• A case study about implementing a CRM system to a company 

   Autor: Muradoglu Mehmet Fatih; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Akumulace elektřiny 

   Autor: Grygar Ondřej; Vedoucí práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akumulace elektřiny z ekonomického hlediska 

   Autor: Višňovský Viktor; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace tepla či chladu 

   Autor: Kindelmann Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alokace nákladů a what-if analýzy ve velkých firmách 

   Autor: Chovanec Jakub; Vedoucí práce: Hruška Zdeněk; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Alternatívne možnosti napájania mestských koľajových vozidiel (MKV) v Prahe a hodnotenie ekonomickej efektivity 

   Autor: Sihlovec Daniel; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom tejto práce je obsiahnuť v prípadovej štúdii technickú a ekonomickú analýzu využitia alternatívnych zdrojov energie v mestskej koľajovej doprave v Prahe na konkrétnom type vozidla. Práca sa zaoberá technickou analýzou, ...
  • Analysis of development and economic effectiveness of E-mobility 

   Autor: Belskiy Iakov; Vedoucí práce: Chmelík Tomáš; Oponent práce: Hrochová Michaela
   This work is dedicated to electric vehicles sphere current and future state analysis as in EU in general as in individual countries such as Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Ireland based on legislation and ...
  • Analysis of energy savings measures in public building in Russian Federation 

   Autor: Chernaya Anastassiya; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Present diploma thesis focuses on the concept of energy efficiency. The main purpose of the research is development of energy saving measures and increasing of the level of energy efficiency in the educational building. ...
  • Analýza a možnosti predikce rozdílů cen českého a německého denního trhu s elektřinou 

   Autor: Václavek Ondřej; Vedoucí práce: Kratochvíl Štěpán; Oponent práce: Vinkler Karel
  • Analýza a optimalizace diagramu spotřeby u odběrného místa na hladině VN 

   Autor: Vančura Jakub; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a optimalizace procesů FEL 

   Autor: Kubera Ondřej; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

   Autor: Zágora Martin; Vedoucí práce: Kratochvíl Štěpán; Oponent práce: Knára Jan
   Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...
  • Analýza efektivnosti provoznich podpor bioplynovych stanic 

   Autor: Borufka Martin; Vedoucí práce: Jelínek Filip; Oponent práce: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce analyzuje efektivnost provozních podpor bioplynových stanic. Práce na začátku představuje bioplynové stanice a bioplyn obecně, dále analyzuje využívané systémy podpor obnovitelných zdrojů energie. Součástí práce ...
  • Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví 

   Autor: Hynoušová Zuzana; Vedoucí práce: Staňková Helisová Kateřina; Oponent práce: Mrkvička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza energeticky úsporných opatření v hotelu Mlýn 

   Autor: Touš Ondřej; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza HDP v ČR s využitím regresních modelů 

   Autor: Zima Jiří; Vedoucí práce: Zmatlík Jiří; Oponent práce: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza hloubky výroby dodavatelů v ČR 

   Autor: Novák Václav; Vedoucí práce: Koliáš Marek; Oponent práce: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza inteligentních elektrických sítí 

   Autor: Krebs Zbyněk; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza interního marketingu firmy a jeho změny 

   Autor: Stuchlíková Markéta; Vedoucí práce: Hořký Lukáš; Oponent práce: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Předmětem diplomové práce Analýza interního marketingu a jeho změny je analýza stavu interního marketingu na konkrétním pracovišti firmy a navržení nejvhodnějších metod řešení zjištěných problémů a nedostatků. Teoretická ...
  • Analýza investičních možností do obnovitelných zdrojů v České republice 

   Autor: Hrbek Jan; Vedoucí práce: Lachmanová Michaela; Oponent práce: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Evropa se snaží více a více využívat obnovitelných zdrojů k výrobě energie, aby využívání obnovitelných zdrojů rostlo, musí být obnovitelné zdroje pro investora ekonomicky zajímavé. Toho je v současné době docíleno pomocí ...