Now showing items 29-48 of 241

  • Časová synchronizace v distribuovaných systémech 

   Author: Martinec Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Časová synchronizace v operačním systému RTX 

   Author: Růžička Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
  • Demonstrační robotická platforma 

   Author: Vokáč Michal; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Detekce oblouku ve střídavých obvodech 

   Author: Kazim Yigit Baser; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v posledních letech klesá ...
  • Detekce optických značek pro řízení polohy 

   Author: Toms Daniel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce byl návrh metod pro detekci a přesné polohování objektu s využitím kamerového systému a polohovacího systému. Součástí práce je návrh a realizace tohoto polohovacího systému. Objekt, který je doplněný ...
  • Detekce poruch senzoru teploty 

   Author: Škraňka Filip; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Zábojník Jan
  • Diagnostický systém experimentální HVAC jednotky 

   Author: Hanuš Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diagnostika vzduchotechnické jednotky využívající automatickou extrakci kontextové informace z BIM 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Konopa Miroslav
  • Digitální kompenzační jednotka pro impedanční metrologii 

   Author: Jánský Jiří; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Purkert Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
  • Efektivita inteligentních osvětlovacích soustav 

   Author: Nepivoda Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   V této diplomové práci jsou shrnuty systémy běžně používané k řízení osvětlovacích soustav a vyhodnoceny vhodné oblasti použití. Také byla navržena osvětlovací soustava pro konkrétní průmyslovou halu a vypočítán příspěvek ...
  • Elektronická přístrojová deska 

   Author: Štěpán Antonín; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Flodrman Petr
  • Elektronické kukátko 

   Author: Kiefmann Josef; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.
  • Elektronické zabezpečení rodinného domu s využitím počítačových prostředí 

   Author: Kupka Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kašpar Petr
   Cílem této diplomové práce je využití počítačových prostředí pro zabezpečení domů elektronickým zabezpečovacím systémem. Výsledkem práce je centralizovaný zabezpečovací systém fungující po ethernetové sběrnici. Mikropočítač ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v dřevostavbě 

   Author: Sabol Jakub; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
   Táto diplomová práca sa venuje inteligentnej elektroinštalácii a automatizácii v budovách. Predstavuje súčasný stav elektroinštalácie v moderných budovách. Približuje oblasť inteligentných budov pomocou definície a klasifikuje ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě 

   Author: Pastorek Tomáš; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá používáním inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. Zaměřuje se na úspory v inteligentní elektroinstalaci s použitím komunikačních systémů iNELS a zhodnocení jejich výhod a nevýhod. Práce ...
  • Energeticky transparentní výroba 

   Author: Froněk Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dvořák Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Práce se zabývá holistickým přístupem k energeticky efentivní výrobě s využitím spojení výrobní linky a budovy, protokolu PROFIenergy a zásad energetické transparence. Všechny procesy v práci jsou namapované na infromační ...
  • Energetický systém administrativní budovy využívající fotovoltaický zdroj s akumulací energie 

   Author: Struška Jaroslav; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Fotovoltaika v České republice se změnila více na podporu malých zdrojů - RD, administrativních budov. Společným prvkem moderních systémů je pak lokální spotřeba vyrobené elektrické energie v co největší možné míře, což ...