panelů. Prvním bodem je rešerše aktuálního stavu nasazování ...
  • Komunikace senzorů pomocí standardu IEEE1451 

   Author: Popelka Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Batěk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncept integrovaného řízení domu 

   Author: Kirsch Petr; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Matz Václav
   Diplomová práce se zabývá konceptuálním návrhem integrovaného řízení domu, které bylo navrhnuto pro konkrétní budovu, propojením podsystémů technického zaří- zení budovy a jejich koordinovanému řízení hlavní řídící jednotkou. ...
  • Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

   Author: Ficenec Adam; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
  • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

   Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
  • Magnetometr pro řízení polohy satelitu 

   Author: Laifr Jaroslav; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Magnetometr pro satelit formátu CubeSat 

   Author: Houštecký Lukáš; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Kubík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Metody impulzního měření fotovoltaických panelů 

   Author: Cmíral Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Haasz Vladimír
  • Metody testování startovacího mechanismu sítě FlexRay 

   Author: Paták Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Malinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody určení výkonnosti pilotů ultralehkých letadel 

   Author: Šimek Vilém; Supervisor: Bruna Ondřej; Opponent: Gol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření a regulace osvětlení v interiéru 

   Author: Trnka Ivo; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření a vyhodnocení proudů v napájecí síti automobilu 

   Author: Hanus Václav; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Dočekal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření barometrické výšky pro bezpilotní prostředky 

   Author: Auersvald Jan; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření dynamických vlastností předpjatých stavebních táhel 

   Author: Nečas Michael; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření úhlové polohy selsynem 

   Author: Horyna Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)