Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 386

  • Zvýšení přenosové kapacity rozvodny pomocí vysokoteplotních vodičů bez výměny stávajícího zařízení 

   Autor: Feist Štěpán; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Sláma Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití technologie vysokoteplotních vodičů v rozvodnách. Začátek práce je věnován příčinám přetěžování rozvodné sítě České republiky v rámci evropské propojené soustavy, kterou tvoří ...
  • Situační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Cities 

   Autor: Záruba Tomáš; Vedoucí práce: Koudele Václav; Oponent práce: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Práce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem ...
  • Postupy při analýze výrobní přiměřenosti ES ČR ve střednědobém časovém horizontu 

   Autor: Sýkora Jakub; Vedoucí práce: Vinkler Karel; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Obsahem této diplomové práce je použití metod využívaných při analýze výrobní přiměřenosti ve společnosti ČEPS. V první části je analyzován současný výrobní mix a předpoklad jeho vývoje v nejbližších letech jak pro ČR, tak ...
  • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

   Autor: Lednický Jan; Vedoucí práce: Šefránek Jan; Oponent práce: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Diplomová práce se věnuje problematice kvality a spolehlivosti dodávek elektrické energie. V první části práce jsou vysvětleny a definovány všechny součásti problematiky kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie. ...
  • Posouzení možnosti alternativního vytápění objektů dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. 

   Autor: Kyjevská Nicola; Vedoucí práce: Weger Jan; Oponent práce: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce je věnována posouzení několika možných náhrad plynových kotlů jako zdroje vytápění vybraných objektů Dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. První část se zabývá analýzou současného stavu vybraných objektů a ...
  • Využití opcí při obchodování na komoditních trzích v EU 

   Autor: Kubišta Tomáš; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V této diplomové práci se věnuji problematice finančních opcí na energetických trzích. Konkrétně se v práci zaměřuji na to, jak obchodníci tyto deriváty využívají jako nástroj pro snižování rizik ve svém portfoliu. Trh s ...
  • Trendy a změny v chování zákazníka 

   Autor: Langmajer Michal; Vedoucí práce: Jesenský Daniel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou trendů a změn v nákupním chování a jejich možným využití v komunikační strategii firmy. V první části práce jsou popsány konkrétní faktory působící na zákazníka v průběhu nákupního procesu ...
  • Využití Realných opcí pro hodnocení investic cloudových technologií 

   Autor: Mastný Martin; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato práce popisuje teorii reálných opcí (ROT) a přirovnává její vlastnosti k charakteristikám cloud computingu. Na základě tohoto spojení vyslovujeme myšlenku o využití reálných opcí k ohodnocení flexibility, kterou cloud ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Autor: Ľudma Tomáš; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
  • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

   Autor: Chalupianský Peter; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Šefránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části zavádím veškeré potřebné pojmy, standardy a definice týkající se kvality dodávek elektrické energie. Zároveň definuji potřebné ukazatele pro výpočet nepřetržitosti ...
  • Analýza opatření pro zlepšení ukazatelů kvality dodávky elektrické energie 

   Autor: Mengr Miroslav; Vedoucí práce: Brettschneider Zbyněk; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozování distribuční soustavy a poskytuje návrhy na opatření pro zlepšení kvality dodávky elektrické energie. Toto zlepšení je cíleno na snížení ukazatelů nepřetržitosti distribuce ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Autor: Grecman Daniel; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa ...
  • Analýza změn trhu s regulační energií 

   Autor: Žižka Václav; Vedoucí práce: Holasová Adéla; Oponent práce: Pech Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této diplomové práce je analýza možných dopadů změn trhu s regulační dle budoucí směrnice EU, která má zajistit lepší spolupráci mezi sousedními členskými státy EU v oblasti regulace elektrizační soustavy. Analýza ...
  • Značky kvality na českém trhu. 

   Autor: Hejzlar Filip; Vedoucí práce: Jandera Jan; Oponent práce: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce mapuje značky kvality působící na českém trhu a ve světě. Aby bylo možné značky kvality zmapovat, definuje pojem "značka kvality". Popisuje klasifikaci značek kvality, cílovou skupinu spotřebitelů a podmínky ...
  • Analýza tržní pozice firmy 

   Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Roučková Iveta; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této práce je marketingová analýza trhu s průmyslovými elektronkami. Cílem práce je provést marketingovou analýzu tržní pozice firmy Tesla ElectronTubes na českém trhu. Tato práce tedy popisuje výrobky Tesla ...
  • Analýza spotřeby elektřiny v České republice 

   Autor: Hanzal Lukáš; Vedoucí práce: Lachmanová Michaela; Oponent práce: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možných vlivů působících na velikost spotřeby elektřiny v České republice. Hlavním cílem práce je analyzovat faktory mající vliv na spotřebu elektřiny jak z dlouhodobého, tak z ...
  • Využití reálných opcí při hodnocení efektivnosti elektrických sítí 

   Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-07)
   Cílem této práce je porovnat investici do dvou rozdílných transformátorů v distribuční síti a vybrat ekonomicky efektivnější variantu za použití metody reálných opcí. Na začátek práce jsou zařazeny teoretické kapitoly ...
  • Ekonomická efektivnost výroby elektřiny z moderních vodních zdrojů 

   Autor: Šárpataky Samuel; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cieľom mojej diplomovej práce bolo charakterizovať typy vodných turbín od ich počiatkov v histórii až po súčasnosť. Následne charakterizovať technológiu turbíny SETUR doc. Sedláčka a vytvoriť návrh tejto turbíny pre rodinný ...
  • Potenciál systému řízení spotřeby v distribuční síti PRE 

   Autor: Martínek Jakub; Vedoucí práce: Glac Pavel; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit potenciál řízení spotřeby na území distribuční společnosti PREdi zahrnující oblast Prahy a přilehlých Roztok z pohledu jak ekonomické využití tak zvýšení zabezpečení dodávek elektrické ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Autor: Vencelík Martin; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...