Now showing items 1-20 of 515

  • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
  • Užití umělé inteligence pro zlepšení procesu SMT výroby 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Krč Tomáš; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá zlepšením procesu v SMT výrobě užitím umělé inteligence při automatické optické kontrole kvality pájených spojů. V práci je popsán výrobní proces na SMT lince, detailně pak kontrolní proces ...
  • Dobíjecí hub pro elektromobily v centru Prahy 

   Author: Vojtěch Růžička; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Randa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením dobíjecí infrastruktury v centru Prahy. Nejprve analyzuje současnou situaci a možnosti městské elektromobility v budoucnu. Na základě dat z dobíjecích stanic od společnosti PRE ...
  • Energeticky úsporný dům v podmínkách ČR 

   Author: David Hrala; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější kombinace opatření pro rekonstrukci starého rodinného domu v Jižních Čechách do energeticky úsporného domu. V práci jsou popsány energetické standardy a průkaz energetické ...
  • Ekonomické vyhodnocení optimalizace provozu bioplynové stanice 

   Author: Marek Stejskal; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Moravec Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým návrhem a hodnocením konverze stávající bioplynové stanice na výrobnu biometanu v prostředí České republiky. Byla provedena rešerše relevantní legislativy Evropské unie i ...
  • Větrná energie pro malou obec 

   Author: Filip Smolka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití větrné energie pro zásobování malé obce elektrickou energií pro účely vytápění a nekomerční spotřeby. Zkoumá potenciál využití větrné energie v lokalitě, možnost využití ...
  • Decentrální systém pro zásobování elektrickou energií v oblasti Tomsku 

   Author: Kirill Teushchakov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem tohoto projektu je navrhnout hybridní zdroj energie pro vesnici v Tomské oblasti v Rusku. Tato oblast může být z hlediska malých a středních solárních elektráren poměrně efektivní. V teoretické části projektu jsem ...
  • Improvement of the voltage quality in a timber processing enterprise 

   Author: Anastasiia Lebed; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlova Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   This paper describes a solution to the problem of the woodworking plant power supply. Due to the long distance from a big source of energy voltage level is sensitive to sharp changes of the power in the system. Deep voltage ...
  • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

   Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
  • Short-term forecasting of electricity consumption 

   Author: Elena Kapustina; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   There are many numbers of large electricity consumers who focuses on improving the accuracy of electricity consumption forecasts because of intensive electricity market development. Wholesale market for electricity and ...
  • Porovnání metodik hodnocení spolehlivosti dodávky EE v ČR a v Evropě 

   Author: Michal Hofman; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání metodik hodnocení spolehlivosti distribuce elektřiny České republiky a vybraných států Evropy. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu pro výpočet bonusu či penále z ...
  • Optimalizace teplárenské soustavy 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
  • Posouzení výstavby nabíjecího hubu pro elektromobily 

   Author: David Lukáš; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje elektromobility a s tím spojeného dobíjení se zaměřením na inteligentní dobíjecí hub v kombinaci s vlastní výrobou a úložištěm elektřiny. První kapitola je věnována ...
  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce pojednává o problematice akumulace přebytků energie z OZE do vodíku. V práci je popsán rozvoj vodíkových technologií v minulosti a předpokládaný vývoj těchto technologií v budoucnosti. Detailně je zpracována ...
  • Metody ekonomické regulace ve vodárenství 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou regulací odvětví vodárenství. V práci je popsána současná struktura odvětví a subjekty, působící na českém trhu. Spolu s uplatněnou metodou regulace se uvádí další navrhovaný postup ...
  • Archetypy značky a jejich využití při tvorbě a řízení brandu společnosti 

   Author: Lenka Vybíralová; Supervisor: Pešek Ondřej; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá využíváním archetypů a archetypální identity při budování brandu výhradně u českých značek, které působí na českém trhu. V teoretické části práce se zaměřuji na charakteristiku způsobů budování ...
  • Systém pro sledování hladiny odpadových nádob 

   Author: Kryštof Novák; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Záruba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se v teoretické části zabírá rozborem problémů v nynějším systému svozu odpadu a navrhuje inovované řešení sledování zaplnění odpadových nádob, které by adresované problémy mělo řešit. Navržené řešení je v ...
  • Mezinárodní trh s plynem 

   Author: Aslanbek Balkizov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Mezera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá trhem s plynem ve dvou vybraných zemích – v Německu a České republice. V teoretické časti zde analyzovány základní vlastnosti zemního plynu, jeho využiti v Evropě, současný stav trhu a ...
  • Economic Appraisal of Small Hybrid Power Supply System 

   Author: Aleksandr Kroshev; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   The aim of this work is to design a hybrid wind-diesel power plant for decentralized power supply system of village Khorey-Ver, Nenets autonomous okrug, Russia. Due to low population density in the north of Russia it is ...
  • Renewable Energy Consumption and Economic Growth in European Union Countries 

   Author: Mehmet Tohma; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato studie analyzuje vztah mezi užíváním obnovitelné energie a ekonomickým růstem na případě zemí Evropské unie. Na základě regresní analýzy panelových dat má za cíl prokázat pozitivní dopad spotřeby obnovitelné energie ...