• Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

   Autor: Ficenec Adam; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
  • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

   Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
  • Magnetometr pro řízení polohy satelitu 

   Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Magnetometr pro satelit formátu CubeSat 

   Autor: Houštecký Lukáš; Vedoucí práce: Laifr Jaroslav; Oponent práce: Kubík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Metody impulzního měření fotovoltaických panelů 

   Autor: Cmíral Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Haasz Vladimír
  • Metody testování startovacího mechanismu sítě FlexRay 

   Autor: Paták Martin; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Malinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody určení výkonnosti pilotů ultralehkých letadel 

   Autor: Šimek Vilém; Vedoucí práce: Bruna Ondřej; Oponent práce: Gol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření a regulace osvětlení v interiéru 

   Autor: Trnka Ivo; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření a vyhodnocení proudů v napájecí síti automobilu 

   Autor: Hanus Václav; Vedoucí práce: Okrouhlý Miloš; Oponent práce: Dočekal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření barometrické výšky pro bezpilotní prostředky 

   Autor: Auersvald Jan; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření dynamických vlastností předpjatých stavebních táhel 

   Autor: Nečas Michael; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření úhlové polohy selsynem 

   Autor: Horyna Vladimír; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření vlastností piezoelektrického měniče pro aktivní snižování hluku 

   Autor: Pospíchal Václav; Vedoucí práce: Jandák Vojtěch; Oponent práce: Holub Jan
   Práce se zabývá možnostmi využití dvoukanálového kombinovaného měniče v systémech aktivního snižování vyzařování zvuku na vybrané konstrukci za účelem snížení hladiny akustického tlaku ve vybraném místě prostoru. V první ...
  • Měření výšky pomocí diferenčního snímače tlaku vzduchu 

   Autor: Fetr Martin; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měřicí jednotka navigačního systému pro bezpilotní prostředky 

   Autor: Gazdík Petr; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Čižmár Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měřicí karta pro monitoring samobuzených vibrací obráběcích strojů 

   Autor: Demčák Dávid; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Burian David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Měřicí modul s číslicovým zpracováním signálu 

   Autor: Jelínek Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Šedivý Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicích modulů řízených mikrokontroléry z řady STM32F. V měřicích modulech jsou implementovány algoritmy pro číslicové zpracování signálů, například synchronní detekce, číslicové ...
  • Měřič částečných výbojů 

   Autor: Tomlain Ján; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měřič kapacity a ztrátového činitele VN strojů 

   Autor: Tereň Ondrej; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Minohledačka s AMR gradiometry 

   Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Bláha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)