Now showing items 203-222 of 495

  • I4Tracking - uplatnění technologie v marketingových studiích 

   Author: Motl Michal; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Implementace přírodních materiálů ve stavebnictví s ohledem na odolnost před bleskovým výbojem 

   Author: Anna Faltysová; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu přírodních materiálů splňujících ekologická kritéria ve stavitelství a současně je návrhem vhodných netradičních stavebních materiálů v porovnání s konvenčními. Úvodní část ...
  • Implementace systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 v nevýrobní organizaci 

   Author: Woldán Petr; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Krivoboková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 ve výrobní organizaci 

   Author: Hošek David; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření vhodné metody implementace systému managementu kvality ve výrobní organizaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Teoretická část této diplomové práce je zpracována z publikovaných ...
  • Implementation of electric vehicles as an example of clean mobility in the case of business company 

   Author: Rytov Evgeny; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Vítek Miroslav
   This work describes the possible prospects for the use of cars with electric drive from an economic point of view at the moment. The aim of the work is to determine the method and calculation of economic efficiency purchase ...
  • Implementation of electric vehicles as an example of clean mobility in the case of business company 

   Author: Rytov Evgeny; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Vítek Miroslav
   This work describes the possible prospects for the use of cars with electric drive from an economic point of view at the moment. The aim of the work is to determine the method and calculation of economic efficiency purchase ...
  • Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market 

   Author: Yaman Busra; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis současného stavu elektromobility ...
  • Inovační proces a faktory, které ho ovlivňují 

   Author: Kratochvíl Milan; Supervisor: Švejda Pavel; Opponent: Horák Pavel
  • Integrovaná marketingová komunikace firmy 

   Author: Květ Luboš; Supervisor: Jenčík Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní sítě - smart metering 

   Author: Honsa Petr; Supervisor: Šafář David; Opponent: Čada Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní systémové ochrany před bleskem 

   Author: Velínský Pavel; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace bleskových výbojů, jejich prokazatelnou detekcí a návrhem čítače bleskových proudů, s následnou ekonomickou analýzou a optimalizací navrženého řešení. Cílem této práce je ...
  • Internet věcí a možnosti jeho využití v nevýrobních sektorech 

   Author: Smetanová Lucie; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou internetu věcí a zaměřuje se na jeho využitelnost v nevýrobních sektorech. Teoretická část definuje pojem internet věcí, stručně popisuje jeho vývoj, objasňuje, jak internet ...
  • Investice v regulovaném síťovém odvětví 

   Author: Kulovaný Petr; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bemš Július
   Tato diplomová práce se zabývá regulacemi v síťovém odvětví. Po definici regulace jsou jednotlivé metody popsány a zhodnocen jejich vliv na investice. Hlavní zaměření je na regulaci sektoru elektroenergetiky. Práce obsahuje ...
  • Kogenerace pro rodinný domek 

   Author: Smetana Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komparace marginálních nákladů klasických a obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Levá Lucie; Supervisor: Moravec Milan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kompenzace jalového výkonu v síti PREdistribuce 

   Author: Jelenecký Vojtěch; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce. V první části se zabývá přehledem jednotlivých prvků distribuční soustavy, které ovlivňují jalový výkon. Hlavním ...
  • Komplexní rekonstrukce panelového domu za účelem dosažení maximálních úspor energie 

   Author: Smetánka Jakub; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunikační úlohy v rámci Smart Grids. Dimenzování komunikačních sítí a datového úložiště včetně nákladového modelu. 

   Author: David Košut; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je popsat komunikační úlohy chytrých distribučních trafostanic (VN/NN) v rámci smart grid. Mimo samotných komunikačních úloh jsou popsány také jednotlivé komunikační technologie a protokoly pomocí kterých ...
  • Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace 

   Author: Nosek Vít; Supervisor: Michálek Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Hlavním cílem práce bylo posoudit ekonomickou efektivnost plánované unifikace městského kabelového rozvodu 10 kV v Nové Pace na hladinu 35 kV, na které je v současnosti napájeno okolí města. První kapitola shrnuje teoretické ...