• Hlasové ovládání inteligentní domácnosti 

   Autor: Kovář Petr; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Bruna Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hlasového ovládání vybrané inteligentní domácnosti prostřednictvím mobilní aplikace v OS Android. Na základě analýzy existujících bezdrátových komunikačních technologií ...
  • Identifikace rizikových situací v ultralehkém létání 

   Autor: Pomíchalová Eva; Vedoucí práce: Bruna Ondřej; Oponent práce: Fídler Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace algoritmů pro měření kvality přenosu hlasu na mobilní platformu 

   Autor: Bílek Tomáš; Vedoucí práce: Souček Pavel; Oponent práce: Zemánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace metod zpracování signálu do uzlů WSN 

   Autor: Vysoký Jiří; Vedoucí práce: Kreibich Ondřej; Oponent práce: Skála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace PCIe šifrovacího modulu pro satelitní IP modem s podporou rozhraní Open-encryption 

   Autor: Ille Ondrej; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Jungblut Bernd
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou šifrovacieho systému pre satelitný router až do stavu fungujúceho prototypu. Šifrovanie samotné je riešené pomocou dedikovaného CPU s hardwarovým akcelerátorom. Systém ...
  • Implementace testeru CAN v jazyce VHDL 

   Autor: Štěpánek Martin; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Urban Václav
  • Individuální prostorová regulace pro hotely 

   Autor: Miňovský Michael; Vedoucí práce: Matz Václav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá systémy individuální prostorové regulace (IPR) - hlavně těmi jež jsou využitelné v hotelech. Otázka regulace je pojata komplexně a mj. v souvislosti se systémy pro správu budovy (SSB), které tvoří širší ...
  • Inovace úloh do předmětu Zpracování a digitalizace analogových signálů 

   Autor: Kozelka Martin; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Krňoul Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Matzner Martin; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce "Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat" se zabývá typickým aplikačním problémem jakéhokoliv inženýra při sběru dat v oblasti moderních budov. Spočívá v navrhnutí ...
  • Integrovaný systém řízení TZB malého hotelu nebo penzionu 

   Autor: Grygarová Johana; Vedoucí práce: Kubec Jindřich; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení technického zařízení malého hotelu nebo penzionu. Prvním bodem je rešerše legislativních a normových požadavků, které přímo souvisí s návrhem řídicího systému v ubytovacím ...
  • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

   Autor: Krys Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...
  • Inteligentní termostat řízený mikropočítačem Arduino 

   Autor: Javnický Peter; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom, vývojom a realizáciou inteligentného systému zariadení pre reguláciu teploty v byte (respektíve dome). Cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude ovládať teplotu v jednotlivých miestnostiach ...
  • Interaktivní nástroj pro testování metodou Boundary Scan 

   Autor: Beneš Radek; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Interferometry pro sledování pohybu a polohy 

   Autor: Vála Antonín; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Haasz Vladimír
   Následující diplomová práce popisuje základní vlastnosti a principy optických senzorů pracujících na tzv. interferometrickém jevu pro měření polohy, vibrací či posunu objektu. Uvádí možné typy interferometrických senzorů ...
  • Internetová aplikace pro hotelový systém 

   Autor: Trejtnar Ladislav; Vedoucí práce: Matz Václav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   V diplomové práci byl vytvořen program pro monitorování inteligentního hotelového systému. Vytvořená aplikace, označena jako INNservis, se skládá ze dvou částí - serverové a klientské. Serverová část aplikace zpracovává ...
  • IoT zařízení pro inteligentní budovy s digitálními podpisy dat pomocí kryptografie eliptických křivek 

   Autor: Juranová Kateřina; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato práce se zabývá implementací optimalizované verze digitálního podpisu na základě Schnorrova algoritmu za použití eliptické křivky typu ``Twisted Edwards curves'' nad prvočíselným konečným tělesem, kterou je možné ...
  • Jednotka pro synchronizaci měřicích přístrojů 

   Autor: Hájek Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Janoušek Vladimír
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednotky TriggerBox Lite pro synchronizaci v sítích Ethernet s využitím protokolu IEEE 1588v2 PTP. Jednotka funguje jako rozhraní, které běžným měřicím a řídicím jednotkám zprostředkovává ...
  • JTAG tester 

   Autor: Kopecký Přemysl; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalorimetrický systém pro měření odebraného tepla z otopných těles 

   Autor: Bína Martin; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice přenosu tepla kapalinou. Na úvod práce bude představena problematika přenosu tepla kapalinou, možné zdroje nepřesností při výpočtu a způsoby, jak tyto nepřesnosti kompenzovat ...
  • Kamera CMOS s STM32F429 pro výuku 

   Autor: Dokoupil Vojtěch; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Pribula Ondrej
   Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu na vestavném mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M4. Cílem je ukázat jednoduché možnosti připojení různých obrazových CMOS senzorů k sériově vyráběnému vývojovému kitu, a to jak ...