Now showing items 1-20 of 331

  • Studie vytápění a větrání činžovního domu 

   Author: Vojtěch Procházka; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vytápění konkrétního bytového domu, včetně návrhu a hodnocení tepelně-technických vlastností jeho konstrukce v souladu s platnou legislativou. Dále se práce zabývá výpočtem ...
  • Firmware pro měřicí přístroj s mikrořadičem STM32G431 

   Author: Petr David; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Práce řeší návrh přístroje SDI s mikrokontrolérem STM32G431, který ve spolupráci s existující PC aplikací Zero eLab Viewer emuluje funkce řady laboratorních přístrojů. Přístroj SDI využívá synchronního vzorkování vstupních ...
  • Automatické řízení fotovoltaického systému 

   Author: Václav Zelený; Supervisor: Novotný David; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vyrobit automatické zařízení, které bude ovládat připojené spotřebiče tak, aby byla spotřebovaná veškerá energie vyrobená ve fotovoltaické elektrárně a výkon odebíraný z rozvodné ...
  • Přípravek pro měření parametrů DC/DC měničů 

   Author: David Štych; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci zařízení pro laboratorní měření a testování DC/DC měničů. Zařízení je určeno pro vzdělávací účely a umožňuje studentům provádět různé typy měření na DC/DC měničích, jako je ...
  • Měření pozice průstřelu v dynamickém promítaném terči 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Valenta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Práce se zabývá vývojem zařízení pro pokročilý střelecký výcvik. Tento systém by měl co nejvíce přenést podmínky z reálného světa na uzavřenou střelnici. Tak, aby byl svými vlastnostmi vhodný jak pro použití ozbrojenými ...
  • Implementace SOME/IP protokolu pro testování 

   Author: Jakub Hortenský; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Tato diplomová práce se věnuje implementaci klienta schopného komunikovat pomocí protokolu SOME/IP podle AUTOSAR specifikací. Klient je schopen se sám parametrizovat na základě načtených popisů služeb. Pro validaci správného ...
  • Detektor jiskření ve stejnosměrných sítích 

   Author: Valerija Vukosavljević; Supervisor: Fidra Ondřej; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   In this thesis, the problematics of DC arc detection was discussed, with focus on designing an arc detection prototype. It points to a hardware design on a protoboard and a software approach that uses Fast Fourier Transform ...
  • Detekce poruch v průmyslu s použitím strojového učení v koncovém zařízení 

   Author: Erik Pásztor; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Komárek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Táto práca sa zaoberá realizáciou koncového zariadenia s detekciou porúch založenou na strojovom učení. Hlavnou súčasťou systému je mikrokontrolér STM32F413ZH, ktorý vykonáva zber a spracovanie dát a vyhodnotenie pomocou ...
  • Software pro detekci a klasifikaci akustických impulzních událostí 

   Author: Michel Jabali; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Tato práce se zabývá detekci akustické události, její trénování a následnou analýzu k rozpoznávání zvuku pomocí automatického akustického softwaru. Mel-frekvenční kepstrální koeficienty (MFCC) byly použity při rozpoznávání ...
  • Studie využití výroby energie v areálu studentských kolejí 

   Author: David Koranda; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou spotřeb energií v rámci areálu studentských kolejí. Zpracováním dat o spotřebách energií byly vytvořeny modely typických profilů spotřeb, které byly využity k vypracování studie ...
  • Implementace nových scénářů pro platformu inteligentního vozu 

   Author: Jiří Pinkava; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Beran Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cíl této diplomové práce je představit nové scénáře použití platformy Inteligentního auta, jakožto demonstraci jejích možností. K součástem práce patří adaptace platformy určené pro automobil Škoda Kodiaq do vozu Škoda ...
  • Nástroj pro optimalizaci nákupu potravin 

   Author: Jan Lindauer; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Suda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Vzhledem k rychlé inflaci lidé stále více řeší, jak ušetřit na základních potravinách. V současné době ale neexistuje žádná ucelená databáze s cenami potravin dostupných na trhu ani nástroj pro porovnání cen celého nákupu ...
  • Raspberry Pi Pico osciloskop s webovým uživatelským rozhraním 

   Author: Jan Fiala; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této práce je návrh a implementace softwarově definovaného osciloskopu založeného na mikrokontrolu Raspberry Pi Pico ve spojením s webovým uživatelským rozrhaní. Součástí této práce je implementace obou částí osciloskopu ...
  • Simulátor natáčení družice CubeSat v magnetickém poli Země 

   Author: Jakub Kopečný; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Laifr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru pro natáčení CubeSatu v magnetickém poli Země pomocí magnetické cívky. Byl proveden teoretický návrh vzduchové a solenoidní magnetické cívky a ověření funkčnosti cívky v programu ...
  • Realizace SW prostředků pro avionickou síť 

   Author: Pavel Tržil; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci avionické sítě se sběrnicemi ARINC429 a CAN. Jednotky v avionické síti jsou tvořeny minipočítačem Raspberry Pi, ke kterému jsou připojena zařízení (HAT-hardware attachement ...
  • Modulový senzorový systém pro hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Jakub Starý; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a oživením modulového senzorového systému pro hospodaření s dešťovou vodu. Při návrhu je kladen důraz na nízkou cenu a dostupnost komponent. První část je věnována rešerši pasivních ...
  • Softwarový nástroj na návrh komunikačního protokolu družicového přístroje podle ECSS-E-ST-70-41C 

   Author: Hana Pikulíková; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zamouřil Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarového nástroje v programovacím jazyce C#, kterým je možné specifikovat komunikační protokoly s přístrojem na palubě družice a následně i s přístrojem komunikovat. Práce ...
  • Energetická efektivita GPU aplikací v embedded systémech 

   Author: Eduard Lavuš; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Mathia Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Vstavané hardwarové platformy sa stále zmenšujú a ich výkon sa zvyšuje. Preto nás často zaujíma aj ich tepelný výkon. V odvetviach ako letectvo a kosmonautika sú prísne tepelné požiadavky. Chceme optimalizovať existujúce ...
  • Provozní vlastnosti fotovoltaických měničů s optimizéry 

   Author: Jakub Hlávka; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Streit Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice výkonových optimizérů pro solární moduly. V první části jsou vysvětleny funkce MPPT a DC/DC měniče, což jsou nedílné součásti funkce optimizérů. Následuje představení výrobců a ...
  • Studium vlastností bifaciálních PV modulů v prostředí agrivoltaiky 

   Author: Šimon Kubec; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi bifaciálních PV modulů a jejich využití pro agrovoltaiku. Na základě analýzy dosavadních výsledků bylo navrženo doplnění experimentálního pracoviště AgPV Michovky o bifaciální ...