News

Master Theses - 13138

Recently added

Now showing items 1-20 of 276

  • CAN FD Gateway 

   Author: Srinath Rangarajan; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro CAN FD Gateway. Přístroj je určen pro účely testování v automobilovém průmyslu, kde zařízení funguje jako brána mezi dvěma sítěmi CAN FD. Gatewayumožňuje blokovat, ...
  • Komunikační brána pro smart home 

   Author: Vlastimil Lhotecký; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, která by mohla sloužit jako ústředna chytré domácnosti umožňující integrovat co nejvíce běžně dostupných Smart Home produktů bez ohledu na výrobce ...
  • Automatický tester ovládacích prvků strojů 

   Author: Hana Nováková; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Čáp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Testování produktů je důležitou součástí průmyslové výroby. Automatizace testování může přinést jasnější a spolehlivější výsledky a přinést možnost testovat dlouhodobě. Tato práce pojednává o návrhu a vývoji automatického ...
  • Vícekanálový příjem a zpracování ADS-B signálů 

   Author: Filip Srbljanović; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   ADS-B je požíván v letecké dopravě jako závisle kooperující přehledový systém pro sledování letadel ve vzdušném prostoru. Vysílá informace o identifikaci letadla, rychlosti, poloze a výšce. První část je věnována stručné ...
  • Principy MLAT a směrového zaměřování ADS-B pro vícekanálový přijímač 

   Author: Adam Půta; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce si klade za cíl aplikovat postupy, které se uplatňují v problematice MLAT za použití ADS-B signálu. V aplikační části se zabývá problematikou rozlišování signálů od různých letadel. Dále je pozornost problematice ...
  • Identifikace skupin útočníků pomocí minimálních honeypotů 

   Author: Miroslav Hanák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací minimálních honeypotů a následujícími analýzami dat z nich získaných. Honeypot je nástroj pro záznam útoků v počítačové síti. Cílem analýz je prozkoumat a vybrat vhodné algoritmy ...
  • Testovací prostředí pro integrační testování real-time software složeného z více komponent 

   Author: Richard Steidl; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Renza Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce analyzuje možnost tvorby obecného nástroje pro zjednodušení testování softwaru na úrovni komponent v rámci multikomponentního systému za plné softwarové integrace. Práce rovněž obsahuje konkrétní návrh řešení, který ...
  • Komunikační brána pro smart home 

   Author: Vlastimil Lhotecký; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, určené primárně pro otevřené Smart Home ústředny jako je OpenHAB, Home Assistant nebo Node-RED, která umožňuje bezdrátově komunikovat s koncovými ...
  • Programové vybavení modulu pro řízení funkcí inteligentního vozu 

   Author: Jaroslav Beran; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Neruda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací firmware řídícího modulu pro účely ovládání vybraných funkcí inteligentního vozu. Úvodní část nastiňuje principy automobilové sítě CAN a následně se věnuje analýze funkcí vozu ...
  • Emulace komunikace SWD 

   Author: Emin Tunahan Yazan; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Dědourek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Historický způsob manipulace s průmyslovými rozvody těžce využíval kabelová propojení typu point-to-point, která způsobovala komplikace, jako jsou nesprávná zapojení a omezení prostoru. SmartWire-DT je řešení vyvinuté ...
  • Chytrá elektroinstalace mezonetového bytu 

   Author: Tomáš Kodad; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem diplomové práce je popsat fungování, zkušenosti s realizací a projektováním chytré elektroinstalace pro rekonstruovanou bytovou jednotku. Značnou výhodou byla přítomnost tvůrce diplomové práce od projektu, přes ...
  • Bezdrátový systém pro monitorování radiace v urychlovačích částic 

   Author: Martin Cejp; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Práce se zabývá realizací systému monitorování radiace v urychlovačích částic, založeného na senzorické jednotce s provozem na baterie a bezdrátovou komunikací. Pro měření radiace je použit dozimetr s plovoucím hradlem ...
  • Náhrada CAN bezdrátovou komunikační technologií 

   Author: Denys Chereda; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Hlavním cílem této práce je výzkum, vývoj a testování řešení, které nahrazuje komunikaci CAN v klastru řadičů generátorů a je obecně vhodné i pro jinou komunikaci mezi stroji tak, aby nebyly nutné žádné změny v již ...
  • Kalibrace systému White Rabbit 

   Author: Šárka Květoňová; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   V práci je diskutována problematika kalibrace systémů White Rabbit. Byl proveden teoretický rozbor přenosu přesného času a frekvence pomocí optických vláken pomocí technologii White Rabbit. Též došlo k navržení a implementaci ...
  • Predikce chování fotovoltaických systémů na konci jejich životnosti 

   Author: Lenka Schröpferová; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Simek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce popisuje a analyzuje výskyt poruch FVE v čase na území ČR. Zvolený problém je analyzován několika studiemi a následně vlastním výzkumem složeným z dotazníkového šetření a provedených měření na několika FVE. ...
  • Řízení teplovzdušného vytápění průmyslové haly pomocí protokolu Modbus 

   Author: David Turický; Supervisor: Ledvinka Bořivoj; Opponent: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této práce je navrhnout systém pro ovládání teplovzdušných plynových jednotek MONZUN po sériové lince RS-485. Řízení jednotek v průmyslové hale probíhá pomocí protokolu Modbus a je realizované volně programovatelným ...
  • Pilotní projekt BIM dle Datového standardu stavebnictví se zaměřením na energetickou optimalizaci provozu budovy 

   Author: Ondřej Vítek; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se zabývá vytvořením informačního 3D modelu budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) v aplikaci Autodesk Revit. Pojednává o modelování architektonického řešení stavby i řešení technických ...
  • Návrh a výpočet skládaného výměníku plate & bar 

   Author: Dominik Buben; Supervisor: Brož Jiří; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem práce je navrhnout a popsat vztahy pro výpočet výměníku plate & bar, které budou umožňovat určit geometrii výměníku na základě zadaných vstupních požadavků zákazníka. Na základě zpracovaných funkčních závislostí bude ...
  • Simulace vlivu uživatelského chování na spotřebu energie v rodinném domě 

   Author: Pavla Hudcová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Neuberger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit počítačový model spotřeby energie elektrických spotřebičů v domácnosti na základě uživatelského chování, a to jak během všedního dne, tak o víkendu. Jako simulační nástroj byl zvolen ...
  • Energetická náročnost budovy střední školy 

   Author: Lucie Kašpárková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na snižování spotřeby primární neobnovitelné energie a vyšší míru využívání obnovitelných zdrojů energie pro školní budovy v České republice. Práce obsahuje návrh fotovoltaického systému, ...