Now showing items 1-20 of 374

  • Interaktivní energetický dashboard budovy UCEEB 

   Author: Jan Krčil; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Hrouda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato práce popisuje podrobnou analýzu dostupných technologií, požadavků a tvorbu aplikace dashboardu určeného ke shromažďování a zobrazování dat z různých senzorů instalovaných v budově UCEEB. Studie zkoumá technické aspekty ...
  • Analyzátor automobilové IP sítě 

   Author: Peter Fučela; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Zeman Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Cieľom tejto práce je otestovanie možnosti rekonštrukcie topológie Ethernetovej siete vo vozidle na základe logov vytvorených jednosmerným zachytávaním paketov. Vytvorený nástroj by mal dokázať detekovať prítomnosť prepínačov, ...
  • Rozpoznávání značek pro autonomní vozidlo se zpracováním informací na hraně mobilní sítě 

   Author: Jan Daněk; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Gazda Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na detekci a klasifikaci dopravních značek a zkoumá možnosti lokální detekce a klasifikace dopravních značek v autonomním vozidle a na hraně mobilní sítě, která je reprezentovaná multi-access edge ...
  • Plánování trasy pro autonomní vozidlo se zpracováním informací na hraně mobilní sítě 

   Author: Adam Jáneš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na implementaci algoritmů pro autonomní řízení s možností přenést zpracování těchto algoritmů z vozidla na hranu mobilní sítě. Jsou implementovány a vyhodnoceny tři algoritmy pro plánování trasy, a ...
  • Transformace mezi GNSS ionosférickými modely 

   Author: Yaroslav Kulesha; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Největším zdrojem chyb při určování polohy globálního navigačního satelitního systému (GNSS) je ionosféra. K mitigaci zpoždění signálu při průchodu ionosférou Země byly vyvinuty ionosférické korekční modely. Evropský systém ...
  • Optimalizace automatizovaných systémů tvorby vnitřního prostředí pro pěstování rostlin 

   Author: Viviana Ludvíková; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Tvrdá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato práce se zabývá technologií interiérového pěstování rostlin, analýzou a optimalizací parametrů ovlivňujících růst rostlin v uzavřeném prostředí, kde je pro optimalizaci řízení vytvořen model využívající učení neuronové ...
  • Stabilizace eVTOL prostředků pomocí reakčních kol během vzletu a přistání 

   Author: Hamza Muminović; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato práce se zabývá novým přístupem k stabilizaci náklonu letounu eVTOL během vzletu a přistání. Středem tohoto přístupu je reakční kolo, též známé jako momentové kolo, které slouží jako řídící prvek pro stabilizaci ...
  • Systém řízení letové výšky stratosférického balónu pro kontrolu trajektorie 

   Author: David Hofman; Supervisor: Hudec René; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Stratosférické balóny jsou tělesa lehčí než vzduch naplněná nosným plynem, která mohou dopravit náklad nad troposféru. Jako taková jsou neovladatelná a jejich dráha letu je dána především atmosférickými podmínkami, čímž ...
  • Univerzální letový počítač pro studentskou raketu 

   Author: Lukáš Mičan; Supervisor: Novotný David; Opponent: Laifr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Díky nedávnému vývoji v oblasti vesmírných letů, získává raketová technika na popularitě i mezi studenty a modeláři. Mnoho technických univerzit založilo studentské týmy zaměřené na vývoj vysoce výkonných raket a kosmických ...
  • Zabezpečovacího systému řízený kontrolérem s využitím v IoT 

   Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Cílem diplomové práce je zhotovení funkčního modelu elektronického zabezpečovacího systému pro byt či dům. V práci jsou popsány vybrané komerčně dostupné produkty a vhodné komunikační protokoly. Model je realizován s ...
  • Hlasový asistent pro ovládání polohovatelné postele 

   Author: Anel Poluektova; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato diplomová práce představuje vývoj a implementaci systému pro polohování lůžka ovládaného hlasem, který je navržen pro osoby se sníženou soběstačností. Systém využívá platformu Edge Impulse s TensorFlow Lite k vytvoření ...
  • Přesnost a dopad předpovědi slunečního ozáření 

   Author: Mikuláš Černohorský; Supervisor: Martínek Vladislav; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Práce se věnuje předpovědi slunečního ozáření pro účely fotovoltaických systémů. Představuje používané metody a všímá si jejich časového omezení. Hlubší vhled nabízí do tématu krátkodobé předpovědi, tzv. nowcastingu. ...
  • Termografie pro domácí aplikace 

   Author: Michal Kochman; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Straka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout a otestovat levné, převážně open source zařízení pro protipožární prevenci nabíjecích a nabíjených zařízení v domácích podmínkách, s důrazem na snadnou rozšiřitelnost a upravitelnost navrženého ...
  • Měření statických a dynamických provozních parametrů hybridního bateriového fotovoltaického měniče 

   Author: Patrik Konjević; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením statických a dynamických provozních parametrů hybridního fotovoltaického měniče GW10K-ET PLUS+. V rámci testů při ustálených stavech byla ověřena euroúčinnost měniče, účinnost nabíjení ...
  • Využití organických materiálů pro nové fotovoltaické články 

   Author: Štěpán Štafl; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Kuliček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na senzitizaci a pasivaci křemíku pomocí organických materiálů pro využití ve fotovoltaice. Je popsán současný stav poznání obou mechanismů a v experimentálních částech jsou naneseny tenké ...
  • Kolaborativní vykreslování pro pomalá GPU v mobilních zařízeních 

   Author: Max Hollmann; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Ambrož David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Mobilní telefony se v posledních letech staly velmi populární platformou pro hraní her a jsou největším trhem pro počítačové hry. Jejich hlavní výhody, malé rozměry a provoz na baterii, jsou zároveň jejich největší slabinou. ...
  • Uživatelsky přívětivé ovládání systému osvětlení školní učebny 

   Author: Kamila Sedláková; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Baxant Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci světelného ovládání v učebně biologie na gymnázium U Libeňského zámku. Prvním krokem byla analýza osvětlenosti, následovaná spektrální a jasovou analýzou stávajících světelných ...
  • Alternativní metoda stanovení STI pro vnitřní prostory budov 

   Author: Tomáš Formánek; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem alternativního výpočtu pro stanovení STI v interiérech budov. Teoretická část uvádí pojmy, které byly v praxi využity k návrhu výpočtu. Praktická část nejprve popisuje provedená měření reálných ...
  • Využití signálů družic na nízké oběžné dráze k určování polohy 

   Author: Vojtěch Voska; Supervisor: Svatoň Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato práce je studií a experimentální demonstrací systému určení polohy na základě zpracování oportunních signálů Dopplerovskou metodou. Tato metoda určení polohy využívá příjmu signálů vyslaných za jiným účelem než navigace ...
  • Číslicové zpracování signálu pro lock-in zesilovač 

   Author: Vít Vlasák; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Práce se zabývá návrhem číslicového zpracování signálu pro specifický lock-in zesilovač na bázi FPGA. Řešen je návrh FIR filtru typu dolní propust, integrace FPGA s ostatními částmi přístroje a tvorba uživatelského rozhraní. ...