Now showing items 1-20 of 544

  • A case study about implementing a CRM system to a company 

   Author: Muradoglu Mehmet Fatih; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

   Author: Steffen Kortmann; Supervisor: Böttcher Luis; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
  • Agrofotovoltaika, studie proveditelnosti: Využití FVE systémů v zemědělské krajině pro udržení vody v krajině. 

   Author: Jiří Bím; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce popisuje a navrhuje možná řešení spojení výroby elektrické energie a zemědělství. Tento nový směr můžeme nazvat jedním slovem agrofotovoltaika. Práce reaguje na vládní nařízení, přikazující zemědělcům chránit ...
  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Akumulace elektřiny 

   Author: Grygar Ondřej; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akumulace elektřiny z ekonomického hlediska 

   Author: Višňovský Viktor; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce pojednává o problematice akumulace přebytků energie z OZE do vodíku. V práci je popsán rozvoj vodíkových technologií v minulosti a předpokládaný vývoj těchto technologií v budoucnosti. Detailně je zpracována ...
  • Akumulace tepla či chladu 

   Author: Kindelmann Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alokace nákladů a what-if analýzy ve velkých firmách 

   Author: Chovanec Jakub; Supervisor: Hruška Zdeněk; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Alternativní možnosti ve využití bioplynu v ČR 

   Author: Karel Andrle; Supervisor: Honzík Miroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic, zejména na území České republiky. Analyzuje situaci týkající se dotační podpory tepla a elektřiny v nich vyrobených. Popisuje vývoj a aktuální stav souvisejících ...
  • Alternatívne možnosti napájania mestských koľajových vozidiel (MKV) v Prahe a hodnotenie ekonomickej efektivity 

   Author: Sihlovec Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom tejto práce je obsiahnuť v prípadovej štúdii technickú a ekonomickú analýzu využitia alternatívnych zdrojov energie v mestskej koľajovej doprave v Prahe na konkrétnom type vozidla. Práca sa zaoberá technickou analýzou, ...
  • Analysis of development and economic effectiveness of E-mobility 

   Author: Belskiy Iakov; Supervisor: Chmelík Tomáš; Opponent: Hrochová Michaela
   This work is dedicated to electric vehicles sphere current and future state analysis as in EU in general as in individual countries such as Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Ireland based on legislation and ...
  • Analysis of energy savings measures in public building in Russian Federation 

   Author: Chernaya Anastassiya; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Present diploma thesis focuses on the concept of energy efficiency. The main purpose of the research is development of energy saving measures and increasing of the level of energy efficiency in the educational building. ...
  • Analysis of installation of small wind turbine on premises 

   Author: Perez Maroto Luis; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   This project has three different ways of study, which explain the current situation of low wind power turbines. The first target is to explain one of the newest technologies in this sector called Vortex Wind collector, ...
  • Analysis of the effectiveness of the use of positioning systems in solar photovoltaic installations 

   Author: Daria Kirillova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bagin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Currently, there is a need to create an efficient and inexpensive installation that could use alternative energy sources to produce electricity. One of the promising areas of renewable energy - solar energy. To convert the ...
  • Analysis of the Reduction of Emissions from Ships in Europe 

   Author: Gökhan Yegnidemir; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   An essential part of the world’s energy consumption is facilitated by the burning of fossil fuels or their synthetic derivatives, which result in the emissions of harmful gases in the atmosphere. The maritime industry ...
  • Analýza a možnosti predikce rozdílů cen českého a německého denního trhu s elektřinou 

   Author: Václavek Ondřej; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Vinkler Karel
  • Analýza a optimalizace diagramu spotřeby u odběrného místa na hladině VN 

   Author: Vančura Jakub; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a optimalizace procesů FEL 

   Author: Kubera Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

   Author: Zágora Martin; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Knára Jan
   Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...