Now showing items 1-20 of 293

  • Zobrazení Waterfall spektra na PC 

   Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem této práce je vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall na počítači. V první části práce je teorie, která shrnuje pojmy spojené s waterfall spektrem. Na začátku je velmi ...
  • Senzorická platforma pro monitoring parametrů venkovního prostředí 

   Author: Martin Faltus; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Úlohou tejto diplomovej práce bolo navrhnúť technické riešenie a skonštruovať prototyp stanice na meranie vybraných parametrov vonkajšieho prostredia. Teoretická časť práce sa venuje popisu vplyvu životného prostredia na ...
  • Framework pro sběr dat a řízení inteligentního vozu 

   Author: Jan Nejtek; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Choutka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Cílem této práce je navrhnout systém pro sběr dat z komunikačních sběrnic vozidla a pro následné ovládání funkcí tohoto vozidla. Tyto funkce jsou zpří\-stup\-ně\-ny okolnímu světu pomocí HTTP(S) REST API za účelem propojení ...
  • Digitální dvojče s DNN pro prognostiku a management stavu elektromechanických aktuátorů 

   Author: Milan Zongor; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium, dizajn a implementácia kontrolovaného a nekontrolovaného hlbokého digitálneho dvojčaťa pre lineárny elektromechanický aktuátor DSZY1. Táto práca detailne popisuje štruktúru ...
  • Navíječka specifických jader pro fluxgate senzory 

   Author: Martin Šrámek; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zařízení schopné strojově navíjet cívky s tzv. racetrack jádrem, které slouží jako budicí vinutí fluxgate senzorů magnetického pole. V práci je popsán vývoj konstrukce, její ...
  • Inteligentní budič SiC tranzistorů 

   Author: Jiří Hodný; Supervisor: Novotný David; Opponent: Tichý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Diplomová práce řeší rozdílná specifika buzení tranzistoru SiC MOSFET a IGBT a z toho plynoucí požadavky na budící obvody. Dále je popsána funkce konvenčního budiče a nalezeno jeho optimální nastavení. Hlavním cílem práce ...
  • Implementace metody pro porovnání dvou časových stupnic na FPGA obvodu 

   Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Vojtěch Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá implementací TDC (Time-to-Digital Converter) uvnitř FPGA obvodu. Druhá část práce se zaměřuje na přenos přesného času prostřednictvím optických vláken a jeho následné porovnání s lokální časovou stupnicí. ...
  • Mobilní manipulace v prostředí s překážkami 

   Author: Joonhong Min; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Hlavním účelem této práce je zkoumat reprezentace komponent robota, jak jsou strukturovány a za jakým účelem. Vytvoření reprezentace bude vyzkoušeno se zkoumanými informacemi, které lze aplikovat jak na simulaci, tak na ...
  • Analýza kosmických misí malých satelitů CubeSat na VLEO s využitím air-breathing iontového pohonu. 

   Author: David Hladík; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá využitím Air-Breathing Ion Thruster pro kosmické mise na orbitě pod 300 km, neboli VLEO (z angl. \emph{Very Low Earth Orbit}). V teoretické části jsou podrobně rozebrány klíčové pojmy a náležitosti ...
  • Softwarově definovaný osciloskop s mikrořadičem STM32F103 

   Author: Jakub Pařez; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarově definovaného osciloskopu, který má být cílen na hromadnou distanční výuku praktické elektroniky. Jako srdce osciloskopu byly zvoleny mikrořadiče STM32. Firmware byl ...
  • Systém pro detekci akustických událostí 

   Author: Michal Opočenský; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Čáp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je vytvořit systém schopný detekce, klasifikace a lokalizace střelby. Systém se skládá z dedikované desky a serverové aplikace. Systém detekuje zvukové události a jako první krok vyfiltruje události, ...
  • Diagnostika systému White Rabbit 

   Author: Filip Tefr; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této práce práce bylo navrhnout a vytvořit automatický diagnostický systém pro White Rabbit zařízení, který uživateli usnadní detekci a opravu chyb. Pro vývoj systému byl použit jazyk C++ spolu s QT frameworkem. ...
  • LIDAR senzor a jeho aplikace v mobilním robotu 

   Author: Pavel Doubrava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem předložené diplomové práce je návrh a realizace senzorové jednotky umožňující mapovat okolní prostředí pomocí rotujících lidar senzorů vzdálenosti. Je popsáno dokončení konstrukce, začlenění senzorové jednotky a ...
  • Protonový magnetometr a zpracování precesního signálu 

   Author: Ondřej Bureš; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace protonového magnetometru pro měření magnetického pole Země s možností vzorkování precesního signálu pro následné číslicové zpracování. Dílčí částí je také otestování parametrů ...
  • Reálná energetická náročnost provozu budovy 

   Author: Lukáš Chytrý; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V této diplomové práci jsem vypracoval energetický audit zadaného objektu a zhodnotil jeho energetickou náročnost provozu dne vyhlášky č. 264/2020 Sb. Práce obsahuje teoretickou část, kde se zabývám jednotlivými opatřeními ...
  • Zvyšování kvality veřejného osvětlení v rámci Smart City 

   Author: Tomáš Vencovský; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Dolejší Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Diplomová práce se zabývá kvantifikací neužitečného světla vyzařovaného svítidly z aglomerace Prahy 6. Teoretická část popisuje přístup předpisů a doporučení k otázce rušivého světla. Následující kapitoly popisují projevy ...
  • Akumulace přebytků z OZE do vodíku 

   Author: Michal Bajtalon; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ukládání přebytečné energie z fotovoltaické elektrárny do vodíku a řeší jednotlivé části celého návrhu. Práce obsahuje návrh fotovoltaické elektrárny, výpočet spotřeby elektrické ...
  • Automatický tester ovládacích prvků strojů 

   Author: Hana Nováková; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Čáp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Testování produktů je důležitou součástí průmyslové výroby. Automatizace testování může přinést jasnější a spolehlivější výsledky a přinést možnost testovat dlouhodobě. Tato práce pojednává o návrhu a vývoji automatického ...
  • Komunikační brána pro smart home 

   Author: Vlastimil Lhotecký; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, která by mohla sloužit jako ústředna chytré domácnosti umožňující integrovat co nejvíce běžně dostupných Smart Home produktů bez ohledu na výrobce ...
  • CAN FD Gateway 

   Author: Srinath Rangarajan; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro CAN FD Gateway. Přístroj je určen pro účely testování v automobilovém průmyslu, kde zařízení funguje jako brána mezi dvěma sítěmi CAN FD. Gatewayumožňuje blokovat, ...