• Algoritmy pro autonomní let bezpilotní helikoptéry 

   Autor: Kruml Miloš; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy řízení letu a jejich ověření 

   Autor: Mathia Peter; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá identifikáciou dynamického modelu lietadla s pevným krídlom a návrhom riadiaceho systému s použitím letového simulátoru FlightGear. Najprv je odvodený pozdĺžny a stranový lineárny stavový model lietadla, ...
  • Algoritmy zpracování signálů inerciálních senzorů v reálném čase 

   Autor: Burian Michal; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza periodických vad textilních vláken ve frekvenční oblasti 

   Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Parák Jakub; Oponent práce: Ešner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hmotnostní nerovnoměrnost má významný vliv na kvalitu textilních vláken. Analyzováním nerovnoměrností vlákna je tak možné určit jeho kvalitu. Tato práce se zabývá algoritmem pro vyhodnocování kvality textilních vláken ...
  • Analýza suboptimálních modelů pro INS/GPS navigační algoritmy 

   Autor: Šimánek Jakub; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlastnosti kamer a metodika jejich testování 

   Autor: Palaj Peter; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Aplikace pro ovládání eLAN-IR-003 

   Autor: Bolek Tomáš; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  • Asistivní systém řízený iNELS 

   Autor: Knapp Jan; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   Cílem této práce bylo vytvořit ucelený popis systému iNELS BUS System, jeho možností a případných úskalí. Dále podle těchto informací vytvořit projekt pro implementaci inteligentní elektroinstalace konkrétně pro domov ...
  • Automatická kalibrace termálních kamer 

   Autor: Klučka Martin; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
  • Automatická tvorba virtuálních senzorů s využitím informačního modelu budov 

   Autor: Makeš Petr; Vedoucí práce: Horyna Vladimír; Oponent práce: Zábojník Jan
   Tato diplomová práce prezentuje nový přístup automatické tvorby virtuálních senzorů pro budovy. Jako jediný zdroj pro automatickou extrakci statických informací je použit IFC (Industry Foundation Classes) standard, který ...
  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
  • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

   Autor: Drápela Jakub; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ryneš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
  • Automatické prediktivní zastavení letícího cíle s pomocí bezpilotní helikoptéry 

   Autor: Heřt Daniel; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je vyvinout systém pro autonomní zastavení letícího cíle pomocí bezpilotní helikoptéry. Hlavní náplní této práce je vývoj strategie a plánování trajektorií pro zastavení cíle, vylepšení současného prediktivního ...
  • Autonomní stereosnímač pro vyhodnocení polohy překážek 

   Autor: Kamenický Tomáš; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

   Autor: Křepelková Marta; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
  • Autonomní systém rekreačního objektu 

   Autor: Fojtíček Petr; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj ...
  • Autopilot pro UAV letoun 

   Autor: Pahorecký Petr; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Kaňovský Petr
   Tato práce pojednává o vytvoření autopilota do bezpilotního letounu. Jedná se o zkompletování tří diplomových prací zabývajících se výrobou letounu, jeho modelováním, návrhem a výrobou elektroniky a softwaru. Dále pojednává ...
  • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

   Autor: Jacko Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...
  • Bezdrátový monitoring vibrací budov 

   Autor: Dytrych Pavel; Vedoucí práce: Mlejnek Pavel; Oponent práce: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zbývá návrhem bezdrátové monitorovací jednotky vibrací. Motivační část obsahuje stručný souhrn důvodů pro měření vibrací, jejich vliv na člověka a statiku budov a rešerši monitorovacích jednotek ...
  • Bezdrátový přenos energie pro implantovatelný senzorový systém 

   Autor: Řezníček Radek; Vedoucí práce: Zikmund Aleš; Oponent práce: Csörgö Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)