Now showing items 1-20 of 444

  • A case study about implementing a CRM system to a company 

   Author: Muradoglu Mehmet Fatih; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Akumulace elektřiny 

   Author: Grygar Ondřej; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akumulace elektřiny z ekonomického hlediska 

   Author: Višňovský Viktor; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace tepla či chladu 

   Author: Kindelmann Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alokace nákladů a what-if analýzy ve velkých firmách 

   Author: Chovanec Jakub; Supervisor: Hruška Zdeněk; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Alternatívne možnosti napájania mestských koľajových vozidiel (MKV) v Prahe a hodnotenie ekonomickej efektivity 

   Author: Sihlovec Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom tejto práce je obsiahnuť v prípadovej štúdii technickú a ekonomickú analýzu využitia alternatívnych zdrojov energie v mestskej koľajovej doprave v Prahe na konkrétnom type vozidla. Práca sa zaoberá technickou analýzou, ...
  • Analysis of development and economic effectiveness of E-mobility 

   Author: Belskiy Iakov; Supervisor: Chmelík Tomáš; Opponent: Hrochová Michaela
   This work is dedicated to electric vehicles sphere current and future state analysis as in EU in general as in individual countries such as Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Ireland based on legislation and ...
  • Analysis of energy savings measures in public building in Russian Federation 

   Author: Chernaya Anastassiya; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Present diploma thesis focuses on the concept of energy efficiency. The main purpose of the research is development of energy saving measures and increasing of the level of energy efficiency in the educational building. ...
  • Analysis of installation of small wind turbine on premises 

   Author: Perez Maroto Luis; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   This project has three different ways of study, which explain the current situation of low wind power turbines. The first target is to explain one of the newest technologies in this sector called Vortex Wind collector, ...
  • Analýza a možnosti predikce rozdílů cen českého a německého denního trhu s elektřinou 

   Author: Václavek Ondřej; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Vinkler Karel
  • Analýza a optimalizace diagramu spotřeby u odběrného místa na hladině VN 

   Author: Vančura Jakub; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a optimalizace procesů FEL 

   Author: Kubera Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

   Author: Zágora Martin; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Knára Jan
   Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...
  • Analýza efektivnosti provoznich podpor bioplynovych stanic 

   Author: Borufka Martin; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce analyzuje efektivnost provozních podpor bioplynových stanic. Práce na začátku představuje bioplynové stanice a bioplyn obecně, dále analyzuje využívané systémy podpor obnovitelných zdrojů energie. Součástí práce ...
  • Analýza ekonomických dopadů předpokládaného vývoje v oblasti teplárenství 

   Author: Bagin Vojtěch; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kubíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce popisuje dopady identifikovaného budoucího vývoje teplárenství v České republice na cenu tepla pro odběratele. Byly popsány aktuální a očekávané budoucí problémy v teplárenství ČR, které byly následně ...
  • Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví 

   Author: Hynoušová Zuzana; Supervisor: Staňková Helisová Kateřina; Opponent: Mrkvička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza energeticky úsporných opatření v hotelu Mlýn 

   Author: Touš Ondřej; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza HDP v ČR s využitím regresních modelů 

   Author: Zima Jiří; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza hloubky výroby dodavatelů v ČR 

   Author: Novák Václav; Supervisor: Koliáš Marek; Opponent: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)