Zobrazují se záznamy 116-135 z 215

  • Obrazový modul s FPGA 

   Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat modul pro rychlé zpracování obrazu z CMOS snímače s využitím prostředků hradlových polí Xilinx řady Spartan 3. Práce začíná realizací přenosu obrazových dat do PC skrze EZ-USB ...
  • Osvětlení pracovišť při rozdílných požadavcích uživatelů 

   Autor: Vecko Jakub; Vedoucí práce: Zálešák Jan; Oponent práce: Svoboda Rudolf
   Osvětlování pracovišť při rozdílných požadavcích uživatelů Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena zejména na teoretickou oblast, která je věnována úvodu do fyziologie zraku a souvislostí s tímto spojených. ...
  • Palivový systém a měření množství paliva 

   Autor: Sosnovec Tomáš; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Palubní počítač pro satelit formátu CubeSat 

   Autor: Papaj Jan; Vedoucí práce: Laifr Jaroslav; Oponent práce: Břínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Pasivní optické polymerní planární struktury pro optický přenos dat 

   Autor: Maštera Radek; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a diagnostikou polymerních mnohavidových vlnově selektivních struktur určených pro plastová optická vlákna o průměru 1 mm. Na úvod je v diplomové práci vysvětleno, jak lze tyto ...
  • Pedometr s nízkou spotřebou a bezdrátovou komunikací 

   Autor: Poskočil Zbyněk; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro sběr a zpracování obrazu na bázi LabView 

   Autor: Kuba Ondřej; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Plánování bezkolizní trajektorie pro mobilní roboty 

   Autor: Pokorný Matouš; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Plánování trajektorií a řešení kolizních situací pro autonomní bezpilotní helikoptéry 

   Autor: Bělík Tomáš; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé nástroje pro validaci a verifikaci systémů řízení letu 

   Autor: Štěpán Petr; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Klusáček Ondřej
  • Pokročilé zobrazovací technologie na palubách malých letadel 

   Autor: Hajný Jan; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Gratz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

   Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Laposa Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
  • Prediktivní řízení malých hybridních solárních systémů 

   Autor: Šmídek Jan; Vedoucí práce: Včelák Jan; Oponent práce: Kozel Aleš
   Malé hybridní fotovoltaické systémy přináší jejich uživatelům zvýšení energetické nezávislosti a snížení nákladů za nakupovanou elektrickou energii. Tato práce se zabývá prediktivním řízením těchto systémů na základě ...
  • Prezentační pracoviště pro regulátor EAGLE 

   Autor: Kapchenko Anna; Vedoucí práce: Matz Václav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  • Prioritní mechanizmy používané směrovači 

   Autor: Mezihorák Martin; Vedoucí práce: Hampl Petr; Oponent práce: Kozlowska Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Procesorový modul pro distribuci videosignálu 

   Autor: Benda Tomáš; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Programové vybavení pro testování A/Č převodníků ve vývojovém prostředí LabVIEW 

   Autor: Jirsa Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programově definovaný multifunkční laboratorní přístroj 

   Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící ...
  • Průběžné zpracování obrazu v DSP pro sledování objektů 

   Autor: Hladík Jiří; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   Tato práce se zabývá metodami zpracování obrazu za účelem parametrizace objektů v něm. Uvažované obrazy jsou rozděleny na stínové obrazy, u nichž je určována plocha, tvar, souřadnice těžiště a další parametry, a na obrazy ...
  • Přesné měření polohy kamerami CCD a CMOS 

   Autor: Coufal Vladimír; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)