Now showing items 1-20 of 311

  • Prostředí pro testování a připojení simulátoru výhybek 

   Author: Alisa Pavlova; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Dokoupil Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá následujícími procesy: vývojem a implementací softwarové aplikace pro řízení různých simulátorů výhybek a logování dat z jejich rozhrání; provedením testování této aplikace podle EN 50128; ...
  • Vliv teploty na paralelní odpor fotovoltaických modulů 

   Author: Jakub Suchánek; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Vaněk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této práce je prozkoumat vliv teploty na paralelní odpor fotovoltaických modulů. V teoretické části jsou podrobněji popsány pouzdřící materiály pro monokrystalické křemíkové moduly. Pozornost je věnována především ...
  • Návrhová pravidla pro chytré domácnosti 

   Author: Petr Staňura; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření souhrnu doporučení pro navrhování chytrých domů. První část vyšetřuje přístup k návrhu chytrých domácností, jejich vnímání laickou a odbornou veřejností a nastínění budoucího ...
  • Možnosti optimalizace využití PV systémů v komunitním prostředí 

   Author: Miroslav Chobotský; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Klusák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu komunitní energetiky v České republice a ve vybraných státech Evropy (Slovensko, Německo, Rakousko). Na základě této analýzy byl navržen možný realizovatelný rozvoj ...
  • Prediktivní řízení tepelného čerpadla 

   Author: Karolína Indruchová; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na teplené čerpadla, jejich využití a zlepšování jejich energetické efektivnosti. Teoretická část práce nás seznamuje s problematikou tepelných čerpadel a jejich vyhodnocováním, základní ...
  • Vývoj a implementace systému pro přenos, zpracování a prezentaci živých výsledků během soutěží v orientačním běhu 

   Author: Jan Jurica; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Pipek Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce popisuje vývoj, implementaci a reálné nasazení systému pro přenos živých výsledků během závodů v orientačním běhu. Systém je složen z hardwarových zařízení umístěných na kontrolních bodech závodů, které ...
  • Senzory pro měření magnetických vlastností hornin 

   Author: Vít Machanec; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace dvou senzorů pro měření magnetických vlastností především vrtných jader, ale případně i horninových vzorků podobných rozměrů. První ze senzorů je určen k měření remanence a ...
  • Systém pro sledování pozornosti s využitím bezdrátového EEG 

   Author: Roman Zima; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Drbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá realizací počítačového programu, který využívá data naměřená z EEG k charakterizaci mentálního stavu probanda. Program na základě počátečního měření, během kterého se navodí ve výsledku sledované mentální ...
  • Vzorkovací techniky plánování pohybu 

   Author: Jaroslav Janoš; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Jankovec Tom
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá rodinou algoritmů "Space Filling Forest" navrženou pro plánování pohybu mezi více cíli. Jedním ze záměrů práce je rozšířit tuto rodinu o plánování pro jeden cíl v Euklidovských prostorech, pro Dubinsovo ...
  • Driver sběrnice CAN pro systém NuttX na mikrokontroléru ESP32C3 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Vychodil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Hlavním úkolem práce bylo napsání ovladače rozhraní sběrnice CAN na mikrokontroleru ESP32C3 pro systém reálného času Nuttx. V teoretické části práce je čtenář seznámen s technologií sběrnice CAN, operačním systémem NuttX, ...
  • Teplotní kompenzace mikrobolometrického obrazového snímače a implementace funkce automatického ostření 

   Author: Miroslav Tržil; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá nastavením mikrobolometrického obrazového snímače použitého v nechlazené, dlouhovlnné infračervené kameře a následným použitím snímaného obrazu pro ostření kamery. Protože výstupní signál z použitého ...
  • Softwarová podpora pro paralelní ADAS aplikace na vývojovém vzorku mikrokontroléru Aurix TC4 

   Author: Lukáš Bielesch; Supervisor: Olexa Radek; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V mnohých nových architektúrach v automobilovom priemysle sa využíva heterogénny dizajn kombinujúci skalárne a vektorové DSP procesory s cieľom splniť výkonové kritériá, bezpečnostné normy ASIL a kompetitívnu cenu. Cieľom ...
  • Logický analyzátor s Raspberry Pi Pico 

   Author: Vít Vaněček; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá vytvořením měřicích přístrojů s vývojovou deskou Raspberry Pi Pico. Vytvořené měřicí přístroje zahrnují logický analyzátor a osciloskop. Přístroje využívají PC aplikace pro vizualizaci naměřených dat a ...
  • Softwarově definované osciloskopy s terminálovým rozhraním 

   Author: Jozef Dujava; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou softvérovo definovaných prístrojov na výukové účely. Hlavným prístrojom je mixed-signal osciloskop vzorkujúci ako v reálnom tak aj v ekvivalentnom čase. Taktiež boli implementované ...
  • Návrh emulátoru elektronické pojistky s pokročilými funkcemi 

   Author: Josef Burda; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Jung Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací emulátoru pokročilých funkcí elektronické pojistky, která je ve vývoji. Emulátor je založen na již existující elektronické pojistce, která těmito funkcemi nedisponuje. Pokročilé ...
  • Miniaturní navigační systém pro bezpilotní létající prostředky 

   Author: Grigoris Panagiotis Mantaos; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Velychko Vitaliy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   This diploma thesis will outline the design and programming of an Inertial Navigation System, dubbed Mini-INS. The completed system will, like most INS platforms, provide as output the 9-DOF state of a host vehicle in terms ...
  • Zobrazení Waterfall spektra na PC 

   Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cílem práce bylo vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall grafu na počítači. Program byl realizován ve třech verzích. První verze byla vytvořena za pomocí programovacího jazyku ...
  • Aerometrický systém pro bezpilotní prostředky 

   Author: Tomáš Zelinka; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Béda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a praktická realizace aerometrického systému pro bezposádkový prostředek s pevnými křídly. Vyvinutý systém se skládá z dvou měřících modulů se senzory tlaku a hlavního modulu, který ...
  • Zobrazení Waterfall spektra na PC 

   Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem této práce je vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall na počítači. V první části práce je teorie, která shrnuje pojmy spojené s waterfall spektrem. Na začátku je velmi ...
  • Senzorická platforma pro monitoring parametrů venkovního prostředí 

   Author: Martin Faltus; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Úlohou tejto diplomovej práce bolo navrhnúť technické riešenie a skonštruovať prototyp stanice na meranie vybraných parametrov vonkajšieho prostredia. Teoretická časť práce sa venuje popisu vplyvu životného prostredia na ...