Now showing items 238-257 of 515

  • Malé Fotovoltaické elektrárny do 10 kW 

   Author: Radim Štolfa; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kusý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami jakožto potenciálním zdrojem čisté elektrické energie budoucnosti. Popisuje výhody i nevýhody těchto zdrojů, uvádí různé typy fotovoltaických systémů a ...
  • Malé fotovoltaické instalace na střechách objektu 

   Author: Hübner Martin; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Malé kogenerační jednotky a systém jejich podpor 

   Author: Pudová Tereza; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním systému podpory malých kogeneračních jednotek v České republice a ve vybraných zemích napříč Evropou. Práce popisuje různé technologie, které se pro malou kogeneraci používají, a ...
  • Marketing a sociální sítě 

   Author: Gluchman Tomáš; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketing v energetice 

   Author: Dubakova Anna; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vinklerová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Marketingová analýza na trhu AM vysílačů 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingová analýza průmyslového produktu 

   Author: Hlaváč Petr; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingová analýza trhu vybraného produktu v rámci ČR 

   Author: Čejka Jiří; Supervisor: Havlátová Kristýna; Opponent: Vít David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Marketingová komunikace nového výrobku 

   Author: Adamec Tomáš; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Marketingová komunikace v oblasti moderních trendů správy sítí 

   Author: Ulrichová Pavlína; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá dvěma alternativními metodami ke správě sítí a s nimi související marketingovou komunikací. Práce ve své teoretické části podrobně popisuje oba modely, jejich silné a slabé stránky a taktéž ...
  • Marketingová strategie malé firmy v oblasti informačních technologií 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Wiedeman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá navržením a rozvojem marketingové strategie, která má sloužit pro vylepšení fungování a konkurenceschopnosti malé IT firmy. Práce popisuje obecné marketingové nástroje, jež jsou dále aplikovány ...
  • Marketingová strategie projektu Trash Made 

   Author: Barda Miroslav; Supervisor: Kleger Lenka; Opponent: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Marketingová strategie při prodeji lékařské přístrojové techniky v ČR 

   Author: Pálka Pavel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Marketingová strategie softwarového produktu 

   Author: Hradil František; Supervisor: Cirkva Lukáš; Opponent: Kemr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingový výzkum možností rozšíření trhu 

   Author: Hronza Radek; Supervisor: Pfalzerová Kateřina; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody ekonomické regulace v energetických odvětvích 

   Author: Liška Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody ekonomické regulace v telekomunikacích 

   Author: Eliáš Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody ekonomické regulace ve vodárenství 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou regulací odvětví vodárenství. V práci je popsána současná struktura odvětví a subjekty, působící na českém trhu. Spolu s uplatněnou metodou regulace se uvádí další navrhovaný postup ...
  • Metody hodnocení efektivity práce obchodníků a servisních techniků ve firmě 

   Author: Kovanda Pavel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o efektivitě práce a o metodách hodnocení zaměstnanců. V úvodní části jsou uvedeny teoretické základy týkající se efektivity, motivace, metod a způsobů hodnocení zaměstnanců a procesů. V další ...
  • Metody statistické analýzy v časových řadách 

   Author: Novotný Vladimír; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)