Now showing items 1-20 of 530

  • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

   Author: Steffen Kortmann; Supervisor: Böttcher Luis; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
  • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt nebo technologii 

   Author: Stanislav Axman; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření energetických úspor a snížení uhlíkové stopy obchodního centra. V první části je popsaná uhlíková stopa, její složení a hlavní přispěvatelé. Dále je v práci popsán technický ...
  • Voltage Regulation in The Lighting Nodes of the Electrical Workshop 

   Author: Gennadii Safonov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The object of study is the Novosibirsk Concrete Products Plant. This plant is characterized by a large plant area and the huge distance between the workshops, which results in a significant voltage drop in the low-voltage ...
  • Analysis of the effectiveness of the use of positioning systems in solar photovoltaic installations 

   Author: Daria Kirillova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bagin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Currently, there is a need to create an efficient and inexpensive installation that could use alternative energy sources to produce electricity. One of the promising areas of renewable energy - solar energy. To convert the ...
  • Design of wind-diesel off-grid power supply system 

   Author: Pavel Shvetsov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   This master thesis is devoted to the design of a hybrid power supply system based on a renewable energy source in the form of wind and diesel generator for a rural settlement in Russia which is not technologically connected ...
  • Ekonomická efektivnost ukládání energie do vodíku pomocí katalyzátoru z karbidu wolframu 

   Author: Ivan Grinikov; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   In this thesis, cubic tungsten carbide was studied: methods of its synthesis (possible and used), its application in energy storage through electrolysis, other possible ways of energy storage, as well as the economic ...
  • Optimalizace systému napájení Narymské oblasti 

   Author: Anna Terenteva; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   There are many remote off-grid settlements around the world, power supply in which is implemented by diesel generators (DG). The work compares the hybrid power supply from the wind turbine with backup DGs, which will cover ...
  • Examination of electrical energy quality of gas condensate field 

   Author: Polina Kononenko; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The purpose of this work is to assess the quality of electric energy (EE) of the gas condensate field and propose measures to improve it. The quality of EE is a set of its certain characteristics, at which the power receiver ...
  • Elements of analyzing and testing an electric power system 

   Author: Alexey Generalov; Supervisor: Tašpulatov Šerzod; Opponent: Hejhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The problem with managing isolated power systems is that shunt links cannot be used to control system parameters and transient stability. The consequences of perturbations in the power system are borne by automation and ...
  • Podnikatelský záměr výstavby a provozování závodu na energetické využití odpadu a jeho financování. 

   Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá projektovým záměrem výstavby závodu energetického využití odpadu v podmínkách České republiky. V práci je popsána legislativa z oblasti energetiky a nakládání s odpady s důrazem na budoucí vývoj ...
  • Využití protihlukových stěn pro výrobu elektřiny 

   Author: Mikuláš Prouza; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématikou využití protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. Teoretická část se věnuje problematice produkce emisí skleníkových plynů na území Evropy, stanovení cílů v oblasti klimatu ...
  • Návrh a optimalizace provozu PV systému s bateriovým úložištěm pro průmyslový objekt 

   Author: Vojtěch Češík; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací provozu fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm pro průmyslový objekt. Je v ní popsán současný stav a také očekávaný budoucí vývoj v sektoru elektroenergetiky a ...
  • Udržitelné investice v dopravě 

   Author: Ondřej Tichý; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Smejkal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje udržitelným investicím do dopravy splňujícím kritéria evropské taxonomie pro udržitelné investice. První část práce je věnována úvodu do problematiky dopravy a udržitelných investic. Je zde ...
  • Ekonomická realizovatelnost agregace na hladině nízkeho napětí 

   Author: Václav Těhle; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bartoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   S postupnou dekarbonizací a odstavováním elektráren na fosilní paliva z české elektrifikační soustavy bude nutné uvést do soustavy nové zdroje podpůrných služeb, které nahradí odstavené elektrárny. V této práci jsem se ...
  • Ekonomické hodnocení instalace a provozu kogenerační jednotky v teplárně 

   Author: Matěj Štěpánek; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce pojednává o problematice nasazení kogenerační jednotky do Teplárny Písek, a.s. V práci je detailně popsána situace teplárny a její předpokládaný vývoj do budoucna. Dále práce obsahuje popis kogenerační ...
  • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
  • Užití umělé inteligence pro zlepšení procesu SMT výroby 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Krč Tomáš; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá zlepšením procesu v SMT výrobě užitím umělé inteligence při automatické optické kontrole kvality pájených spojů. V práci je popsán výrobní proces na SMT lince, detailně pak kontrolní proces ...
  • Dobíjecí hub pro elektromobily v centru Prahy 

   Author: Vojtěch Růžička; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Randa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením dobíjecí infrastruktury v centru Prahy. Nejprve analyzuje současnou situaci a možnosti městské elektromobility v budoucnu. Na základě dat z dobíjecích stanic od společnosti PRE ...
  • Energeticky úsporný dům v podmínkách ČR 

   Author: David Hrala; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější kombinace opatření pro rekonstrukci starého rodinného domu v Jižních Čechách do energeticky úsporného domu. V práci jsou popsány energetické standardy a průkaz energetické ...
  • Ekonomické vyhodnocení optimalizace provozu bioplynové stanice 

   Author: Marek Stejskal; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Moravec Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým návrhem a hodnocením konverze stávající bioplynové stanice na výrobnu biometanu v prostředí České republiky. Byla provedena rešerše relevantní legislativy Evropské unie i ...