Now showing items 231-250 of 390

  • Posuzování kvality mobilního EKG 

   Author: Odstrčilík Tadeáš; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie 

   Author: Tran Duc Minh; Supervisor: Hlavnička Jan; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Řečová analýza neurodegenerativních onemocnění jakou je Parkinsonova nemoc (PD) a Hungtingtonova nemoc (HD) přináší obrovský potenciál pro automatizovaný systémy hodnocení u populace pod rizikem vzniku neurodegenerativních ...
  • Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích 

   Author: Troller Milan; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Listík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Již dávno bylo jasné že OCR (Optical Character Recognition) je kýženým cí- lem. Na dosažení tohoto cíle bylo vyna- loženo v průběhu desetiletí značné úsilí. V současnosti je tento problém poklá- dán za více méně vyřešený, ...
  • Pravděpodobnostní predikce času dosažení význačných bodů v trajektorii letadel 

   Author: Kittler Mojmír; Supervisor: Hanton Karel; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Predikce akcí uživatele podle odpozorovaného chování 

   Author: Černý Václav; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Predikce budoucí polohy letadla z radarových dat 

   Author: Hroššo Peter; Supervisor: Hanton Karel; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit samoučící algoritmus pro předpověď intenzity slunečního záření, který využívá měřená data jako zpětnou vazbu pro úpravu původní, volně dostupné predikce. Výstupem tohoto ...
  • Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí 

   Author: Lupenko Nikita; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva demonstrativní modely předpovědi, ...
  • Programové vybavení pro experimentální platformu pro distribuované řízení teploty 

   Author: Cincibus Petr; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Programové vybavení testovací platformy 

   Author: Ille Ondrej; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Prohledávaní stromu informačních množin pro hraní obecných her s neúplnou informací 

   Author: Švec Petr; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů 

   Author: Tesař Jakub; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Projekt zabezpečovacího systému rodinného domu 

   Author: Pistulka Jan; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Propojení FPGA s USB portem počítače 

   Author: Kerner Jiří; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Hlinovský Martin
   Bakalářská práce se zabývá USB komunikací mezi vývojovou desko DE2-115 s FPGA a osobním počítačem s operačním systémem Windows. Práce seznamuje s USB standardem a USB čipem ISP 1362, kterým je osazena deska DE2-115. Dále ...
  • Propojení senzoru Kinect na průmyslového robota 

   Author: Dastych Lukáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce pojednává o propojení obrazového senzoru Kinect s průmyslovým robotickým manipulátorem tak, aby robot prováděl pohyb předváděný osobou před senzorem Kinect. Cílem této práce bylo navrhnout vhodný způsob přenášení ...
  • Prostředí pro modelovaní a optimalizaci provozu kogeneračních provozů 

   Author: Prášek Jan; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Havel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Protikolizní systém pro robotickou helikoptéru 

   Author: Štercl Jan; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zaobírá návrhem protikolizního systému pro robotickou helikoptéru. Cílem je modifikace řídícího systému tak, aby se zabránilo střetu s objekty uvnitř budov. Již existující řídící systém čtyřrotorového vrtulníku ...
  • Přenos dat po Ethernetu mezi vývojovými deskami FPGA 

   Author: Kubíček Miroslav; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Burget Pavel
   Tato bakalářská práce se zabývá 100Mbit/s ethernetovou komunikací na FPGA desce Altera DE2-115. Odesílání probíhá zapsáním dat do SRAM paměti, z které je s příslušným signálem odeslán ethernetový rámec. Při příjmu je paket ...
  • Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS 

   Author: Tůmová Zuzana; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá metodami lokalizace bezpilotních prostředků s využitím GNSS přijímačů. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s jejich použitím. Hlavní část práce tvoří experimentální ...
  • Převodníková deska pro komunikaci s autodráhovou platformou 

   Author: Hakl Jan; Supervisor: Martinec Dan; Opponent: Knotek Štefan
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat DPS pro převod mezi komunikačními standardy ZigBee, Nordic, Wifi a Bluetooth. Tato deska by měla sloužit ke komunikaci mezi autíčky autodráhy a uživatelem. Komunikovat by pak mělo ...