Now showing items 56-75 of 241

  • Hardwareová simulace BLDC motoru 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru HIL BLDC motoru pro účely vývoje a testování. Je zde popsán princip fungování BLDC motoru a senzorů, které lze použít k jeho řízení. Důraz je kladen zejména na motory řízené ...
  • Hlasové ovládání inteligentní domácnosti 

   Author: Kovář Petr; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bruna Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hlasového ovládání vybrané inteligentní domácnosti prostřednictvím mobilní aplikace v OS Android. Na základě analýzy existujících bezdrátových komunikačních technologií ...
  • Identifikace rizikových situací v ultralehkém létání 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Bruna Ondřej; Opponent: Fídler Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace algoritmů pro měření kvality přenosu hlasu na mobilní platformu 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Zemánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace metod zpracování signálu do uzlů WSN 

   Author: Vysoký Jiří; Supervisor: Kreibich Ondřej; Opponent: Skála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace PCIe šifrovacího modulu pro satelitní IP modem s podporou rozhraní Open-encryption 

   Author: Ille Ondrej; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Jungblut Bernd
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou šifrovacieho systému pre satelitný router až do stavu fungujúceho prototypu. Šifrovanie samotné je riešené pomocou dedikovaného CPU s hardwarovým akcelerátorom. Systém ...
  • Implementace testeru CAN v jazyce VHDL 

   Author: Štěpánek Martin; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Urban Václav
  • Individuální prostorová regulace pro hotely 

   Author: Miňovský Michael; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá systémy individuální prostorové regulace (IPR) - hlavně těmi jež jsou využitelné v hotelech. Otázka regulace je pojata komplexně a mj. v souvislosti se systémy pro správu budovy (SSB), které tvoří širší ...
  • Inovace úloh do předmětu Zpracování a digitalizace analogových signálů 

   Author: Kozelka Martin; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Krňoul Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Matzner Martin; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce "Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat" se zabývá typickým aplikačním problémem jakéhokoliv inženýra při sběru dat v oblasti moderních budov. Spočívá v navrhnutí ...
  • Integrace systémů měření a regulace v budovách 

   Author: Martin Bílek; Supervisor: Široký Jan; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá základní tématikou řešení technologického zařízení budov (TZB). V úvodní části je čtenář seznámen s problematikou otevřených komunikačních protokolů a integrace řídících systémů společně s použitými ...
  • Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie 

   Author: Michal Veselka; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Ristovska Biljana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na návrh modelů popisujících ...
  • Integrovaný systém řízení TZB malého hotelu nebo penzionu 

   Author: Grygarová Johana; Supervisor: Kubec Jindřich; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení technického zařízení malého hotelu nebo penzionu. Prvním bodem je rešerše legislativních a normových požadavků, které přímo souvisí s návrhem řídicího systému v ubytovacím ...
  • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

   Author: Krys Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...
  • Inteligentní termostat řízený mikropočítačem Arduino 

   Author: Javnický Peter; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom, vývojom a realizáciou inteligentného systému zariadení pre reguláciu teploty v byte (respektíve dome). Cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude ovládať teplotu v jednotlivých miestnostiach ...
  • Inteligentní vila s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Lucie Bartoňová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Diplomová práce se zabývá studií na téma budovy s téměř nulovou spotřebou energie a porovnáním s dalšími hodnotícími systémy v ČR a ve světě. Následně je na vybraný rodinný dům navržen koncept technického zařízení a ...
  • Interaktivní nástroj pro testování metodou Boundary Scan 

   Author: Beneš Radek; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Interferometry pro sledování pohybu a polohy 

   Author: Vála Antonín; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Haasz Vladimír
   Následující diplomová práce popisuje základní vlastnosti a principy optických senzorů pracujících na tzv. interferometrickém jevu pro měření polohy, vibrací či posunu objektu. Uvádí možné typy interferometrických senzorů ...
  • Internetová aplikace pro hotelový systém 

   Author: Trejtnar Ladislav; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   V diplomové práci byl vytvořen program pro monitorování inteligentního hotelového systému. Vytvořená aplikace, označena jako INNservis, se skládá ze dvou částí - serverové a klientské. Serverová část aplikace zpracovává ...
  • IoT zařízení pro inteligentní budovy s digitálními podpisy dat pomocí kryptografie eliptických křivek 

   Author: Juranová Kateřina; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato práce se zabývá implementací optimalizované verze digitálního podpisu na základě Schnorrova algoritmu za použití eliptické křivky typu ``Twisted Edwards curves'' nad prvočíselným konečným tělesem, kterou je možné ...