Zobrazují se záznamy 1-20 z 266

   Klíčové slovo
   Accumulation of electricity, Energy storage technologies, Li-Ion batteries, Model of cooperation of wind power plant and energy storage system, The economic efficiency of cooperation of the wind farm and the energy storage system [1]
   Akumulace elektrické energie,mobilní bateriové úložiště,distribuční síť,SAIFI,SAIDI [1]
   Akumulace elektřiny, technologie akumulace elektrické energie, akumulátory Li-Ion, model spolupráce větrné elektrárny a systému akumulace, ekonomická efektivnost spolupráce větrné elektrárny a systému akumulace [1]
   akumulace tepla,kogenerace,úspora paliva [1]
   ALLEGRO, GFR, generation IV reactor, self-financing, operating costs [1]
   ALLEGRO, GFR, IV. generace jaderných reaktorů, samofinancování, provozní náklady [1]
   analysis, marketing, internal marketing, company, changes [1]
   analýza, marketing, interní marketing, firma, změny [1]
   Ancillary sevices, renewable energy resources, power plants. [1]
   Asset management,distribution systems,transformers,switchgear,Weibull distribution [1]
   Asset management,správa majetku,distribuční soustava,transformátor,rozváděč,Weibullovo rozdělení [1]
   atribuční modelování,digitální marketing,datová analýza [1]
   attribution modelling,digital marketing,data analytics [1]
   Audit, účetní závěrka, významnost, legislativa, pracovní postupy. [1]
   Balancing energy, ancillary services, electricity balancing market, CBA, standard products, imbalance settlement period, merit order list [1]
   Bankovnictví, aplikace, chyby aplikací, model, testování, proces testování, organizace a řízení, analýza a třídy chyb, metrika, rizika, náklady, optimalizace nákladů, test management, CMMI [1]
   Baterie, bateriový systém, akumulace elektrické energie, Podpůrné služby, poskytování Podpůrných služeb [1]
   baterie, podpurne sluzby OZE [1]
   Batteries, battery system, accumulation of electricity, System services, System services providing. [1]
   big consumers, regulation, electricity price, evolution, comparison, price drivers, unregulated & regulated price components [1]