Recently added

Now showing items 1-20 of 240

  • Testování SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí 

   Author: Aleš Hrudička; Supervisor: Urban Martin; Opponent: Suchánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce se zabývá testováním SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí skrze termální cyklování ve vakuu. První část obsahuje popis důležitosti dozimetrických měření ve vesmírných aplikacích. Následuje popis ...
  • Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV 

   Author: Petr Štibinger; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro ...
  • Detekce oblouku ve střídavých obvodech 

   Author: Kazim Yigit Baser; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v posledních letech klesá ...
  • Měřicí kamera pro výukové laboratoře 

   Author: Jakub Vodseďálek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do PC s běžící vytvořenou ...
  • Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí 

   Author: David Žaitlík; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. Hlavní metodou pro měření ...
  • Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy 

   Author: Jan Světlík; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje analýze měniče s cílem ...
  • Hardwareová simulace BLDC motoru 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru HIL BLDC motoru pro účely vývoje a testování. Je zde popsán princip fungování BLDC motoru a senzorů, které lze použít k jeho řízení. Důraz je kladen zejména na motory řízené ...
  • Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie 

   Author: Michal Veselka; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Ristovska Biljana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na návrh modelů popisujících ...
  • Stabilizovaný tříosý cívkový systém pro kalibrace magnetometru 

   Author: Michal Dressler; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Obsahem diplomové práce je návrh a vývoj systému umožňující provádění kalibrací zejména tříosých senzorů magnetického pole pomocí existujících cívkových systémů v přítomnosti magnetických variací a rušení nejen v podmínkách ...
  • Bezkontaktní měření elektrických proudů 

   Author: Andrey Chirtsov; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V této diplomové práci je navržen třífázový proudový snímač. Potlačení vnějšího magnetického pole a gradientu pole až do 2. řádu je dosaženo použitím 6 senzorů microfluxgate. 3D simulace metodou konečných prvků a analytické ...
  • Automatizace pro testovací zařízení komponent otopných systémů 

   Author: Jiří Cvrček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kaisrlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá automatizací řízení otopného systému, v kterém je nutné řídit aktivní komponenty. Nejprve jsem se seznámil s hydraulickým zapojením testbedu a následně začal vybírat elektrické komponenty. Bylo potřeba ...
  • Model číslicového počítače v Cadence 

   Author: Jana Ščuková; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem diplomové práce je návrh procesoru za pomocí CMOS logiky a ověření jeho funkce v komplexních simulacích v prostředí Cadence Virtuoso. Práce je koncipována jako doplňkový materiál při výuce elektronických předmětů pro ...
  • Migrace a reimplementace funkcí IoT systému reálného času 

   Author: Jan Mrázek; Supervisor: Kolář Milan; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá rešerší a realizací prototypu pro migraci systému inteligentních domů ze stárnoucí koncepce založené na mikrokontroléru na koncepci modernější. Starší koncepce zahrnuje mikrokontrolér založený ...
  • Zhodnocení přesností průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

   Author: Michal Hájek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Slepička David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá přesností měření jednotlivých typů průtokoměrů v závislosti na obsahu vícefázové směsi různého složení. V úvodní části je čtenář seznámen se základními pojmy k tématu měření průtoku. Dále jsou popsány ...
  • Integrace systémů měření a regulace v budovách 

   Author: Martin Bílek; Supervisor: Široký Jan; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá základní tématikou řešení technologického zařízení budov (TZB). V úvodní části je čtenář seznámen s problematikou otevřených komunikačních protokolů a integrace řídících systémů společně s použitými ...
  • Systém využití odpadního tepla z výpočetní jednotky využívané pro těžbu kryptoměn 

   Author: Miroslav Konečný; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Koníček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je poukázat na nízkou efektivnost využití elektrické energie při výpočetních operacích spojené s těžbou kryptoměn a navrhnout možné řešení, které by efektivně využívalo vzniklé odpadní teplo v domácím ...
  • Ovládání inteligentního domu pomocí chytrých hodinek 

   Author: Michal Fišar; Supervisor: Martinec Jan; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce je věnována návrhu a vývoji aplikace na hodinky Apple Watch, pomocí které lze ovládat PLC firmy Teco a.s., umístěného v inteligentním domě. Tato aplikace bude využívat standardy již existující iOS aplikace iFoxtrot ...
  • Inteligentní vila s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Lucie Bartoňová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Diplomová práce se zabývá studií na téma budovy s téměř nulovou spotřebou energie a porovnáním s dalšími hodnotícími systémy v ČR a ve světě. Následně je na vybraný rodinný dům navržen koncept technického zařízení a ...
  • Návrh modulárního IoT systému pro zajištění bezpečného bydlení seniora 

   Author: Anežka Čumrdová; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této diplomové práce je nainstalovat vybrané detektory do Laboratoře personalizované medicíny (UCEEB), realizovat a navrhnout algoritmy, které mají za úkol odhalit potenciální krizové situace samostatně žijícího ...
  • Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel 

   Author: Lászlo Marek; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už existujúcim systémom. ...