Now showing items 375-394 of 530

  • Regulace cen v energetice 

   Author: Foubík Oldřich; Supervisor: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Regulace distribučních společností v ČR a ve světě 

   Author: Lískovec Martin; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá regulací distribučních společnosti v České republice a ve vybraných zemích. V první části práce je popsána problematika přirozených monopolů, která je typická pro síťové odvětví distribuce ...
  • Regulace telekomunikačního trhu 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Brabec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a regulačními principy na trhu elektronických komunikací s ohledem na jejich ekonomické důsledky. Nejprve je studován postupný vývoj trhu v období liberalizace a harmonizace. Dále ...
  • Regulace trhu a vliv na efektivitu v energetice 

   Author: Minařík Lukáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Regulace trhu a vliv na efektivnost sítí 

   Author: Horák Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Cílem této diplomové práce je určení vlivu regulace odvětví distribuce elektřiny na efektivitu. V první části práce je uvedeno stručné seznámení s odvětvím elektroenergetiky, a také obecný popis právních předpisů ovlivňující ...
  • Regulace v sektoru telekomunikací 

   Author: Kateřina Kronďáková; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Kudrnáčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce „Regulace v sektoru telekomunikací“ je rozdělena do dvou hlavních celků. První část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení legislativního vývoje sektorové regulace v odvětví elektronických komunikací. ...
  • Reklama na českém spotřebitelském trhu 

   Author: Budková Michaela; Supervisor: Vysekalová Jitka; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce elektrické části podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Lžičař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na technický návrh a ekonomické vyhodnocení úpravy elektrického napájení podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice. Důvodem úpravy je možná úspora na množství nakupované elektřiny pomocí ...
  • Renewable Energy Consumption and Economic Growth in European Union Countries 

   Author: Mehmet Tohma; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato studie analyzuje vztah mezi užíváním obnovitelné energie a ekonomickým růstem na případě zemí Evropské unie. Na základě regresní analýzy panelových dat má za cíl prokázat pozitivní dopad spotřeby obnovitelné energie ...
  • Research and simulation of power systems using renewable energy 

   Author: Kavteladze Temuri; Supervisor: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

   Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
  • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

   Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
  • Revize a návrh řešení sítě NN Vrbice, Samoty 

   Author: Levý Jan; Supervisor: Šlajs Petr; Opponent: Jiřička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rizika podnikání 

   Author: Audolenský Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Spiesová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozdělení výnosů z řízení přetížení při použití Flow-Based metody výpočtu kapacit 

   Author: Salavec Jiří; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bednář Tomáš
   Tato diplomová práce se věnuje rozdělení příjmu z přetížení, zejména na denním trhu s elektřinou v rámci tzv. market couplingu. Nejdříve jsou popsány dva základní přístupy výpočtu a alokace přeshraničních kapacit, a to NTC ...
  • Rozvoj e-mobility z pohledu E.ON Czech 

   Author: Vlahović Nikola; Supervisor: Koláček Petr; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Řešení blackoutu ve velkých aglomeracích 

   Author: Kohout Štěpán; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení jakosti s využitím modelu START 

   Author: Glavan Srđan; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Řízení výroby prvků internetu věcí 

   Author: Chromec Jakub; Supervisor: Borýsek Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Diplomová práce se zabývá řízením výroby prvků internetu věcí na příkladu firmy Byzance. Druhá kapitola po vlastním úvodu popisuje obecně internet věcí, jeho historii, úskalí a jeho vztah k celému průmyslu. Třetí kapitola ...
  • Řízení změn v ICT projektech společnosti ČEZ, a.s. 

   Author: Kampů Petr; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Marková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi řízení projektů, zvolením vhodné metodiky. Konkrétně se práce zaměřuje na řízení změn v ICT projektech a porovnává tři konkrétní metodiky IPMA, PRINCE2 a Agile. Zvolená metodika je ...