Now showing items 102-121 of 515

  • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Novotný Jakub; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...
  • Datové toky v rámci skladu, finanční náročnost a optimalizace 

   Author: Jiřička Petr; Supervisor: Nejezchleb Richard; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Decentralized electricity supplies of village behind the polar circle. 

   Author: Surovezhko Alena; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Nowadays scientists more and more talk about the shortage of hydrocarbons. And possible solution of this problem is using of alternative energy sources, since the lack of natural resources will inevitably lead to gradual ...
  • Decentrální systém pro zásobování elektrickou energií v oblasti Tomsku 

   Author: Kirill Teushchakov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem tohoto projektu je navrhnout hybridní zdroj energie pro vesnici v Tomské oblasti v Rusku. Tato oblast může být z hlediska malých a středních solárních elektráren poměrně efektivní. V teoretické části projektu jsem ...
  • Designing parallel working wind power station in South Kazakhstan 

   Author: Igissenov Assylbek; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Renewable energy sources have been widely implementing for the past years. Republic of Kazakhstan has a huge renewable energy sources potential and has a deep scarcity in electricity generation. The aim of the work is to ...
  • Development of a government support for renewables in Russia 

   Author: Maksim Zholobov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Antl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   The following work is designed to present a governmental support scheme for renewables installation in Russia according to the current strategy in the sphere of the Russian government. In order to do that I will firstly ...
  • Digitální měny: Analýza energetické náročnosti těžby Bitcoinů 

   Author: Ladomerská Eva; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hradský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Táto práca predstavuje stručný úvod do pochopenia digitálnej kryptomeny Bitcoin. Bitcoin je najznámejšia a najpoužívanejšia digitálna kryptomena dneška, s ktorou sa bez problémov nakupujú tovary cez internet, ale dá sa ňou ...
  • Dimenzování průřezů kabelů pro PREdistribuci, a.s. v síti 22 kV 

   Author: Muška Jakub; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diskont a riziko budoucích hotovostních toků 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dobíjecí hub pro elektromobily v centru Prahy 

   Author: Vojtěch Růžička; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Randa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením dobíjecí infrastruktury v centru Prahy. Nejprve analyzuje současnou situaci a možnosti městské elektromobility v budoucnu. Na základě dat z dobíjecích stanic od společnosti PRE ...
  • Dopad využívání OZE na elektrizační soustavu ČR 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Králík Tomáš
   Tato práce se zaměřuje na analýzu dopadu zavádění obnovitelných zdrojů energie na elektrizační soustavu České republiky. Je zaměřena na vícenáklady a externality spojené s podporou a provozem fotovoltaických a větrných ...
  • Dopad zavedení Direktivy 2009/125/EC (Ecodesign) na ekonomiku distribuční společnosti 

   Author: Pacholíková Lucie; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Diplomová práce se zabývá dopadem Direktivy 2009/125/ES (Ecodesign) na distribuční společnost PREdi, a.s., konkrétně na transformátorech o výkonu 630 kVA. Jedná se o druhou etapu snížení ztrát, která bude platit od roku ...
  • Dopady zavedení technologie Smart Metering na společnost ČEZ Měření, s.r.o. 

   Author: Vánišová Michaela; Supervisor: Müller František; Opponent: Mamula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Druhotné využití vyřazených baterií z elektromobilů 

   Author: Lukáš Janota; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyřazených bateriových článků z dynamicky rozvijícího se sektoru elektromobility. Cílem práce bylo zjištění a zhodnocení vhodných oblastí aplikací těchto baterií v návaznosti ...
  • Economic Appraisal of Small Hybrid Power Supply System 

   Author: Aleksandr Kroshev; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   The aim of this work is to design a hybrid wind-diesel power plant for decentralized power supply system of village Khorey-Ver, Nenets autonomous okrug, Russia. Due to low population density in the north of Russia it is ...
  • Economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry 

   Author: Ershov Vadim; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Zadák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The thesis considers the technical - economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry. Autonomous power supply system has been implemented for power system optimization and ...
  • Economic evaluation of energy storage systems in RES utilities 

   Author: Moiseeva Ekaterina; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-02)
  • Efektivní využití inovací elektrotechniky ve stavebnictví 

   Author: Kopáčová Michaela; Supervisor: Švejda Pavel; Opponent: Šiška Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Předmětem diplomové práce je efektivní využití inovací elektrotechniky ve stavebnictví. Pozornost je věnována inovačnímu procesu, rozdělení typu inovací a vývoj jednotlivých oborů s jejich propojením. Dále byl zkoumán vliv ...
  • Efektivnost inovací v elektrotechnice 

   Author: Doležal Luboš; Supervisor: Švejda Pavel; Opponent: Tomek Gustav
  • Efektivnost kogenerace v bytovém době 

   Author: Hora Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)