Recently added

Now showing items 1-20 of 445

  • Optimalizace zdrojů elektrické energie pro obchodní společnost 

   Author: Jan Hájek; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chadim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V dnešní době je v ČR poměrně dobře rozvinutá elektrizační soustava. Přesto se stále najdou jednotky případů, kdy se firmy potýkají při výstavbě nových výrobních hal a logistických center s problémem možnosti rezervovat ...
  • Hybrid Power Plant for the Power Supply of a Rural Area 

   Author: Alena Pavlova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The main task of this thesis is to find a solution to the problem of decentralized power supply in remote areas of Russia. Most often the decentralized power supply is carried out using diesel generators. This method is ...
  • Stand-alone energy supply system with distributed photovoltaic generation 

   Author: Dmitry Muravyev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Suslov Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The quality of electricity supply due to decreased voltage is becoming essential in countries with a vast territory and numerous settlements (for instance, China and Russia). This master thesis focuses on developing ...
  • Malé Fotovoltaické elektrárny do 10 kW 

   Author: Radim Štolfa; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kusý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami jakožto potenciálním zdrojem čisté elektrické energie budoucnosti. Popisuje výhody i nevýhody těchto zdrojů, uvádí různé typy fotovoltaických systémů a ...
  • Overvoltage Protection of Power Supply Facilities 

   Author: Vladimir Konusarov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The goal of this work is to develop an optimal overvoltage protection for an indoor transformer substation 10/0,4 kV of city electrical power distribution network. Lightning strikes and fault currents can pose a serious ...
  • Hybrid power supply in the Koyda village 

   Author: Andrey Kurganovskiy; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The aim of this thesis is to integrate renewable energy sources in villages on the arctic side. Most of locations on the arctic side in Russia are not connected to the central network system and have expensive power supplied ...
  • Application of Standalone Photovoltaic System. 

   Author: Timofei Abramov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The purpose of the master thesis is estimation of effectiveness of photovoltaic system implementation. In the thesis two approaches are investigated. In the first approach firm-owner of PV system covers their own demand, ...
  • Modelování energetických trhů agentními systémy 

   Author: Arne Lilienkamp; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vinkler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Vytvoření plně integrovaného evropského trhu s elektřinou je omezeno fyzickými omezeními, která jsou způsobena zvláštním charakterem elektřiny jako obchodovaného zboží. Přetížení přenosových kapacit mezi různými oblastmi ...
  • Pricing of weather derivatives 

   Author: Caner Aydin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   "Počasí je jedním z faktorů, které mají zásadní vliv na ekonomiku. Klimatické deriváty a pojištění proti povětrnostním vlivům jsou dva způsoby, jak se zabezpečit proti nečekaným povětrnostním podmínkám. V dnešní době se ...
  • Analýza výrobních ukazatelů v podniku a jejich vliv na včasné dodání objednávek. 

   Author: Jana Kubištová; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Vávrová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce shrnuje historický vývoj výroby a jejích potřeb a mapuje historické milníky, které znamenaly změnu v získávání a sledování výrobních ukazatelů. Od nich plynule přechází do dnešní doby a ukazuje její potřeby ...
  • Využitelnost věrnostních programů v prostředí e-shopů 

   Author: Radim Bobek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pňakovič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou věrnostních programů a jejich dopadu na chování zákazníků se zaměřením na e-shopy. V první části jsou definovány teoretické základy potřebné ke správnému pochopení práce, které ...
  • Stanovení hodnoty ekonomického subjektu 

   Author: Lukáš Sýkora; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Žídek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Incad, s.r.o. k 1. červenci roku 2017. Tato práce slouží jako podklad k revizi strategických rozhodnutí bývalých majitelů společnosti. Práce je rozdělena na dvě části ...
  • Virtuální příprava procesních analytiků 

   Author: Jan Polan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá procesním řízení, jeho výukou a přípravou procesních analytiků. V první části práce je definováno procesní řízení a teorie s ním související. Popsány jsou rovněž různé oblasti procesní analýzy. ...
  • Elektromobilita a její působení na energetickou síť 

   Author: Vojtěch Spilka; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá technickým řešením elektromobilů, od akumulátorových technologií až po jejich nabíjení. Hlavní část práce je věnována analýze současného a budoucího zatížení přenosové soustavy související s ...
  • Příprava firmy na recertifikaci SMK podle požadavků ISO 9001:2015 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této diplomové práce je připravit organizaci na recertifikaci systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015. Práce vymezuje pojmy kvalita, systém managementu kvality, proces a pojem certifikace. ...
  • Regulace v sektoru telekomunikací 

   Author: Kateřina Kronďáková; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Kudrnáčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce „Regulace v sektoru telekomunikací“ je rozdělena do dvou hlavních celků. První část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení legislativního vývoje sektorové regulace v odvětví elektronických komunikací. ...
  • Budování značky v prostředí akademických institucí 

   Author: Aleš Górecki; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu a budování značek v prostředí akademických institucí. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou vymezeny klíčové pojmy a představeny analytické metody, použité ...
  • Vliv trhu s emisními povolenkami CO2 na hospodářství ČR 

   Author: Filip Bělský; Supervisor: Lízal Lubomír; Opponent: Strecker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Současný růst ceny Evropských emisních povolenek (EUA) vyvolává otázky související s dopady změny cen na sektory národního hospodářství. Tato práce je zaměřená na studium dopadů změn v ceně povolenek na obrat a zaměstnanost ...
  • Analýza větrání a chlazení v rodinném domě 

   Author: Jaroslav Koliha; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování analýzy větrání a chlazení konkrétního rodinného domu z energetického a ekonomického hlediska. Pozornost je věnována návrhu systémů větrání a chlazení především z pohledu úspory ...
  • Analýza rozdílu mezi modelovanou spotřebou elektřiny a její reálnou hodnotou 

   Author: Martin Chytra; Supervisor: Kusý Petr; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Hlavním cílem této práce je ukázat význam typových diagramů dodávek, určit jejich poplatnost k dnešní době, identifikovat slabé stránky a doporučit možné návrhy pro zpřesnění mechanismu TDD. Nejdříve bude vysvětleno a ...