Now showing items 508-527 of 528

  • Zajištění českého exportu proti kurzovému riziku 

   Author: Koukal Petr; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Zajištění energetických potřeb turistického objektu 

   Author: Faltys Zdeněk; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá problematikou ostrovního provozu na příkladu vybraného objektu. Teoretická část se věnuje ostrovnímu systému a jeho komponentů, kde jsou popisovány jejich funkce v systému. Praktická část se věnuje ...
  • Zajištění napájení distribuční sítě PREdistribuce, a.s. z nadřazené přenosové soustavy ČEPS, a.s. v dlouhodobé perspektivě 

   Author: Hampl David; Supervisor: Votruba Stanislav; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této diplomové práci se zabývám teoretickým pohledem a následnou analýzou stávajícího stavu vytížení distribuční sítě na území hl. m. Prahy. Cílem této práce je nalezení vhodné doby a lokality pro realizaci nového uzlového ...
  • Zavedení Master Data Managementu a řešení datové kvality ve společnosti 

   Author: Koubek Ondřej; Supervisor: Drozen Pavel; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zavedení revidované normy 17025 v podmínkách zkušebních laboratoří 

   Author: Šutka Jan; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V roce 2018 vyšlo revidované znění normy ČSN EN ISO/IEC 17025 upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Norma prošla celkovou reorganizací a řada požadavků byla zestručněna či ...
  • Základy čtvrté generace mobilních komunikací 

   Author: Abou Zaher Ahmad; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Zásady optimalizace solárního systému instalovaného na rodinném domě 

   Author: Štim Ľuboš; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zásobování budov teplem pomocí rychle rostoucích dřevin 

   Author: Solar Michal; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zásobování elektřinou izolovaného spotřebitele na Sibiři 

   Author: Dmitrii Peremitin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tento článek popisuje řešení problému dodávky energie v podniku na severu. Cílem této práce je prostudovat různé možnosti napájení podniku a vybrat ekonomicky a technicky nejvýhodnější variantu. Pro dosažení těchto cílů ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Burda Michal; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zásobováním energií staršího rodinného domu v rekonstrukci se současnými legislativními podmínkami a dotačními možnostmi. Nejdříve jsou stanoveny energetické potřeby rodinného domu, jako tepelné ...
  • Zdroje neutronů a ekonomika jejich produkce 

   Author: Kořínek Jan; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroje využitelných forem energie pro rodinný dům 

   Author: Dubravský Radek; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zlepšení a optimalizace výkonnosti v rámci zavedeného systému kvality 

   Author: Panský Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi zlepšení výkonnosti konkrétní organizace, operující v rámci evropského právního rámce a československého trhu. Součástí je souhrn vysvětlení a definic týkajících se problematiky ...
  • Značky kvality na českém trhu 

   Author: Hájek Jiří; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Značky kvality na českém trhu 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Značky kvality na českém trhu 

   Author: Lukášek Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou značek kvality. Zaměřuje se na programy a značky používané na českém trhu, u kterých popisuje podmínky jejich udělování a na koho jsou cílené. Práce obsahuje průzkum, jak ...
  • Značky kvality na českém trhu. 

   Author: Hejzlar Filip; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce mapuje značky kvality působící na českém trhu a ve světě. Aby bylo možné značky kvality zmapovat, definuje pojem "značka kvality". Popisuje klasifikaci značek kvality, cílovou skupinu spotřebitelů a podmínky ...
  • Značky kvality na ruském trhu 

   Author: Vladislav Sholokhov; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   The diploma thesis is dedicated to quality marks that consumers can meet on the Russian market. The diploma thesis covers Russian quality marks, as well as foreign marks, goods with which can be imported into Russia. The ...
  • Způsoby budování a provozování center excelence v akademickém prostředí 

   Author: Kohoutková Zora; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   Táto práca poskytuje pohľad na problematiku budovania a prevádzkovania centier excelence. Obsahuje teoretické vysvetlenie pojmov z rôznych úhlov pohľadu. Pojmy a definície sú podchytené praktickými príkladmi. V práci sú ...
  • Zvýšení přenosové kapacity rozvodny pomocí vysokoteplotních vodičů bez výměny stávajícího zařízení 

   Author: Feist Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Sláma Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití technologie vysokoteplotních vodičů v rozvodnách. Začátek práce je věnován příčinám přetěžování rozvodné sítě České republiky v rámci evropské propojené soustavy, kterou tvoří ...