Now showing items 293-312 of 514

  • Obalový systém v pojetí logistiky 

   Author: Havelka Jiří; Supervisor: Kadič Martin; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Kürthy Attila; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
  • Obchodní model pro kogeneraci elektřiny a tepla v bytovém družstvu 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnovitelné zdroje energie pro majitele rodinných domků 

   Author: Héder Zsolt; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ocenění odběrového diagramu velkého železničního dopravce 

   Author: Král Filip; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Kratochvíl Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii 

   Author: Szántai Daniel; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú ...
  • Operating Modes Optimization for Hybrid Electric Energy Storage 

   Author: Fedkin Roman; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Optimalizace obnovy majetku 

   Author: Rojko Pavol; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Hlavna Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace odběrového diagramu s využitím decentralizovaných zdrojů elektřiny 

   Author: Vodňanský Michal; Supervisor: Křivánek Lubomír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá možností používat záložní zdroj elektrické energie k optimalizaci odběrového diagramu konečného zákazníka. Je zde popsána situace v energetickém prostředí České republiky kvůli pochopení skutečností ...
  • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

   Author: David Kecek; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Pojednáním této práce je prozkoumání možných variant energetických úspor při rekonstrukci rodinného domu v Lojovicích, jejich technicko – ekonomického hodnocení a následného doporučení optimální varianty řešení na základě ...
  • Optimalizace skladových kapacit logistického řetězce 

   Author: Janda Jakub; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Šiška Jindřich
   Cílem této práce je podat souhrnné informace o lokalizaci skladových objektů. V první části je vysvětlen princip lokalizace, ukázka lokalizačních faktorů a vysvětlení jednotlivých lokalizačních modelů. Ve druhé části práce ...
  • Optimalizace spotřeby elektřiny v energetické výrobě (teplárně) 

   Author: Dobiáš Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace spotřeby energie v rodinných domech 

   Author: Žoha Jakub; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace tarifu při odběru elektřiny 

   Author: Kavalír Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace teplárenské soustavy 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
  • Optimalizace výrobního procesu pomocí automatického monitorování provozu 

   Author: Pavel Chalupianský; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Polan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace podpůrného procesu kontroly podmínek v akvaponickém systému. Optimalizace je zaměřena na automatizaci doposud manuálně prováděných činností. Na začátku práce je uvedena ...
  • Optimalizace zásobování teplem rodinného domku 

   Author: Füzy Peter; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)