Now showing items 454-473 of 528

  • Varianty dotací a výnosnost investice do FVE 

   Author: Marek Kaufmann; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem diplomové práce je analýza dotačního programu, který poskytuje prostředky na instalaci nových fotovoltaických zdrojů. Získané informace budou použity k tvorbě grafického rozhodovacího modelu, který bude posuzovat ...
  • Varianty zásobování bytového domu teplem 

   Author: Beznoska Miloslav; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vazba plánu výroby na plán odbytu 

   Author: Zoubek Lukáš; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Větrná elektrárna jako zdroj pro vytápění obce 

   Author: Komrska Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Hrochová Michaela
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ekologického zásobování tepelnou energií obce Zbilidy na Českomoravské vrchovině. Uvádí srovnání tří variant projektu, které by mohly zajistit přísun tepelné energie. Varianty jsou: ...
  • Větrná energie pro malou obec 

   Author: Filip Smolka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití větrné energie pro zásobování malé obce elektrickou energií pro účely vytápění a nekomerční spotřeby. Zkoumá potenciál využití větrné energie v lokalitě, možnost využití ...
  • Virtuální příprava procesních analytiků 

   Author: Jan Polan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá procesním řízení, jeho výukou a přípravou procesních analytiků. V první části práce je definováno procesní řízení a teorie s ním související. Popsány jsou rovněž různé oblasti procesní analýzy. ...
  • Vliv evropské politiky a možný vývoj požadavků na provozní bezpečnost českých jaderných elektráren 

   Author: Vávrová Lysíková Kateřina; Supervisor: Kostiha František; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv regulace energetiky na investiční činnost 

   Author: Hrozek Dian; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Koďousek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem diplomové práce "Vliv regulace energetiky na investiční činnost" je analýza ekonomické regulace v energetických odvětvích s důrazem na elektroenergetiku, konkrétně pak přenos elektrické energie a dopady regulace ...
  • Vliv trhu s emisními povolenkami CO2 na hospodářství ČR 

   Author: Filip Bělský; Supervisor: Lízal Lubomír; Opponent: Strecker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Současný růst ceny Evropských emisních povolenek (EUA) vyvolává otázky související s dopady změny cen na sektory národního hospodářství. Tato práce je zaměřená na studium dopadů změn v ceně povolenek na obrat a zaměstnanost ...
  • Vliv využívání mobilních zařízení v činnosti podniku 

   Author: Mastný František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Vliv zahraničního obchodu USA na ekonomiku ČR a jeho vývoj 

   Author: Dvořák Karel; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí 

   Author: Do Petr; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Diplomová práce na téma "Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí" je zaměřena na praktické uplatnění moderní disciplíny zabývající se daty, informacemi a znalostmi a její integrací do stávající ...
  • Vliv zvýšení ceny uhlí na cenu tepla 

   Author: Spálenka Bohumil; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vnímání certifikace SMJ dle ČSN EN ISO a jejího významu ze strany firem a spotřebitelů 

   Author: Bešlagič Velimir; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Voltage Regulation in The Lighting Nodes of the Electrical Workshop 

   Author: Gennadii Safonov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The object of study is the Novosibirsk Concrete Products Plant. This plant is characterized by a large plant area and the huge distance between the workshops, which results in a significant voltage drop in the low-voltage ...
  • Vyhodnocení projektů pro bezplatné přidělení povolenek 

   Author: Hůrka Jiří; Supervisor: Klanduch Stanislav; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocování dat pomocí software SPSS 

   Author: Blucha Marek; Supervisor: Kašová Vlasta; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocování odchylek dodávek elektřiny 

   Author: Štefl Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Ošlejšek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využitelnost věrnostních programů v prostředí e-shopů 

   Author: Radim Bobek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pňakovič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou věrnostních programů a jejich dopadu na chování zákazníků se zaměřením na e-shopy. V první části jsou definovány teoretické základy potřebné ke správnému pochopení práce, které ...
  • Využití akumulace energie do roztavených solí 

   Author: Škrha Radek; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)