Now showing items 419-438 of 515

  • Technical and economical evaluation of airport power supply system 

   Author: Prima Anatoliy; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Technicko-ekonomická optimalizace rekonstrukce rodinného domu 

   Author: Vrbecký Karel; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Jäger Milan
   V této diplomové práci je popsána aktuální kategorizace budov z hlediska energetické náročnosti. Dále je představen konkrétní objekt, u kterého je po technické i ekonomické stránce zhodnocen jeho současných stav hospodaření ...
  • Technicko-ekonomická optimalizace řízení vlastní spotřeby 

   Author: Spálenka Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Polák Roman
   Tato práce popisuje důležité prvky vlastní spotřeby uhelné elektrárny. Určuje největší spotřebiče v elektrárně a pro napájecí čerpadlo vypočítává nejlepší variantu regulace průtoku. Pro výpočet ekonomické efektivnosti ...
  • Technicko-ekonomická studie využití kabelů s polyetylenovou izolací pro rekonstrukci rozvodu elektrické energie napájející objekt 

   Author: Nikolaeva Irina; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in old-fashioned material ...
  • Technicko-ekonomické bezpečnostní hodnocení výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín 

   Author: Šťastný Ondřej; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Technicko-ekonomické posouzení výměny kouřových ventilátorů v elektrárně Mělník II 

   Author: Popelková Pavla; Supervisor: Fialka Václav; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Technicko-ekonomické posouzení výměny plynové turbíny v paroplynové elektrárně 

   Author: Hroníček David; Supervisor: Jäger Milan; Opponent: Piskač Marek
   Diplomová práce je vypracována na základě poskytnutých údajů ze společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Zabývá se problematikou výměny spalovacích turbín v obou identických blocích paroplynové elektrárny (PPC) ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Grecman Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Hejč Aleš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
  • Technlicko-ekonomické posouzení varinat zásobování Vrchlabí teplem 

   Author: Doskočil Jan; Supervisor: Mládek Martin; Opponent: Kadlík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Telekomunikační statistiky 

   Author: Ručka Štěpán; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Topic of the Master Thesis "Smart House" 

   Author: Makarova Anastasiia; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Truxa Jan
   The goal of this diploma thesis is to determine the concept of the smart house, why it is important for modern society, and which problems may be solved by implementation of the smart house technologies widely. After a ...
  • Transformovna 110/22 kV letiště Ruzyně 

   Author: Lžičař Petr; Supervisor: Růžek David; Opponent: Sváda Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Trendy a změny v chování zákazníka 

   Author: Langmajer Michal; Supervisor: Jesenský Daniel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou trendů a změn v nákupním chování a jejich možným využití v komunikační strategii firmy. V první části práce jsou popsány konkrétní faktory působící na zákazníka v průběhu nákupního procesu ...
  • Tržní ocenění elektřiny z FVE 

   Author: Jelínek Filip; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Unifikace napětí v sítích vn města Děčín 

   Author: Špatenka Martin; Supervisor: Sochor Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku distribuce elektrické energie po vedení kvůli zajištění potřebného objemu elektrické energie a zajištění dostatečné přenosové schopnosti vedení do budoucna. V první části ...
  • Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR 

   Author: Zemánek Roman; Supervisor: Kocián Martin; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se zaměřuje na zdroje elektrické energie ve světě, ze kterých vybírá zejména ty vhodné pro zapojení do virtuální elektrárny, což je skupina menších decentrálních zdrojů navenek se tvářících jako jedna ...
  • Určení hodnoty firmy dle odvětví činnosti 

   Author: Strial Štěpán; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá určením hodnoty firmy dle odvětví činnosti. Úvodní část seznamuje s obecným postupem a metodami určení hodnoty firmy. Popsány jsou zejména metody diskontovaných peněžních toků, které jsou využívány ...
  • Usage of solar trackers to improve efficiency of PV systems 

   Author: Balzhinimaev Badma; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   The thesis considers the usage of solar trackers as the way to increase efficiency of PV systems in a decentralized area in the south-eastern part of Russia. Implementation of solar trackers is presented in the case study ...
  • Uvedení nového produktu na trh 

   Author: Dorotíková Martina; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)