Now showing items 394-413 of 528

  • Sdílená ekonomika v prostředí malých obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Kulhavý Jan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou v prostředí malých obnovitelných zdrojů, analyzuje trh sdílené ekonomiky v prostředí malých obnovitelných zdrojů se specifickým zaměřením na možnou implementaci těchto ...
  • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
  • Short-term forecasting of electricity consumption 

   Author: Elena Kapustina; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   There are many numbers of large electricity consumers who focuses on improving the accuracy of electricity consumption forecasts because of intensive electricity market development. Wholesale market for electricity and ...
  • Simulační výpočty exotických opcí 

   Author: Petr Sedlák; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V diplomové práci jsou vytvořeny simulační výpočty pro ocenění asijské a calendar spread opce. Jako podkladové aktivum se používá futures kontrakt na ropu. Pro asijskou opci s fixní strike hodnotou jsou provedeny výpočty ...
  • Situační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Cities 

   Author: Záruba Tomáš; Supervisor: Koudele Václav; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Práce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem ...
  • Smart technologie pro domácnosti - ekonomické a společenské aspekty 

   Author: Kristýna Rozsypalová; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Votruba Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou současného stavu z hlediska Smart technologií, legislativy a cílů ČR. Dále se zabývá stavem zavádění Smart technologií v České republice, Rakousku a Slovenské ...
  • Současné elektronické publikování versus tradiční formy tištěné komunikace 

   Author: Bílík Jan; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Kemr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Spalovací mikroturbíny pro malou kogeneraci 

   Author: Charvátová Eva; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Spokojenost zákazníků jako uživatelů energií 

   Author: Odehnal Josef; Supervisor: Jakubcová Jitka; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Spolupráce elektrického motor-generátoru se spalovací turbínou a kompresorem zemního plynu 

   Author: Vondrášek Martin; Supervisor: Staněk Karel; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Srovnání krátkodobých prognóz HDP ČR na základě lineárních regresních a simultánních modelů 

   Author: Pochmanová Dana; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Štědroň Bohumír
   Cílem této diplomové práce je porovnat krátkodobé prognózy HDP ČR na základě lineárních regresních a simultánních modelů. Teoretická část si klade za cíl objasnit základní principy v oblasti tvorby ekonometrických modelů, ...
  • Stand-alone energy supply system with distributed photovoltaic generation 

   Author: Dmitry Muravyev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Suslov Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The quality of electricity supply due to decreased voltage is becoming essential in countries with a vast territory and numerous settlements (for instance, China and Russia). This master thesis focuses on developing ...
  • Stanovení hodnoty ekonomického subjektu 

   Author: Lukáš Sýkora; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Žídek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Incad, s.r.o. k 1. červenci roku 2017. Tato práce slouží jako podklad k revizi strategických rozhodnutí bývalých majitelů společnosti. Práce je rozdělena na dvě části ...
  • Stanovení hodnoty elektrárenské firmy 

   Author: Salyamova Elena; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Piskač Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Procházka Radim; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Marousek Tomáš; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Říhová Ivana
   Předmětem této diplomové práce je ocenění podniku Medicton Group s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. První část práce je věnována teoretickým postupům, přístupům a definicím. Druhá část je zaměřena na charakteristiky ...
  • Stanovení výkonově orientované mzdy zaměstnanců ve firmě 

   Author: Rohlíček Jaroslav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá problematikou stanovení výkonove orientované mzdy v reálné firme a to pro pozice obchodník, servisní technik a dispecer. V první kapitole práce je teoretický úvod do problematiky odmenování, hodnocení, ...
  • Statistická analýza a prognóza vývoje zahraničních investic do ČR 

   Author: Borůvka Zdeněk; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Statistická analýza a prognóza vývoje zahraničních investic do ČR 

   Author: Koukal Petr; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Statistická analýza spotřeby elektrické energie v ČR 

   Author: Štěpánková Andrea; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Kašová Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)