Now showing items 302-321 of 530

  • Obalový systém v pojetí logistiky 

   Author: Havelka Jiří; Supervisor: Kadič Martin; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Kürthy Attila; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
  • Obchodní model pro kogeneraci elektřiny a tepla v bytovém družstvu 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnovitelné zdroje energie pro majitele rodinných domků 

   Author: Héder Zsolt; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ocenění odběrového diagramu velkého železničního dopravce 

   Author: Král Filip; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Kratochvíl Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii 

   Author: Szántai Daniel; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú ...
  • Operating Modes Optimization for Hybrid Electric Energy Storage 

   Author: Fedkin Roman; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Optimalizace obnovy majetku 

   Author: Rojko Pavol; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Hlavna Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace odběrového diagramu s využitím decentralizovaných zdrojů elektřiny 

   Author: Vodňanský Michal; Supervisor: Křivánek Lubomír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá možností používat záložní zdroj elektrické energie k optimalizaci odběrového diagramu konečného zákazníka. Je zde popsána situace v energetickém prostředí České republiky kvůli pochopení skutečností ...
  • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

   Author: David Kecek; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Pojednáním této práce je prozkoumání možných variant energetických úspor při rekonstrukci rodinného domu v Lojovicích, jejich technicko – ekonomického hodnocení a následného doporučení optimální varianty řešení na základě ...
  • Optimalizace skladových kapacit logistického řetězce 

   Author: Janda Jakub; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Šiška Jindřich
   Cílem této práce je podat souhrnné informace o lokalizaci skladových objektů. V první části je vysvětlen princip lokalizace, ukázka lokalizačních faktorů a vysvětlení jednotlivých lokalizačních modelů. Ve druhé části práce ...
  • Optimalizace spotřeby elektřiny v energetické výrobě (teplárně) 

   Author: Dobiáš Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace spotřeby energie v rodinných domech 

   Author: Žoha Jakub; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace systému napájení Narymské oblasti 

   Author: Anna Terenteva; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   There are many remote off-grid settlements around the world, power supply in which is implemented by diesel generators (DG). The work compares the hybrid power supply from the wind turbine with backup DGs, which will cover ...
  • Optimalizace tarifu při odběru elektřiny 

   Author: Kavalír Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace teplárenské soustavy 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
  • Optimalizace výrobního procesu pomocí automatického monitorování provozu 

   Author: Pavel Chalupianský; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Polan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace podpůrného procesu kontroly podmínek v akvaponickém systému. Optimalizace je zaměřena na automatizaci doposud manuálně prováděných činností. Na začátku práce je uvedena ...