Now showing items 40-59 of 241

  • Efektivita inteligentních osvětlovacích soustav 

   Author: Nepivoda Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   V této diplomové práci jsou shrnuty systémy běžně používané k řízení osvětlovacích soustav a vyhodnoceny vhodné oblasti použití. Také byla navržena osvětlovací soustava pro konkrétní průmyslovou halu a vypočítán příspěvek ...
  • Elektronická přístrojová deska 

   Author: Štěpán Antonín; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Flodrman Petr
  • Elektronické kukátko 

   Author: Kiefmann Josef; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.
  • Elektronické zabezpečení rodinného domu s využitím počítačových prostředí 

   Author: Kupka Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kašpar Petr
   Cílem této diplomové práce je využití počítačových prostředí pro zabezpečení domů elektronickým zabezpečovacím systémem. Výsledkem práce je centralizovaný zabezpečovací systém fungující po ethernetové sběrnici. Mikropočítač ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v dřevostavbě 

   Author: Sabol Jakub; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
   Táto diplomová práca sa venuje inteligentnej elektroinštalácii a automatizácii v budovách. Predstavuje súčasný stav elektroinštalácie v moderných budovách. Približuje oblasť inteligentných budov pomocou definície a klasifikuje ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě 

   Author: Pastorek Tomáš; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá používáním inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. Zaměřuje se na úspory v inteligentní elektroinstalaci s použitím komunikačních systémů iNELS a zhodnocení jejich výhod a nevýhod. Práce ...
  • Energeticky transparentní výroba 

   Author: Froněk Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dvořák Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Práce se zabývá holistickým přístupem k energeticky efentivní výrobě s využitím spojení výrobní linky a budovy, protokolu PROFIenergy a zásad energetické transparence. Všechny procesy v práci jsou namapované na infromační ...
  • Energetický systém administrativní budovy využívající fotovoltaický zdroj s akumulací energie 

   Author: Struška Jaroslav; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Fotovoltaika v České republice se změnila více na podporu malých zdrojů - RD, administrativních budov. Společným prvkem moderních systémů je pak lokální spotřeba vyrobené elektrické energie v co největší možné míře, což ...
  • Experimentální kamera CMOS 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
  • Flexibilní optické polymerní vlnovody pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly 

   Author: Hypš Petr; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   Diplomová práce se zabývá návrhem flexibilních optických polymerních vlnovodů pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly. V první části práce je popsán princip vedení světla v planárních optických vlnovodech. Dále je v ...
  • Fotometrické zkoušky rozptylových termoplastů vhodných pro LED zdroje 

   Author: Škuta Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cieľom práce bolo navrhnutie metodiky a následné vytvorenie nástroja na hodnotenie zmien svetelných vlastností a fotometrických veličín pri prechode. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá z nameraných hodnôt zo spektrometru ...
  • Fotovoltaický systém jako lokální zdroj elektrické energie pro residenční bydlení 

   Author: Štambera Vít; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití lokálních fotovoltaických zdrojů pro residenční bydlení v České republice. Úvodem jsou probrány hlavní komponenty fotovoltaických instalací a aktuální stav tohoto odvětví v ...
  • Framework pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb 

   Author: Vystrčil Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem frameworku pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb v závislosti na aktuální poloze uživatele. V práci je provedena základní rešerše systémů, které jsou v době ...
  • Fúze dat pro mobilního průzkumného robota 

   Author: Kubelka Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Generování přesné časové stupnice pomocí počítače s procesorem řady x86 

   Author: Holeček Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hardwareová simulace BLDC motoru 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru HIL BLDC motoru pro účely vývoje a testování. Je zde popsán princip fungování BLDC motoru a senzorů, které lze použít k jeho řízení. Důraz je kladen zejména na motory řízené ...
  • Hlasové ovládání inteligentní domácnosti 

   Author: Kovář Petr; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bruna Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hlasového ovládání vybrané inteligentní domácnosti prostřednictvím mobilní aplikace v OS Android. Na základě analýzy existujících bezdrátových komunikačních technologií ...
  • Identifikace rizikových situací v ultralehkém létání 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Bruna Ondřej; Opponent: Fídler Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace algoritmů pro měření kvality přenosu hlasu na mobilní platformu 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Zemánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)