Now showing items 92-111 of 260

  • Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

   Author: Ficenec Adam; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
  • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

   Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
  • Magnetometr pro řízení polohy satelitu 

   Author: Laifr Jaroslav; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Magnetometr pro satelit formátu CubeSat 

   Author: Houštecký Lukáš; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Kubík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Metody impulzního měření fotovoltaických panelů 

   Author: Cmíral Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Haasz Vladimír
  • Metody testování startovacího mechanismu sítě FlexRay 

   Author: Paták Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Malinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody určení výkonnosti pilotů ultralehkých letadel 

   Author: Šimek Vilém; Supervisor: Bruna Ondřej; Opponent: Gol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření a regulace osvětlení v interiéru 

   Author: Trnka Ivo; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření a vyhodnocení proudů v napájecí síti automobilu 

   Author: Hanus Václav; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Dočekal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření barometrické výšky pro bezpilotní prostředky 

   Author: Auersvald Jan; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření dynamických vlastností předpjatých stavebních táhel 

   Author: Nečas Michael; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření elektromagnetických vlastností stavebních materiálů ve frekvenčním pásmu 5 – 50 GHz 

   Author: Petr Janda; Supervisor: Kabourek Václav; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem práce je popsat a realizovat měření elektromagnetických vlastností staveních materiálů a konstrukcí. V prvních kapitolách je popsána teorie šíření milimetrových vln v prostředí stavebních materiálů a konstrukcí, ...
  • Měření úhlové polohy selsynem 

   Author: Horyna Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření vlastností piezoelektrického měniče pro aktivní snižování hluku 

   Author: Pospíchal Václav; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Holub Jan
   Práce se zabývá možnostmi využití dvoukanálového kombinovaného měniče v systémech aktivního snižování vyzařování zvuku na vybrané konstrukci za účelem snížení hladiny akustického tlaku ve vybraném místě prostoru. V první ...
  • Měření výšky pomocí diferenčního snímače tlaku vzduchu 

   Author: Fetr Martin; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měřicí jednotka navigačního systému pro bezpilotní prostředky 

   Author: Gazdík Petr; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Čižmár Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měřicí kamera pro výukové laboratoře 

   Author: Jakub Vodseďálek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do PC s běžící vytvořenou ...
  • Měřicí karta pro monitoring samobuzených vibrací obráběcích strojů 

   Author: Demčák Dávid; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Burian David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Měřicí modul s číslicovým zpracováním signálu 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Šedivý Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicích modulů řízených mikrokontroléry z řady STM32F. V měřicích modulech jsou implementovány algoritmy pro číslicové zpracování signálů, například synchronní detekce, číslicové ...
  • Měřicí systém pro pozemní vozidla 

   Author: Hostačný Lukáš; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zhotovením zmenšenej platformy vhodnej pre testovanie a validáciu pokročilých riadiacich algoritmov vozidiel. Ciel'om práce je poskytnút' l'ahko dostupnú a užívatel'sky priaznivú platformu ...