Now showing items 20-39 of 241

  • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

   Author: Jacko Michal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...
  • Bezdrátový monitoring vibrací budov 

   Author: Dytrych Pavel; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zbývá návrhem bezdrátové monitorovací jednotky vibrací. Motivační část obsahuje stručný souhrn důvodů pro měření vibrací, jejich vliv na člověka a statiku budov a rešerši monitorovacích jednotek ...
  • Bezdrátový přenos energie pro implantovatelný senzorový systém 

   Author: Řezníček Radek; Supervisor: Zikmund Aleš; Opponent: Csörgö Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Bezdrátový senzor vlhkosti a teploty stavebních konstrukcí 

   Author: Campr Tomáš; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzoru vlhkosti a teploty sta- vebních konstrukcí. Senzor bude umístěn v izolační vrstvě stavební konstrukce bez možnosti pozdějšího přístupu. Z tohoto důvodu neobsahuje trvalý ...
  • Bezdrátový senzorový systém pro řízení vytápění rodinného domu se standardními teplovodními tělesy 

   Author: Klimovič Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Bezdrátový systém měření vlhkosti a teploty stavebních materiálů 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Česák Petr
  • Bezdrátový systém pro sběr dat s nízkou magnetickou kontaminací 

   Author: Prudil Jan; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezdrátový systém s nízkou spotřebou pro monitorování v budovách 

   Author: Laga Radim; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se věnuje vytvoření systému IoT senzorové sítě s nízkou spotřebou koncových bodů, která monitoruje environmentální veličiny v daném objektu a tato data následně odesílá na webový server GroveStreams ...
  • Bezkontaktní měření elektrických proudů 

   Author: Andrey Chirtsov; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V této diplomové práci je navržen třífázový proudový snímač. Potlačení vnějšího magnetického pole a gradientu pole až do 2. řádu je dosaženo použitím 6 senzorů microfluxgate. 3D simulace metodou konečných prvků a analytické ...
  • Časová synchronizace v distribuovaných systémech 

   Author: Martinec Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Časová synchronizace v operačním systému RTX 

   Author: Růžička Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
  • Demonstrační robotická platforma 

   Author: Vokáč Michal; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Detekce oblouku ve střídavých obvodech 

   Author: Kazim Yigit Baser; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v posledních letech klesá ...
  • Detekce optických značek pro řízení polohy 

   Author: Toms Daniel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce byl návrh metod pro detekci a přesné polohování objektu s využitím kamerového systému a polohovacího systému. Součástí práce je návrh a realizace tohoto polohovacího systému. Objekt, který je doplněný ...
  • Detekce poruch senzoru teploty 

   Author: Škraňka Filip; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Zábojník Jan
  • Diagnostický systém experimentální HVAC jednotky 

   Author: Hanuš Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diagnostika vzduchotechnické jednotky využívající automatickou extrakci kontextové informace z BIM 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Konopa Miroslav
  • Digitální kompenzační jednotka pro impedanční metrologii 

   Author: Jánský Jiří; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Purkert Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...