Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 183

  • Programově definovaný multifunkční laboratorní přístroj 

   Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící ...
  • Univerzální čítač pro systém LEO 

   Autor: Mucala Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního čítače, který rozšiřuje výukovou platformu LEO (Little embedded oscilloscope) vyvinutou pro mikrokontrolér STM32F303RE. Čítač využívá dvou základních metod měření ...
  • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

   Autor: Fúra Viktor; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
  • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

   Autor: Drápela Jakub; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ryneš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
  • Systém autonomní navigace UAV zařízení 

   Autor: Sekanina Tomáš; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá metodami navigace bezpilotních prostředků, konkrétně vývojem algoritmu pro platformu kvadrokoptéry vytvořenou týmem ČVUT. Především se za- měřuje na filtrační algoritmy, potřebné k navigování letounu. ...
  • Algoritmy řízení letu a jejich ověření 

   Autor: Mathia Peter; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá identifikáciou dynamického modelu lietadla s pevným krídlom a návrhom riadiaceho systému s použitím letového simulátoru FlightGear. Najprv je odvodený pozdĺžny a stranový lineárny stavový model lietadla, ...
  • Experimentální kamera CMOS 

   Autor: Douša Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
  • Simulátor kabelů pro železniční prostředí 

   Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Aftanas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na problematiku simulace chování železničních kabelů. Je zde proveden teoretický rozbor vlastností kabelů používaných v železničním prostředí a vnějších vlivů negativně ovlivňujících připojená zařízení. ...
  • Automatická kalibrace termálních kamer 

   Autor: Klučka Martin; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
  • Hlasové ovládání inteligentní domácnosti 

   Autor: Kovář Petr; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Bruna Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hlasového ovládání vybrané inteligentní domácnosti prostřednictvím mobilní aplikace v OS Android. Na základě analýzy existujících bezdrátových komunikačních technologií ...
  • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

   Autor: Křepelková Marta; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
  • Implementace PCIe šifrovacího modulu pro satelitní IP modem s podporou rozhraní Open-encryption 

   Autor: Ille Ondrej; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Jungblut Bernd
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou šifrovacieho systému pre satelitný router až do stavu fungujúceho prototypu. Šifrovanie samotné je riešené pomocou dedikovaného CPU s hardwarovým akcelerátorom. Systém ...
  • Návrh a implementace Kalmanova filtru pro zpracování radarových dat 

   Autor: Beňo Adam; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Šipoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Kalmanovho filtru pre spracovanie radarových dát. V práci ukážeme odvodenie rôznych modelov letu s rozlicnými modelmi merania pre korelované a nekorelované šumy. Dalej ukážeme ...
  • Řízení DC pohonu pomocí systému Unitronics PLC Vision570 

   Autor: Merzlov Danil; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Dolák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro ovládání stejnosměrného motoru, kde hlavní řídící jednotkou je průmyslový automat Unitronics Vision V570. Toto zařízení by mělo snímat otáčky stejnosměrného ...
  • Mobilní komunikační brána 

   Autor: Poláček Martin; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá realizací elektronické jednotky. Jednotka je schopná přenášet například data ze senzorů a GPS pomocí GSM modulu na server. Je možné nastavovat a vyčítat základní parametry komunikace pomocí ...
  • Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů 

   Autor: Hubík Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v určení polohy stínového ...
  • Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

   Autor: Ficenec Adam; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
  • Systém přenosu dat z/do bezpilotního prostředku 

   Autor: Pahorecký Petr; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   V práci je popsán návrh a realizace komunikačního kanálu mezi pozemní stanicí a dronem (AR Drone 2.0) na vzdálenost větší než 500m. Byly popsány 3 možné přenosové kanály, kde 2 z nich mají přenos videa pomocí LTE sítě. ...
  • Fotometrické zkoušky rozptylových termoplastů vhodných pro LED zdroje 

   Autor: Škuta Lukáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cieľom práce bolo navrhnutie metodiky a následné vytvorenie nástroja na hodnotenie zmien svetelných vlastností a fotometrických veličín pri prechode. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá z nameraných hodnôt zo spektrometru ...