Zobrazují se záznamy 199-218 z 218

  • Variometr celkové energie 

   Autor: Battěk Tomáš; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vestavný multifunkční systém pro závodní vůz 

   Autor: Svoboda Aleš; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Timko Patrik
   Tato práce se zabývá návrhem elektronického systému pro vůz CTU CarTech FS.0x. Systém je rozdělen na tři části, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách. První část je jednotka řazení, která umožňuje elektronické ...
  • Virtuální senzor hmotnostního průtoku vzduchu uvnitř vzduchotechnické jednotky 

   Autor: Mishukov Artem; Vedoucí práce: Horyna Vladimír; Oponent práce: Konopa Miroslav
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj virtuálních senzorů hmotnostního průtoku vzduchu uvnitř vzduchotechnických jednotek. Základní jádro virtuálního senzoru je tvořeno matematicky-fyzikálním modelem rekuperačního výměníku. ...
  • Víceúčelová zobrazovací a záznamová jednotka pro použití v letectví a průmyslu 

   Autor: Štol Jakub; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat zařízení schopné zaznamenávat a přehledně zobrazovat data z průmyslových a leteckých sběrnic sběrnic. V první části práce je detailněji popsána problematika a postup řešení. V ...
  • Vliv systému natáčení na provozní parametry koncentrátoru slunečního záření 

   Autor: Havelka Tomáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Černá Ladislava
   Následující diplomová práce se zabývá problematikou fotovoltaických koncentrátorů. Pro již zkonstruovaný koncentrátor byl navržen systém natáčení za sluncem a jeho možné technické řešení. Dále byl ověřen vliv sledování ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Autor: Masopust Viktor; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s ...
  • Využití digitálního fotoaparátu pro snímání oblohy 

   Autor: Baxa Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití polyharmonických signálů k testování Č/A převodníků 

   Autor: Maršík David; Vedoucí práce: Vedral Josef; Oponent práce: Andrle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití řídicí jednotky soustrojí motor-generátor v prostředí inteligentních budov 

   Autor: Minko Yauhen; Vedoucí práce: Jiříček Jakub; Oponent práce: Šimůnek Martin
   Cílem této práce je ukázka interakce mezi modelem inteligentní budovy a řídicí jednotkou InteliSysNTC od firmy ComAp a.s. vestavené do Starter Kitu. Model budovy je realizován v samostatně naprogramované aplikaci v jazyce ...
  • Výuková a automatizační GPIO platforma 

   Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...
  • Vývoj a analýza fotometrických parametrů RGB LED stěny 

   Autor: Jarolímek Martin; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce ze zabývá vývojem RGB LED stěny s difuzorem a analýzou fotometrických parametrů takové LED stěny. Součástí vývoje LED stěny je výběr vhodných světelných zdrojů a mechanická konstrukce. Analýza fotometrických ...
  • Vývoj elektroniky pro mobilní roboty 

   Autor: Šach Jaroslav; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zařízení pro sběr dat z vektorových magnetometrů 

   Autor: Tesař Jakub; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Základní programové vybavení pro tester CAN 

   Autor: Šplíchal Jiří; Vedoucí práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdokonalení systému pro rychlý vývoj grafických aplikací v letectví 

   Autor: Levora Tomáš; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Fojtách Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zesilovač pro plošné ozvučení budovy 

   Autor: Blažek František; Vedoucí práce: Papež Václav; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zesilovače třídy D pro ozvučení budov a veřejných prostor. Teoretická část popisuje základní bloky zesilovačů třídy D, různé druhy modulačních technik a výstupní filtry. V další ...
  • Zhotovení modelu regulovaného obytného prostoru za použití elektroniky značky HDL 

   Autor: Vít Martin; Vedoucí práce: Ullsperger Jiří; Oponent práce: Platil Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení vybraných fyzikálních veličin v modelovém prostoru. Pro regulaci jsem použil systém HDL kompatibilní s technologií Buspro, Buspro Wireless a KNX. Systém založený na technologii ...
  • Zobrazení a popis funkce displejů A320 pomocí PC 

   Autor: Stárek Michal; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětné využití dešťových vod v bytovém domě s inteligentně řízenými čerpadly 

   Autor: Hašek Michal; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Šimůnek Martin
  • Zpřesnění predikce slunečního osvitu pomocí umělých neuronových sítí 

   Autor: Bambušek Zbyněk; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit algoritmus pro predikci osvitu fungující na principu neuronových sítí, jehož smyslem je nahradit stávající metodu založenou na lineární interpolaci, která je v současné době ...