Now showing items 184-203 of 515

  • FEASIBILITY STUDY TO IMPLEMENT AN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION LINK 

   Author: Cruz Karol Patricia; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá návrhem přenosového vedení zvláště vysokého stejnosměrného napětí pro dopravu elektřiny mezi Německem a Rakouskem přes území ČR.
  • Finanční analýza a výkonnost firmy 

   Author: Neruda Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza distribučních energetických firem 

   Author: Vyhnálek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem 

   Author: Kosina Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem v oboru informačních technologií 

   Author: Málek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firmy 

   Author: Špatný Jan; Supervisor: Pastejřík Jan; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou vybrané firmy. Zabýval jsem se jak minulostí firmy od roku 2005, tak prognózoval možný budoucí vývoj do roku 2021. Dále jsem porovnal některé ukazatele s odvětvím. Z ...
  • Finanční analýza firmy a stanovení hodnoty firmy 

   Author: Michal Vlček; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu Skupiny ČEZ. V práci je vytvořen oceňovací model, který predikuje provozní náklady a výnosy na základě odhadované výroby energie, vývoje cen komodit a analýzy minulého vývoje ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Musil Martin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou finanční analýzy (zejména externí), a jejím použití na vybraném podniku. První část práce je věnována úvodu do finanční analýzy, účetním výkazům, metodám a postupům nezbytných ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Starý Oldřich
   Tato diplomová práce s názvem "Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů", se zabývá problematikou finanční analýzy a jejího použití pro mezipodnikové porovnání. Popisuje základní principy a metody finanční analýzy, ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
  • Finanční model poskytování dat ze Smart-Meteringu obci 

   Author: Kateřina Ruschaková; Supervisor: Zamphiropolos Juan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje možnosti využití dat ze Smart Meteringu pro zákazníky, a to konkrétně pro obce. V úvodu práce je provedena analýza legislativy a současného stavu zavádění inteligentního měření v České republice. Dále ...
  • Finanční plán rozvoje firmy 

   Author: Sejkora Jiří; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Fotovoltaický systéma pro firmu nebo domácnost - proveditelnost a optimalizace 

   Author: Oguzhan Gundogdu; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Kobosil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Design of solar photovoltaic systems plays a crucial role for technical and economic aspects on solar photovoltaic systems. So far as fossil sources becomes limited, many countries focus on renewable energy, especially to ...
  • Historie e-aukcí a e-tržišť na trzích B2B 

   Author: Sedlák Vladimír; Supervisor: Koutek Tomáš; Opponent: Kemr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení efektivity pracovních týmů 

   Author: Urban David; Supervisor: Krauz Vlastimil; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Tato diplomová práce představuje pojem kvalita a popisuje v současnosti nejrozšířenější koncepce systému managementu kvality. Dále se věnuje analýze a popisu Modelu excelence EFQM. Jejím cílem je provést ohodnocení současného ...
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Vančo Tomáš; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce vysvětluje pojem kvalita a jeho historii, stejně jako Systémem managementu kvality a proces kontroly kvality. Následně popisuje nejrozšířenější koncepce kvality, po-užívané v současnosti. Práce dále představuje ...
  • Hodnocení investic v prostředí regulované distribuční společnosti 

   Author: Majzúnová Michaela; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vastl Jaromír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomickej efektívnosti investičných akcií regulovanej distribučnej spoločnosti. Teoretická časť je zameraná na reguláciu obecne, cenovú reguláciu a jej realizáciu v oblasti ...
  • Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem 

   Author: Bejbl Jan; Supervisor: Habřinský Jindřich; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení spolehlivosti distribuční sítě; 

   Author: Dobšovič Adam; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)