Now showing items 1-20 of 343

  • Aerometrický modul se dvěma diferenčními snímači 

   Author: Karolína Lacková; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Béda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
   Táto práca predstavuje vývoj a implementáciu aerometrického modulu s dvoma diferenčnými senzormi pre meranie výšky a vertikálnej rýchlosti lietadla. Princíp fungovania celého systému je založený na striedaní meracích ...
  • Aerometrický systém pro bezpilotní prostředky 

   Author: Tomáš Zelinka; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Béda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a praktická realizace aerometrického systému pro bezposádkový prostředek s pevnými křídly. Vyvinutý systém se skládá z dvou měřících modulů se senzory tlaku a hlavního modulu, který ...
  • Akumulace přebytků z OZE do vodíku 

   Author: Michal Bajtalon; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ukládání přebytečné energie z fotovoltaické elektrárny do vodíku a řeší jednotlivé části celého návrhu. Práce obsahuje návrh fotovoltaické elektrárny, výpočet spotřeby elektrické ...
  • Algoritmy pro autonomní let bezpilotní helikoptéry 

   Author: Kruml Miloš; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy řízení letu a jejich ověření 

   Author: Mathia Peter; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá identifikáciou dynamického modelu lietadla s pevným krídlom a návrhom riadiaceho systému s použitím letového simulátoru FlightGear. Najprv je odvodený pozdĺžny a stranový lineárny stavový model lietadla, ...
  • Algoritmy zpracování signálů inerciálních senzorů v reálném čase 

   Author: Burian Michal; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kosmických misí malých satelitů CubeSat na VLEO s využitím air-breathing iontového pohonu. 

   Author: David Hladík; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá využitím Air-Breathing Ion Thruster pro kosmické mise na orbitě pod 300 km, neboli VLEO (z angl. \emph{Very Low Earth Orbit}). V teoretické části jsou podrobně rozebrány klíčové pojmy a náležitosti ...
  • Analýza periodických vad textilních vláken ve frekvenční oblasti 

   Author: Renza Ondřej; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Ešner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hmotnostní nerovnoměrnost má významný vliv na kvalitu textilních vláken. Analyzováním nerovnoměrností vlákna je tak možné určit jeho kvalitu. Tato práce se zabývá algoritmem pro vyhodnocování kvality textilních vláken ...
  • Analýza suboptimálních modelů pro INS/GPS navigační algoritmy 

   Author: Šimánek Jakub; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlastnosti kamer a metodika jejich testování 

   Author: Palaj Peter; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza výkonu FVE při částečném poškození stringu 

   Author: František Hezina; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Při výrobě elektrické energie z neobnovitelných zdrojů se do atmosféry uvolňuje velké množství škodlivých látek a skleníkových plynů, které mají značný dopad na zvyšování průměrné teploty atmosféry. Jelikož tento sekundární ...
  • Aplikace pro ovládání eLAN-IR-003 

   Author: Bolek Tomáš; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Aplikace strojového učení v integračním testování metodou Model-Based Testing 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami procházení sítě časovaných automatů. Úkolem je obohatit stávající metody o prvky strojového učení. Cílem této diplomové práce je implementovat takovou metodu, která bude procházet ...
  • Asistivní systém řízený iNELS 

   Author: Knapp Jan; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Mlejnek Pavel
   Cílem této práce bylo vytvořit ucelený popis systému iNELS BUS System, jeho možností a případných úskalí. Dále podle těchto informací vytvořit projekt pro implementaci inteligentní elektroinstalace konkrétně pro domov ...
  • Automatická kalibrace termálních kamer 

   Author: Klučka Martin; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
  • Automatická tvorba virtuálních senzorů s využitím informačního modelu budov 

   Author: Makeš Petr; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Zábojník Jan
   Tato diplomová práce prezentuje nový přístup automatické tvorby virtuálních senzorů pro budovy. Jako jediný zdroj pro automatickou extrakci statických informací je použit IFC (Industry Foundation Classes) standard, který ...
  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Author: Suchý Jakub; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
  • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

   Author: Drápela Jakub; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Ryneš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
  • Automatické prediktivní zastavení letícího cíle s pomocí bezpilotní helikoptéry 

   Author: Heřt Daniel; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je vyvinout systém pro autonomní zastavení letícího cíle pomocí bezpilotní helikoptéry. Hlavní náplní této práce je vývoj strategie a plánování trajektorií pro zastavení cíle, vylepšení současného prediktivního ...
  • Automatické řízení fotovoltaického systému 

   Author: Václav Zelený; Supervisor: Novotný David; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vyrobit automatické zařízení, které bude ovládat připojené spotřebiče tak, aby byla spotřebovaná veškerá energie vyrobená ve fotovoltaické elektrárně a výkon odebíraný z rozvodné ...