• A case study about implementing a CRM system to a company 

   Autor: Muradoglu Mehmet Fatih; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Autor: Drtinová Kateřina; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Akumulace elektřiny 

   Autor: Grygar Ondřej; Vedoucí práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akumulace elektřiny z ekonomického hlediska 

   Autor: Višňovský Viktor; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace tepla či chladu 

   Autor: Kindelmann Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alokace nákladů a what-if analýzy ve velkých firmách 

   Autor: Chovanec Jakub; Vedoucí práce: Hruška Zdeněk; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Alternatívne možnosti napájania mestských koľajových vozidiel (MKV) v Prahe a hodnotenie ekonomickej efektivity 

   Autor: Sihlovec Daniel; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom tejto práce je obsiahnuť v prípadovej štúdii technickú a ekonomickú analýzu využitia alternatívnych zdrojov energie v mestskej koľajovej doprave v Prahe na konkrétnom type vozidla. Práca sa zaoberá technickou analýzou, ...
  • Analysis of development and economic effectiveness of E-mobility 

   Autor: Belskiy Iakov; Vedoucí práce: Chmelík Tomáš; Oponent práce: Hrochová Michaela
   This work is dedicated to electric vehicles sphere current and future state analysis as in EU in general as in individual countries such as Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Ireland based on legislation and ...
  • Analysis of energy savings measures in public building in Russian Federation 

   Autor: Chernaya Anastassiya; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Present diploma thesis focuses on the concept of energy efficiency. The main purpose of the research is development of energy saving measures and increasing of the level of energy efficiency in the educational building. ...
  • Analysis of installation of small wind turbine on premises 

   Autor: Perez Maroto Luis; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   This project has three different ways of study, which explain the current situation of low wind power turbines. The first target is to explain one of the newest technologies in this sector called Vortex Wind collector, ...
  • Analýza a možnosti predikce rozdílů cen českého a německého denního trhu s elektřinou 

   Autor: Václavek Ondřej; Vedoucí práce: Kratochvíl Štěpán; Oponent práce: Vinkler Karel
  • Analýza a optimalizace diagramu spotřeby u odběrného místa na hladině VN 

   Autor: Vančura Jakub; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a optimalizace procesů FEL 

   Autor: Kubera Ondřej; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

   Autor: Zágora Martin; Vedoucí práce: Kratochvíl Štěpán; Oponent práce: Knára Jan
   Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...
  • Analýza efektivnosti provoznich podpor bioplynovych stanic 

   Autor: Borufka Martin; Vedoucí práce: Jelínek Filip; Oponent práce: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce analyzuje efektivnost provozních podpor bioplynových stanic. Práce na začátku představuje bioplynové stanice a bioplyn obecně, dále analyzuje využívané systémy podpor obnovitelných zdrojů energie. Součástí práce ...
  • Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví 

   Autor: Hynoušová Zuzana; Vedoucí práce: Staňková Helisová Kateřina; Oponent práce: Mrkvička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza energeticky úsporných opatření v hotelu Mlýn 

   Autor: Touš Ondřej; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza HDP v ČR s využitím regresních modelů 

   Autor: Zima Jiří; Vedoucí práce: Zmatlík Jiří; Oponent práce: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza hloubky výroby dodavatelů v ČR 

   Autor: Novák Václav; Vedoucí práce: Koliáš Marek; Oponent práce: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza hodnocení stavu vybraného rozvodného zařízení v distribuční soustavě 

   Autor: Šmaus František; Vedoucí práce: Hejhal Martin; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení stavu vybraných zařízení v distribučních transformátorových stanicích. V teoretické části je věnována pozornost především termínu asset management, strategiím správy aktiv ...