Now showing items 1-20 of 241

  • Algoritmy pro autonomní let bezpilotní helikoptéry 

   Author: Kruml Miloš; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy řízení letu a jejich ověření 

   Author: Mathia Peter; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá identifikáciou dynamického modelu lietadla s pevným krídlom a návrhom riadiaceho systému s použitím letového simulátoru FlightGear. Najprv je odvodený pozdĺžny a stranový lineárny stavový model lietadla, ...
  • Algoritmy zpracování signálů inerciálních senzorů v reálném čase 

   Author: Burian Michal; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza periodických vad textilních vláken ve frekvenční oblasti 

   Author: Renza Ondřej; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Ešner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hmotnostní nerovnoměrnost má významný vliv na kvalitu textilních vláken. Analyzováním nerovnoměrností vlákna je tak možné určit jeho kvalitu. Tato práce se zabývá algoritmem pro vyhodnocování kvality textilních vláken ...
  • Analýza suboptimálních modelů pro INS/GPS navigační algoritmy 

   Author: Šimánek Jakub; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlastnosti kamer a metodika jejich testování 

   Author: Palaj Peter; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Aplikace pro ovládání eLAN-IR-003 

   Author: Bolek Tomáš; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Asistivní systém řízený iNELS 

   Author: Knapp Jan; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Mlejnek Pavel
   Cílem této práce bylo vytvořit ucelený popis systému iNELS BUS System, jeho možností a případných úskalí. Dále podle těchto informací vytvořit projekt pro implementaci inteligentní elektroinstalace konkrétně pro domov ...
  • Automatická kalibrace termálních kamer 

   Author: Klučka Martin; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
  • Automatická tvorba virtuálních senzorů s využitím informačního modelu budov 

   Author: Makeš Petr; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Zábojník Jan
   Tato diplomová práce prezentuje nový přístup automatické tvorby virtuálních senzorů pro budovy. Jako jediný zdroj pro automatickou extrakci statických informací je použit IFC (Industry Foundation Classes) standard, který ...
  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Author: Suchý Jakub; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
  • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

   Author: Drápela Jakub; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Ryneš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
  • Automatické prediktivní zastavení letícího cíle s pomocí bezpilotní helikoptéry 

   Author: Heřt Daniel; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je vyvinout systém pro autonomní zastavení letícího cíle pomocí bezpilotní helikoptéry. Hlavní náplní této práce je vývoj strategie a plánování trajektorií pro zastavení cíle, vylepšení současného prediktivního ...
  • Automatizace pro testovací zařízení komponent otopných systémů 

   Author: Jiří Cvrček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kaisrlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá automatizací řízení otopného systému, v kterém je nutné řídit aktivní komponenty. Nejprve jsem se seznámil s hydraulickým zapojením testbedu a následně začal vybírat elektrické komponenty. Bylo potřeba ...
  • Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV 

   Author: Petr Štibinger; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro ...
  • Autonomní stereosnímač pro vyhodnocení polohy překážek 

   Author: Kamenický Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

   Author: Křepelková Marta; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
  • Autonomní systém rekreačního objektu 

   Author: Fojtíček Petr; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj ...
  • Autopilot pro UAV letoun 

   Author: Pahorecký Petr; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kaňovský Petr
   Tato práce pojednává o vytvoření autopilota do bezpilotního letounu. Jedná se o zkompletování tří diplomových prací zabývajících se výrobou letounu, jeho modelováním, návrhem a výrobou elektroniky a softwaru. Dále pojednává ...
  • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

   Author: Jacko Michal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...