Now showing items 313-332 of 495

  • Podnikatelský plán firmy 

   Author: Trojánek Pavel; Supervisor: Fojtík David; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpora pro hodnocení efektivnosti investic 

   Author: Hönig David; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • PoE switche v síťové infrastruktuře kamerových dohledových systémů 

   Author: Skořepa Vratislav Pavel; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou tržního segmentu výrobců a dodavatelů kamerových dohledových systémů. Na základě zjištěných požadavků bude vybrán nejvhodnější PoE switch z produktového portfólia společnosti ZyXEL. Pro zvolený ...
  • Politika Evropské unie na poli Smart Grids 

   Author: Domin Jiří; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Křivanec Lukáš
   Tato diplomová práce pojednává o technologii Smart Metering a Smart Grids a jejich využití v elektroenergetickém odvětví v rámci Evropské unie. Nejprve popisuje historii i současný stav v tomto oboru a porovnává je s možným ...
  • Porovnání metod ekonomické regulace v energetice a ve vodárenství 

   Author: Votruba Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jůza Lukáš
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním metodiky ekonomické regulace v energetice a vodárenství. Základem této práce je vysvětlení metodiky regulace v elektroenergetice, teplárenství a vodárenství a jejich porovnání. ...
  • Porovnání regulatorního prostředí energetického využití odpadu v ČR a v jiných zemích EU 

   Author: Holínek Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Hájek Miroslav
   Českou republiku v několika následujících letech čeká změna ohledně nakládání odpadu, konkrétněji omezení skládkování odpadu. Diplomová práce se věnuje energetickému využití odpadu ve spalovnách komunálního odpadu, hlavně ...
  • Porovnání systémů podpor obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých zemích EU 

   Author: Drobný Lukáš; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Bejbl Jan
   V dnešnej dobe je v popredí trend podnecovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Avšak na to, aby bola na trhu energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov konkurencieschopná voči ostatných zdrojom energie a zaujímavá ...
  • Porovnání tržních cen elektřiny v EU a Ruské federaci 

   Author: Salaba Tadeáš; Supervisor: Kloubec Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Poskytování podpůrných služeb akumulátorem elektřiny 

   Author: Kocourek Jakub; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení ekonomické efektivnosti modernizace vedení VVN 

   Author: Otava Tomáš; Supervisor: Svoboda Jan; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení možnosti alternativního vytápění objektů dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. 

   Author: Kyjevská Nicola; Supervisor: Weger Jan; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce je věnována posouzení několika možných náhrad plynových kotlů jako zdroje vytápění vybraných objektů Dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. První část se zabývá analýzou současného stavu vybraných objektů a ...
  • Posouzení možnosti realizace bioplynové stanice na rodinné farmě 

   Author: Valenta Martin; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kloubec Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení možností změny paliva teplárny z důvodu splnění nových emisních limitů 

   Author: Pilař Martin; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnost změny paliva pro teplárnu v Kdyni, jenž spaluje hnědé uhlí, v souvislosti s novými emisními limity, které nabydou účinnosti 1. 1. 2018 a současný provoz je nesplňuje. Nejprve je popsán ...
  • Posouzení přínosů technologií inteligentní domácnosti 

   Author: Zeidler Tomáš; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Kalčev Petr
   Tato práce se zabývá problematikou inteligentních domácností a skládá se ze dvou částí. První část je teoretická a jejím úkolem je představit v současné době nejrozšířenější technologie inteligentních domácností a jejich ...
  • Posouzení rentability rekonstrukce elektrárny Orlík 

   Author: Hrabal Michal; Supervisor: Knára Jan; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení spolupráce větrné a vodní elektrárny 

   Author: Svatek Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Posouzení variant rozvoje telekomunikační sítě 

   Author: Stočes Ondřej; Supervisor: Blažek Radek; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení záměru výstavby nové bioplynové stanice 

   Author: Sedlák Jiří; Supervisor: Kordík Josef; Opponent: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Postupy při analýze výrobní přiměřenosti ES ČR ve střednědobém časovém horizontu 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Vinkler Karel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Obsahem této diplomové práce je použití metod využívaných při analýze výrobní přiměřenosti ve společnosti ČEPS. V první části je analyzován současný výrobní mix a předpoklad jeho vývoje v nejbližších letech jak pro ČR, tak ...
  • Potenciál systému řízení spotřeby v distribuční síti PRE 

   Author: Martínek Jakub; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit potenciál řízení spotřeby na území distribuční společnosti PREdi zahrnující oblast Prahy a přilehlých Roztok z pohledu jak ekonomické využití tak zvýšení zabezpečení dodávek elektrické ...