Now showing items 21-40 of 1279

  • Agentní model logistiky balíkové přepravy 

   Author: Starý Jiří; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Plch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní model pašování drog po moři 

   Author: Tomáš David; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě 

   Author: Sálus Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kadlec Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní simulace městské mobility 

   Author: Milenovský Ondřej; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Brom Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě 

   Author: Petr David; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí 

   Author: Bulušek Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem 

   Author: Těžký Jiří; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce se zabývá aktivní detekcí potenciálních lidských obětí na základě kamerových (RGB), hloubkových (D) a termovizních (T) dat, a to jejich klasifikací (segmentací) pomocí umělé neuronové sítě. Věnuje se učení ...
  • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

   Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
  • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

   Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
  • Aktivní učení pro sémantickou segmentaci mračen bodů 

   Author: Aleš Kučera; Supervisor: Agishev Ruslan; Opponent: Neoral Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zaměřuje na snížení nákladů spojených s anotací datasetů mračen bodů pro sémantickou segmentaci pomocí aktivního učení. V rámci této studie představujeme nový přístup aktivního učení, který je speciálně navržen ...
  • Aktivní učení pro sémantickou segmentaci sekvence mračen 3D bodů 

   Author: Petr Šebek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   We propose an extension of the ReDAL[15] active learning method. Our extension makes annotations of dynamic objects in 3D LiDAR point cloud easier and more effective. It can create instances of objects in point cloud and ...
  • Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér 

   Author: Vrba Matouš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V této práci je představeno nové řešení problému lokalizace RF vysílačů. Cílovou aplikací je hledání objektu, který byl označen vysílačem, v dané oblasti, kde je GPS nedostupná nebo když je vyžadována vyšší přesnost ...
  • Algebraické a stavové vlastnosti kvantových logik 

   Author: Dominika Burešová; Supervisor: Pták Pavel; Opponent: Svozil Karl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tento text přispívá k teorii kvantových logik (algebraické teorii ortomodulárních uspořádaných množin). Kapitola 1 představuje základní pojmy kvantových teorií a jejich vztah s kvantovými logikami. Kapitola 2 formálně ...
  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Petrík Milan; Opponent: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace 

   Author: Petr Kočiš; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Hyánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Monitorování mikrocirkulace je stále více považováno za významný nástroj při hodnocení zdravotního stavu kriticky nemocných pacientů. Změny v mikrocirkulaci lze sledovat například u pacientů se sepsí či orgánovými selháními. ...
  • Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU 

   Author: Mrňa Jan; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Řezáč Karel
   Tato práce se zabývá návrhem semidiskrétního numerického algoritmu pro řešení Kuzněcovovy rovnice nelineární akustiky pro popis stojatých zvukových vln v akustických rezonátorech a jeho implementaci na grafických kartách ...
  • Algoritmus pro průjezd prvním kolem závodu autonomní studentské formule 

   Author: Dmytro Khursenko; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato práce se zaměřuje na algoritmy pro lokálnı́ plánovánı́, které umožňujı́ au-tonomnı́ formuli dokončit prvnı́ kolo soutěže Formula Student Driverless. Lokálnı́ plánovánı́ zahrnuje algoritmy lokálnı́ho plánovánı́ trasy ...
  • Algoritmus pro průzkum velkých prostorů pomocí skupiny kooperujících dronů 

   Author: Jan Chleboun; Supervisor: Pereira Do Nascimento Tiago; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   V této práci jsou navrženy algoritmy Improved Artificially Weighted Spanning Tree Coverage (IAWSTC) a Cycle Growing With Event Partitioning (CGWEP). Tyto nové přístupy jsou vhodné pro prohledávání prostorů se známými ...
  • Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě 

   Author: Babayeva Elnaz; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Hledání optimální strategii v útočném grafu je považována za NP těžkou úlohu. Correlated Stackelberg Equilibrium (CSE) aproximuje Strong Stackelberg Equilibrium (SSE), který hledá optimální strategie pro dva hráče, obránce ...
  • Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení 

   Author: Matěj Mísař; Supervisor: Švarný Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Detekce klíčových bodů člověka je komplexní úloha, která nalézá využití od animací pro zábavu po interakci člověka a robota. Cílem této práce je porovnat AlphaPose, Detectron2, MMPose a OpenPose algoritmy pro detekci ...