Zobrazují se záznamy 1-20 z 160

   Klíčové slovo
   Accumulation of electricity, Energy storage technologies, Li-Ion batteries, Model of cooperation of wind power plant and energy storage system, The economic efficiency of cooperation of the wind farm and the energy storage system [1]
   Akumulace elektřiny, technologie akumulace elektrické energie, akumulátory Li-Ion, model spolupráce větrné elektrárny a systému akumulace, ekonomická efektivnost spolupráce větrné elektrárny a systému akumulace [1]
   ALLEGRO, GFR, generation IV reactor, self-financing, operating costs [1]
   ALLEGRO, GFR, IV. generace jaderných reaktorů, samofinancování, provozní náklady [1]
   analysis, marketing, internal marketing, company, changes [1]
   analýza, marketing, interní marketing, firma, změny [1]
   Ancillary sevices, renewable energy resources, power plants. [1]
   Balancing energy, ancillary services, electricity balancing market, CBA, standard products, imbalance settlement period, merit order list [1]
   Baterie, bateriový systém, akumulace elektrické energie, Podpůrné služby, poskytování Podpůrných služeb [1]
   baterie, podpurne sluzby OZE [1]
   Batteries, battery system, accumulation of electricity, System services, System services providing. [1]
   big consumers, regulation, electricity price, evolution, comparison, price drivers, unregulated & regulated price components [1]
   Biogas, support scheme, operating support, renewable energy sources, cogeneration [1]
   biomasa, bioplyn, bioplynová stanice, biometan, palivový cyklus, energetická efektivnost, ekonomická efektivnost, ekonomická analýza [1]
   biomass, biogas, biogas plant, biomethane, fuel cycle, energetic effectiveness, economic effectiveness, economic analysis [1]
   Bioplyn, systém podpor, provozní podpora, obnovitelné zdroje energie, kogenerace [1]
   bleskový proud; bleskový výboj; čítač bleskových proudů; čistá současná hodnota; detekce; senzor [1]
   Building interior installation, heat pumps, ventilation, technical - economic evaluation [1]
   business model, smart grids, HDO, AMI, DSM, RES-E [1]
   cenová regulace, přirozený monopol, síťová odvětví, elektroenergetika, investice, přenosová soustava [1]