• Algoritmy pro autonomní let bezpilotní helikoptéry 

   Autor: Kruml Miloš; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy řízení letu a jejich ověření 

   Autor: Mathia Peter; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá identifikáciou dynamického modelu lietadla s pevným krídlom a návrhom riadiaceho systému s použitím letového simulátoru FlightGear. Najprv je odvodený pozdĺžny a stranový lineárny stavový model lietadla, ...
  • Algoritmy zpracování signálů inerciálních senzorů v reálném čase 

   Autor: Burian Michal; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza periodických vad textilních vláken ve frekvenční oblasti 

   Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Parák Jakub; Oponent práce: Ešner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hmotnostní nerovnoměrnost má významný vliv na kvalitu textilních vláken. Analyzováním nerovnoměrností vlákna je tak možné určit jeho kvalitu. Tato práce se zabývá algoritmem pro vyhodnocování kvality textilních vláken ...
  • Analýza suboptimálních modelů pro INS/GPS navigační algoritmy 

   Autor: Šimánek Jakub; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlastnosti kamer a metodika jejich testování 

   Autor: Palaj Peter; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Aplikace pro ovládání eLAN-IR-003 

   Autor: Bolek Tomáš; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  • Asistivní systém řízený iNELS 

   Autor: Knapp Jan; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   Cílem této práce bylo vytvořit ucelený popis systému iNELS BUS System, jeho možností a případných úskalí. Dále podle těchto informací vytvořit projekt pro implementaci inteligentní elektroinstalace konkrétně pro domov ...
  • Automatická kalibrace termálních kamer 

   Autor: Klučka Martin; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
  • Automatická tvorba virtuálních senzorů s využitím informačního modelu budov 

   Autor: Makeš Petr; Vedoucí práce: Horyna Vladimír; Oponent práce: Zábojník Jan
   Tato diplomová práce prezentuje nový přístup automatické tvorby virtuálních senzorů pro budovy. Jako jediný zdroj pro automatickou extrakci statických informací je použit IFC (Industry Foundation Classes) standard, který ...
  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
  • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

   Autor: Drápela Jakub; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ryneš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
  • Autonomní stereosnímač pro vyhodnocení polohy překážek 

   Autor: Kamenický Tomáš; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

   Autor: Křepelková Marta; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
  • Autopilot pro UAV letoun 

   Autor: Pahorecký Petr; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Kaňovský Petr
   Tato práce pojednává o vytvoření autopilota do bezpilotního letounu. Jedná se o zkompletování tří diplomových prací zabývajících se výrobou letounu, jeho modelováním, návrhem a výrobou elektroniky a softwaru. Dále pojednává ...
  • Bezdrátový přenos energie pro implantovatelný senzorový systém 

   Autor: Řezníček Radek; Vedoucí práce: Zikmund Aleš; Oponent práce: Csörgö Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Bezdrátový senzorový systém pro řízení vytápění rodinného domu se standardními teplovodními tělesy 

   Autor: Klimovič Martin; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  • Bezdrátový systém měření vlhkosti a teploty stavebních materiálů 

   Autor: Klíma Jakub; Vedoucí práce: Mlejnek Pavel; Oponent práce: Česák Petr
  • Bezdrátový systém pro sběr dat s nízkou magnetickou kontaminací 

   Autor: Prudil Jan; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Časová synchronizace v distribuovaných systémech 

   Autor: Martinec Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)