Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 218

  • Vytápění rodinného domu 

   Autor: Masopust Viktor; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s ...
  • Autonomní systém rekreačního objektu 

   Autor: Fojtíček Petr; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj ...
  • Elektronické kukátko 

   Autor: Kiefmann Josef; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.
  • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

   Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Laposa Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
  • Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer 

   Autor: Kubeš Daniel; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem firmwaru pro zařízení Profibus Analyzer od firmy Siemens. Zařízení bude možné využít pro analýzu dvou kanálů Profibus DP a jednoho kanálu PA v jedné časové doméně, což je nezbytně ...
  • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

   Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
  • Výuková a automatizační GPIO platforma 

   Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...
  • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

   Autor: Krys Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...
  • SW pro porovnání vysoce přesných etalonů času 

   Autor: Dittrich Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové aplikace určené k porovnávání přesných časových stupnic vysoce přesných etalonů času a frekvence. Aplikace je odzkoušena porovnáváním lokální časové stupnice Laboratoře ...
  • Riadiaca jednotka ToF kamery 

   Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Berešík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť ...
  • Systém pro sběr dat při subjektivním testování 

   Autor: Hamr Adam; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci mobilní aplikace Wireless Subjective Testing, která umožňuje provádět poslechové subjektivní testy. Je popsán návrh a implementace systému. Tento systém pomocí Wi-Fi přenáší ...
  • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

   Autor: Jacko Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...
  • Vývoj a analýza fotometrických parametrů RGB LED stěny 

   Autor: Jarolímek Martin; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce ze zabývá vývojem RGB LED stěny s difuzorem a analýzou fotometrických parametrů takové LED stěny. Součástí vývoje LED stěny je výběr vhodných světelných zdrojů a mechanická konstrukce. Analýza fotometrických ...
  • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

   Autor: Šimíček Jan; Vedoucí práce: Matz Václav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
  • Bezdrátový systém s nízkou spotřebou pro monitorování v budovách 

   Autor: Laga Radim; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se věnuje vytvoření systému IoT senzorové sítě s nízkou spotřebou koncových bodů, která monitoruje environmentální veličiny v daném objektu a tato data následně odesílá na webový server GroveStreams ...
  • IoT zařízení pro inteligentní budovy s digitálními podpisy dat pomocí kryptografie eliptických křivek 

   Autor: Juranová Kateřina; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato práce se zabývá implementací optimalizované verze digitálního podpisu na základě Schnorrova algoritmu za použití eliptické křivky typu ``Twisted Edwards curves'' nad prvočíselným konečným tělesem, kterou je možné ...
  • Bezdrátový senzor vlhkosti a teploty stavebních konstrukcí 

   Autor: Campr Tomáš; Vedoucí práce: Mlejnek Pavel; Oponent práce: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzoru vlhkosti a teploty sta- vebních konstrukcí. Senzor bude umístěn v izolační vrstvě stavební konstrukce bez možnosti pozdějšího přístupu. Z tohoto důvodu neobsahuje trvalý ...
  • Energetický systém administrativní budovy využívající fotovoltaický zdroj s akumulací energie 

   Autor: Struška Jaroslav; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Fotovoltaika v České republice se změnila více na podporu malých zdrojů - RD, administrativních budov. Společným prvkem moderních systémů je pak lokální spotřeba vyrobené elektrické energie v co největší možné míře, což ...
  • Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Matzner Martin; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce "Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat" se zabývá typickým aplikačním problémem jakéhokoliv inženýra při sběru dat v oblasti moderních budov. Spočívá v navrhnutí ...
  • Návrh a realizace řízení uzavřeného systému s použitím KNX 

   Autor: Šváb Jan; Vedoucí práce: Pitelka Vojtěch; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na utvoření komplexního přehledu o problematice inteligentních systémů budov a praktické aplikaci systému KNX pro řízení demonstračního modelu. V textu jsou uvedeni někteří ze zástupců systémů ...