Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 408

  • Decentralized electricity supplies of village behind the polar circle. 

   Autor: Surovezhko Alena; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Nowadays scientists more and more talk about the shortage of hydrocarbons. And possible solution of this problem is using of alternative energy sources, since the lack of natural resources will inevitably lead to gradual ...
  • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

   Autor: Matoulek Matěj; Vedoucí práce: Novotný Jakub; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...
  • Analýza trhu s optickými senzory v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Podivínský Tomáš; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy trhu s optickými senzory v České republice z pohledu firmy Panasonic. Teoretická část práce popisuje metody marketingové analýzy a věnuje se technické charakteristice optických ...
  • Technicko-ekonomická studie využití kabelů s polyetylenovou izolací pro rekonstrukci rozvodu elektrické energie napájející objekt 

   Autor: Nikolaeva Irina; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in old-fashioned material ...
  • Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market 

   Autor: Yaman Busra; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis současného stavu elektromobility ...
  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Autor: Drtinová Kateřina; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Analýza investiční strategie skupiny ČEZ 

   Autor: Titenko Mikhail; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou investiční strategie skupiny ČEZ. Z přehledu investiční aktivity ČEZ, a.s. v oblasti fúzí, akvizic a prodeje společností je v textu nejprve proveden popis technických charakteristik a důvodů ...
  • Problematika Use It Or Sell It v rámci flow-based alokace kapacit 

   Autor: Šebesta Karel; Vedoucí práce: Palkovský Martin; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou přeshraničního obchodování elektřiny se speciálním zaměřením na systém UIOSI. Nejprve jsou probrány způsoby výpočtu a přidělování přeshraničních kapacit, včetně příjmů generovaných ...
  • Zavedení revidované normy 17025 v podmínkách zkušebních laboratoří 

   Autor: Šutka Jan; Vedoucí práce: Černá Ladislava; Oponent práce: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V roce 2018 vyšlo revidované znění normy ČSN EN ISO/IEC 17025 upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Norma prošla celkovou reorganizací a řada požadavků byla zestručněna či ...
  • Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace 

   Autor: Nosek Vít; Vedoucí práce: Michálek Martin; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Hlavním cílem práce bylo posoudit ekonomickou efektivnost plánované unifikace městského kabelového rozvodu 10 kV v Nové Pace na hladinu 35 kV, na které je v současnosti napájeno okolí města. První kapitola shrnuje teoretické ...
  • Dopad zavedení Direktivy 2009/125/EC (Ecodesign) na ekonomiku distribuční společnosti 

   Autor: Pacholíková Lucie; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Diplomová práce se zabývá dopadem Direktivy 2009/125/ES (Ecodesign) na distribuční společnost PREdi, a.s., konkrétně na transformátorech o výkonu 630 kVA. Jedná se o druhou etapu snížení ztrát, která bude platit od roku ...
  • Analýza hodnocení stavu vybraného rozvodného zařízení v distribuční soustavě 

   Autor: Šmaus František; Vedoucí práce: Hejhal Martin; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení stavu vybraných zařízení v distribučních transformátorových stanicích. V teoretické části je věnována pozornost především termínu asset management, strategiím správy aktiv ...
  • Optimalizace odběrového diagramu s využitím decentralizovaných zdrojů elektřiny 

   Autor: Vodňanský Michal; Vedoucí práce: Křivánek Lubomír; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá možností používat záložní zdroj elektrické energie k optimalizaci odběrového diagramu konečného zákazníka. Je zde popsána situace v energetickém prostředí České republiky kvůli pochopení skutečností ...
  • Analysis of installation of small wind turbine on premises 

   Autor: Perez Maroto Luis; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   This project has three different ways of study, which explain the current situation of low wind power turbines. The first target is to explain one of the newest technologies in this sector called Vortex Wind collector, ...
  • Sdílená ekonomika v prostředí malých obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Autor: Kulhavý Jan; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou v prostředí malých obnovitelných zdrojů, analyzuje trh sdílené ekonomiky v prostředí malých obnovitelných zdrojů se specifickým zaměřením na možnou implementaci těchto ...
  • Procesní řízení ve webovém studiu 

   Autor: Horváth Bruno; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato závěrečná práce byla zpracována v prostředí malého podniku, který se zabývá především webdesignem a online marketingovými činnostmi. Hlavním cílem práce je na základě procesního a činnostního přístupu k řízení podniku ...
  • Analýza vývoje cen elektrické energie v České republice 

   Autor: Košťál Michal; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Kulovaný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Obsahem předkládané práce je analýza vývoje ceny silové elektřiny na trhu v České republice v letech 2006 až 2016 a jeho porovnání s makroekonomickými ukazateli a stavem elektráren-ské soustavy. Součástí je i popis trhu s ...
  • Ekonomika provozu předřazené plynové turbíny v uhelné elektrárně 

   Autor: Hrdlička Václav; Vedoucí práce: Kobosil Jiří; Oponent práce: Bürger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá uplatněním plynových turbín ve stávajících uhelných elektrárnách. Výfukové plyny z plynové turbíny jsou využity ve spalinovém výměníku, který je zapojen v parním oběhu uhelné elektrárny. Tato ...
  • Regulace distribučních společností v ČR a ve světě 

   Autor: Lískovec Martin; Vedoucí práce: Tupý Onřej; Oponent práce: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá regulací distribučních společnosti v České republice a ve vybraných zemích. V první části práce je popsána problematika přirozených monopolů, která je typická pro síťové odvětví distribuce ...
  • Modelování a předpověď tržních cen elektrické energie 

   Autor: Dolenský Martin; Vedoucí práce: Helisová Kateřina; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá krátkodobým predikováním spotových cen elektrické energie. Práce obsahuje přehled přístupů k predikování cen elektřiny. Jsou zde popsány vybrané metody z kategorie statistických přístupů, konkrétně z ...