Now showing items 21-40 of 509

  • Analýza efektivnosti provoznich podpor bioplynovych stanic 

   Author: Borufka Martin; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce analyzuje efektivnost provozních podpor bioplynových stanic. Práce na začátku představuje bioplynové stanice a bioplyn obecně, dále analyzuje využívané systémy podpor obnovitelných zdrojů energie. Součástí práce ...
  • Analýza ekonomických dopadů předpokládaného vývoje v oblasti teplárenství 

   Author: Bagin Vojtěch; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kubíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce popisuje dopady identifikovaného budoucího vývoje teplárenství v České republice na cenu tepla pro odběratele. Byly popsány aktuální a očekávané budoucí problémy v teplárenství ČR, které byly následně ...
  • Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví 

   Author: Hynoušová Zuzana; Supervisor: Staňková Helisová Kateřina; Opponent: Mrkvička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza energeticky úsporných opatření v hotelu Mlýn 

   Author: Touš Ondřej; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza flexibility dvoutarifních odběrných míst 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Vycpálek Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce se zabývá analýzou dat od společnosti PREdistribuce, a. s., získaných z pilotního projektu náhrady stávajících elektroměrů za chytré elektroměry. V rámci analýzy se zkoumá chování odběratelů s distribučními ...
  • Analýza HDP v ČR s využitím regresních modelů 

   Author: Zima Jiří; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza hloubky výroby dodavatelů v ČR 

   Author: Novák Václav; Supervisor: Koliáš Marek; Opponent: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza hodnocení stavu vybraného rozvodného zařízení v distribuční soustavě 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení stavu vybraných zařízení v distribučních transformátorových stanicích. V teoretické části je věnována pozornost především termínu asset management, strategiím správy aktiv ...
  • Analýza inteligentních elektrických sítí 

   Author: Krebs Zbyněk; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza interního marketingu firmy a jeho změny 

   Author: Stuchlíková Markéta; Supervisor: Hořký Lukáš; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Předmětem diplomové práce Analýza interního marketingu a jeho změny je analýza stavu interního marketingu na konkrétním pracovišti firmy a navržení nejvhodnějších metod řešení zjištěných problémů a nedostatků. Teoretická ...
  • Analýza investiční strategie skupiny ČEZ 

   Author: Titenko Mikhail; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou investiční strategie skupiny ČEZ. Z přehledu investiční aktivity ČEZ, a.s. v oblasti fúzí, akvizic a prodeje společností je v textu nejprve proveden popis technických charakteristik a důvodů ...
  • Analýza investičních možností do obnovitelných zdrojů v České republice 

   Author: Hrbek Jan; Supervisor: Lachmanová Michaela; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Evropa se snaží více a více využívat obnovitelných zdrojů k výrobě energie, aby využívání obnovitelných zdrojů rostlo, musí být obnovitelné zdroje pro investora ekonomicky zajímavé. Toho je v současné době docíleno pomocí ...
  • Analýza marketingové komunikace v internetovém prostředí 

   Author: Brožek Lukáš; Supervisor: Kulig Michal; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace tzv. alternativních dodavatelů elektřiny v oblasti B2C se specializací na domácnosti. Především se jedná o analýzu marketingové komunikace v internetovém prostředí. ...
  • Analýza možnosti importu elektroniky z Jižní Koreje do ČR 

   Author: Maleninský Jan; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Analýza možností přechodu uhelných tepláren na jiné druhy paliv 

   Author: Hospodka Pavel; Supervisor: Vecka Jiří; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza nákladů odběratelů C a D v závislosti na diagramu spotřeby elektřiny 

   Author: Vojtěch Šimončík; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Zamphiropolos Juan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Předmětem diplomové práce "Analýza nákladů odběratelů C a D v závislosti na diagramu spotřeby elektřiny" je zkoumání dat zahrnujících spotřebu, příkon a průběh proudu, naměřených smart metery. Pomocí těchto dat je proveden ...
  • Analýza návratnosti investic do nízkoenergetických technologií pro historické objekty 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza opatření pro zlepšení ukazatelů kvality dodávky elektrické energie 

   Author: Mengr Miroslav; Supervisor: Brettschneider Zbyněk; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozování distribuční soustavy a poskytuje návrhy na opatření pro zlepšení kvality dodávky elektrické energie. Toto zlepšení je cíleno na snížení ukazatelů nepřetržitosti distribuce ...
  • Analýza podnikatelské příložitosti v ČR pro síť convenience store 

   Author: Michalík Martin; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza potenciálního zákazníka při uvedení nového produktu na trh 

   Author: Dancziwski Jaroslav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Vít David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)