Now showing items 282-301 of 515

  • Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality 

   Author: Šelepová Jiřina; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality (SMK) 

   Author: Ilona Shevchenko; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Návrh auditního dotazníku pro interní audit systému managementu kvality. Diplomová práce, Praha 2020. Diplomová práce se věnuje systému managementu kvality společnosti Bioline Products, s.r.o. a návrhu auditního dotazníku ...
  • Návrh logistického systému ve vybrané firmě 

   Author: Záliš Zbyšek; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Návrh marketingového informačního systému 

   Author: Mach Filip; Supervisor: Pfalzerová Kateřina; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh optimálního způsobu biologické rekultivace složišť popelovin ČEZ, a.s. 

   Author: Sadský Pavel; Supervisor: Toman Vladimír; Opponent: Kobosil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ostrovního solárního systému pro detektor MHD 

   Author: Kristián Klimt; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem ostrovního fotovoltaického systému pro IR komunikační maják. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. Teoretická část, technické řešení, testování a ekonomické zhodnocení. V první ...
  • Návrh, vývoj a podnikatelský plán výroby automatických stopek pro použití v curlingu 

   Author: Ondřej Zbytek; Supervisor: Satke Daniel; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce zpracovává návrh a vývoj zařízení pro automatické měření časových intervalů v olympijském sportu curlingu. V první části se diplomová práce zabývá technologickým návrhem zařízení a sestavením funkčního ...
  • New Economic Powers, BRICs and the Global Economy 

   Author: Salama Ayman; Supervisor: Fialová Helena; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nové trendy v internetovém marketingu 

   Author: Varmuža Jan; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Spiesová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nové trendy v internetovém marketingu 

   Author: Masopust Jan; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nové trendy v oblasti poskytování energetických služeb 

   Author: Němý Michael; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chadim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou energetické služby Demand Response (DR). Cílem práce bylo analyzovat současné modely stanovení potenciálu služby DR na straně zákazníka a představit nový přístup k této problematice. ...
  • Obalový systém v pojetí logistiky 

   Author: Havelka Jiří; Supervisor: Kadič Martin; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Kürthy Attila; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
  • Obchodní model pro kogeneraci elektřiny a tepla v bytovém družstvu 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnovitelné zdroje energie pro majitele rodinných domků 

   Author: Héder Zsolt; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ocenění odběrového diagramu velkého železničního dopravce 

   Author: Král Filip; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Kratochvíl Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii 

   Author: Szántai Daniel; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú ...