Now showing items 135-154 of 241

  • Obrazový modul s FPGA 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat modul pro rychlé zpracování obrazu z CMOS snímače s využitím prostředků hradlových polí Xilinx řady Spartan 3. Práce začíná realizací přenosu obrazových dat do PC skrze EZ-USB ...
  • Osvětlení pracovišť při rozdílných požadavcích uživatelů 

   Author: Vecko Jakub; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Svoboda Rudolf
   Osvětlování pracovišť při rozdílných požadavcích uživatelů Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena zejména na teoretickou oblast, která je věnována úvodu do fyziologie zraku a souvislostí s tímto spojených. ...
  • Ovládání inteligentního domu pomocí chytrých hodinek 

   Author: Michal Fišar; Supervisor: Martinec Jan; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce je věnována návrhu a vývoji aplikace na hodinky Apple Watch, pomocí které lze ovládat PLC firmy Teco a.s., umístěného v inteligentním domě. Tato aplikace bude využívat standardy již existující iOS aplikace iFoxtrot ...
  • Palivový systém a měření množství paliva 

   Author: Sosnovec Tomáš; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Palubní počítač pro satelit formátu CubeSat 

   Author: Papaj Jan; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Břínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Pasivní optické polymerní planární struktury pro optický přenos dat 

   Author: Maštera Radek; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a diagnostikou polymerních mnohavidových vlnově selektivních struktur určených pro plastová optická vlákna o průměru 1 mm. Na úvod je v diplomové práci vysvětleno, jak lze tyto ...
  • Pedometr s nízkou spotřebou a bezdrátovou komunikací 

   Author: Poskočil Zbyněk; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro sběr a zpracování obrazu na bázi LabView 

   Author: Kuba Ondřej; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Plánování bezkolizní trajektorie pro mobilní roboty 

   Author: Pokorný Matouš; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Plánování trajektorií a řešení kolizních situací pro autonomní bezpilotní helikoptéry 

   Author: Bělík Tomáš; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé nástroje pro validaci a verifikaci systémů řízení letu 

   Author: Štěpán Petr; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Klusáček Ondřej
  • Pokročilé zobrazovací technologie na palubách malých letadel 

   Author: Hajný Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Gratz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

   Author: Jirsa Jakub; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Laposa Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
  • Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel 

   Author: Lászlo Marek; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už existujúcim systémom. ...
  • Prediktivní řízení malých hybridních solárních systémů 

   Author: Šmídek Jan; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Kozel Aleš
   Malé hybridní fotovoltaické systémy přináší jejich uživatelům zvýšení energetické nezávislosti a snížení nákladů za nakupovanou elektrickou energii. Tato práce se zabývá prediktivním řízením těchto systémů na základě ...
  • Prezentační pracoviště pro regulátor EAGLE 

   Author: Kapchenko Anna; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Prioritní mechanizmy používané směrovači 

   Author: Mezihorák Martin; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Kozlowska Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Procesorový modul pro distribuci videosignálu 

   Author: Benda Tomáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Programové vybavení pro testování A/Č převodníků ve vývojovém prostředí LabVIEW 

   Author: Jirsa Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programově definovaný multifunkční laboratorní přístroj 

   Author: Dibelka Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící ...