Now showing items 1-20 of 545

  • Feasibility study for power generation off-grid hybrid system in rural area of Ethiopia 

   Author: Mathewos Erabo Basore; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Access to electricity is crucial for the community’s socioeconomic development; rural electrification is a critical agenda for developing countries to increase the electricity access rate; due to the scarce settlement of ...
  • Nekonvenční triggerování elektrických výbojů 

   Author: Marek Cerman; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Diplomová práce se věnuje problematice bleskových a elektrických výbojů a jejich umělému spouštění. Nejprve jsou představeny základní koncepty bleskových výbojů včetně procesu jejich vzniku. Dále se práce zaměřuje na ...
  • Hodnocení investice výstavby rodinného domu a jeho zásobování energiemi 

   Author: Michal Petrásek; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce na téma „Hodnocení investice výstavby rodinného domu a jeho zásobování energiemi“ představuje komplexní pohled na energetický koncept budovy a jeho ekonomické hodnocení. Práce se skládá z teoretické a ...
  • Návrh turboalternátoru pro poskytování podpůrných služeb v elektrizační soustavě České republiky. 

   Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem turboalternátoru a jeho poskytováním pro podpůrné služby v elektrizační soustavě České republiky. Diplomová práce se skládá z několika částí, v první části jsou představeny Podpůrné služby, ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení agregace pro poskytování flexibility 

   Author: Kamila Roučková; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Záruba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, identifikací a potenciálem zařazení agregátora flexibility do současného trhu s elektřinou v České republice. K jeho začlenění mezi ostatní subjekty na trhu s elektřinou byl analyzován ...
  • Posouzení nového nástroje provozní podpory formou soutěžních nabídkových řízení v ČR 

   Author: Dominik Sochulák; Supervisor: Titka Kristián; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce se zabývá posouzením soutěžních nabídkových řízení pro podporu obnovitelných zdrojů v prostředí České republiky. Práce popisuje legislativu spojenou se soutěžními nabídkovými řízeními neboli aukcemi, na ...
  • Mnohostranné efekty a transakční náklady FVE 

   Author: Alina Demchenko; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Honzík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá klasifikací mnohostranných efektů obnovitelných zdrojů energie a popisem transakčních nákladů vznikajících při pořízení fotovoltaického systému pomocí dotazníkového šetření. Práce vyjmenovává a ...
  • Ekonomické posouzení PPA kontraktů na liberalizovaném energetickém trhu 

   Author: Martin Tichý; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato práce se věnuje kontraktům na přímé dodávky energie (PPA – power purchase agreement). Zkoumá tento tržní nástroj z teoretické stránky, kdy definuje možná nastavení těchto smluv, pozoruje možné přínosy a rizika těchto ...
  • Ekonomická efektivnost výroby tepla s využitím komunálního odpadu 

   Author: Jaromír Kníže; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce pojednává o možnostech energetického využití komunálních odpadů jako zdroje tepla. Způsob likvidace odpadů na skládkách je dlouhodobě neudržitelný. Dochází ke zbytečnému plýtvání uložené energie v mase ...
  • Návrh napájení satelitního komplexu elektrickou energií 

   Author: Eliška Urbanová; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Hejhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá reálným návrhem projektu na vybudování nového vedení nízkého napětí v obci Jenštejn, jenž byl zadán na základě developerského záměru. Na začátku jsou vysvětleny základní pojmy a veličiny se ...
  • Optimalizace vytápění průmyslového podniku 

   Author: Robin Fingerhut; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kobosil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem variant vytápění průmyslového podniku a nalezením optimálního zdroje vytápění s cílem maximalizovat ekonomický užitek podniku. Za tímto účelem je vytvořen výpočetní model schopný ...
  • Měrné výrobní náklady náhrady uhlí větrem a sluncem 

   Author: Petra Dušková; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce se zabývá měrnými výrobními náklady (LCOE) náhrady uhelné elektrárny vybranými obnovitelnými zdroji a energetickými úložišti. Pařížská dohoda, ratifikovaná v roce 2015 všemi státy EU, formuluje dlouhodobý ...
  • Analýza vstupu podniku na velkoobchodní trh s elektřinou 

   Author: Kristián Solar; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vstupu nového subjektu na velkoobchodní trh s elektrickou energií. Nejprve je popsána nynější charakteristika velkoobchodního a krátkodobého trhu s elektřinou v České republice ...
  • Ekonomické zhodnocení investice do vodíkové čerpací stanice s lokální výrobou paliva. 

   Author: Daniel Milka; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením investice do systému výroby elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou a skladování přebytků energie do vodíku, který je dále využit v sektoru dopravy. Cílem práce ...
  • Energetické využití protihlukových stěn (studie proveditelnosti) 

   Author: Jakub Novák; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Bagin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. Teoretická část práce je zaměřena na instalaci fotovoltaických elektráren do veřejného prostoru v souvislosti s cíli České republiky ...
  • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

   Author: Steffen Kortmann; Supervisor: Böttcher Luis; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
  • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt nebo technologii 

   Author: Stanislav Axman; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření energetických úspor a snížení uhlíkové stopy obchodního centra. V první části je popsaná uhlíková stopa, její složení a hlavní přispěvatelé. Dále je v práci popsán technický ...
  • Voltage Regulation in The Lighting Nodes of the Electrical Workshop 

   Author: Gennadii Safonov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The object of study is the Novosibirsk Concrete Products Plant. This plant is characterized by a large plant area and the huge distance between the workshops, which results in a significant voltage drop in the low-voltage ...
  • Analysis of the effectiveness of the use of positioning systems in solar photovoltaic installations 

   Author: Daria Kirillova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bagin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Currently, there is a need to create an efficient and inexpensive installation that could use alternative energy sources to produce electricity. One of the promising areas of renewable energy - solar energy. To convert the ...
  • Design of wind-diesel off-grid power supply system 

   Author: Pavel Shvetsov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   This master thesis is devoted to the design of a hybrid power supply system based on a renewable energy source in the form of wind and diesel generator for a rural settlement in Russia which is not technologically connected ...